НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ

Частина 1.

Склад, технічні умови та критерії

відповідності для звичайних цементів

(EN 197-1:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 197-1:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ"ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (керівник розробки); І. Меркулова; Л. Полонська; Н. Тимофєєва
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2008 № 612,

чинний з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає:

EN 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements (Цемент - Частина 1: Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

Національний вступIV

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Визначення2

4 Цемент3

5 Складники3

6 Склад та позначення6

7 Механічні, фізичні, хімічні та вимоги до довговічночті8

8 Стандартні позначення9

9 Критерії відповідності9

Додаток А А - відхилення14

Додаток ZA Положення з СЕ маркування звичайних цементів відповідно до Директиви ЄС щодо будівельної продукції15

Додаток НА Зміна EN 197-1-А1:2004 до ДСТУ EN 197-1:200819

Додаток НБ Перелік нормативних документів, які пов’язані з цим стандартом та чинні в Україні24

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний EN 197-1:2000 "Cement- Parti: Composition, specifications and conformity criteria for common cements" (Цемент - Частина 1: Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів) із зміною EN 197-1-А1:2004 (додаток НА до цього стандарту).

Зміна А1:2004 розширює цей стандарт и охоплює звичайні цементи з додатковою властивістю -низькою теплотою гідратації. Спеціальні цементи з дуже низькою теплотою гідратації розглядаються в EN 14216.

Відповідальний за супровід цього стандарту - Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт використовують, в першу чергу, при контролі якості цементу, який експортують. При контролі виробництва та якості цементу, що використовують в Україні, можуть бути використані чинні на цей час в Україні ДСТУ Б В.2.7-46 "Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови", ДСТУ Б В.2.7-112 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови".

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

 • позначення: "EN 197-1" замінено на слова "цей стандарт";
 • структурні елементи цього стандарту -"Титульний аркуш", "Передмову", "Зміст", "Національний вступ", першу сторінку, додаток НБ "Перелік нормативних документів, які пов'язані із цим стандартом та чинні в Україні" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • долучені структурні елементи "Національний вступ", додатки НА та НБ;
 • текст "Передмови" і частково "Вступу" до EN 197-1 долучені до "Національного вступу";
 • до розділу 1 долучено "Національну примітку" щодо терміну "звичайні цементи";
 • до розділу 2 "Нормативні посилання" долучено "Національне пояснення", що містить переклад українською мовою нормативних посилань, а також інформацію про впровадження стандартів в Україні, наведених в цьому стандарті;
 • до пункту 3.6 долучено "Національну примітку";
 • до розділу 6 долучено "Національну примітку" щодо терміну "шлакові цементи";
 • до додатка А долучено "Національне пояснення", що містить переклад нормативів для вмісту водорозчинного хрому в цементі;
 • назви хімічних сполук наведені відповідно до вимог ДСТУ 2439 "Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення" та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC - International Union of the Pure and Applied Chemistry - Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії). Назви хімічних речовин та кислот в дужках - це традиційні назви і подані при першому згадуванні як довідкові, наприклад, кислота хлоридна (соляна) тощо.

Положення додатка А щодо А-відхилення і додатка ZA щодо СЕ маркування відповідності стосуються держав-членів ЄС.

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті стандарту, а саме EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-6, впроваджені в Україні як національні стандарти, a EN 196-5, EN 196-7, EN 197-2, prEN 13639, EN 451-1, EN 933-9, EN 934-2, ISO 9277 в Україні не чинні.

Копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

Номер і назва міжнародного стандарту (МС)

Номер і назва національного стандарту (ДСТУ)

EN 196-1:2005 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength (Методи випробування цементу - Частина 1: Визначення міцності)

ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT)

EN 196-2:2005 Methods of testing cement- Part 2: Chemical analysis of cement (Методи випробування цементу - Частина 2: Хімічне аналізування цементу)

ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDT)

EN 196-3:2005 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness (Методи випробування цементу - Частина 3: Визначення строків тужавлення і рівномірності зміни об'єму)

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT)

EN 196-6:1989 Methods of testing cement- Part 6: Determination of fineness (Методи випробування цементу - Частина 6: Визначення тонкості помелу)

ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ

Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності

для звичайних цементів

ЦЕМЕНТ

Часть 1. Состав, технические условия и критерии соответствия

для обычных цементов

CEMENT

Part 1. Composition, specifications and conformity criteria

for common cements

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає та наводить технічні умови 27 різних видів звичайних цементів та їх складників. Визначання кожного цементу включає пропорції, в яких складники мають бути об'єднані для отримання цих різних цементів в діапазоні шести класів міцності. Визначання включає також вимоги, яким мають відповідати складники, та механічні, фізичні і хімічні вимоги до 27 цементів згідно з класами їх міцності. Стандарт містить також критерії відповідності та пов'язані з цим правила. Наведені також необхідні вимоги до довговічності.

Примітка 1. У доповнення до визначених вимог може бути корисним обмін додатковою інформацією між виробником цементу та споживачем. Процедури такого обміну не входять у сферу дії цього стандарту, але ними слід користуватись відповідно до національних стандартів або правил, або вони можуть бути узгоджені між зацікавленими сторонами.

Примітка 2. Слово "цемент" у цьому стандарті застосовують лише до звичайних цементів, якщо не обумовлено інше.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під звичайними цементами в Україні слід розуміти цементи загальнобудівельного призначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт включає за допомогою датованого або недатованого посилання положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитують у відповідних місцях у тексті і далі наводять публікації. Щодо датованих посилань, то подальші поправки або перегляди будь-якої з таких публікацій застосовують в цьому стандарті лише в тому випадку, коли вони впроваджені в ньому при його перегляді або внесенні поправки. Що ж до недатованих посилань, дійсною є остання редакція відповідної публікації.

