ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з нагляду за охороною працівід 15 грудня 2003 р. N 244

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України30 грудня 2003 р. за N 1257/8578 

Положенняпро порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Про внесення змін до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною працівід 15 грудня 2003 року N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України30 грудня 2003 р. за N 1257/8578

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 14.01.2003 до N 16939/45, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.01.95 за N 14/550, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 N 130 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.01.95 за N 14/550, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки.

3. Управлінню політики охорони праці (Нефедченко Л. А.) подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, та розмістити його на веб-сайті Держнаглядохоронпраці України.

4. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити вивчення Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України.

5. Загальному відділу (Лавков С. П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В. М.  

Голова Комітету 

С. Сторчак 

Про внесення змін до Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 16 листопада 2007 року N 274

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України3 грудня 2007 р. за N 1335/14602

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578), такі зміни:

1.1. У пункті 1.8 слова "згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" замінити словами "згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах".

1.2. У пункті 2.1 розділу 2 слова та цифри "відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 28.05.98 N 191 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.06.98 за N 381/2821" замінити словами та цифрами "відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 N 441, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за N 790/12664".

1.3. Пункт 3.2 розділу 3 викласти у такій редакції:

"3.2. У процесі навчання неповнолітніх їх знання поповнюються і закріплюються за допомогою інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що проводяться і реєструються відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, та Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160".

1.4. У пункті 5.9 розділу 5 слова та цифри "Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123" замінити словами та цифрами "Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512".

1.5. В абзаці першому пункту 6.2 розділу 6 слова та цифри "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Міненерго СРСР 21.12.84" замінити словами та цифрами "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017".

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.3. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Суслова Г. М.

 

Голова Комітету С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО:  

В. о. Голови Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва К. Ващенко 

Міністр з питаньжитлово-комунальногогосподарства України О. П. Попов 

Тимчасово виконуючий обов'язкиМіністра України з питаньнадзвичайних ситуацій та усправах захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи  В. Антонець 

Генеральний директорФедерації роботодавців України  В. О. Грищенко 

 

Додатокдо Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 

(Перша сторінка обкладинки) 

Посвідченняпро право виконання робіт з підвищеною небезпекою

(Друга сторінка обкладинки) 

Посвідчення N про право виконання робіт з підвищеною небезпекою

 

Фото

 

_____________________________________________(особистий підпис власника посвідчення) 

М. П.навчальногозакладу 

Видано "___" ____________ 20__ р. 

(Перша сторінка)

Видано __________________________________________________________                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що він (вона) "___" ____________ 20__ р. закінчи__________________________________________________________________                          (найменування, номер і місце розташування навчального закладу)________________________________________________________________

за професією _____________________________________________________________________________________________________________________

(Друга сторінка)

Рішенням кваліфікаційної комісії ________________________________________________________________                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

присвоєно кваліфікацію ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Допускається до виконання робіт:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Третя сторінка)

Підстава:

протокол екзаменаційної комісії 

 

від "___" ____________ 20__ р. N _______

 

Голова екзаменаційної комісії 

_____________(підпис) 

_________________________(прізвище та ініціали) 

Представник спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці 

  

_________________________________________________________________                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

Директорнавчального закладу

 

_________________________________________________________________                                         (підпис)                              (прізвище та ініціали)

    М. П.навчальногозакладу

 

(Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята сторінки)

Відомості про періодичну перевірку знань

Посада (фах) ________________________________________________________________________________________________________________________________

показа___ необхідні знання

________________________________________________________________                                           (найменування нормативно-правових актів________________________________________________________________                                      з охорони праці, за якими проводилася перевірка)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата чергової перевірки знань "___" ____________ 20__ р.

Підстава: протокол від "___" ____________ 20__ р. N _____

М. П. 

 

 

Голова комісії

 

_______________________________________________________________                                       (підпис)                                         (прізвище) 

Пам'ятка.

1. Без печатки, відміток про результати перевірки знань, підпису голови комісії, а також після закінчення строку чергової перевірки знань з питань охорони праці посвідчення вважається недійсним.

2. У даному посвідченні можуть бути додаткові вкладки про висновки психофізіологічної експертизи працівника, обов'язкові медичні огляди, право виконання ним спеціальних робіт, попереджальні талони та інше.

3. Питання щодо необхідності мати при собі посвідчення при виконанні працівником трудових обов'язків вирішується роботодавцем.

 

Заступник начальника управління політики охорони праці 

 Л. А. Нефедченко