ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 21.08.2008 № 184

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Включено до Державного реєстру

нормативно-правових актів з питань охорони праці

„10” вересня 2008р.

„23” вересня 2008р. за № 431

за № 832/15523

НПАОП 0.00-3.10-08

Норми

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної

промисловості

І. Загальні положення

  1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону

праці».

  1. Норми поширюються на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з гірничодобувною промисловістю, незалежно від підпорядкування та форми власності.
  2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гірничодобувній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.
  3. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств та організацій гірничодобувної промисловості.
  4. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» і ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
  5. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до законодавства.
  6. Порядок забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.08 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.08 за № 446/15137, (НПАОП 0.00-4.01 - 08).

1

2

3

4

5

6

  1. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які віднесені до категорії «практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання», повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту відповідно до вимог розділу 12 «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 р. № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05. 2005 р. за № 552/10832.
  2. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.
  3. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників, а якщо на підприємстві не створено професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з охорони праці.

1

2

3

4

5

6

ІІ.Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

з/п

Код

згідно

з

класи

фіка

тором

профе

сій

(ДК

003-05)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

Строки

носіння

міс.

1

2

3

4

5

6

2.1 ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ

1

7123.2

Бетоняр

Костюм бавовняний або Костюм брезентовий Костюм прогумований Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці брезентові Онучі сукняні Куртка утеплена Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Саморятівник

Ми З Ву МиВу Вн З

Мун100 В Мун15 Ми

Тн

ЗН

12

6

6

12

6

7 днів 3 24

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

2

8112.2

Бункерувальник

Костюм бавовняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі сукняні Рукавиці брезентові Куртка утеплена Штани утеплені Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Саморятівник

Ми З Ми Ву Рз З

Мун100 В Мун15

Ми

Тн

Тн

ЗН

12

12

12

9

6

7 днів 24 24

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

3

8113.2

8113.1

Бурильник

шпурів

Машиніст

бурової

установки

Костюм бавовняний Костюм водозахисний Білизна натільна Білизна вовняна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Чоботи кирзові Онучі сукняні Рукавиці брезентові Рукавиці КР Куртка утеплена Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Навушники протишумові або

Вкладиші протишумові Саморятівник

Ми Ву Рз Вн З З

Мун100 В Мун15 Мун100

Вн К50 Тн

ЗН

9

6

6

12

9

6

24

6

7 днів 1

24

24 до зносу до зносу

до зносу до зносу

4

7212.1

8152.2

Вибуховик

Майстер-

підривник

Апаратник

варіння

Куртка бавовняна Штани бавовняні Костюм брезентовий Чоботи гумові Черевики шкіряні Рукавиці КР або Рукавиці брезентові Краги с повним покриттям «Хайкрон»

Білизна натільна Костюм прогумований Фартух

Рукавиці шкіряні Куртка утеплена Онучі сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Саморятівник Вкладиші протишумові

Ми Ву Рз Ми Ву Рз Вн

В Мун15 Мун100 Вн К50 Ми

Вн Ми З

Ву

Вн

Ми

Тн

ЗН

9

6

12

12

12

1

7 днів

1

6

12

12

12

24

6

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

5

7212.1

Газозварник

Костюм для зварника Чоботи гумові Білизна натільна Рукавиці брезентові Онучі сукняні Куртка утеплена Каска захисна з підшоломником

Ми Ву Тр В Мун15 З

Тр

Тн

12 12 12 7 днів 6

36

24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Саморятівник Під час роботи на дільниці спуску-підйому додатково:

Білизна вовняна

ЗПД

З

до зносу до зносу до зносу

12

6

9311

Газомірник

Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучі сукняні Куртка утеплена Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Саморятівник

Ми З Рз З

В Мун15 Ми

Тн

ЗН

24 12 18 7 днів 6

24

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

7

7111.2

7111.2

Гірник на геологічних роботах Гірник на маркшейдерських роботах

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Костюм прогумований Білизна натільна Чоботи гумові Онучі сукняні Рукавиці комбіновані Куртка утеплена Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Саморятівник Респіратор пилозахисний

Ми Рз

Вн

З

В Мун15

Ми

Тн

ЗН

12

24

12

12

6

7 днів 36

24 до зносу до зносу до зносу

8

7111.2

Гірник очисного забою

Куртка бавовняна Штани бавовняні Костюм брезентовий Костюм прогумований Білизна натільна Білизна вовняна Чоботи гумові Рукавиці брезентові або Рукавиці КР

Краги с повним покриттям «Хайкрон»

Куртка утеплена Онучі сукняні Каска захисна з підшоломником Саморятівник

Ми Рз Ми Рз Ми Ву Вн З З

В Мун15

Мив

Вн

МиВн

Тн

9 6 12 6 6 6 12 7 днів 1

1

36

3

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Гірнику з правом ведення підривних робіт додатково:

Рукавиці шкіряні

ЗН

Ми

до зносу до зносу до зносу

12

9

7111.2

Гірник

Куртка бавовняна

Ми Ву Рз

9

підземний

Штани бавовняні

Ми Ву Рз

6

7111.2

Оббирач

Білизна натільна

З

6

гірничих

Чоботи гумові

В Мун15

9

виробок

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Рукавиці КР

Вн К50

1

Онучі сукняні

3

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Саморятівник

до зносу

10

8112.2

Грохотник

Костюм бавовняний

Ми З Рз

12

Білизна натільна

З

6

Білизна напіввовняна

З

12

Черевики шкіряні з

захисним металевим

носком або

Мун200

12

Чоботи гумові

В Мун15

12

Онучі сукняні

6

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Саморятівник

до зносу

Під час роботи в умовах

капежу додатково:

Костюм прогумований

Вн

12

11

8112.2

Дозувальник

Куртка бавовняна

Ми Рз

9

Штани бавовняні

Ми Рз

6

Білизна натільна

З

12

Білизна напіввовняна

З

24

Костюм брезентовий

Вн

12

Куртка утеплена

Тн

12

Штани утеплені

Тн

12

Чоботи гумові

В Мун15

12