КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2000 р. N 1423

Київ

Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 травня 2001 року N 527,
 від 27 червня 2003 року N 985

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2000 р. N 1423ПОРЯДОК
визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. З метою визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхування від нещасного випадку) галузі економіки та види робіт (далі - галузі економіки) диференціюються за класами професійного ризику виробництва згідно з додатком.

Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.

2. Галузі економіки іменуються відповідно до Класифікації видів економічної діяльності.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. N 985)

3. Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва - чим вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас професійного ризику виробництва.

4. Інтегральні показники професійного ризику виробництва в галузях економіки, віднесених до одного класу, за величиною повинні бути ближчими між собою, ніж у галузях економіки, віднесених до суміжних класів.

5. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки за формулою

Іге = (ВШге : ВОПге) х 100,

де Іге - інтегральний показник професійного ризику виробництва в галузі економіки, відсотків; ВШге - сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузі економіки; ВОПге - фактичні витрати на оплату праці в минулому календарному році у галузі економіки.

6. Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається за формулою

Ікл = (ВШкл : ВОПкл) х 100,

де Ікл - інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл - сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва; ВОПкл - сума фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році у галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва.

7. Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначається сума приведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році за формулою

ПЗПкл = ВОПкл х СПРкл,

де ПЗПкл - сума приведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році у галузях економіки відповідного класу професійного ризику виробництва; СПРкл - ступінь професійного ризику виробництва галузей економіки відповідного класу визначається співвідношенням інтегрального показника професійного ризику виробництва для галузей економіки цього класу до інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей економіки 1 класу професійного ризику виробництва.

8. Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва визначається за формулою

  

  

ВФ

МВ

=

------,

  

  

ПЗПде МВ - модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва; ВФ - розрахункові витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) у наступному календарному році; ПЗП - сума приведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році в галузях економіки усіх класів професійного ризику виробництва.

9. Сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році визначається за формулою

СВкл = ПЗПкл х МВ,

де СВкл - сума страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році.

10. Пункт 10 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 527)

11. Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва страховий тариф на наступний календарний рік визначається за формулою

 

 

СВкл х 100 

СТкл 

----------------, 

 

 

ВОПкл х Іоп де СТкл - страховий тариф на наступний календарний рік для підприємств одного класу професійного ризику виробництва, відсотків; Іоп - прогнозований індекс зростання фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році.

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 527)

12. Фонд відносить підприємства до галузей економіки за видами їх основної діяльності.

Якщо страхувальник провадить свою діяльність у кількох галузях економіки, підприємство відноситься до тієї з них, яка має найбільшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції.

У разі зміни технології робіт або виду діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва.

13. Структурні підрозділи підприємства, що виконують внутрішні перевезення, провадять постачальницько-збутову діяльність, пункти зв'язку, машинолічильні станції, бази, склади, які не перебувають на самостійному балансі і не є у зв'язку з цим самостійними обліковими одиницями, підлягають обліку за основною діяльністю цього підприємства.

14. Пункт 14 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 527)

15. Аварійно-рятувальні служби, служби відомчої воєнізованої або професійної сторожової охорони відносяться до тих галузей економіки, до яких належать підприємства, що ними обслуговуються.

16. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не підпадає під класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва згідно з додатком, рішення щодо віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва приймається Фондом.

17. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості, необхідні для визначення класу професійного ризику виробництва, або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, Фонд установлює клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною оцінкою.

18. Пункт 18 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 527)

19. Для підприємств місячна сума страхового внеску визначається за формулою

 

 

ВОПстр х СТкл 

СВстр 

--------------------, 

 

 

100 де СВстр - місячна сума страхового внеску, гривень; ВОПстр - сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за який сплачується страховий внесок, гривень.

(пункт 19 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2001 р. N 527)

20. Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік і визначаються за формулами

Ппід = ВШпід : СВпід;

Пкл = ВШкл : СВкл,

де Ппід - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпід - сума страхового внеску підприємства; Пкл - питома вага витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах; СВкл - сума страхових внесків цих підприємств.

