НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи


ТУНЕЛI ТА МЕТРОПОЛIТЕНИ

(Збірник 29)

(ÄÁÍ Ä.2.2-29-99, ÌOD)


ДСТУ Б Д.2.2-29:2012
Видання офіційне


Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,

ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,

Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та

кошторисне нормування у будівництві»2 ПРИЙНЯТО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку,

НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального

господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-013 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.2-29-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 29. Тунелi та метрополiтени».4 На заміну: ДБН Д.2.2-29-995 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу «Д.2.2» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи»


_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012
ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.2-29-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 29. Тунелi та метрополiтени» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-29-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 29. Тунелi та метрополiтени».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.ДБН Д.2.2-29-99


Збірник 29. Тунелі та метрополітени

1 Технічна частина

1.1 Загальні вказівки


1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні робіт із будівництва тунелів та метрополітенів.

1.1.2 Кошторисні норми даного збірника поширюються на роботи з будівництва залізничних, автодорожніх, гідротехнічних тунелів та метрополітенів, а також тунелів іншого призначення як закритим, так і відкритим способом, а також на улаштування колії дороги метрополітенів і на обслуговуючі процеси при провадженні вказаних робіт.

1.1.3 Норми не поширюються на спорудження колекторних тунелів відкритим способом.

1.1.4 При будівництві пішохідних переходів і транспортних розв'язок дозволяється користуватися нормами даного збірника (групи 187-219 на відкритий спосіб робіт).

1.1.5 Нормами даного збірника не враховані роботи з водозниження, штучного закріплення грунтів, укріплення будівель, підвішування та перекладання підземних комунікацій. Їх слід визначати додатково згідно з проектом за нормами відповідних збірників ресурсних кошторисних норм.

1.1.6 Нормами передбачена класифікація грунтів, наведена у таблиці 1.


Таблиця 1

Найменування грунтів (порід) і корисних копалин

Категорія міцності

Коефіцієнт міцності за шкалою професора М.М.Протодьяконова

1

2

3

Магматичні породи дрібнозернисті невивітрілі виняткової

XI

f >= 19

міцності (діабази, габро, діорити, джеспіліти,

порфірити та ін.) і метаморфічні породи дрібнозернисті

невивітрілі виняткової міцності (кварцити та ін.),

зливні кварци, титано-магнетитові руди

Магматичні породи дрібнозернисті невивітрілі дужеміцні (діабази, діорити, базальти, граніти, андезити


19 > f >= 17

та ін.) і метаморфічні породи дрібнозернисті невивітрілідуже міцні (кварцити, роговики та ін.)

X


Кремінь, кварцитові піщаники, вапняки невивітрілівиняткової міцності, дрібнозернисті магнетитові і


17 > f >= 15

магнетито-гематитові залізні рудиМагматичні породи середньозернисті невивітрілі таслабовивітрілі міцні (граніти, діабази, сієніти,порфірити, трахіти та ін.) і метаморфічні породи


15 > f >= 12

середньозернисті невивітрілі міцні (кварцити, гнейси,амфіболіти та ін.)

IX


Піщаники дрібнозернисті закварцовані, вапняки та


12 > f >= 10

доломіти дуже міцні, мармури дуже міцні, кременисті


сланці, кварцити із помітною сланцюватістю, закременілі


бурі залізняки, дрібнозернисті свинцево-цинкові та


сурм'яні руди із кварцoм, міцні мідно-нікелеві,


магнетитові і гематитові руди


Конгломерати та брекчії міцні на вапняковому цементі,доломіти і вапняки міцні, піщаники міцні накварцoвому цементі, колчедани, мартито-магнетитові руди,


10 > f >= 8

крупнозернисті магнетито-гематитові залізисті руди,бурі залізняки, хромітові руди, міднопорфірові руди

VIII


Магматичні породи крупнозернисті невивітрілі та


8 > f >= 7

слабовивітрілі (граніти, сієніти, змійовики та ін.) і


метаморфічні породи крупнозернисті невивітрілі


(кварцово-хлоритові сланці та ін.)


Аргиліти та алевроліти міцні, магматичні породи

VII

7 > f >=5

вивітрілі (граніти, сієніти, діорити, змійовики та ін.)

