Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 21 серпня 2008 року N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2008 р. за N 832/15523

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, такі розділи "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 1 серпня 1979 року N 344/п-7, з доповненнями та змінами, затвердженими постановою цих органів від 21 серпня 1985 року N 289/п-8: розділ I "Горнодобывающая промышленность" та розділ II "Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, агломерация, извлечение металлов и сплавов".

3. Начальнику відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості та за вибуховими роботами Захаренкову Є. І. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. Ващенко  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 21 серпня 2008 р. N 184

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2008 р. за N 832/15523 Норми
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ці норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з гірничодобувною промисловістю, незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гірничодобувній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств та організацій гірничодобувної промисловості.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих чинників застосовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" і ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.6. Крім цих Норм, працівники підприємств та організацій гірничодобувної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до законодавства.

1.7. Порядок забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.8. Працівники, залучені до робіт з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, які віднесені до категорії "практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання", повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту відповідно до вимог розділу 12 "Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832.

1.9. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств та організацій.

1.10. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах та в організаціях здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників, а якщо на підприємстві не створено професійну спілку - уповноважена найманими працівниками особа з охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

N з/п 

Код згідно з класифікатором професій (ДК 003-05) 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ 

Строки носіння міс. 

2.1 ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ 

7123.2 

Бетоняр 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву
МиВу
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

 
12
6
6
12
6
7 днів
3
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

8112.2 

Бункерувальник 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З
Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
 
Ми
Тн
Тн
 
 
ЗН 

 
12
12
12
9
6
7 днів
24
24
  
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

8113.2
 
8113.1 

Бурильник шпурів
 
Машиніст бурової установки 

Костюм бавовняний
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Білизна вовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Чоботи кирзові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Навушники протишумові
або
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
Вн
З
З
Мун100
В Мун15
Мун100
 
 
Вн К50
Тн
 
 
ЗН 

9
6
6
12
9
6
24
6
7 днів
1
24
 
24
до зносу
до зносу
 
 
до зносу
до зносу

7212.1
 
8152.2 

Вибуховик
Майстер-підривник
Апаратник варіння 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці КР або
Рукавиці брезентові
Краги с повним покриттям "Хайкрон"
Білизна натільна
Костюм прогумований
Фартух
Рукавиці шкіряні
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Саморятівник
Вкладиші протишумові 

Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
В Мун15
Мун100
Вн К50
Ми
 
Вн Ми
З
Ву
Вн
Ми
Тн
 
 
 
ЗН 

9
6
12
12
12
1
7 днів
 
1
6
12
12
12
24
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

7212.1 

Газозварник 

Костюм для зварника
Чоботи гумові
Білизна натільна
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Саморятівник
Під час роботи на дільниці спуску-підйому додатково:
Білизна вовняна 

Ми Ву Тр
В Мун15
З
Тр
 
Тн
 
 
ЗПД
 
 
 
 
 
З 

12
12
12
7 днів
6
36
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
 
12 

9311 

Газомірник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Рз
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

24
12
18
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

7111.2
 
7111.2 

Гірник на геологічних роботах
 
Гірник на маркшейдерських роботах 

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Саморятівник
Респіратор пилозахисний

 
 
Ми Рз
Вн
З
В Мун15
 
Ми
Тн
 
 
ЗН 

 
 
12
24
12
12
6
7 днів
36
 
24
до зносу
до зносу
до зносу

7111.2 

Гірник очисного забою 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові або
Рукавиці КР
Краги с повним покриттям "Хайкрон"
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Гірнику з правом ведення підривних робіт додатково:
Рукавиці шкіряні 

Ми Рз
Ми Рз
Ми Ву
Вн
З
З
В Мун15
Мив
Вн
 
МиВн
Тн
 
 
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
Ми 

9
6
12
6
6
6
12
7 днів
1
 
1
36
3
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
 
12 

7111.2
 
7111.2 

Гірник підземний
 
Оббирач гірничих виробок 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми
Вн К50
 
Тн
Тн
 
 
ЗН 

9
6
6
9
7 днів
1
3
24
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

10 

8112.2 

Грохотник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в умовах капежу додатково:
Костюм прогумований 

Ми З Рз
З
З
 
 
Мун200
В Мун15
 
Ми
Тн
Тн
Тн30
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
Вн 

12
6
12
 
 
12
12
6
7 днів
36
36
48
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
12 

11 

8112.2 

Дозувальник 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Костюм брезентовий
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи гумові
Онучі бавовняні
Рукавиці брезентові або
Рукавиці КР
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Рз
Ми Рз
З
З
Вн
Тн
Тн
В Мун15
 