21. Знижка страхового внеску провадиться в таких розмірах:

Показник Ппід нижчий від показника Пкл, відсотків 

Знижка страхового внеску, відсотків 

20 - 39,9 

10 

40 - 59,9 

20 

60 - 79,9 

30 

80 і більше 

40 

Не допущено жодного нещасного випадку та професійного захворювання 

50  22. Надбавка до страхового внеску провадиться в таких розмірах:

Показник Ппід перевищує показник Пкл, відсотків 

Надбавка до страхового внеску, відсотків

20 - 39,9 

10 

40 - 59,9

20 

60 - 79,9 

30 

80 - 100 

40 

Понад 100 

50  23. Під час визначення розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не враховуються витрати Фонду:

пов'язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного характеру (блискавка, зсув грунту, землетрус тощо);

зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувались в установленому порядку і яке зареєстровано спеціалізованим медичним закладом до укладення цим робітником трудового договору (контракту) з роботодавцем.

 

Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 985) КЛАСИФІКАЦІЯ
галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва

Код згідно з Класифікацією видів економічної діяльності 

Галузі економіки та види робіт 

  

1 клас 

74.11.1 

Діяльність адвокатських об'єднань та індивідуальна адвокатська діяльність 

74.11.2 

Нотаріальна діяльність 

74.15.0 

Керівництво підприємствами 

74.30.0 

Технічний контроль та аналіз 

75.11.1 

Управління на державному рівні 

75.11.2 

Управління на рівні державних автономій 

75.11.3 

Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування 

75.11.4 

Управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів 

75.11.5 

Управління на рівні сіл та селищ 

75.11.6 

Управління та нагляд у сфері оподаткування 

75.11.7 

Діяльність у сфері статистики та соціології 

75.12.0 

Курирування діяльності в соціальній сфері 

75.13.1 

Курирування діяльності у сфері економіки 

75.13.2 

Патентна діяльність 

75.13.3 

Ліцензійна діяльність 

75.13.4 

Сертифікаційна діяльність 

75.14.0 

Допоміжна діяльність у сфері державного управління 

75.21.0 

Міжнародні відносини 

75.22.0 

Оборона 

75.23.1 

Діяльність судів 

75.23.2 

Діяльність органів прокуратури 

75.23.3 

Діяльність системи з виконання покарань 

75.24.1 

Охорона та забезпечення громадського порядку 

75.24.2 

Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях 

85.32.5 

Благодійна діяльність 

91.11.0 

Організації промисловців та підприємців 

91.12.0 

Професійні організації 

91.20.0 

Профспілки робітників найманої праці 

91.31.0 

Релігійні організації 

91.32.0 

Політичні організації 

91.33.0 

Громадські організації, що не належать до інших угруповань 

99.00.0 

Екстериторіальна діяльність 

  

2 клас 

60.21.4 

Діяльність метрополітенів 

70.12.1 

Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення 

70.12.2 

Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення 

70.12.3 

Купівля та продаж земельних ділянок 

70.20.1 

Здавання внайми власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення 

70.20.2 

Здавання внайми власної та державної нерухомості невиробничого призначення 

70.20.3 

Здавання внайми земельних ділянок 

70.31.1 

Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення 

70.31.2 

Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення 

70.31.3 

Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок 

70.32.0 

Управління нерухомістю 

72.10.0 

Консультації з питань інформатизації 

72.20.0 

Створення програмного забезпечення 

72.30.0 

Оброблення даних 

72.40.0 

Робота з базами даних 

74.12.0 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 

74.13.0 

Дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

74.14.0 

Консультації з питань комерційної діяльності та управління 

74.40.0 

Реклама 

74.50.0 

Підбір та забезпечення персоналом 

74.84.0 

Інші послуги, що надаються юридичним особам та не належать до інших угруповань 

  

3 клас 

80.10.1 

Дошкільна освіта 

80.10.2 

Початкова шкільна освіта 

80.21.1 

Базова загальна середня освіта 

80.21.2 

Повна загальна середня освіта 

80.22.0 

Професійно-технічна освіта 

80.30.0 

Вища освіта 

80.41.0 

Школи та навчальні заклади з підготовки водіїв автомобілів 

80.42.0 

Навчання дорослих та інші види освіти 

85.32.2 

Діяльність дитячих ясел та садків для дітей з фізичними та розумовими вадами 

  

4 клас 

64.11.0 

Діяльність національної пошти 

64.12.0 

Служба, що не належить до національної пошти 

64.20.0 

Зв'язок 

  

5 клас 

50.10.1 

Оптова торгівля новими та уживаними автомобілями 

50.10.2 

Роздрібна торгівля новими та уживаними автомобілями 

50.10.3 

Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автомобілями 

50.30.1 

Оптова торгівля автотоварами 

50.30.2 

Роздрібна торгівля автотоварами 

50.30.3 

Посередницька торгівля автотоварами 

50.40.1 

Оптова торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і деталями та належностями до них 

