Относительно порядка получения квалификационного сертификата


Щодо порядку отримання кваліфікаційного сертифікату

(Лист від 15.10.07 № 24/10-1583)

Застосування норми п.3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2007 № 903, можливе лише після затвердження Мінрегіонбудом Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію, проект якого має бути поданий Національною спілкою архітекторів України.

До затвердження Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію, замовник для здійснення технічного нагляду за будівництвом залучає спеціалістів, добре обізнаних з технологією будівництва, специфікою об’єктів, що будуються, а також з чинними будівельними нормами і правилами. Призначення цих працівників здійснюється з урахуванням Кваліфікаційних вимог, що передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників будівництва, затвердженого наказом Держбуду України від 13.10.1999 № 249.