EN 196-1 Methods of testing cement- Part 1: Determination of strength

EN 196-2 Methods of testing cement- Part 2: Chemical analysis of cement

EN 196-3 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness

EN 196-5 Methods of testing cement- Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cements

EN 196-6 Methods of testing cement- Part 6: Determination of fineness

EN 196-7 Methods of testing cement- Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

EN 196-21* Methods of testing cement- Part 21: Determination of the chloride, carbon dioxide and alkali content of cement

EN 197-2 Cement - Part 2: Conformity evaluation

prEN 13639:1999 Determination of total organic carbon content in limestone

EN 451-1 Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content

EN 933-9 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene

blue test

EN 934-2 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admix-tures - Definitions and

requirements

ISO 9277 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 196-1 Методи випробування цементу - Частина 1: Визначення міцності*

EN 196-2 Методи випробування цементу - Частина 2: Хімічне аналізування цементу**

EN 196-3 Методи випробування цементу - Частина 3: Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму*

EN 196-5 Методи випробування цементу - Частина 5: Випробування для визначання пуцолану для пуцоланового цементу

EN 196-6 Методи випробування цементу - Частина 6: Визначення тонкості помелу *

EN 196-7 Методи випробування цементу - Частина 7: Методи відбирання та готування проб цементу

EN 196-21 Методи випробування цементу - Частина 21: Визначання вмісту хлориду, діоксиду вуглецю та лужних складників цементу

EN 197-2 Цемент - Частина 2: Оцінювання відповідності

prEN 13639:1999 Визначання загального органічного карбону в вапняку

EN 451-1 Метод випробування золи-винесення - Частина 1: Визначання вільного кальцій оксиду

EN 933-9 Випробування геометричних характеристик заповнювачів -Частина 9: Оцінювання тонких фракцій - тест з індикатором метиленовим синім

EN 934-2 Добавки для бетону, будівельного розчину та ін'єкційного розчину- Частина 2: Добавки до бетону - Визначання та вимоги

ISO 9277 Визначання питомої поверхні порошків за допомогою газової адсорбції із застосуванням методу BET

-----------------------

* Стандарти EN 196-1, EN 196-3, EN 196-6 введені в Україні з 1 серпня 2007 р. Мінбудом України відповідно як ДСТУ EN 196-1, ДСТУ EN 196-3, ДСТУ EN 196-6

** EN 196-2 буде впроваджений в Україні в 2009 р. як ДСТУ Б EN 196-2

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовують такі визначення:

3.1 реакційноздатний кальцій оксид (reactive calcium oxide) (CaO)

Та частина кальцій оксиду, яка за нормальних умов тверднення може утворювати кальцій гідросилікати або кальцій гідроалюмінати.

Примітка. Для визначення цієї частини загальний кальцій оксид (EN 196-2) зменшують на частку, яка на підставі виміряного карбон діоксиду (СО2) (EN 196-21), відповідає кальцій карбонату (СаСО3), та на частку, яка на підставі виміряного сульфату (SO3) (EN 196-21) після віднімання SO3, зв'язаного з лугами, відповідає кальцій сульфату (CaSO4).

3.2 реакційноздатний силіцій діоксид (reactive silicon dioxide) (SiO2)

Та частина силіцій діоксиду, яка переходить у розчин після обробки кислотою хлоридною (соляною) (НСІ) та киплячим розчином калій гідроксиду (КОН).

Примітка. Кількість реакційноздатного силіцій діоксиду визначають, віднімаючи від загального силіцій діоксиду (EN 196-2) частку, яка міститься в залишку, нерозчинному в кислоті хлоридній та калій гідроксиді (EN 196-2), в обох випадках у перерахунку на суху речовину.

3.3 основний складник (main constituent)

Спеціально вибраний неорганічний матеріал у пропорції, яка перевищує 5 % за масою від суми всіх основних та додаткових складників

3.4 додатковий складник (minor additional constituent)

Спеціально вибраний неорганічний матеріал, що використовують в пропорції, яка не перевищує в цілому 5 % за масою від суми всіх основних та додаткових складників

3.5 вид звичайного цементу (type of common cement)

Один з 27 продуктів (див. таблицю 1) із числа звичайних цементів

3.6 клас міцності цементу (strength class of cement)

Клас міцності при стиску

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Клас міцності - це стандартна міцність при стиску зразків цементу в віці 28 діб, яку визначають згідно з ДСТУ EN 196-1 і яка повинна бути гарантована ймовірністю не менше ніж 95 %.

3.7 внутрішнє контрольне випробування (autocontrol testing)

Постійне випробування виробником точкових проб цементу, відібраних в місці (місцях) відвантаження його із заводу (складу)

3.8 контрольний період (control period)

Період виробництва та відправлення, ідентифікований для оцінювання результатів внутрішнього контрольного випробування

3.9 характеристичне значення (characteristic value)

Значення показника стандартизованої властивості, за межами якого лежить обумовлена відсоткова частка, процентиль РK, всіх значень генеральної сукупності показників цієї властивості

3.10 установлене характеристичне значення (specified characteristic value)

Характеристичне значення показника механічної, фізичної або хімічної властивості, яке за

верхньою границею не повинно бути перевищене, або за нижньою границею, як мінімум, повинно бути досягнуте

3.11 граничне значення для одиничного результату (single result limit value)

Значення показника механічної, фізичної або хімічної властивості, яке для одиничного результату випробувань за верхньою границею не повинно бути перевищене, а за нижньою границею, як мінімум, повинно бути досягнуте

3.12 допустима ймовірність приймання CR (allowable probability of acceptance CR)

Для визначеного плану відбирання проб -допустима ймовірність приймання цементу, характеристичне значення властивостей якого виходить за межі установленого характеристичного значення