50.40.2 

Роздрібна торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і деталями та належностями до них 

50.40.3 

Посередницька діяльність з продажу мотоциклів, моторолерів та мопедів і деталей та належностей до них 

50.50.0 

Роздрібна торгівля пальним 

52.11.0 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом 

52.12.0 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 

52.21.0 

Роздрібна торгівля фруктами та овочами 

52.22.0 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 

52.23.0 

Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками 

52.24.1 

Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами 

52.24.2 

Роздрібна торгівля кондитерськими виробами 

52.25.0 

Роздрібна торгівля напоями 

52.26.0 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами 

52.27.1 

Роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами у спеціалізованих магазинах 

52.27.2 

Інші види роздрібної торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах 

52.31.0 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 

52.32.0 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами 

52.33.0 

Роздрібна торгівля парфумерією та косметичними товарами 

52.41.1 

Роздрібна торгівля тканинами 

52.41.2 

Роздрібна торгівля побутовими текстильними товарами 

52.41.3 

Роздрібна торгівля голками, нитками тощо 

52.42.1 

Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний 

52.42.2 

Роздрібна торгівля хутровими виробами, включаючи головні убори з натурального хутра 

52.42.3 

Роздрібна торгівля галантерейними виробами 

52.43.1 

Роздрібна торгівля взуттям 

52.43.2 

Роздрібна торгівля шкіргалантерейними виробами 

52.44.1 

Роздрібна торгівля меблями 

52.44.2 

Роздрібна торгівля побутовими товарами 

52.44.9 

Роздрібна торгівля побутовими приладами та виробами, що не належать до інших угруповань 

52.45.1 

Роздрібна торгівля електропобутовими приладами 

52.45.2 

Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами 

52.46.0 

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом 

52.47.1 

Роздрібна торгівля книгами 

52.47.2 

Роздрібна торгівля газетами і журналами 

52.47.3 

Роздрібна торгівля канцелярськими товарами 

52.48.1 

Спеціалізована роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку 

52.48.2 

Спеціалізована роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами 


52.48.3 

Спеціалізована роздрібна торгівля фотографічною, оптичною і точною технікою 


52.48.4 

Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, рибальськими снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами 


52.48.5 

Спеціалізована роздрібна торгівля іграми та іграшками 


52.48.6 

Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них 


52.48.7 

Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення 


52.48.9 

Спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, що не належать до інших угруповань 


52.50.1 

Роздрібна торгівля антикваріатом 


52.50.2 

Роздрібна торгівля уживаними книгами 


52.50.9 

Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами 


52.61.0 

Продаж поштою 


52.62.1 

Роздрібна торгівля з лотків 


52.62.2 

Роздрібна торгівля на ринках 


52.63.1 

Роздрібна торгівля усіма видами товарів, що здійснюється комівояжерами 


52.63.2 

Роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати тощо 


55.30.1 

Ресторани 


55.30.2 

Кафе 


55.40.0 

Бари 


55.51.1 

Діяльність їдалень на підприємствах і в установах 


55.51.2 

Діяльність шкільних їдалень і кухонь 


55.51.3 

Діяльність їдалень у вищих та середніх навчальних закладах 


55.51.4 

Діяльність буфетів і їдалень для особового складу Збройних Сил тощо 


55.51.5 

Діяльність загальнодоступних їдалень 


55.52.0 

Постачання готової їжі 


65.11.0 

Центральні банки 


65.12.1 

Комерційні банки 


65.12.9 

Інші види грошового посередництва 


65.21.0 

Фінансовий лізинг 


65.22.0 

Надання кредитів 


65.23.0 

Інші види фінансового посередництва, що не належать до інших угруповань 


66.01.0 

Страхування життя та накопичення 


66.02.0 

Пенсійні фонди 


66.03.0 

Інші види страхування 


67.11.0 

Управління фінансовими ринками 


67.12.1 

Брокерські операції з цінними паперами 


67.12.2 

Випуск та реєстрація цінних паперів 


67.12.3 

Контроль та регулювання портфеля активів 


67.12.9 

Інша діяльність, пов'язана з фондовими біржами 


67.13.1 

Посередництво в кредитуванні 


67.13.2 

Фінансові консультації 


67.13.3 

Діяльність, пов'язана з іноземною валютою 


67.13.4 

Пакування кредитних білетів та розмінної монети 


67.13.9 

Інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів 


67.20.0 

Допоміжна діяльність у сфері страхування 


75.30.0 

Обов'язкове соціальне страхування 


  

