НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

CD

СО

Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання

ДСТУ 3649:2010

О

см

І

см

со

ш

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80), Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДП «Держ- автотрансНДІпроект»)

РОЗРОБНИКИ: В. Агеєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Б. Ананьев; С. Вашев; З. Зарецький; Є. Зелінський; В. Зубович; С. Ковальов, канд. техн. наук; С. Логвін; А. Редзюк, канд. техн. наук; В. Устименко, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 630
 2. НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3649-97

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2011

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Познаки та скорочення4
 5. Загальні вимоги5
 6. Вимоги щодо безпечностітехнічногостану КТЗ5
  1. Вимоги до зовнішніх світловихприладів5
  2. Вимоги до рульового керування9
  3. Вимоги до пневматичних шин та коліс10
  4. Вимоги до гальмівних систем11
  5. Вимоги до склоочисників та склоомивачів вітрового скла14
  6. Вимоги до двигуна та його систем14
  7. Вимоги до газобалонного обладнання15
  8. Вимоги до інших елементів конструкції16
 7. Методи контролювання18
  1. Методи контролювання зовнішніх світлових приладів18
  2. Методи контролювання рульового керування19
  3. Методи контролювання пневматичних шин та коліс20
  4. Методи контролювання гальмівних систем20
  5. Методи контролювання склоочищувачів та склоомивачів вітрового скла24
  6. Методи контролювання двигуна та його систем24
  7. Методи контролювання газобалонного обладнання24
  8. Методи контролювання інших елементів конструкції24

Додаток АКласифікація КТЗ25

Додаток БМетодика обчислюванняпараметрів ефективності РГС26

Додаток ВФорма протоколуконтролювання27

Додаток ГБібліографія28

ДСТУ 3649:2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання

КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Требования безопасности технического состояния и методы контроля

WEELED VEHICLES

Safety requirements and inspection methods of technical condition

Чинний від 2011-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширєються на колісні транспортні засоби (далі — КТЗ) категорій M, MG, N, NG, O, призначені для перевезення вантажів та (або) пасажирів, а також на КТЗ, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій, або призначені для перевезення пасажирів чи вантажів певних категорій, на дорогах загального користування.1)

Стандарт не поширєються на КТЗ:

 • максимальна швидкість яких за конструкцією не перевищує 25 км/год;
 • призначені для виконання транспортних дій (зокрема технологічних) винятково поза дорогами загального користування;
 • для спортивних змагань та військових цілей.
  1. Стандарт установлює вимоги щодо безпечності та методи контролювання технічного стану КТЗ, що перебувають в експлуатуванні.
 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

РСТ 1960-89 Оформлення зовнішнє інформаційне рухомого складу автомобільного транспорту УРСР. Знаки відмітні та інформаційні

ДСТУ 2886-94 Автотранспортні засоби. Гальмівні властивості. Терміни та визначення

ДСТУ 2919-94 Автотранспортні засоби. Гальмiвнi системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3333-96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги

1) Визначення категорій КТЗ — згідно зі «Зведеною резолюцією щодо конструкції транспортних засобів» [1], див. додаток А.

Видання офіційне

ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги

ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання дим- ності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями

ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі

ДСТУ 4398:2005 Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N і О стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН № 13-09:2000, IDT) ДСТУ UN/ECE R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (Правила ЕЭК ООН № 36-03:1999, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скломатеріалів (Правила ЕЭК ООН № 43-00:1988, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 48-02:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно установлення пристроїв освітлення та світлової сигналізації (Правила ЕЭК ООН № 48-02:2001, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 51-02:2004 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів, що мають не менше ніж чотири колеса, стосовно створюваного ними шуму (UN/ECE R 51-02:1996, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2005 Єдині технічні приписи щодо конструкції маломісних дорожніх транспортних засобів загального користування (Правила ЕЭК ООН № 52-01:1996, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 67-01:2002 Єдині технічні приписи щодо:

 1. Офіційного затвердження спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі;
 2. Офіційного затвердження дорожнього транспортного засобу, оснащеного спеціальним обладнанням для використання зрідженого нафтового газу як палива, стосовно установлення такого обладнання (Правила ЕЭК ООН № 67-01:2000, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 110-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження:

 1. Елементів спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, двигуни яких працюють на стисненому природному газі (СПГ);
 2. Дорожніх транспортних засобів стосовно установлення елементів спеціального обладнання офіційно затвердженого типу для використання в їхніх двигунах стисненого природного газу (СПГ) (Правила ЕЭК ООН № 110-00:2001, IDT)

ДСТУ UN/ECE R 115-00:2008 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження:

 1. Спеціальних модифікованих систем ЗНГ (зріджений нафтовий газ), які встановлюють на колісні транспортні засоби, двигуни яких працюють на ЗНГ;
 2. Спеціальних модифікованих систем СПГ (стиснений природний газ), які встановлюють на колісні транспортні засоби, двигуни яких працюють на СПГ (Правила ЕЭК ООН № 115-00:2003, ІDТ)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 17187-81 (СТ СЭВ 1351-78) Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 27815-88 Автобусы. Общие требования к безопасности конструкции (Автобуси. Загальні вимоги щодо безпечності конструкції)

ГОСТ 28345-89 (Правила ЕЭК ООН № 52) Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортных средств общего пользования (Єдині технічні приписи щодо конструкції маломісних транспортних засобів загального користування).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 2886, ДСТУ 2919, ДСТУ 2984, а також подані нижче:

 1. автомобіль

Колісний транспортний засіб, який урухомлюється джерелом енергії, має не менше ніж 4 колеса, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт

 1. автобус

Автомобіль із кількістю місць для сидіння більше дев’яти з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки

 1. вихідна вісь зовнішнього світлового приладу

Характерна вісь, визначена підприємством-виробником зовнішнього світлового приладу як така, що є орієнтиром для кутів поля під час фотометричних вимірювань та у разі встановлення цього приладу на КТЗ. Вона водночас є паралельною до опорної поверхні та до поздовжньої площини симетрії КТЗ

 1. вихідний центр зовнішнього світлового приладу

Точка перетину вихідної осі з вихідною поверхнею зовнішнього світлового приладу, зазначена підприємством-виробником цього приладу

 1. вогонь (фара, ліхтар)

Пристрій, призначений для освітлення дороги або подавання світлового сигналу іншим учасникам дорожнього руху. Ліхтарі освітлення заднього номерного знака і світловідбивальні пристрої також розглядають як вогні

 1. гальмівний шлях

Відстань, що проходить КТЗ під час екстреного гальмування з моменту здійснення впливу на орган керування гальмівною системою до моменту його зупинення

 1. зносостійка гальмівна система (система сповільнення)

Додаткова система гальмування, здатна забезпечувати та підтримувати ефект гальмування протягом тривалого періоду часу без значного погіршення експлуатаційних характеристик (ДСТУ UN/ECE R 13-09 )

 1. зона огляду з місця водія вперед

Зона огляду через переднє і бокові стекла кабіни, яка обмежена кутом зору водія, що дорівнює 180о у горизонтальній площині, у разі напрямлення лінії зору з місця водія паралельно середній поздовжній площині КТЗ

 1. колісний транспортний засіб

Транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, за допомогою якого перевозять людей і (або) вантажі, а також перевозять і приводять у дію під час руху чи на місці встановлене на ньому обладнання чи механізми для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі

 1. максимальна маса КТЗ

Технічно допустима максимальна маса, вказана підприємством-виробником (ця маса може бути більше допустимої «максимальної маси», що зазначається національними компетентними органами)

 1. порожня маса КТЗ (маса порожнього КТЗ)

КТЗ спорядженої маси з навантагою (75 ± 15) кг на місце для сидіння водія (людина або вантаж)

 1. причіп (напівпричіп)

Колісний транспортний засіб без власного джерела енергії, що забезпечує його самостійний рух, призначений для руху лише разом з автомобілем

 1. споряджена маса КТЗ (маса спорядженого КТЗ)

Маса КТЗ без водія, пасажирів, обслуговувального персоналу та вантажу, враховуючи масу палива, охолоджувальної рідини, оливи, інших експлуатаційних рідин і, за потреби, запасного колеса та інструментів

 1. сумарний кутовий проміжок рульового керування

Сумарний кут, на який повертається рульове колесо під дією нормативного зусилля, що діє у протилежних напрямках, за умови відсутності повороту керованих коліс КТЗ

 1. тривалість задіювання органа керування робочої гальмівної системи

Проміжок часу від початку гальмування (моменту прикладання зусилля на орган керування) до моменту, коли зусилля на органі керування набуває усталеного значення

 1. тривалість спрацьовування гальмівної системи

Проміжок часу від початку гальмування до моменту, в який сповільнення (гальмівна сила КТЗ) набуває усталеного значення (ДСТУ 2886)

 1. тривалість спрацьовування гальмівної системи на стенді

Проміжок часу від початку гальмування до моменту коли гальмівна сила колеса КТЗ набуває усталеного значення або відбувається його блокування на роликах стенда

 1. усталене значення (сили, сповільнення, тиску)

Середнє значення величини, яка змінюється в межах ± 5 % в інтервалі часу не менше ніж 1 с

 1. фари типу світлорозподілу R, C, CR

Фари з лампами розжарювання дальнього R та ближнього С світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) CR

 1. фари типу світлорозподілу MR, НС, NCR

Фари з галогенними джерелами дальнього НR та ближнього НС світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) НCR

 1. фари типу світлорозподілу DR, DC, DCR

Фари з газорозрядними джерелами дальнього DR та ближнього DС світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) DCR

 1. «холодний» гальмівний механізм

Гальмівний механізм, у якого температура деталей, пов’язаних із поверхнями тертя, не перевищує 100 оС

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

 1. ГБО — газобалонне обладнання;
 2. ГБТЗ — газобалонний КТЗ;
 3. ГС — гальмівна система;
 4. ЗВТ — засіб вимірювальної техніки;
 5. ЗГС — зносостійка гальмівна система;
 6. ЗНГ — зріджений нафтовий газ;
 7. КТЗ — колісний транспортний засіб;
 8. НЕ — настанова щодо експлуатування (інструкція з експлуатування, експлуатаційна документація) КТЗ;
 9. ПЗС — прилад зовнішній світловий;
 10. РГС — робоча гальмівна система;
 11. СГС — стоянкова гальмівна система;
 12. СПГ — стиснений природний газ;
 13. VIN (vehicle identification number) — ідентифікаційний номер КТЗ;
 14. Ма — максимальна маса КТЗ, кг;
 15. Мо — порожня маса КТЗ, кг.
 16. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  1. Технічний стан КТЗ повинен відповідати вимогам законодавства, чинних нормативних документів щодо безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища та вимогам підприємства-виробника.
  2. Не дозволено вносити зміни у конструкцію КТЗ, а також застосовувати додаткове обладнання та експлуатаційні матеріали та рідини без узгодження таких дій за встановленим законодавством порядком.
  3. Під час проведення контролю технічного стану КТЗ зі зміненою конструкцією, враховують додаткові вимоги, викладені в документах, виданих відповідно до 5.2 цього стандарту, щодо погодження переобладнання, які повинен надати власник КТЗ.
  4. Технічний стан та функціювання спеціального або спеціалізованого обладнання КТЗ (наприклад, автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій; КТЗ для перевезення небезпечних вантажів, самоскид, цистерна, сідельний тягач, швидка медична допомога (амбуланс), автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль, автомобіль-таксі, броньований; обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями, зі спеціальним обладнанням, автомобіль-майстерня для аварійного ремонту, радіологічна майстерня, КТЗ для пересувних телевізійних і звукових станцій, автокран, пожежний, автобетономішалка, ав- товишка розвідувальна чи бурова, КТЗ для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, КТЗ прибиральний тощо) повинні відповідати вимогам законодавства та НЕ.
  5. Ідентифікаційні дані КТЗ, характеристики використовуваного обладнання, умови та результати контролювання заносять до протоколу контролювання, рекомендовану форму якого наведено у додатку В.
  6. Відповідність до наведених у цьому стандарті вимог контролюють органолептичними методами (якщо не встановлено інше) та без демонтування елементів КТЗ.
  7. Норми цього стандарту застосовують за умови використання методів контролю, зазначених у ньому. Дозволено застосовувати інші методи контролю за умови відповідності їхніх результатів результатам, отриманим за методами, встановленими в цьому стандарті.
  8. Під час проведення державного технічного огляду РГС та СГС перевіряють методом стендових випробовувань. У разі неможливості через конструктивні особливості КТЗ проводити стендові випробовування (наприклад, постійний повний привод, наявність електронних систем, що контролюють обертання кожного з коліс та вибірково їх блокують, на КТЗ установлено шини з шипами) дозволено проводити перевіряння методом дорожніх випробовувань.
 17. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КТЗ
  1. Вимоги до зовнішніх світлових приладів
   1. Не дозволено змінювати розташування ПЗС, їх демонтувати, встановлювати додаткові ПЗС, а також змінювати режим роботи ПЗС, якщо це не передбачено конструкцією або документами щодо погодження переобладнання КТЗ.
   2. Не дозволено застосовувати зруйновані та з тріщинами на світловідбивальних поверхнях або розсіювачах ПЗС, установлювати будь-які пристрої, що обмежують їхню видимість, наносити покриви на ПЗС (тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює їхню силу світла, світлорозподіл або колір.
   3. На знятих із виробництва КТЗ, або на тих, що приведено у відповідність до вимог цього стандарту або переобладнано згідно з погоджувальними документами, дозволено встановлювати ПЗС від інших КТЗ із застосуванням вимог ДСТУ UN/ECE R 48-02.
   4. Сигналізатори вмикання світлових приладів мають бути роботоздатні та мати передбачені конструкцією символи.
   5. Кількість, колір та наявність ПЗС на КТЗ визначають відповідно до таблиці 1.