Код Назва
N 359 від 28.12.2000 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості
ВНАОП 6.1.36-5.01-95 Інструкція з техніки безпеки під час ручного електродугового зварювання (для робітників)
ВНАОП 6.1.36-5.02-95 інструкція з техніки безпеки під час газополум’яної обробки металів (для робітників)
ВНАОП 6.1.36-5.03-95 Інструкція по техніці безпеки під час проведення радіографічного контролю (для операторів-радіографів)
ДНАОП -72 ОСП-72/87 (ДНАОП 0.03-1.72-87) Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87
ДНАОП -97 НРБУ-97/Д 2000 (ДНАОП 0.03-3.24-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98)) Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
ДНАОП 0 00-1 26-96 (нпаоп 0 00-1 26-96) про затвердження правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв, водогрiйни
ДНАОП 0.0-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
ДНАОП 0.00- 6.02- 93 Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу "охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)
ДНАОП 0.00-1.02-99 ПРАВИЛА СТРОЕНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
ДНАОП 0.00-1.06-77 Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов
ДНАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
ДНАОП 0.00-1.07-94 (ДНАОП 0.00-1.07-94) Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями)
ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями)
ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями)
ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА строения и безопасной эксплуатации посудин, что работают под давлением
ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила будовита безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)
ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)
ДНАОП 0.00-1.09-94 Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів і повітряних резервуарів паровозів промислових підприємств
ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и воздушных резервуаров паровозов промышленных предприятий. предприятий.
ДНАОП 0.00-1.11-98 Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.
ДНАОП 0.00-1.14-70 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах
ДНАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
ДНАОП 0.00-1.15-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов.
ДНАОП 0.00-1.17-92 (НПАОП 0.00-1.17-92) ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ
ДНАОП 0.00-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах
ДНАОП 0.00-1.17-92 Требования безопасностик зарядному, доставочному и смесительному оборудованию
ДНАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
ДНАОП 0.00-1.21-07 Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей
ДНАОП 0.00-1.25-73 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С
ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °с
ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охраны труда на автомобильном транспорте
ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охраны труда на автомобильном транспорте
ДНАОП 0.00-1.28-97 П Р А В И Л А ОХРАНЫ РАБОТЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики
ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту вiд статичної електрики
ДНАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
ДНАОП 0.00-1.30-88 Правила безопасности при производстве и потреблениипродуктов разделения воздуха
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. электрооборудование специальных установок
ДНАОП 0.00-1.32-01 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (НПАОП 40.1-1.32-01; ДНАОП 0.00-1.32-01. )
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. электрооборудование специальных установок
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. электрооборудование специальных установок
ДНАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
ДНАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
ДНАОП 0.00-1.34 -02 П р а в и л а безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції
ДНАОП 0.00-1.34 -02 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЗАКЛАДКИ НА СОХРАНЕНИЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДНАОП 0.00-1.35-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ДНАОП 0.00-1.35–03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов
ДНАОП 0.00-1.35–03 Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов
ДНАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
ДНАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
ДНАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
ДНАОП 0.00-1.54-93 Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
ДНАОП 0.00-1.55-77 Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания
ДНАОП 0.00-2.01-99 Перелік платних послуг, які можуть надаватися Комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями
ДНАОП 0.00-3.01-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства
ДНАОП 0.00-3.01-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйства
ДНАОП 0.00-3.01-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
ДНАОП 0.00-3.02-90 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства
ДНАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
ДНАОП 0.00-3.05-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
ДНАОП 0.00-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості
ДНАОП 0.00-3.05-98 Временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий работников предприятий нефтяной,газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической п
ДНАОП 0.00-3.06-00 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту
ДНАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах: Список категорий рабочих, коим должно выдаваться спецмыло на дом (в количестве 1 фунта в месяц) сверх мыла, находящегося в предприятии при умывальнике.
ДНАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах список категорий рабочих, коим должно выдаваться спецмыло на дом (в количестве 1 фунта в месяц) сверх мыла, находящегося в предприятии при умывальнике
ДНАОП 0.00-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
ДНАОП 0.00-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства
ДНАОП 0.00-3.07-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості
ДНАОП 0.00-3.08-02 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-3.10-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим машиностроительных и металлообрабатывающих производств
ДНАОП 0.00-3.11-94 Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-3.12-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання.
ДНАОП 0.00-3.13-01 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства
ДНАОП 0.00-4.01-98 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці
ДНАОП 0.00-4.01-98 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці
ДНАОП 0.00-4.02-92 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення.
ДНАОП 0.00-4.02-92 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення
ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв
ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
ДНАОП 0.00-4.04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.04-93 Положение о порядке наложения штрафов на предприятия, учреждения и организации за нарушения нормативных актов об охране труда
ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
ДНАОП 0.00-4.05-93 Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації
ДНАОП 0.00-4.05-93 Положение о выдаче Государственным комитетом по надзору за охраной труда собственнику предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им органу разрешения на начало работы предприятия, учреждения, организации
ДНАОП 0.00-4.06-93 Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення
ДНАОП 0.00-4.06-93 Положение о национальном совете по вопросам безопасной жизнедеятельности населения
ДНАОП 0.00-4.08-94 Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.08-94 Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.08-94 О порядке разработки, принятия, пересмотра и отмены государственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда
ДНАОП 0.00-4.09-93 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия.
ДНАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства .
ДНАОП 0.00-4.10-93 Типовое положение о профессиональных военизированных аварийно-спасательных формированиях
ДНАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування
ДНАОП 0.00-4.10-93 Типовое положение о профессиональных военизированных аварийно-спасательных формированиях
ДНАОП 0.00-4.11-93 Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці
ДНАОП 0.00-4.11-93 Типовое положение о работе уполномоченных трудовых коллективов по вопросам охраны труда
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типовое положение об обучении по вопросам охраны труда
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці
ДНАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.13-94 Положение о порядке построения, изложения и оформления государственных нормативных актов об охране труда
ДНАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке, принятии, пересмотре и отмене государственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда
ДНАОП 0.00-4.15-98 Про затвердження положення про розробку інструкцій з охорони праці
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда
ДНАОП 0.00-4.19-94 Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об'єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці
ДНАОП 0.00-4.19-94 Типовое положение о базовой (головной) организации министерства, ведомства, объединения предприятий по вопросам нормотворческой деятельности в сфере охраны труда
ДНАОП 0.00-4.20-94 Положение о порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной до-кументации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовление средств производства на соответствие их нормативным актам об охране т
ДНАОП 0.00-4.20-94 Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці .
ДНАОП 0.00-4.20-94 Положение о порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной до-кументации на строительство и реконструкцию производственных объектов и изготовление средств производства
ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці
ДНАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України
ДНАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України
ДНАОП 0.00-4.23-94 Положення про науково-технічну раду комітету з нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами зі шкідливими а важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-4.24-94 Положение об обучении несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными или опасными условиями труда
ДНАОП 0.00-4.24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці
ДНАОП 0.00-4.24-94 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (2003)
ДНАОП 0.00-4.25-93 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-4.25-98 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-4.25-98 Типове положення про територіальне управління Комітету по нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду­ального захисту
ДНАОП 0.00-4.27-97 Положення про Керуючу раду Органу з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-4.27-97 Положення про Керуючу раду Органу з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-4.28-97 Положення про Орган з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці
ДНАОП 0.00-4.29-97 Типове положення про кабінет охорони праці
ДНАОП 0.00-4.30-98 Положення про позаштатного державного інспектора з нагляду за охороною праці
ДНАОП 0.00-4.30-98 Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
ДНАОП 0.00-4.30-98 Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
ДНАОП 0.00-4.34-98 Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-4.34-98 Положення про порядок видачі дозволів Комітетом з нагляду за охороною праці України
ДНАОП 0.00-5.01-92 Инструкция о порядке выдачи разрешения на право монтажа или /и/ наладки объектов котлонадзора и подъемных сооружений
ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
ДНАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на підприємствах міністерства промисловості України
ДНАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов
ДНАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны
ДНАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов
ДНАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
ДНАОП 0.00-5.06-94 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
ДНАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
ДНАОП 0.00-5.070-94 (Попередня редакція) Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
ДНАОП 0.00-5.070-94 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані
ДНАОП 0.00-5.08-96 Инструкция о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления надзора за выполнением этих работ.
ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт.
ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ДНАОП 0.00-5.08-96
ДНАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов
ДНАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
ДНАОП 0.00-5.12-01 Инструкция по организации безопасного ведения огневых робот на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах
ДНАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
ДНАОП 0.00-5.13-94 Инструкция о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушении нормативных актов об охране труда
ДНАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України
ДНАОП 0.00-5.14-93 Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины
ДНАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых)
ДНАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов
ДНАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
ДНАОП 0.00-5.20-94 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯдля інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо- підіймальних кранів
ДНАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників
ДНАОП 0.00-5.22-01 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів
ДНАОП 0.00-5.22-01 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів
ДНАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням
ДНАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
ДНАОП 0.00-5.24-01 Инструкция по охране труда при выполнении монтажных работ инструментами и приспособлениями
ДНАОП 0.00-5.25-01 Инструкция по охране труда при выполнении работ пороховыми инструментами
ДНАОП 0.00-5.26-01 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на высоте
ДНАОП 0.00-5.27-01 Инструкция по охране труда при выполнении погрузо-разгрузочных работ в электромонтажном производстве
ДНАОП 0.00-5.28-03 Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием специальных страховочных средств
ДНАОП 0.00-5.28-03 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
ДНАОП 0.00-5.30-79 Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках
ДНАОП 0.00-5.30-79 Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках
ДНАОП 0.00-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках)
ДНАОП 0.00-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках)
ДНАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам
ДНАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15