6 клас 


74.20.1 

Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом 


  

7 клас 


22.11.0 

Книговидавнича справа 


22.12.0 

Видання газет 


22.13.0 

Видання журналів та інших періодичних публікацій 


22.15.0 

Інші види видавничої діяльності 


55.21.0 

Молодіжні турбази і гірські притулки 


55.22.0 

Експлуатація майданчиків для кемпінгів 


55.23.1 

Надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду 


63.30.0 

Туристичні агентства та бюро подорожей 


85.11.1 

Діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих 


85.11.2 

Охорона материнства та дитинства 


85.11.3 

Діяльність санаторно-курортних організацій 


85.12.0 

Медична практика 


85.13.0 

Стоматологічна практика 


85.14.1 

Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями 


85.14.2 

Перевезення хворих машинами швидкої допомоги 


85.31.0 

Соціальна допомога із забезпеченням проживання 


85.32.1 

Соціальна допомога без забезпечення проживання окремим особам або сім'ям вдома чи в інших місцях 


85.32.3 

Діяльність центрів з нагляду за дорослими, що страждають фізичними чи розумовими вадами 


85.32.4 

Діяльність центрів денного перебування для знедолених осіб 


92.40.0 

Агентства друку 


92.61.0 

Експлуатація спортивних споруд 


92.62.0 

Інша діяльність у сфері спорту 


  

8 клас 


71.40.0 

Прокат речей особистого користування та побутових товарів 


74.70.0 

Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням приміщень 


74.83.0 

Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 


93.02.0 

Послуги перукарень та салонів краси 


93.03.0 

Ритуальні послуги 


93.04.0 

Діяльність, пов'язана із забезпеченням догляду за тілом 


93.05.0 

Інші індивідуальні послуги 


95.00.0 

Послуги домашньої прислуги 


  

9 клас 


92.11.0 

Виробництво фільмів 


92.12.0 

Розповсюдження фільмів 


92.13.0 

Демонстрація кінофільмів 


92.20.0 

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 


92.31.1 

Театральна діяльність та діяльність у сфері кіномистецтва 


92.31.2 

Реставраційна діяльність 


92.32.0 

Діяльність залів для глядачів 


92.33.0 

Діяльність атракціонів та луна-парків 


92.34.0 

Різні видовищні заходи 


92.51.1 

Діяльність бібліотек, читацьких залів, лекторіїв 


92.52.1 

Діяльність музеїв усіх видів 


92.53.1 

Діяльність ботанічних садів та зоопарків 


92.71.0 

Азартні ігри та ігри на гроші 


92.72.0 

Інша діяльність у сфері відпочинку та розваг 


  

10 клас 


60.21.9 

Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу 


60.24.9 

Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту 


60.30.1 

Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів 


60.30.2 

Діяльність трубопровідного транспорту з транспортування газу 


60.30.9 

Діяльність інших видів трубопровідного транспорту 


62.30.0 

Космічний транспорт 


63.21.9 

Функціонування інших видів наземного транспорту 


  

11 клас 


05.01.3 

Надання послуг, пов'язаних з риболовством 


05.02.2 

Надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм 


33.30.0 

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості 


73.10.0 

Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук 


73.20.0 

Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 


92.51.2 

Діяльність архівів 


92.53.2 

Діяльність природних заповідників 


  

12 клас 


40.20.2 

Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів 


55.11.0 

Готелі з ресторанами 


55.12.0 

Готелі без ресторанів 


55.23.2 

Надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях 


75.25.0 

Захист цивільного населення 


90.00.1 

Діяльність з оброблення твердих відходів 


90.00.2 

Діяльність з оброблення рідких відходів 


90.00.3 

Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій 


  

13 клас 


22.21.0 

Друкування газет 


22.22.0 

Поліграфічна діяльність, що не належить до інших угруповань 


22.23.0 

Палітурна та оздоблювальна справа 


22.24.0 

Виробництво друкарських форм 


22.25.0 

Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом 


  

14 клас 


17.40.2 

Виробництво виробів з текстилю спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


17.51.2 

Виробництво килимів та килимових покриттів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


17.54.3 

Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших угруповань, спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


