ДСТУ 3961-2000


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

Общие требования

Издание официальное

Киев
ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
2000

ПРЕДИСЛОВИЕ

  1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским центром безопасности дорожного движения МВД Украины

ВНЕСЕН Министерством внутренних дел Украины

  1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 17 апреля 2000 г. № 278

  2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

РАЗРАБОТЧИКИ: 3. Дерех (руководитель разработки), Л. Карпинская, С. МороченкоСОДЕРЖАНИЕ

с.

  1. Область применения 1

  2. Нормативные ссылки 1

  3. Определения, обозначения, сокращения 1

  4. Общие требования 2

Приложение А Инструкция по пользованию аптечкой медицинской автомобильной 5НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПТЕЧКА МЕДИЧНА
АВТОМОБІЛЬНА

Загальні вимоги

ДСТУ 3961-2000

Зміна № 2

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2013ЗМІНА № 2

Сторінка 1

Сторінок 4

АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України, Державний заклад «Український науково-практичний центр екстре­ної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 червня 2013 р. № 622

Чинна від 2013-09-01

Пункт 4.2.1. Таблицю 1 викласти в новій редакції:

Таблиця 1

Назва засобів

Паковання

Кількість, шт.

АМА-1

АМА-2

НАБІР № 1

1 Засоби для зупинення кровотечі, накладання пов’язок у разі травм

джгут для зупинення кровотечі

1

3

бинт еластичний (5 м х 10 см)

паковання

1

2

бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см)

паковання

2

6

бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см)

паковання

1

4

бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см)

паковання

1

4

бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см)

паковання

1

4

серветки з хлоргексидином (або їх замінники) (6 см х 10 см), смужки на
гелевій основі з антимікробною дією
полігексаметилен гуанідін гідрохлориду (або їхні замінники) (10 см х 50 см)

паковання

2

9

серветки кровоспинні з фурагіном (або його зашінники) (6 см х 10 см)

паковання

2

9

серветки стерильні (6 СМ X 10 см)

паковання

6

12

пакет перев’язувальний стерильний

паковання

1

4

2 Додаткові засоби

ножиці парамедичні (19 см)

——

1

1

блокнот з кульковою ручкою


1

НАБІР № 2

1 Засоби для накладання пов’язок у разі травм

косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см)

1

3

гелева пов’язка у разі опіків

паковання

1

4

2 Додаткові засоби

плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів

1

4

рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект

паковання

1

4

термопокривало (160 см х 210 см)

1

4

ножиці парамедичні (19 см)1

пінцет анатомічний

1

1

булавки англійські

2

6

ЗМІНА № 2

Сторінка 2

Пункт 4.2.2 викласти в новій редакції:

«4.2.2 Обидва набори основного комплекту повинні бути вкладені в окремі поліетиленові пакети-кишені».

Пункт 4.2.4. Таблицю 2 викласти в новій редакції:

Таблиця 2

Назва засобів . ..

Паковання .

Кількість, шт.

АМА-1

АМА-2

1 Засоби для зупинення кровотечі, накладання пов’язок у разі травм

бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см)

паковання

2

2

бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см)

паковання

2

2

серветки марлеві стерильні середні

паковання

1

1

вата нестерильна 50 г

паковання

1

2

лейкопластир (5 м х 5 см)

рулон

1

3

пластир бактерицидний (2,3 см х 7,2 см)

паковання

4

10

Примітка 1. Дозволено комплектувати в автотранспортних організаціях (водіями приватних автомобілів та колісних

тракторів).


Пункт 4.3.3 викласти в новій редакції:

«4.3.3 На внутрішньому боці кришки футляра повинна міститись інструкція з користування АМА з рекомендаціями щодо користування засобами АМА та пам’ятка щодо надання першої ме­дичної допомоги.

Інструкцію з користування аптечкою наведено в додатку А.

Рекомендації щодо користування засобами АМА наведено в додатку Б».

Підрозділ 4.4 доповнити пунктом 4.4.4 такого змісту:

«4.4.4 Аптечку медичну автомобільну можна використовувати до закінчення терміну її екс­плуатування незалежно від зміни вимог щодо комплектації».

Пункт 4.5.1 доповнити абзацом такого змісту:

«пам’ятка щодо надання першої медичної допомоги».

Абзац 4 пункту 4.5.1 викласти в новій редакції:

«інструкція з користування АМА з рекомендаціями щодо користування засобами АМА».