і метаморфічні породи вивітрілі (сланці та ін.),

вапняки невивітрілі середньої міцності, сидерити,

магнезити, мартитові руди, мідний колчедан, ртутні

руди, кварцові поліметалеві руди (пірити, галеніти,

халькопірити, піроксени), хромітові руди в серпентині-

тах, апатито-ніфелінові руди, боксити міцні

Вапняки і доломіти слабовивітрілі середньої міцності,

VI

5 > f >= 4

піщаники на глинистому цементі, метаморфічні породи

середньозернисті вивітрілі (сланці слюдисті та ін.),

бурі залізняки, глинозернисті руди, ангідрити,

крупнозернисті сульфідні свинцево-цинкові руди

Вапняки і доломіти вивітрілі середньої міцності,

V

4 > f >= 3

мергель середньої міцності, метаморфічні породи

крупнозернисті вивітрілі середньої міцності (глинисті,

вуглисті, піщанисті і талькові сланці), пемза, туф,

лімоніти, конгломерати і брекчії з галькою із осадових

порід на вапняково-глинистому цементі

Антрацити, міцні кам'яні вуглі, конгломерати і


піщаники середньої міцності, алевроліти та аргиліти


середньої міцності, опоки невивітрілі середньої міцності,

3 > f >= 2

малахіти, азурити, кальцити, туфи вивітрілі, міцна


кам'яна сіль


Аргиліти та алевроліти маломіцні, опоки вивітрілі

IV

2 > f >= 1,5

середньої міцності, вапняки і доломіти вивітрілі

маломіцні, валунні грунти, кам'яне вугілля середньої

міцності, міцне буре вугілля

Глини карбонатні тверді, крейда щільна, гіпс,

III

1,5 > f >= 1

крейдоподібні породи маломіцні, черепашник слабо

зцементований, гравійні, галькові, жорств'яні і

щебенисті грунти з валунами. Кам'яне вугілля м'яке,

затверділий лес, буре вугілля, трепел, м'яка кам'яна

сіль, глини і суглинки тверді і напівтверді, що містять

в собі до 10% гальки, гравію або щебеню

Глини і суглинки без домішок гальки, гравію або щебеню

II

1 > f >= 0,9

туго- і м'якопластичні, галечникові, гравійні,

щебенисті грунти щільної будови, піски гравелисті,

грунти з корінням і з домішками, шлак злежаний

Піски, грунти рослинного шару без коріння і домішок,

I

0,9 > f >= 0,5

торф без коріння, доломітове борошно, шлак розсипчастий,

розсипчасті гравійні, галькові, жорств'яні і щебенистігрунти, будівельне сміття злежане

Розсипчасті вапнякові туфи, лес, суглинки лесоподібні,супіски та піски без домішок або з домішками щебеню,

0,5 > f >= 0,4

гравію або будівельного сміття, піски-пливуниПримітка 1 Грунти (породи) слід відносити до тієї або іншої категорії за величиною коефіцієнта

міцності порід за шкалою професора М.М. Протодьяконова.

Примітка 2 Дана класифікація не поширюється на мерзлі грунти.
1.1.7 У ресурсних елементних кошторисних нормах принята тривалість робочої зміни, яка наведена у таблиці 2.


Таблиця 2

Види робіт

Середня тривалість робочої зміни, год

1

Закритий спосіб робіт і колійні роботи у тунелі

6

2

Шахтна поверхня

6,82

3

Відкритий спосіб робіт і колійні роботи на поверхні

6,82


1.1.8 У випадку необхідності застосування окремих норм закритого способу робіт для відкритого способу слід застосовувати коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,80. При застосуванні норм відкритого способу робіт для закритого способу слід застосовувати коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 1,25.

1.1.9 Роботи на транспортування по поверхні розроблених грунтів, включаючи розвантаження їх на відвалі і утримання відвалу, нормами даного збірника не враховані. Ці роботи слід визначати додатково. Об'єми і маса грунтів, що підлягають вивезенню, наведені у відповідних нормах цього збірника.

1.1.10 При виконанні робіт в експлуатованому тунелі метрополітену у нічний час "у вікно" після зняття напруги застосовувати до витрат труда робітників-будівельників такі коефіцієнти:

а) при використанні робітників-будівельників протягом робочої зміни тільки для виконання робіт, пов'язаних із "вікном", - 3;

б) при використанні частини робочої зміни (до пуску робітників-будівельників у тунель і після виходу їх із тунелю) для виконання інших робіт, не пов'язаних із "вікном", - 2.

1.1.11 При проведенні тунельних робіт на діючих залізничних лініях у обгрунтованих проектом випадках застосовувати коефіцієнти відповідно до вказівок техничної частини ДБН Д.2.2-28 "Залізниці".

1.1.12 Норми даного збірника, крім норм груп 51, 54, 55 (норми 4-10), 59 (норми 7-18), 60, 61(норми 6-10), 62, 68, 95-102, 112, 114, 119, враховують роботу допоміжних візків або улаштування риштувань і помостів у процесі проведення робіт. До указаних норм слід додатково враховувати експлуатацію допоміжних візків за графіком, розробленим у складі проекту.