НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІБУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Будинки і споруди

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

ДБН В.2.2-10-2001

На заміну CH 535-81

 

РОЗРОБЛЕНІ

ATМедінвестпроект (  арх. Касперт ІM. - керівник; інж. Граб М.М.; арх. Лелеко О.Д.; інж. Лісненко Л.О.; інж. Молдакова Л.М.; інж. Мошненко Г.П.; інж. Стацевич В.І.; інж. Пивовар П.М.; канд. мед. наук Прокопович О.С.; лікар Чередник Є.В.) за участі ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. арх. Куцевич В. В.); 3AT НВП Медінжсервіс (інж. Бура Н.Т., інж. Козлов-ський Л.М.);  ГСЕУ МОЗ України (лікар-інспектор Скрипник А.П.); УНГЦ МОЗ України (доктор мед. наук Акименко В. Я., канд. мед. наук Янко Н.М.)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків та споруд Держбуду України (канд. арх. Муляр Л.Х., арх. Авдієнко О.П., арх. Короткое B.C., арх. Яценко Г.П., інж. Шестак В.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом   Держбуду України від 4 січня 2001 р. № 2 і введені у дію з 1 квітня

2001 р.

 

Зміна № 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з ДБН В.1.1-7", далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: "висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" замінити словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" замінити словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на "ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68 доповнити другим абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлюватись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

Пункт 11.3. Слова: "згідно з п. 4.4" замінити словами: "згідно з пунктом 4.3".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".

Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".

Доповнити додаток Б рядками:

"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

Додаток В. Доповнити додаток таким терміном та його визначенням:

„Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7”.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №12, грудень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”

ЗМІСТ

Вступ

1  Загальні положення

2  Планувальні вимоги до організації ділянок

3  Об'ємно-планувальні і конструктивні вирішення

Кількість поверхів (висота) будинків, висота поверхів

Опорядження приміщень

4  Протипожежні вимоги

5  Санітарно-гігієнічні вимоги

Освітленість та інсоляція

Сміттє-, пило прибирання

6  Ліфти

7  Інженерне обладнання

Медичні гази, трубопроводи вакуумної мережі та стисненого повітря

Водопостачання та каналізація

Теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря

Газопостачання

Електропостачання та електрообладнання

Зв'язок та сигналізація

8Лікувально-профілактичні заклади

Стаціонари лікарень та диспансерів, пологові будинки

Приймальні відділення

Приміщення виписки

Палатні відділення

Неінфекційні відділення

Інфекційні відділення

Акушерські відділення

Операційні блоки

Відділення анестезіології і реанімації, реанімації і інтенсивної терапії

Дезінфекційні відділення

Пральня

Служба приготування їжі

Приміщення клінічних кафедр

Службові і побутові приміщення

Лікувально-діагностичні і допоміжні підрозділи стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних закладів

Спеціалізовані лікувально-діагностичні підрозділи (приміщення)

Відділення гемодіалізу

Відділення функціональної діагностики і ендоскопії

Відділення гіпербаричної оксигенації

Радіологічні відділення

Рентгенівські відділення

Відділення відновлювального лікування

Клініко-діагностичні лабораторії

Відділення переливання крові Центральні стерилізаційні відділення Патолого-анатомічні відділення

Амбулаторно-поліклінічні заклади

Поліклініки для дорослих

Поліклініки для дітей

Жіночі консультації

Спеціалізовані амбулаторно-поліклінічні заклади

Амбулаторії

Фельдшерсько-акушерські пункти

Здоров пункти

Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги

Станції переливання крові

Молочні кухні та роздавальні пункти молочних кухонь

Санаторно-курортні заклади

9Санітарно-профілактичні заклади

Санітарно-епідеміологічні станції

Дезінфекційні станції

10  Заклади судово-медичної експертизи

11  Аптечні заклади

Аптеки

Аптеки лікарняні

Аптечні кіоски

Аптечні пункти

Аптечні склади

Додаток А (довідковий). Перелік видів будинків і споруд закладів охорони здоров'я

Додаток Б (довідковий). Перелік нормативних документів, на які наведені посилання

Додаток В (обов'язковий). Терміни та визначення

Додаток Γ (довідковий). Розрахункові показники потужності для закладів   охорони здоров'я

Додаток Д (обов'язковий). Розрахункові температури, кратності повітрообміну, категорії щодо чистоти приміщень

Додаток E(обов'язковий). Перелік приміщень закладів охорони здоров'я, які обладнані автоматичною пожежною сигналізацією

Додаток Ж (рекомендований). Перелік приміщень закладів охорони здоров'я, які обладнуються засобами автоматичної охоронної сигналізації

Додаток К (обов'язковий). Площа приміщень стаціонарів лікарень та диспансерів, пологових будинків

Додаток Л(обов'язковий). Площа діагностичних і допоміжних підрозділів стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних закладів

Додаток M(обов'язковий). Площа приміщень амбулаторно-поліклінічних закладів

Додаток H(обов'язковий). Площа приміщень станцій (підстанцій) швидкої медичної допомоги

Додаток Π (обов'язковий). Площа приміщень станцій переливання крові

Додаток P(обов'язковий). Площа приміщень молочних кухонь та роздавальних пунктів

Додаток C(обов'язковий). Площа приміщень санаторно-курортних закладів

Додаток T(обов'язковий). Площа приміщень санітарно-профілактичних закладів

Додаток У (обов'язковий). Площа приміщень закладів судово-медичної експертизи (CME)

Додаток Φ (обов'язковий). Площа приміщень аптечних закладів

 

ВСТУП

Ці Норми е складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки і споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди. Основні положення ".

