НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 0.00-1.01-07. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 63.22-1.04-88. Правила безопасности труда в морских портах ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ДБН В.2.2-9-99. Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения. НПАОП 0.00-1.34-71. Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом НАПБ Б.01.009-2004. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України ДСП 9.9.5.-080-02. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 63.22-1.01-85. Правила безпеки праці на промислових підприємствах НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила водолазної служби. ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСТУ 4297:2004. Пожежна техніка.Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж НПАОП 0.00-1.22-08. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-3.03-84. Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ СНИП 2.04.02-84 . Водоснабжение.Наружные сети и сооружения ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ГОСТ 12.2.009-80. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С НПАОП 63.22-1.13-76. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на промислових підприємствах ММФ СРСР НПАОП 0.00-1.11-98. Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води НПАОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8 электротехнические установки ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.41-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди ОСТ 42-21-16-86. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности (НАОП 9.1.50-2.08-86) ГОСТ 12.4.089-86. Пояса предохранительные. Общие технические условия ДБН В.2.2-9-99. Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения НПАОП 45.2-7.02-80. Техніка безпеки у будівництві СНиП ІІІ-4-80* НПАОП 0.00-4.12-05. (Попередня редакція) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ОНТП 24-86. Определение кате­горий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности НАПБ В.01.046-2004/111 . Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд Кодекс України про адміністративні правопорушення ДСанПін 3.3.2.007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин НПАОП 24.0-3.03-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2 НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт Господарський Кодекс України НАПБ В.01.013-79. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерства -підприємство) НПАОП 0.00-1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП 63.21-1.51-83. Правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізницями Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення НПАОП 27.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення НПАОП 0.00-1.45-69. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Господарський кодекс України НАОП 1.7.00-4.05-84. Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполне­ние работ повышенной опасности НПАОП 0.00-1.43-85. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом СП 4616-88 . Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників НПАОП 0.00-1.21-07. Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів НПАОП 45.24-1.07-90. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне забезпечення водолазів. Інструкція з охорони праці для слюсаря-сантехніка Закон України "Про пожежну безпеку" ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безопасности труда на перегрузочных работах в речных портах КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ НПАОП 63.23-5.02-84. Инструкция по охране труда и пожарной безопасности на объктах топливообеспечения предприятий гражданской авиации НАПБ В.01.030-86. Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10 оборудование связи Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання НАПБ В.01.056-2005. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005) НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 63.2-1.06-02. Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах Кримінальний кодекс України СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий РДС РК 8.02-03-2002. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
13 февраля 2017 в 18:52
ДЕРЖПРАЦІ ПРО ОБЛІК ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
13 февраля 2017 в 18:52
НА ДОТРИМАНІ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБІТ З ПЕСТИЦИДАМИ ТА АГРОХІМІКАТАМИ НАГОЛОШЕНО АГРОФОРМУВАННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
13 февраля 2017 в 18:52
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
13 февраля 2017 в 18:52
РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРИ СУМІСНИЦТВІ ТА СУМІЩЕННІ ПРОФЕСІЙ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
13 февраля 2017 в 18:52
ДЕРЖПРАЦІ РЕКОМЕНДУЄ ПЕРЕГЛЯНУТИ КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ДО БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
10 февраля 2017 в 14:30
ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОБГОВОРЕНО НА БАЗІ СФГ «ЛАН»
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
10 февраля 2017 в 12:30
ПП «УК» ЖИТЛОФОНД» ГОВОРИЛИ ПРО ВИМОГИ СТОСОВНО АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
10 февраля 2017 в 11:30
ДЕРЖПРАЦІ ЗАЛУЧЕНО ДО УЧАСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
10 февраля 2017 в 09:00
ПРАВО НА КОМПЕНСАЦІЮ МАЄ РОБОТОДАВЕЦЬ, ЯКИЙ ПРАЦЕВЛАШТОВУЄ НА НОВЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ БЕЗРОБІТНОГО З СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНОЇ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
10 февраля 2017 в 08:30
НА БАЗІ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕТЦ ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ НА ІІ - V ГРУПИ ДОПУСКУ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
09 февраля 2017 в 17:30
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОПОЗИЦІЮ, ОБІЦЯНКУ АБО НАДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВІЙ ОСОБІ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
09 февраля 2017 в 11:00
ДИТЯЧІ МАЛЮНКИ «ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ» ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 1 БЕРЕЗНЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
09 февраля 2017 в 09:30
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
09 февраля 2017 в 09:30
ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД) АБО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
09 февраля 2017 в 09:00
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ НАЛАГОДИЛО СПІВПРАЦЮ З УКРТРАНСБЕЗПЕКИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ НЕОФОРМЛЕНИХ ВОДІЇВ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
08 февраля 2017 в 13:30
ЧИ КОРИГУЄТЬСЯ СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ПРИЗВАНИМ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
08 февраля 2017 в 12:30
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ ЩОДО ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
08 февраля 2017 в 11:30
В ЯРМОЛИНЕЦЬКОМУ СЛП «АГРОЛІС» РОЗГЛЯНУТО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ПРАЦЮ ІНВАЛІДІВ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
08 февраля 2017 в 10:00
НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ СКЛАДАЄ 1,9 МЛН. ГРИВЕНЬ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ СКЛАДАЄ 1,9 МЛН. ГРИВЕНЬ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
08 февраля 2017 в 08:00
ФАХІВЦІ ДЕРЖПРАЦІ НА ЧОЛІ З ГУБЕРНАТОРОМ ВІДВІДАЛИ ДП «НІГИНСЬКИЙ КАР’ЄР»
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
07 февраля 2017 в 17:00
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ВІДТЕПЕР НА YOUTUBE
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
07 февраля 2017 в 12:30
ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ТА НЕПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
07 февраля 2017 в 11:00
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ СТАНОМ НА 6 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
07 февраля 2017 в 10:30
ДОПЛАТА ДО МІНЗАРПЛАТИ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА Й РОЗРАХУНОК
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області
07 февраля 2017 в 10:00

Архів новин

Сервис Letyshops для получения кэшбэка с покупок Подарки к 8 марта милым, любимым, родным дамам 5 причин заказать ремонт под ключ Виды матрасов, их характеристики: какие выбрать? Аккордеон или баян: какая разница? Ремонт в квартире: за счет чего можно упростить себе процесс? Битумная черепица - универсальный кровельный материал Как подобрать рюкзак конкретно под свои потребности, что нужно учитывать Как правильно носить браслет? Когда необходимы услуги грузчиков? Лучшие вапорайзеры для истинного удовольствия Где заказать ремонт бойлера быстро и выгодно Сертификаты соответствия на плитку из керамики Промокоды и купоны для Алиэкспресс: где их взять? Очевидные преимущества лака для камня Eskaro Granit Lakk S Особенности работы с полуавтоматическими сварочными аппаратами Как найти курсы английского языка для детей по скайпу Сколько сохнет машинная штукатурка? Оружие Бреда в магазине Прапорщик Как выбрать генератор для газового котла Советы заказчику – как выбрать лучшего мастера Автомобили Фиат: частые неисправности Душевой поддон из литого мрамора: 4 причины к приобретению Где используется металлолом Дверные ручки на планке в интернет магазине dom-market