МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний департамент з нагляду

за охороною праці України

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

днаоп 1.1.23-2. ХХ-2000

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

узгоджено

від “_____”_________2000 р. №_______

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного

департаменту з нагляду

за охороною праці

України

від “_____”_________2000 р. №_______

П Е Р Е Д М О В А

РОЗРОБЛЕНО:

ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”

ВНЕСЕНО:

НАК “Нафтогаз України”

ВВЕДЕНО :

З вступом в дію цих “Знаків безпеки для підприємств газової промисловості” вважати такими, що не застосовуються на території України, “Знаки безопасности для предприятий газовой промышленности” затверджені 11.06.79г. Міністерством газової промисловості СРСР.

Передрукування заборонено??

ЗМІСТ

Передмова 1.Загальні положення

1.1Галузь застосування

2.Загальні вимоги

2.1.Призначення знаків безпеки

2.2.Місця встановлення (розміщення) знаків безпеки

3.Групи, форма, розміри і розмітка знаків безпеки

3.1.Групи знаків безпеки

3.2.Розміри знаків безпеки

3.3.Розмітка знаків безпеки

4.Забороняючі знаки

4.1.Призначення забороняючих знаків

4.2.Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків

4.3.Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків

5.Попереджувальні знаки

5.1.Призначення попереджувальних знаків

5.2.Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків

5.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків

6.Приписуючі знаки

6.1.Призначення приписуючих знаків

6.2.Вимоги до форми і кольору приписуючих знаків

6.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення приписуючих знаків

7.Вказівні знаки

7.1.Призначення вказівних знаків

7.2.Вимоги до форми і кольору вказівних знаків

7.3.Смислове значення, зображення і місце встановлення вказівних знаків

8Додаткові вимоги до знаків безпеки

9Технічні вимоги

9.1.Вимоги до способу нанесення знаків безпеки

9.2.Вимоги до лакофарбових матеріалів і фарбування

9.3.Вимоги до конструкції знаків безпеки

9.4.Вимоги до знаків, що встановлюються на електроустановках

9.5.Вимоги до знаків безпеки з штучним освітленням, що встановлюються в вибухо- та пожежонебезпечних зонах

9.6.Вимоги до знаків безпеки, що наносяться за допомогою трафаретів

Додаток1 (обов'язковий)

Размеры знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-76

Размеры запрещающих и предупреждающих знаков безопасности для производственного оборудования и тары

Додаток 2 (обов 'язковий)Розмітка зображень на знаках безпеки для підприємств газової промисловості

Додаток 3 (довідковий) Знаки безопасности по ГОСТ 12 4 026-76

Додаток 4 (довідковий) Разметка изображений на знаках безопасности по ГОСТ 12.4.026-76

Додаток 5 (довідковий) Марки лакокрасочных материалов Нормативні посилання

Дата введення "__"_________199 р.

І.Загальні положення

І.І Галузь застосування

1.1.1 Цей нормативний акт поширюється на знаки безпеки які застосовуються в газовій промисловості.

1.1.2 Нормативний акт встановлює призначення, форму, розміри, колір і порядок застосування знаків безпеки.

1.1.3 Вимоги даного нормативного акту є обов'язковими для усіх підприємств галузі які застосовують знаки безпеки.

2. Загальні вимоги

2.1 Призначення знаків безпеки

2.1.1 Знаки безпеки призначені для привертання уваги робітників до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, заборони, попередження, приписування або вказівки можливих дій, з метою забезпечення безпеки, а також для необхідної інформації.

2.1.2 Знаки безпеки не замінюють необхідних заходів по безпеці праці і засобів захисту робітників.

2.2 Місця встановлення (розміщення) знаків безпеки

2.2.1 Встановлювати знаки безпеки необхідно на території підприємств, будівельних майданчиках, в виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт і на виробничому обладнанні, яке може бути джерелом небезпеки з таким розрахунком, щоб знаки знаходились у полі зору робітників і були добре видні.

2.2.2 Місця розміщення знаків безпеки, номери їх розмірів, а також порядок застосування пояснюючих написів до знаків безпеки на території підприємства, в виробничих приміщеннях і на робочих місцях встановлює адміністрація підприємства згідно відповідних нормативних документів до безпеки праці по узгодженню з профспілковим комітетом і відповідними установами державного нагляду.

2.2.3 Місця розміщення і номери розмірів знаків безпеки на виробничому обладнанні встановлюють в конструкторській документації на виріб (групу виробів).

2.2.4 Знаки безпеки, що встановлені на воротах, вхідних дверях приміщень, вказують, що зона дії цих знаків поширюється на все приміщення. Знаки безпеки, встановлені біля в'їзду (входу) на об'єкт (ділянку), визначають, що їх дія поширюється на об'єкт (ділянку) в цілому. При необхідності обмежити зону дії знака відповідну вказівку треба приводити в пояснюючому напису.

2.2.5 На місцях і ділянках, які є тимчасово небезпечними, необхідно встановлювати переносні знаки безпеки.

Переносні знаки безпеки повинні бути прибрані, якщо необхідність їх застосування відпаде.

3. Групи, форма, розміри і розмітка знаків безпеки

3.1 Групи знаків безпеки

3.1.1 Згідно з смисловим призначенням встановлюється чотири групи знаків безпеки, які приведені в табл.1

Таблиця 1.

