ДСТУ Б Д.1.1-1:2013


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

(з доповненнями та змінами)


Видання офіційне


Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2013


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві»

РОЗРОБНИКИ: О. Юровський (науковий керівник),

В. Лясковський, С. Лясковський

За участю: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293,

чинний з 2014-01-01

З доповненнями та змінами, внесеними

наказом Мінрегіону України

від 21.11.2013 №550 (Зміна №1)


3 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»

________________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України


Мінрегіон України, 2013

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Правила визначення вартості будівництва

Правила определения стоимости строительства

Rules of construction costs

___________________________________________________________

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі – будівництво).

1.2 Цей стандарт носить обов’язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

1.3 Застосування даного стандарту обумовлюється договором.

____________________________________________________________

Видання офіційне

Внесені зміни надруковано курсивом

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за об’єми виконаних робіт


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни відповідно до ДБН А.2.2-3, а також терміни:

3.1 державні кошти

Бюджетні кошти, кошти державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредити, надані під державні гарантії

3.2 будівельні роботи

Будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи

3.3 кошторисна норма

Сукупність нормативних показників витрат ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлених на прийнятий вимірник будівельних робіт і виражених у натуральних (фізичних) одиницях виміру

3.4 матеріально-технічні ресурси

Сукупність матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів і конструкцій) та технічних ресурсів (будівельних машин та механізмів), які необхідні для виконання будівельних робіт

3.5 інвесторська кошторисна документація

Сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва або їх черг, зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації

3.6 локальний кошторис

Первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається на підставі обсягів робіт, що визначені при розробленні проектної документації

3.7 локальний кошторисний розрахунок

Первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається замість локальних кошторисів у тих випадках, коли об’єми робіт і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню

3.8 об’єктний кошторис

Кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види будівельних робіт та витрати (Зміна №1)

3.9 об’єктний кошторисний розрахунок

Кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню

3.10 кошторисний розрахунок

Кошторисний документ, що складається на окремі види витрат, які згідно з вихідними даними на проектування необхідні для здійснення будівництва і не враховані кошторисними нормами (наприклад: витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом; витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва; витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо)

3.11 зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва

Кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва складається на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат

3.12 зведення витрат

Кошторисний документ, який об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта будівництва (його частин) і складається у разі, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта будівництва передбачається окремими чергами

3.13 відомість кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів

Кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію об’єкта будівництва передбачається окремими пусковими комплексами

3.14 відомість кошторисної вартості будівництва об’єктів та робіт з охорони довкілля

Кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли проектною документацією передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля

3.15 договірна ціна

Кошторис, яким визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі підряду

3.16 приблизний кошторис (динамічна договірна ціна)

Договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору підряду

3.17 твердий кошторис (тверда договірна ціна)

Договірна ціна, визначена як твердий кошторис, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду

3.18 кошторис виконаних будівельних робіт

Кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», а при фінансуванні за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами – за примірною формою № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», примірною формою № 2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та примірною формою № 3 «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт»


4 СИСТЕМА ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ

4.1 Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

4.2 Ресурсні елементні кошторисні норми призначені для визначення кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних робіт, робіт з монтажу устаткування, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних і пусконалагоджувальних робіт, для визначення прямих витрат у вартості будівництва.

4.3 Кошторисні норми поділяються на такі види:

– державні стандарти України (державні кошторисні норми);

– стандарти організацій України (у тому числі галузеві кошторисні норми);

– індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.

Державні кошторисні норми застосовуються всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будівництва будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється із залученням державних коштів.

До стандартів організацій України (в тому числі до галузевих кошторисних норм) належать кошторисні норми, які розробляються на спеціальні види робіт за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Норми застосовуються в тій організації або галузі, для якої вони розроблені. Ці норми можуть застосовуватися іншими організаціями за умови, що технологія та організація робіт згідно з проектними рішеннями, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у відповідних нормах, передбачених стандартами організації України.

Стандарти організації України (в тому числі галузеві кошторисні норми) не повинні суперечити державним стандартам або дублювати їх.

Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проектній документації на стадіях проект (далі – П) та робочий проект (далі – РП), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проектної документації на стадіях П та РП з обов’язковим проведенням відповідної експертизи і застосовуються тільки для об’єкта будівництва за даною проектною документацією.

Розроблення зазначених кошторисних норм здійснюється на підставі ДСТУ-Н Б Д.1.1-6.

4.4 Усі кошторисні норми за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

4.5 До державних елементних кошторисних норм належать:

– ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДСТУ Б Д.2.2);

– ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДСТУ Б Д.2.3);

– ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДСТУ Б Д.2.4);