Дані Норми за необхідності можуть доповнюватись Посібниками з проектування окремих видів і типів закладів охорони здоров'я

 

.Дані Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб-суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Перелік видів будинків і споруд закладів охорони здоров'я наведений у  додатку А.

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання в цих Нормах, наведений у додатку Б.

Терміни та їх визначення наведені у додатку В.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1   При проектуванні нового будівництва і реконструкції будинків, приміщень і споруд закладів охорони здоров'я, прямо не пов'язаних з виконанням лікувального процесу (навчальної частини  клінічних  лікарень,   житлових  і   загальних  приміщень   будинків   дитини,   комплексів побутового обслуговування, спортивних споруд лікувальних закладів та ін.), необхідно керуватись відповідними чинними нормативними документами.

1.2  Розрахункові показники потужності (місткість, пропускна спроможність) для закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів наведені в додатку Г.

Потужність і структура закладів охорони здоров'я приймаються згідно із завданням на проектування.

1.3   При проектуванні закладів охорони здоров'я для зручного доступу інвалідів і використання ними приміщень необхідно передбачати заходи, пристрої і пристосування у відповідності з вимогами даних Норм, ДБН В.2.2.-9, ВСН-62,  а також відповідних нормативних довідкових документів і посібників до них.

Додаткові заходи визначаються завданням на проектування.

1.4  Не допускається розміщати у житлових та громадських будинках стаціонари, підстанції швидкої медичної допомоги, бактеріологічні лабораторії; у житлових-будинках - аптечні склали.

1.5   Аптеки, жіночі консультації, стоматологічні поліклініки, кабінети лікарів загальної практики (сімейні лікарі) та інші кабінети лікарського прийому (за винятком дерматовенерологічних, інфекційних, фтизіатричних), в тому числі приватно практикуючих лікарів, які не мають у своєму складі рентгенівських кабінетів (за винятком рентгенприміщень з рентгендентальними апаратами з U 60-90 мВ та 7-10 мА) та інших джерел іонізуючого випромінювання (за винятком джерел лазерного випромінювання І та IIступеня небезпеки), роздавальні пункти молочних кухонь допускається розміщувати у житлових і громадських будинках за умови дотримання протипожежних, санітарно-гігієнічних     вимог,  що забезпечують оптимальний режим експлуатації житлових та робочих приміщень.

 

2   ПЛАНУВАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛЯНОК

2.1   Заклади охорони здоров'я    необхідно розміщувати у відповідності з затвердженими генеральними планами населених пунктів і проектами детального планування, проробками мережі конкретних регіонів на основі схем розвитку галузі.

2.2   Розміри земельних ділянок для закладів  охорони  здоров'я  необхідно  приймати у відповідності з ДБН 360, ДБН Б.2.4-1.

2.3   На   земельних   ділянках   закладів   охорони   здоров'я   не   допускається   розміщення функціонально не пов'язаних з ними будинків і споруд.

 

2.4   Лікувально-профілактичні  заклади  охорони  здоров'я  доцільно  за відповідних умов поєднувати   в   медичні   містечка  з   метою   кооперації  лікувально-діагностичних,   інженерних   і допоміжних служб.

2.5На земельних ділянках закладів охорони здоров'я з стаціонарами, за винятком санаторно- курортних закладів, необхідно виділяти зони:

а)лікувальних корпусів для неінфекційних хворих;

б)лікувальних корпусів для інфекційних хворих;

в)поліклініки;

г)садово-паркову;

д)господарську;

е)патолого-анатомічного відділення.

Для акушерських, дитячих, туберкульозних, психосоматичних відділень, які передбачені у складі багатопрофільних лікарняних комплексів, повинні виділятись окремі садово-паркові зони.

2.6На земельних ділянках санаторно-курортних закладів необхідно виділяти зони:

а)житлових корпусів ;

б)лікувально-діагностичну;

в)спортивну (спортивні майданчики, басейни та ін.);

г)культури та відпочинку (клубний корпус, танцювальний майданчик та ін);

д)садово-паркову;

е)господарську.

2.7   Службу приготування їжі необхідно розміщувати в зоні лікувальних корпусів для неінфекційних хворих чи в господарській зоні в окремо розміщених будинках чи прибудовах.

Відповідно до завдання на проектування допускається розміщення приміщень служби приготування їжі в лікувальних корпусах для неінфекційних хворих.

2.8  На території інфекційної лікарні повинні бути виділені "чиста" і "брудна" зони, ізольовані одна від одної смугою зелених насаджень. На виїзді із "брудної" зони повинні бути   передбачені майданчики для дезинфекції транспорту.

2.9  На території стаціонарів лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я необхідно передбачати  окремі в' їзди в зони:

а)лікувальних корпусів для неінфекційних хворих;

б)лікувальних корпусів для інфекційних хворих; в)господарську;

г) патолого-анатомічного відділення.

В'їзди в зони патолого-анатомічного відділення і господарську можуть бути поєднані. Проїзд транспортних засобів по території лікувального корпусу не повинен перехрещуватися з шляхами хворих, які користуються садово-парковою зоною.

2.10В'їзд санітарних автомашин на територію станції (підстанції) швидкої допомоги та виїзд передбачаються окремими.