Ми
Вн К50
 
 
ЗН 

9
6
12
24
12
12
12
12
6
7 днів
1
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

12 

7129.2 

Дорожньо-
колійний
робітник 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
З
В Мун15
 
 
Мун200
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

9
6
6
 
 
 
12
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

13 

8112.2 

Дробильник (збагачення, агломерація і брикетування) 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Вн
 
Тн
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
12
7 днів
1
6
24
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

14 

7212.1
 
 
7212.1 

Електрозварник ручного зварювання
 
Електрогазозварник 

Костюм для зварника
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Рукавиці діелектричні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Щиток захисний
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

ТиТр
З
В Мун15
 
Тр
Эн
Тн
 
 
ЗПД
ННП 

12
12
12
6
7 днів
чергові
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

15 

7241.1 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

Костюм брезентовий
Костюм водозахисний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Рукавиці діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Пояс запобіжний 

Ми Ву Рз
Вн
З
З
В Мун15
Мун100
 
Ми
Тн
Эн
 
 
ЗН
 

12
12
12
12
 
12
6
7 днів
24
чергові
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
чергов. 

16 

7241.1 

Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Рз
Вн
З
В Мун15
 
Ми
Тн
 
 
ЗН 

9
12
6
12
3
7 днів
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

17 

7111.2 

Забійник 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Черевики шкіряні з
захисним металевим
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Білизна натільна
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Рз
Вн
 
 
Мун200
В Мун15
Ми Ву
З
 
Тн
 
 
ЗН 

12
6
 
 
9
12
7 днів
12
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

18 

7111.2
 
 
 
8113.2 

Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах
 
Оператор з геофізичного випробування корисних копалин 

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

 
 
Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

 
 
12
6
12
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

19 

7222.2 

Заточувальник 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Фартух
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми
Ми Ву Рз
Вн
З
В Мун15
Ми
Вн К50
 
 
 
ЗН 

 
12
12
12
12
7 днів
1
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

20 

9411 

Комірник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Фартух
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Рз
З
В Мун15
 
Вн
Ми
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
6
12
7 днів
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

21 

7432.1
 
 
9311
 
 
8333.3 

Контролер матеріалів та
виробів
 
Контролер продукції
збагачення
 
Лебідник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу

22 

7111.2 

Кріпильник 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм прогумований
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові або
Рукавиці КР
Куртка утеплена
Білизна натільна
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові або
Навушники протишумові
Під час роботи в стовбурах шахт, шурфів, в приствольних виробках:
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Куртка утеплена
Під час роботи із заморожуванням
додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на валянки 

Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
Мун100
В Мун15
Ми
Вн
Тн
З
 
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
 
 
 
Ми Ву Рз
З
Тн
 
 
 
Тн
Тн
Тн30
В 

9
6
6
9
6
7 днів
1
24
6
3
 
24
до зносу
до зносу
 
 
до зносу
 
 
 
 
9
6
12
 
 
 
12
12
12
12 

23 

7241.1 

Лаборант-радіометрист 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
Тн
 
 
 
ЗН 

12
12
 
12
7 днів
36
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


24 

7111.2 

Люковий (гірничі роботи) 

Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Рукавиці діелектричні
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
Вн
З
В Мун15
Ми
 
Эн
Тн
 
 
ЗН 

12
6
12
12
7 днів
6
чергові
36
24
 
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу 


25 

8333.2
 
 
9311 

Машиніст вагоноперекидача
 
 
Перекидальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
Вн
 
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
24
7 днів
1
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


26 

8111.2
 
 
8111.2
 
 
8111.2
 
8111.1
 
8111.2
 
8111.2 

Машиніст
вібронавантажувальної
установки
Машиніст навантажувально-доставочної машини
Машиніст навантажувальної машини
Машиніст підземних самохідних машин
Машиніст солезбирального комбайна
Машиніст солекомбайна 

Куртка бавовняна
Штани бавовняні
Костюм прогумований
Чоботи гумові
Білизна натільна
Білизна напіввовна
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові або
Краги с повним покриттям "Хайкрон"
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Запобіжний пояс 

Ми Ву Рз
Ми Ву Рз
Вн
В Мун15
З
З
 
Ву
 
Ми
Тн
 
 
 
ЗН 

9
6
12
9
6
12
3
7 днів
 
1
36
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
чергов. 


27 

8111.1 

Машиніст гірничих виїмкових машин 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбиновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З
Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн
 
 
ЗН 

 
12
12
12
9
7 днів
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


28 

8111.1 

Машиніст екскаватора
 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
12
9
7 днів
3
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


29 

8311.1
 
8311.2 

Машиніст електровоза
 
Машиніст дизель-поїзда 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований (під час капежу)
Білизна натільна
Рукавиці брезентові або
Рукавиці КР
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці діелектричні
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
Вн
 
З
Ми
Вн
В Мун15
 
Эн
Тн
Тн
 
 
ЗН 

12
12
 
12
7 днів
1
12
3
чергові
24
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


30 

8111.2 

Машиніст конвеєра 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З
Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
Вн
 
Тн
 
 
ЗН 

 
12
12
 
12
7 днів
1
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


31 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Онучі бавовняні або
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
Вн
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн
 
 
 
 
ЗН 

12
6
12
12
9
7 днів
24
3
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


32 

8333.2
 
8112.2 

Машиніст підіймальної машини
 
Оператор пульта керування 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Куртка утеплена
Штани утеплені
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор пилозахисний
Саморятівник 

Ми Ву Рз
В Мун15
Мун100
 
Ми
З
З
Тн
Тн 

12
12
24
6
7 днів
12
12
36
36
 
24
до зносу
до зносу


33 

8333.2 

Машиніст скреперної лебідки 

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
На мокрих роботах:
Костюм водозахисний (під час капежу) 

Ми З Ву Рз
З
В Мун15
 
Ми
Тн
 
 
ЗН
 
 
 
 
Вн 

12
12
12
3
7 днів
36
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
 
12 


34 

8113.1 

Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Саморятівник
Узимку додатково:
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на валянки
Шапка 

Ми З Ву Рз
Вн
З
З
Мун100
В Мун15
 
Ми
Тн
 
 
ЗН
 
 
 
Тн
Тн20
В 

12
6
12
12
12
6
6
7 днів
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
24
24
12
24 


35 

7233.1
 
7241.2 

Монтажник гірничого устаткування
Гірничомонтажник підземний 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Рз
Ву Рз
Вн
З
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

 
9
12
6
12
6
7 днів
3
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


36 

8163.3 

Моторист вентиляційної установки 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або Черевики шкіряні
Куртка утеплена
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Тн
 
 
 
ЗН 

24
12
 
12
24
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


37 

9311
8111.2 

Наваловідбійник
Навальник солі в басейнах 

Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Куртка утеплена
Черевики шкіряні із
захисним
носком або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
Вн
З
Тн
 
 
Мун200
В Мун15
Ми
 
 
ЗН 

12
6
12
24
 
 
9
6
7 днів
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


38 

9311
 
7215.2 

Постачальник кріпильних матеріалів у шахту
Транспортувальник (такелажні роботи) 

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Саморятівник
Напівплащ
непромокальний
Під час роботи на поверхні взимку:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки
Калоші гумові на валянки 

Ми З Ву Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
 
 
 
ЗН
 
 
 
Вн
 
 
Тн
Тн
Тн20
В 

12
12
 
12
7 днів
3
 
24
до зносу
до зносу
24
 
чергов.
 
 
36
36
48
12 


39 

8290.3 

Пробовідбірник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Рз
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

12
12
12
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


40 

7111.1 

Прохідник 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна вовняна
Онучі сукняні
Чоботи гумові
Рукавиці КР або
Рукавиці брезентові
Краги с повним покриттям "Хайкрон"
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник
Респіратор пилозахисний
Окуляри захисні
Вкладиші протишумові або
Навушники протишумові
Куртка утеплена
Під час виконання підривних робіт додатково:
Рукавиці шкіряні
Сумка ВР
Сумка ЗП 

Ми З Рз
Ву Рз
Вн
З
З
 
В Мун15
Вн
Ми
 
Ми
 
 
 
 
ЗН
 
 
 
Тн
 
 
 
Ми 

9
12
6
12
12
3
6
1
7 днів
 
1
 
24
24
до зносу
до зносу
 
 
до зносу
24
 
 
 
12
12
12 


41 

9311 

Роздавальник вибухових матеріалів 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Фартух
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З
З
Мун100
В Мун15
Вн
Ми
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

