Код Назва
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Про колективні договори і угоди"
Закон України "Про охорону праці"
Господарський кодекс України
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Цивільний кодекс України (витяги)
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Кримінальний кодекс України (витяг)
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Кримінальний кодекс України (витяг)
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про автомобільний транспорт"
Закон України "Про дорожній рух"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку "
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Основи законодавства України про охорону здоров'я
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Закон України "Про охорону праці"
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку "
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування "
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку "
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Закон Украини "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Гірничий закон України
Закон України "Про аварійно-рятувальні служби "
Гірничий закон України
Закон України "Про електроенергетику"
Закон України "Про електроенергетику"
Закон України "Про транспорт"
Закон України "Про трубопровідний транспорт "
Про залізничний транспорт
Закон України "Про трубопровідний транспорт"
Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяги)
Кодекс законів про працю України
Кодекс законів про працю України
Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяги)
Кодекс законів про працю України
Кодекс законів про працю України
Про затвердження рекомендацій щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві
Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290
Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Цивільний кодекс України (витяги)
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Кримінальний кодекс України
Кодекс законів про працю України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс законів про працю України
Господарський Кодекс України
Кримінальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Кодекс законів про працю України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Кодекс України про адміністративні правопорушення
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів
Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Правила користування електричною енергією
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Правила дорожнього руху
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Про Правила дорожнього руху
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Про Правила дорожнього руху
Правила проведення державного технічного огляду тракторів, самоходних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості
Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці
Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб
Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Закон України "Про відходи"
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"
Закон України "Про пожежну безпеку"
Закон України "Про колективні договори і угоди"
Закон України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про охорону праці"
Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування "
Закон України "Про дорожній рух"
Закон України "Про автомобільний транспорт"
Основи законодавства України про охорону здоров'я
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку "
Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Закон України "Про пенсійне забезпечення"
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон Украини "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Гірничий закон України
Закон України "Про аварійно-рятувальні служби "
Про колективне сільськогосподарське підприємство
Закон України "Про транспорт"
Закон України "Про трубопровідний транспорт"
Закон України "Про залізничний транспорт"
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включається до валових витрат
Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соці
Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок
Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти ....
Про затвердження переліку професійних захворювань
Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності
Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської c (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Список робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком ву
Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах
Про заходи щодо поліпшення стану охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
Порядок спрямування та використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
Про порядок планування та фінансування заходів з охорони праці

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 50 51