ЧАСТИНА 1 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки для кондитерського виробництва ДНАОП 1.8.10-1.14-97

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють кондитерську продукцію та молочну кислоту, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі — підприємств).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

 1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 № 2695-XII.
  1. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 № 3747-XII.
  2. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 № 19 та зареєстроване Міністерством України 12.05.94 № 94/303.
  3. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 № 16.
  4. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України
 2. № 128.
  1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України
 3. № 104.
  1. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.
  2. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.
  3. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.12.90 за № 3.
  4. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.
  5. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.
  6. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 03.08.93 № 73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 № 140.
  7. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.
  8. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 11.10.93 № 94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 № 154.
  9. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 № 123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 № 196.
  10. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 23.09.94 № 263/121 та зареєстрований Міністерством юстиції України 25.01.95 № 18/564.
  11. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 136/345.
  12. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 № 132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 7.02.94 № 20/229.
  13. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов’язки головного державного інспектора України 22.06.95 № 400 та зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95 № 290/755.
  14. ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.
  15. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.
  16. ДНАОП0.00-1.02-92.Правилабудовиі безпечної експлуатації ліфтів,

затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

 1. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.
  1. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці юстиції України 04.04.94 № 30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 95/304.
  2. ДНАОП0.00-4.03-93.Положення пророзслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623.

 1. ДНАОП0.03-8.07-94.Перелікважкихробіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46 та зміни постановою

 1. № 97, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 № 176/385.
  1. ДНАОП0.03-8.08-93.Перелікважкихробіт і робіт з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 № 51/260.

 1. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241 та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 № 194.
  1. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 № 133.
  2. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.
  3. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 № 5.
  4. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.
  5. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров’я СРСР № 3223-85.
  6. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені Мінохорони здоров’я СРСР № 515989.
  7. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.
  8. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.
  9. ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики, затверджені Держнаглядохоронпраці України 22.04.97 № 103.

НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Мінхімпром СРСР 31.01.72.

 1. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене МВС України 27.09.94 № 521.
  1. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене МВС України
 2. № 521.
  1. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ- 4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.
  2. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені Міненерго СРСР

06.07.84.

 1. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.
  1. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.
  2. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
  3. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
  4. ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санітарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
  5. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
  6. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
  7. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
  8. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
  9. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
  10. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
  11. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.
  12. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
  13. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
  14. ГОСТ 12.2.007.7-83. ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности.
  15. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.
  16. ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.
  17. ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.
  18. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Обшие требования безопасности.
  19. ГОСТ12.2.026.0-93. ССБТ.Оборудованиедеревообрабатывающее.Общие

требования безопасности к конструкции.

 1. ГОСТ12.2.028-84. ССБТ.Вентиляторыобщего назначения.Методы

определения шумовых характеристик.

 1. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
  1. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
  2. ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
  3. ГОСТ12.2.062-81. ССБТ.Оборудованиепроизводственное. Ограждения

защитные.

 1. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.
  1. ГОСТ12.2.064-81. ССБТ.Органы управления производственным

оборудованием. Общие требования безопасности.

 1. ГОСТ12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.
  1. ГОСТ12.2.124-90. ССБТ.Оборудование продовольственное. Общие

требования безопасности.

 1. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
  1. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.
  2. ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.
  3. ГОСТ12.3.008-75. ССБТ.Производство покрытий металлических и

неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

 1. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
  1. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.
  2. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности.
  3. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.
  4. ГОСТ 12.4.013-85Е. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.
  5. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
  6. ГОСТ 12.4.034-85.ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.
  7. ГОСТ12.4.040-78. ССБТ.Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.
  8. ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ.Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
  9. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтропоглощающие для промышленных противогазов. Технические условия.
  10. ГОСТ 12.4.137-84. ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.
  11. ГОСТ 12.4.166-85. ССБТ.Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.
  12. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие технические условия.
  13. ГОСТ 17770-86 ССБТ. Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам.
  14. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
  15. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений.
  16. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения.
  17. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.
  18. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.
  19. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.
  20. ГОСТ 9980.1-86Е. Материалы лакокрасочные. Правила приемки.
  21. ГОСТ 10434-82. Соединения контрольные электрические. Классификация. Общие технические требования.
  22. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.
  23. ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.
  24. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
  25. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.
  26. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
  27. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.
  28. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.
  29. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия.
  30. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
  31. ГОСТ 20258-87Е. Машины моечные для стекляной тары. Общие технические условия.
  32. СНиП II-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.
  33. СНиП Ш-4-80*.Техника безопасности в строительстве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.
  34. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР