Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів.

Держкомпідприємництвом України розглянуто лист Державноїархітектурно-будівельної інспекції від 03.04.2008 №22/4-796 щодоповноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів iповідомляємо наступне.

Відповідно до Положення пpo Державну архітектурно-будівельну інспекцію (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року № 1434 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 26 вересня 2007 року № 1182), Державна архітектурно-будівельна інспекцій (далі - Держархбудінспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінрегіонбуду і йому підпорядковується.

Відповідно до Положенняосновнимизавданнями Держархбудінспекції є: виконання дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Однією із основних функції Держархбудінспекції є видача замовникам (забудовникам) дозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реєстрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування та технічного переоснащення підприємств, відповідно до ст.29 Закону України "Про планування і забудову територій".

Зважаючи на те що, функції державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі дозволів на виконання будівельних робіт законодавчо передані Держархбудінспекції та її територіальним органам, що діють у складі Мінрегіонбуду, Держкомпідприємництво вважає, що вказані вище органи (Держархбудінспекції та її територіальні органи) вправі вчиняти дії, передбачені зазначеними вище нормативно-правовими актами щодо дозволів виданих до 0l. 01.2008, і термін яких закінчується після 01.01.2008 (раніше виданими інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які були структурними підрозділами відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організацій, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документу дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до ч.3 ст.4 Закону видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, у порядку, встановленому цим Законом.|

Суб'єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні; або за зверненням до адміністратора (ч. 4 ст. 4 Закону).

Враховуючи вищевикладене, територіальні органи Держархбудінспекції мають приймати участь у роботі дозвільних центрів.

Голова К.О. Ващенко