Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 року N 638

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2004 р. за N 1533/10132

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", пункту 80 Заходів щодо підвищення безпеки праці на вугільних шахтах (додаток 2 до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року N 939, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року N 186) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України (далі - Правила), що додаються, та ввести їх в дію після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

2. Затвердити Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах, що додається.

3. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці (Ященко І. О.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства вугільної промисловості Української РСР від 4 червня 1970 року N 123 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості Української РСР".

5. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці (Ященко І. О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України направити до Державного департаменту пожежної безпеки МНС України необхідні матеріали для включення Правил до державного реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду нормативних актів з питань пожежної безпеки.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шевцова М. І.

 

Міністр 

С. Тулуб  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 р. N 638

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2004 р. за N 1533/10132 ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України (далі - Правила) розроблені на розвиток НАПБ А.01.001-95, ДНАОП 1.1.30-1.01-00, ДНАОП 12.11.-1.01-94, НАОП 1.1.30-1.03-90 і враховують положення Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року і "Гірничого закону України" від 6 жовтня 1999 року. 

1.2. Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки для діючих, які будуються, реконструюються чи ліквідуються, вугільних підприємств: шахт (надземні та підземні комплекси), розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик.

Вимоги цих Правил спрямовані на забезпечення організаційних, технічних та інших заходів попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливого матеріального збитку та зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж на підприємствах вугільної промисловості України.

1.3. Правила є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами, працівниками вугільної галузі.

1.4. Забезпечення пожежної безпеки вугільних підприємств (далі - підприємств) покладається на їх керівників чи уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.5. Фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель та інших поверхневих об'єктів, розширення та технічне переоснащення підприємств може проводитися лише за наявності позитивних експертних висновків Державного пожежного нагляду МНС України (далі - Держпожежнагляд) як складової частини комплексної державної експертизи.

1.6. Державна експертиза (перевірка) проектно-кошторисної документації з питань пожежної безпеки виконується в порядку, який установлений законодавством.

1.7. Початок роботи нового підприємства, уведення в експлуатацію нових, реконструйованих виробничих та інших поверхневих об'єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда приміщень без дозволу органів Держпожежнагляду заборонені.

Видача дозволу здійснюється у відповідності до вимог НАПБ Б.07.018-01.

1.8. Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

1.9. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням, які затверджуються спільним наказом спеціального уповноваженого органу з питань ліцензування та Державного департаменту пожежної безпеки МНС України.

1.10. Посадові та фізичні особи, які винні в порушенні цих Правил, несуть адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Нормативні посилання (додаток 22).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах використані такі терміни та їх визначення.

Таблиця 1

Терміни та визначення

Термін 

Визначення 

Підприємство (промислове) 

Стаття 1 Гірничого закону України  

Підприємство гірниче 

Стаття 1 Гірничого закону України 

Шахта вугільна 

Стаття 1 Гірничого закону України 

Розріз вугільний 

Гірниче підприємство з видобутку вугілля відкритим способом 

Надземний комплекс шахти 

Система будівель та споруд з розташованими в них устаткованням та комунікаціями на промисловому майданчику шахти: копри, будівлі, споруди, підземні вентиляційні, калориферні та комунікаційні канали 

Надшахтна споруда 

Технологічна секція блоку головного (або допоміжного) ствола, яка споруджується безпосередньо над стволом шахти 

Підземний комплекс шахти 

Система підземних споруд, у яких здійснюється безпосередній видобуток вугілля: стволи (вертикальні і похилі), розкривальні та підготовчі виробки, очисні та підготовчі вибої з розташованими в них устаткованням та комунікаціями 

Привибійний простір

Частина виробленого простору, яка безпосередньо прилягає до вибою та призначена для розміщення робітників, машин та устатковання для виїмки та доставки вугілля 

Протипожежний захист 

Комплекс заходів, які спрямовані на охорону системи поверхневих будівель, споруд рудників та шахт, підземних виробок, устатковання, для захисту від пожеж та різного майна, яке знаходиться в них, а у разі її виникнення - евакуації людей, які перебувають там, ліквідації загоряння та наслідків. Як правило, складається з профілактичних заходів щодо попередження пожеж, обмеження їх розмірів та заходів, які спрямовані на найшвидшу ліквідацію пожеж, що виникли 

Підземна пожежа 

Пожежа, яка виникла в шахті, а також та пожежа, яка виникла на земній поверхні, та продукти горіння якої потрапляють або можуть потрапити до підземних виробок разом з вентиляційним струменем 

Екзогенна пожежа 

Пожежа, яка виникає від зовнішніх теплових імпульсів 

Ендогенна пожежа 

Пожежа, яка виникає від самозаймання вугілля або іншого горючого матеріалу в результаті окисних процесів у ньому 

Розвиток пожежі 

Зміна параметрів пожежі в часі від початку її виникнення до повної ліквідації горіння 

Ліквідація пожежі 

Дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на унеможливлення його повторного виникнення 

Локалізація пожежі 

Дії, спрямовані на запобігання можливості подальшого поширення горіння та створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами 

Локація осередку пожежі 

Визначення місця розташування осередку пожежі або нагрівання вугілля в ціликах або виробленому просторі 

Командний пункт 

Пункт на підприємстві, з якого здійснюється організація та керування роботами з порятунку людей, ліквідації аварії та її наслідків 

Оперативний план ліквідації аварії 

Комплекс організаційно-технічних заходів щодо подальшої ліквідації аварій, які складаються та здійснюються після реалізації заходів плану ліквідації аварії або коли останні виявилися неефективними 

Питоме горюче навантаження 

Маса всіх горючих речовин та матеріалів, які знаходяться у приміщенні або на відкритому майданчику, віднесена до площі підлоги приміщення або відкритого майданчика, яку займають ці матеріали на майданчику 

Схильність до самозаймання 

Здатність ряду вугілля, інших речовин та матеріалів самозайматися при нагріванні до порівняно невисоких температур або в контакті з іншими речовинами, а також у результаті окиснення, життєдіяльності мікроорганізмів 

Суфляр 

Спокійне виділення газу з видимих неозброєним оком тріщин та порожнеч, яке відбувається звично протягом тривалого часу 

Раптові викиди газу, вугілля та породи 

Газодинамічне явище, яке являє собою швидкоплинне руйнування масиву порід та самочинний викид газу, вугілля, вміщуючих порід у підземну гірничу виробку з вибою або привибійної зони масиву 

Небезпека за пилом 

Стан гірничих виробок, який оцінюється в аспекті можливого вибуху вугільного пилу 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

АВР - автоматичне включення резерву;

АПВ - автоматичне повторне включення;

АПК - адміністративно-побутовий комбінат;

АУП - автоматичні установки пожежогасіння;

ВГРЗ - воєнізований гірничорятувальний загін;

ВМ - вибухові матеріали;

ВМП - вентилятор місцевого провітрювання;

ВТБ - дільниця вентиляції і техніки безпеки;

ГПП - головна поверхнева підстанція;

ГР - горюча рідина;

ДГК - допоміжна гірничорятувальна команда;

ДГС - допоміжна гірничорятувальна служба;

ДП - Державне підприємство;

ДПД - добровільна пожежна дружина;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

КЗ - коротке замикання;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

ЛЗР - легкозаймиста рідина;

ЛТР- легкозаймисті тверді речовини;

ПБЕ- правила будови електроустановок;

ПЗВ- пожежозрошувальний водопровід;

ПЛА - план ліквідації аварії;

ПММ- паливно-мастильні матеріали; 

ППЗ - проект протипожежного захисту;

ППКС - підземна пересувна компресорна станція;

ПТЕ - правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

РГТІ - районна гірничо-технічна інспекція;

РП - розподільний пристрій;

РПП - розподільний підземний пункт;

УЛТ- установка локалізації та гасіння пожеж;

УПС - установка пожежної сигналізації;

ЦПП - центральна підземна підстанція;

ШБМУ - шахтобудівельномонтажне управління;

ШБУ - шахтобудівне управління;

ШГС - шахтна гірничорятувальна служба.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

4.1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств повинне бути передбачене на стадії технічного проектування відповідно до чинної нормативної документації.

4.2. Відповідальним за стан протипожежного захисту на підприємстві є його керівник, який своїм наказом призначає посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки підприємства, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устатковання, а також за утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені у відповідних посадових інструкціях, статутах підприємств.

4.3. Керівники підприємств (роботодавці), а також орендарі для забезпечення пожежної безпеки підприємств зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, упроваджувати досягнення науки та техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати положення, інструкції (додаток 1), інші нормативні акти, які чинні у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх виконанням;

забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог розпоряджень та постанов органів Держпожежнагляду та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (далі - ДВГРС);

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та заходам для їх забезпечення;

періодично не рідше як один раз на квартал перевіряти стан пожежної безпеки об'єкта;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку, пожежну техніку, устатковання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використання для цієї мети виробничої автоматики;

учасно інформувати пожежну охорону та гірничорятувальну службу про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також перекриття доріг та проїздів на своїй території;