Доповнити додатком Б:

ДОДАТОК Б

(довідковий)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ
АПТЕЧКИ МЕДИЧНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ

Б.1 Рекомендації щодо користування засобами основного комплекту аптечки медичної автомобільної набору № 1 наведено в таблиці Б.1

Таблиця Б.1

Назва засобів

Призначення та спосіб користування

1

Джгут для зупинення кровотечі

Застосовують у разі артеріальної кровотечі, травматичної ампу­тації кінцівки. У разі артеріальної кровотечі накладають вище рани терміном не довше ніж ЗО хв. У разі травматичної ампутації накладають на культю кінцівки на період транспортування до ліку­вальної установи без часового обмеження

2

Бинт еластичний (5 м х 10 см)

Для накладання пов’язок, особливо у разі венозних кровотеч. Можна використовувати для фіксації шин

ЗМІНА № 2

Сторінка З

Кінець таблиці Б.1


Назва засобів

Призначення та спосіб користування

3

Бинт марлевий стерильний: 5 м х 10 см 7 м х 14 см

Для накладання пов'язок безпосередньо на рану

4

Бинт марлевий нестерильний: 5 м х 5 см 7 м х 14 см

Використовують для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану, фіксації шин

5

Серветки з хлоргексидином (або їхні за­мінники) (6 см х 10 см), смужки на голе­вій основі з антимікробною дією полігек- саметилен гуанідін гідрохлориду (або їх замінники) (10 см х 50 см)

Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану. Забезпечує антисептичний ефект. Треба накладати на рани після зупинення кровотечі

6

Серветки для зупинення кровотечі з фу- рагіном (або його замінники) (6 см х 10 см)

Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану. Ви­користовують для зупинення кровотечі. Найефективніші у разі капілярної кровотечі

7

Серветки стерильні (6 см х 10 см)

Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану, опіки. Після накладання серветки на рану її треба зафіксувати бинтом чи лейкопластиром

8

Пакет перев'язувальний стерильний

Використовують для накладання пов’язок на рани. Стерильну, товстішу частину пакета (подушечку) накладають на рану, після чого фіксують бинтом, що є невід’ємною частиною пакета

9

Ножиці парамедичні (19 см)

Для розрізання бинта, лейкопластиру, одягу, пасків безпеки тощо. Бранші ножиць із тупим кінцем під час розрізання повинні приля­гати до тіла постраждалого

10

Блокнот з кульковою ручкою

Використовують для запису даних постраждалого/хворого, еле­ментів надання їм екстреної медичної допомоги (час накладання джгута та інше)Б.2 Рекомендації щодо користування засобами основного комплекту аптечки медичної автомобільної набору № 2 наведено в таблиці Б.2

Таблиця Б.2

Назва засобів

Призначення та спосіб користування

1

Косинка медична перев’язна з будь- якої тканини (50 см х 50 см)

Використовують для фіксації шин у разі переломів, накладання пов’язок, фіксації кінцівок у разі вивихів та забоїв

2

Гелева пов'язка у разі опіків

Використовують у разі опіків на догоспітальному етапі. Накладають безпосередньо на місце опіку та фіксують стерильним бинтом

3

Плівка (клапан) для проведення штуч­ної вентиляції легенів

Використовують під час проведення штучного дихання «рот-у-рот» під час серцево-легеневої реанімації. Розміщують на обличчі по­страждалого, клапан повинен розміщуватися над ротовою порожни­ною постраждалого

4

Рукавички медичні № 8 із поліетиле­ну, комплект

Використовують у всіх випадках під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому

5

Термопокривало (160 см х 210 см)

Використовують для зігрівання постраждалого за низьких темпера­тур та під час надання протишокового положення. Після відкриття пакета, термопокривало повністю розгортають та накривають ним усе тіло, окрім голови. У разі утеплення попередньо необхідно зняти мокрий одяг з потерпілого

ЗМІНА № 2

Сторінка 4

Кінець таблиці Б 2

Назва засобів

Призначення та спосіб користування

6

Ножиці парамедичні (19 см)

Для розрізання бинта, лейкопластиру, одягу пасків безпеки та інше Бранші ножиць з тупим кінцем під час розрізання повинні прилягати до тіла постраждалого

7

Пінцет анатомічний

Використовують для видалення дрібних сторонніх елементів з рани

8

Булавки англійські

Для фіксації бинтових пов’язок, косинокБ.З Рекомендації щодо користування засобами допоміжного комплекту аптечки медич* ної автомобільної наведено в таблиці Б.З

Таблиця Б.З

Назва засобів

Призначення та спосіб користування

1

Бинт марлевий нестерильний 5 м х 5 см 7 м х 14 см

Використовують для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану Фіксації шин

2

Серветки марлеві стерильні середні

Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану, опіки Після накладання серветки на рану Гі треба зафіксувати бинтом чи лейкопластирем

3

Вата нестерильна 50 г

Накладають на рану поверх стерильного бинта чи серветки Вико­ристовують як прокладку між шкірою та шиною під час фіксування переломів

4

Лейкопластир (5 м х 5 см)

Накладають на рану поверх стерильного бинта чи серветки Вико­ристовують як прокладку між шкірою та шиною під час фіксування переломів

5

Пластир бактерицидний (2,3 см х 7,2 см)

Після зняття захисної плівки накладають на дрібні порізи, садна для попередження їхнього забруднення