№ групи

Найменування

знаку

Форма знаку

Застосування пояснюючого напису

1

Забороняючий

Дозволяється пояснюючий напис на знаку (без похилої смуги) або на допоміжній табличці

2

Попереджувальний

Дозволяється пояснюючий напис на знаку або на допоміжній табличці

3

Приписуючий

Дозволяється пояснюючий напис на внутрішньому білому полі знака, або на допоміжній табличці

4

Вказівний

Дозволяється пояснюючий напис на знаку

3.2 Розміри знаків безпеки

3.2.1 Розміри знаків безпеки і допоміжних табличок в залежності від відстані до спостерігача, а також місця їх розміщення, приймаються згідно ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в обов'язковому додатку 1, табл. 1.

3.2.2 Розміри забороняючих та попереджувальних знаків безпеки для виробничого обладнання і тари повинні відповідати тим, що вказані в обов'язковому додатку 1, табл.2.

3.2.3 Граничні відхилення габаритних розмірів знаків і табличок + 2%.

3.3 Розмітка знаків безпеки

3.3.1 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються цим нормативним актом приведена, в обов'язковому додатку 2.

3.3.2 Розмітка зображень на знаках безпеки що визначаються ГОСТ 12.4.026-76, приведена в довідковому додатку 4.

4. Забороняючі знаки

4.1 Призначення забороняючих знаків

4.1.1 Знаки призначені для заборони визначених дій.

4.2 Вимоги до форми і кольору забороняючих знаків

4.2.1 Згідно ГОСТ 12.4.026-76 знаки повинні бути слідуючими: коло червоного кольору з білим полем всередині, білою по контуру знака обвідкою з символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі, перекресленому похилою смугою червоного кольору ( кут похилу 45 зліва зверху направо донизу). Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0.09-0.1 зовнішнього діаметра, а ширина похилої червоної смуги - 0.08 зовнішнього діаметра, ширина білої смуги по контуру знаку 0.02 зовнішнього діаметра.

Дозволяється використовувати забороняючі знаки з пояснюючим написом, виконаним шрифтом чорного кольору. При цьому червону похилу смугу не наносять. На знаках пожежної безпеки, пояснюючі написи необхідно наносити червоним кольором.

4.3 Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків

4.3.1 Смислове значення, зображення та місця встановлення забороняючих знаків вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

№ знаку

Смислове значення

Зображення

Місце встановлення

1.1

Забороняється знаходитися під вантажем

В виробничих приміщеннях ремонтної служби газопроводу та інших місцях, де ведуться вантажо-розвантажувальні роботи і т.ін.

1.2

Забороняється приймати їжу на робочому місці

В виробничих приміщеннях де є, або можлива наявність шкідливих, отруйних та інших небезпечних для людини речовин.

1.3

Забороняється піднімати вантаж на якорі вище 20м

На площадці вузла кріплення промивочного шланга або на елементах бурової вишки

1.4

Забороняється одночасна робота на кількох ярусах

На будівельній площадці бурової

1.5

Забороняється робота без заземлення

В насосній, в механічних майстернях електроцеха, при наливі та зливі легкозаймистих та вибухонебезпечних рідин

1.6

Забороняється користуватися несправним інструментом

В виробних цехах, насосній, біля верстака, в операторній, на буровій

1.7

Забороняється промивка та ремонт цистерни під час грози

На естакадах для наливання та зливання горючих рідин та зріджених газів

1.8

Забороняється вмикати

механізми, і обладнання при ремонтних роботах

В насосних на стіні, на лебідках, в компресорних цехах, в механічних майстернях.

1.9

Забороняється піднімати талевий блок вище податей верхового робочого зі швидкістю більше 0.5м/с

В середині бурової на стіні

1.10

Забороняється змащувати механізми що рухаються

На бурових, в насосних, в компресорних цехах, механічних майстернях, в цехах ремонтної служби

4.3.2 Забороняючі знаки, обов'язкові до застосування у всіх галузях народного господарства, встановлені ГОСТ 12.4.026-76 і приведені в довідковому додатку 3.

5. Попереджувальні знаки

5.1 Призначення попереджувальних знаків

5.1.1 Знаки призначені для попередження робітників про можливу небезпеку.

5.2 Вимоги до форми і кольору попереджувальних знаків.

5.2.1 Згідно ГОСТ 12.4 026-76 знаки повинні бути слідуючими: рівносторонній трикутник з округленими кутами жовтого кольору, повернутий вершиною угору з обвідкою чорного кольору шириною 0.05 сторони та символічним зображенням чорного кольору.

5.3 Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків

5.3.1 Смислове значення, зображення і місце встановлення попереджувальних знаків вказані в табл. 3.

Таблиця 3

№ знаку

Смислове значення

Зображення

Місце встановлення

2.1

Обережно! Частини що обертаються

Біля глиномішалки, в механічних майстернях та інших машин і обладнання

2.2

Обережно! Газопровід

На перетині газопроводу з шосейними, залізничними та водними шляхами

2.3

Обережно!

Зварювання

На дільницях де є електричне або газове зварювання

2.4

Обережно!

Високий тиск

Біля маніфольда в насосному приміщенні і ресивера компресора; на ділянках газопроводу та інших ділянках де бладнання під тиском

2.5

Обережно! ГАЗ

Переносний знак. В місцях, де необхідно попередження про можливу небезпеку

2.6

Обережно!

Газонебезпечні роботи

Переносний знак в місцях, де необхідно попередити про можливу небезпеку

2.7

Обережно! Стружка

В виробничих приміщеннях механічних майстерень

2.8

Обережно! Падаючі

предмети

Переносний знак. На об'єктах під час ремонтних робіт на висоті