12
12
 
12
чергов.
7 днів
6
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


42 

7232.2 

Слюсар з ремонту агрегатів 

Костюм брезентовий
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
З
Ми
 
Тн
 
 
ЗН 

12
 
12
12
36
7 днів
6
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


43 

9311 

Сортувальник (збагачення) 

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми Ву Рз
З
Мун100
В Мун15
Ми
Тн
 
 
ЗН 

12
12
 
12
7 днів
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


44 

7111.2 

Стовбуровий (підземний) 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Куртка утеплена
Штани утеплені
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
Вн
З
З
Тн
Тн
Мун100
В Мун15
Ми
 
 
 
ЗН 

12
12
12
12
24
24
 
12
7 днів
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу


45 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці шкіряні
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Саморятівник 

Ми Рз
З
В Мун15
Ми
Ми
 
 
 
ЗН 

12
6
12
7 днів
6
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу


46 

3221
3231 

Фельдшер санітарний
Сестра медична 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Рукавиці
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми Рз
В Мун15
Мун100
З
Ми
 
Тн 

24
 
24
12
10 днів
6
24
 
24
до зносу


Керівники, професіонали, фахівці 


47 

3113
3113
3113
2147.2
2147.2
2147.2
 
2147.2 

Енергетик
Енергетик дільниці
Енергетик підземної дільниці
Інженер з гірничих робіт
Інженер з вентиляції
Інженер з буріння (бурових
робіт)
Інженер з буровибухових (вибухових) робіт 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в умовах капіжу додатково:
Костюм водозахисний 

Ми З Ву Рз
З
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
Вн 

12
12
24
12
10 днів
3
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
12 


48 

1222.2
1222.2
1222.2
 
3115
 
1222.2
 
1222.2
3119 

Майстер гірничий
Майстер гірничої дільниці
Майстер гірничий дренажної шахти
Механік
Механік дільниці
Начальник дільниці
Заступник начальника дільниці
Начальник зміни
Технік 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Білизна напіввовняна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Саморятівник
Під час роботи в умовах капежу додатково:
Костюм водозахисний 

Ми З Ву Рз
З
З
В Мун15
Ми
 
Тн
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
Вн 

12
12
24
12
10 днів
3
24
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
12 


49 

1312
 
 
 
 
 
1310 

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного, заступник директора (керівника) малого підприємства гірничодобувного
 
Директор виробництва 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


50 

2114.2
2114.2
 
2114.2
2114.2
 
2114.2
2147.2 

Геолог
Геолог кар'єру, рудника,
шахти
Геофізик
Геофізик кар'єру, рудника,
шахти
Гідрогеолог
Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


51 

1222.1
 
122.1
 
 
 
1222.1 

Головний енергетик, заступник головного енергетика
Головний інженер (промисловість)
Заступник головного інженера (промисловість)
Головний механік
Заступник головного механіка 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


52 

1222.2
 
3113
3113
2149.2
1237.1 

Завідувач складу вибухових матеріалів
Електромеханік
Електромеханік дільниці
Інженер з охорони праці
Головний фахівець з охорони навколишнього середовища 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


53 

3152
3152
2147.2
1222.2
1222.2
1221.1 

Інспектор гірничотехнічний
Інспектор технічний
Маркшейдер
Начальник виробництва
Начальник відділу
Начальник лабораторії
Заступник начальника лабораторії 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


54 

1222.2
1222.2
 
2412.2
2412.2
 
3119 

Начальник служби
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Нормувальник гірничий
Нормувальник гірничний на підземних роботах
Хронометражист на підземних роботах 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Білизна натільна
Онучі сукняні
Рукавиці комбіновані
Куртка утеплена
Каска захисна з
підшоломником
Саморятівник 

Ми З Ву Рз
В Мун15
Мун100
З
 
Ми
Тн 

12
 
12
12
6
10 днів
24
 
24
до зносу


2.2 Відкриті гірничі роботи та шахтна поверхня 


55 

8112.2
 
8112.2 

Апаратник виробництва гірського воску
Апаратник виробництва озокериту та озокеритової продукції 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Фартух
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена 

Ми З
З
Мун100
Вн
Ми
Вн
 
 
ЗН
 
 
 
Тн 

12
12
12
6
7 днів
1
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
36 


56 

7123.2 

Бетоняр 

Костюм бавовняний
Фартух
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці віброзахисні
Каска захисна з
підшоломником
Пояс монтажний
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З Ву
Вн
З
Мун100
Мун100
Ми
Мв
 
 
 
ЗН
 
 
 
Тн
Тн
 
Тн20
 
В 

12
6
12
 
12
7 днів
2
 
24
чергов.
до зносу
до зносу
до зносу
 
36
36
 
48
 
12 


57 

8112.2 

Бункерувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Напівплащ непромокальний
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З Рз
З
В Мун15
Мун100
Ми
 
Вн
 
 
 
ЗН
 
 
 
Тн
Тн
 
Тн20
В 

12
12
 
12
7 днів
 
12
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
36
36
 
48
12 


58 

8113.2
8113.1 

Бурильник шпурів
Машиніст бурової установки
Помічник машиніста бурової установки 

Костюм брезентовий або
Костюм вогнезахисний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Онучі сукняні
Рукавиці брезентові
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові або
Навушники протишумові
Під час перероблення компонентів гранульованих ВР та підготовки мішкотари до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до напівмаски (1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на валянки
Шапка 

Ми Ву
Тр
З
Мун100
Мун100
В Мун15
 
Ми
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20
 
Тн20
В 

 
12
12
 
12
12
6
7 днів
 
24
до зносу
до зносу
 
до зносу
 
 
 
 
 
 
18
 
2
 
24
24
 
 
48
12
24 


59 

8333.3 

Вагонетник повітряно-канатної дороги 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми
 
Со
 
Тн
Тн
 
Тн30
В 

12
6
 
12
7 днів
6
12
 
36
36
 
48
12 


60 

9333 

Вантажник 

Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці КР
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Рукавиці гумові
Плащ
Фартух
Онучі сукняні
Наплічники
Наколінники
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час роботи з вибуховими матеріалами
додатково:
Костюм прогумований
Рукавиці
Нарукавники водозахисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на валянки 

Ми З
Ву
З
Мун100
Мун100
Вн К50
Ми
 
Вн К50
Вн
Вн
 
 
 
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
 
Вн
Вн
Вн
 
Тн
Тн
 
Тн20
Тн20
В 

 
12
12
 
12
1
7 днів
12
6
24
чергов.
12
6
6
6
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
 
 
36
1
6
 
36
36
 
48
48
12 


61 

7212.1 

Вибуховик 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавиці шкіряні
Рукавиці прогумовані або
Рукавиці КР
Онучі сукняні
Напівплащ або
Плащ непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Під час роботи з
суспензійними і
емульсійними
компонентами ВР:
Костюм прогумований
Під час роботи з утилізації
мішкотари
з-під ВР додатково:
Фартух
Нарукавники водозахисні
Під час перероблення компонентів гранульованих
ВР та підготовки
мішкотари до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до напівмаски (1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена або
Куртка на хутряній основі
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на валянки 
Шапка 

Ми З
З
Мун100
Мун100
В Мун15
Ми
Ми
Вн
Вн К50
 
 
Вн
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
Вн
 
 
 
 
Вн
Вн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20
Тн20
 
В 

12
12
 
12
12
7 днів
2
 
1
6
 
24
 
24
до зносу
до зносу
 
 
 
 
24
 
 
 
 
12
12
 
 
 
 
 
18
 
2
 
 
36
36
48
48
12
 
12 


62 

9311 

Вивантажувач на відвалах 

Напівплащ непромокальний
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

 
Вн
Ми З
З
В Мун15
Мун100
Ми
Со
 
 
 
 
Тн
Тн
 
Тн20
В 

 
12
12
6
 
12
7 днів
12
 
24
до зносу
 
36
36
 
48
12 


63 

8322.2 

Водій автотранспортних засобів 

Під час робіт
безпосередньо на
розкривних роботах, на
вивезенні гірничої маси з
кар'єрів і на гірничих
відвалах:
Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Респіратор пилозахисний
Жилет сигнальний
Під час роботи із
суспензійними та
емульсійними
компонентами ВР:
Білизна натільна
Рукавиці КР
Рукавиці прогумовані
Окуляри захисні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки
Рукавиці утеплені
Шапка 

 
 
 
 
 
 
Ми З
З
Мун100
Мун100
Ми
 
 
Со
 
 
 
 
З
Вн К50
Вн
ЗН
 
Тн
Тн
 
Тн20
В
Тн 

 
 
 
 
 
 
12
12
 
12
7 днів
6
до зносу
24
 
 
 
 
12
1
3
до зносу
 
36
36
 
48
24
3
24 


64 

8334.2 

Водій навантажувача 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з
підшоломником
Респіратор пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З
З
Мун100
Мун100
Ми
 
 
 
 
Тн
Тн
 
Тн30
В 

12
12
 
12
7 днів
 
24
до зносу
 
36
36
 
48
12 


65 

7212.1
7212.2
7212.1 

Газозварник
Газорізальник
Електрогазозварник 

Костюм зварника
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Плащ
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Щиток захисний або Маска зварника
Респіратор пилозахисний
Рукавиці діелектричні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на валянки
Шапка 

ТиТр
З
Мун100
В К50
Ти Тр
Ву
 
 
ЗПД
ННП
 
 
Эн
 
Тн
Тн
Тн20
Тн20
В 

12
12
 
12
до зносу
12
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
до зносу
чергові
 
24
24
 
48
12
24 


66 

9311
9311
7111.2 

Гірник
Гірник розрізу
Гірник розсипних родовищ 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи кирзові або
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Напівплащ водозахисний
Жилет сигнальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Під час перероблення
компонентів гранульованих
ВР та підготовки
мішкотари до утилізації:
Напівмаска
Змінні фільтри до напівмаски (1 комплект)
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені або
Валянки
Калоші гумові на валянки 

Ми З Ву
З
В Мун15
Мун100
Ми
 
Вн
Со
 
 
ЗН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тн
Тн
Тн20
Тн20
В 

12
12
 
12
7 днів
6
12
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
 
 
 
18
 
2
 
36
36
 
48
12 


67 

9311 

Гірник біля екскаваторів, відвальних мостів і відвалоутворювачів 

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Жилет сигнальний
Напівплащ непромокальний
Онучі сукняні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Вкладиші протишумові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З Ву
Ми
З
В Мун15
Мун100
Со
 
Вн
 
 
 
ЗН
 
 
 
Тн
Тн
 
Тн20
В 

12
7 днів
12
 
12
6
 
12
6
 
24
до зносу
до зносу
до зносу
 
36
36
 
48
12 


68 

7111.2
 
7111.2
 
 
7111.2 

Гірник на геологічних роботах
 
Гірник на маркшейдерських роботах
 
Замірник на топографо-
геодезичних і
маркшейдерських роботах 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи кирзові
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці бавовняні
Напівплащ
непромокальний
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми З
З
 
Мун100
В Мун15
Ми
Ми
 
Вн
 
 
ЗН
 
 
Тн
Тн
 
Тн20
В 

12
12
12
24
24
7 днів
1
 
36
 
24
до зносу
до зносу
 
36
36
 
48
12 


69 

8332.2
7129.2 

Дорожній робітник
Дорожньо-колійний робітник 

Під час роботи безпосередньо у кар'єрі:
Костюм бавовняний або
Костюм брезентовий
Білизна натільна
Плащ непромокальний
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Жилет сигнальний
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на валянки
Шапка 

 
 
Ми З
Ву
З
Вн
В Мун15
Мун100
Ми
 
Со
ЗН
 
 
Тн
Тн
Тн20
 
Тн20
В
 

 
 
 
12
12
36
 
12
7 днів
6
6
до зносу
до зносу
 
36
36
 
 
48
12
24 


70 

7241.1 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Онучі сукняні
Плащ водозахисний
Рукавиці діелектричні
Каска захисна з
підшоломником
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи кирзові утеплені
або
Валянки
Калоші гумові на валянки
Рукавиці утеплені 

Ми З Ву
З
Мун100
В Мун15
Ми
 
Вн
 
 
 
ЗН
 
 
Тн
Тн
Тн20
 
Тн20
В
Ми Тн 

12
12
 
12
7 днів
6
чергов.
чергові
 
24
до зносу
до зносу
 
24
24
 
 
48
12


71 

7111.2 

Забійник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Калоші гумові на валянки 

Ми Ву
З
В Мун15
Ми
 
Тн
Тн
 
Тн20
В 

12
12
12
7 днів
 
36
36
 
48
12 


72 

7222.2 

Заточувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
Берет 

Ми З
З
Ми
Мун100
Ми
ЗН 

12
12
12
12
7 днів
до зносу
до зносу
12 


73 

8261.2 

Звалювальник 

Костюм пилозахисний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Онучі сукняні
Взимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Валянки або
Чоботи кирзові утеплені
Ка