МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 327/25104

Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом тапристроями

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:
 3. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Заступник Міністра соціальної політики України -

керівник апарату

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Перший заступник Голови СПО

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови Держгірпромнагляду України

М. Ю. Бродський

М. Болотських

О. А. Миколайчук

Г. В. Осовий

О. Мірошниченко

В. А. Шайтан

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРАВИЛАОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИЗ ІНСТРУМЕНТОМ ТА ПРИСТРОЯМИ

ЗМІСТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ3
 2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБРОБКИ МЕТАЛУ ТА

ДЕРЕВИНИ НА ВЕРСТАТАХ5

 1. Загальні вимоги5
 2. Вимоги безпеки до металообробних верстатів7
 3. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на металообробних верстатах токарної

групи10

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на металообробних верстатах фрезерної

групи11

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на металообробних верстатах

стругальної, довбальної та протяжної груп13

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на металообробних верстатах

свердлильної та розточувальної груп13

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з різання металу та обробки металу на

згинальних, профілезгинальних верстатах14

 1. Вимоги безпеки до деревообробних верстатів15
 2. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на деревообробних верстатах22
 3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ІНСТРУМЕНТУ23

 1. Загальні вимоги23
 2. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного

електрифікованого інструменту28

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного слюсарно-

ковальського інструменту30

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пневматичного

інструменту31

 1. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МАШИН, ВАНТАЖОЗАХОПЛЮВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ТА

ПРИСТРОЇВ, ІНШИХ ПРИСТОСУВАНЬ32

 1. Загальні вимоги32
 2. Вимоги охоронипраціпід час виконання робіт із застосуванням лебідок34
 3. Вимоги охоронипраціпід час виконання робіт із застосуванням талів та кішок36
 4. Вимоги охоронипраціпід час виконання робіт із застосуванням блоків та

поліспастів37

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням канатів, стропів,

ланцюгів та шнурів38

 1. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням домкратів40
 2. Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин41
 3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТА

ВОГНЕВИХ РОБІТ45

 1. Загальні вимоги45
 2. Вимоги охорони праці під час виконання електрозварювальних та газозварювальних

робіт47

 1. Вимоги охорони праці під час виконання газополуменевих робіт56
 2. Вимоги охорони праці під час виконання паяльних робіт57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 грудня 2013 року № 966

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 лютого 2014 р. за № 327/25104

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ З ІНСТРУМЕНТОМ ТА ПРИ-СТРОЯМИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності.
 3. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.
 4. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи із застосуванням інструменту та пристроїв.
 5. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

електроінструмент класу I - електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка - заземлювальний контакт. В електроінструменті такого класу допускається, щоб деталі, що перебувають під напругою, мали основну ізоляцію, а окремі деталі - подвійну або посилену ізоляцію;

електроінструмент класу II - електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. У електроінструменту такого класу відсутні пристрої для заземлювання;

електроінструмент класу III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого внутрішні та зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою. Електроінструмент такого класу призначений для живлення від автономного джерела струму або від загальної мережі через роздільний трансформатор або перетворювач з роздільними обмотками;

поміст - дерев'яна конструкція з горизонтальним настилом, призначена для проходу працівників під час виконання ремонтних, монтажних робіт.

 1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).
 2. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 4. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
 2. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 3. Роботодавець повинен забезпечити встановлення знаків безпеки для позначення небезпечних зон відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки), та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76).
 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведен- ня розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 5. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників у виробничих приміщеннях та на робочих місцях не повинні перевищувати норм, установлених Державними санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджениминаказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524 (ДСанНіП 3.3.6.096-2002), Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (ДСН 3.3.6.042-99).
 6. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБРО-БКИ МЕТАЛУ ТА ДЕРЕВИНИ НА ВЕРСТАТАХ
 7. Загальні вимоги
  1. Конструкція верстатів повинна відповідати вимогам ДСТУ 2807-94 "Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань", ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные".

Металообробні верстати, а також усі види верстатних пристроїв (кондуктори, патрони, планшайби, магнітні плити, оправки тощо) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.029-88 "ССБТ. Приспособления станочные. Требования безопасности".

Деревообробні верстати повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.026.0-93 "Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции".

 1. Забороняється виконувати роботи на несправних верстатах, а також на верстатах з несправними або незакріпленими огородженнями.
  1. Місця для підключення до електричної мережі переносних електроп- риймачів струму повинні мати написи, що вказують про напругу мережі та вид струму.
  2. Струмовідні частини обладнання повинні бути ізольовані або огороджені. Металеві частини обладнання, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції потрапити під напругу, повинні бути заземлені (занулені).
  3. Штепсельні розетки та вилки повинні відповідати напрузі мережі.

Застосовування у виробничих приміщеннях рубильників відкритого типу або рубильників з проріззю у кожухах для рукоятки або ножів не допускається.

 1. Під час проведення ремонту обладнання та заміни робочих органів верстати повинні бути вимкнені, знеструмлені відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), вентилі подавання до них мастила, пари, повітря, води - перекриті.
  1. Стаціонарні верстати повинні бути встановлені на міцних фундаментах або підмурках, вивірені, надійно закріплені та пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
  2. Передачі, розміщені поза корпусами верстатів, повинні мати огородження (суцільне, із жалюзі, з отворами), обладнане пристроями для зручного та безпечного відкривання, знімання, переміщування та встановлення.
  3. Внутрішні поверхні дверцят, що закривають рухомі елементи верстатів, повинні бути пофарбовані відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 з нанесенням знаків безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки.
  4. Верстати повинні бути обладнані захисними пристроями (екранами), зблокованими з пуском верстата. Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічні можливості верстата і викликати незручності під час виконання робіт, прибирання, налагоджування та призводити у разі відкривання їх до забруднення мастильно-охолоджувальною рідиною.