17.72.2 

Виробництво трикотажних виробів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


18.10.2 

Виробництво одягу з шкіри спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


18.22.2 

Виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


18.23.2 

Виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


18.30.3 

Виготовлення виробів з хутра спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


19.20.2 

Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


19.30.2 

Виробництво взуття спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


22.31.2 

Тиражування звукозаписів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


22.32.2 

Тиражування відеозаписів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


22.33.2 

Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


36.11.2 

Виробництво стільців та сидінь спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


36.12.2 

Виробництво меблів для офісів та магазинів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


36.14.2 

Виробництво інших видів меблів спеціалізованими підприємствами на індивідуальні замовлення населення 


50.20.2 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення населення 


50.40.4 

Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів і мопедів 


52.71.1 

Ремонт взуття 


52.71.2 

Ремонт виробів з шкіри та інших матеріалів 


52.72.1 

Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури 


52.72.2 

Ремонт інших електропобутових товарів 


52.73.1 

Ремонт годинників 


52.73.2 

Ремонт ювелірних виробів 


52.74.1 

Ремонт і перероблення одягу 


52.74.2 

Ремонт велосипедів 


52.74.9 

Ремонт інших предметів особистого користування і домашнього вжитку 


71.33.0 

Здавання внайми офісного устатковання та комп'ютерної техніки 


71.34.0 

Здавання внайми інших машин та устатковання 


74.81.1 

Виконання фоторобіт 


74.81.2 

Оброблення плівок 


74.82.0 

Пакувальні роботи 


93.01.1 

Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 


93.01.2 

Чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів 


  

15 клас 


23.20.0 

Продукти нафтоперероблення 


  

16 клас 


70.11.0 

Підготовка до продажу або здавання внайми нерухомості 


  

17 клас 


17.40.1 

Виробництво виробів з текстилю 


18.10.1 

Виробництво одягу з шкіри 


18.21.0 

Виробництво робочого одягу 


18.22.1 

Виробництво верхнього одягу 


18.23.1 

Виробництво спіднього одягу 


18.24.0 

Виробництво інших видів одягу та аксесуарів 


18.30.1 

Вичинення та фарбування хутра і овечих шкур 


18.30.2 

Виробництво виробів з хутра 


19.10.0 

Ґрунтування та дублення шкіри 


19.20.1 

Виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 


19.30.1 

Виробництво взуття 


36.61.0 

Виробництво імітацій ювелірних виробів 


36.62.0 

Виробництво мітел і щіток 


36.63.2 

Виробництво ґудзиків, застібок-змійок, парасольок 


36.63.3 

Виробництво іншої пластмасової та металевої галантереї 


40.10.1 

Виробництво електроенергії тепловими електростанціями 


40.10.2 

Виробництво електроенергії атомними електростанціями 


40.10.3 

Виробництво електроенергії гідроелектростанціями 


40.10.4 

Виробництво електроенергії електростанціями інших типів 


40.10.5 

Розподілення електроенергії 


40.30.0 

Виробництво та розподілення тепла 


  

18 клас 


11.10.1 

Видобування нафти 


11.20.0 

Послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу 


  

19 клас 


62.10.1 

Діяльність авіаційного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу 


62.10.2 

Діяльність авіаційного вантажного транспорту, підпорядкованого розкладу 


62.20.1 

Діяльність авіаційного пасажирського нерегулярного транспорту 


62.20.2 

Діяльність авіаційного вантажного нерегулярного транспорту 


63.23.0 

Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури 


  

20 клас 


11.10.2 

Видобування природного газу 


11.10.3 

Конденсація і регазифікація природного газу для транспортування 


40.20.1 

Виробництво газу 


  

21 клас 


14.40.0 

Видобування солі 


15.11.0 

Виробництво м'яса і субпродуктів 


15.12.0 

Перероблення свійської птиці та кролів 


15.13.0 

Виробництво м'ясних продуктів 


15.31.0 

Перероблення та консервування картоплі 


15.32.0 

Виробництво фруктових та овочевих соків 


15.33.1 

Перероблення овочів та фруктів 


15.33.2 

Виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючи м'ясо-рослинні та сало-бобові 


15.41.0 

Виробництво неочищеної олії та жирів 


15.42.0 

Виробництво рафінованої олії та жирів 


15.43.0 

Виробництво маргарину 


15.51.0 

Виробництво молочних продуктів 


15.52.0 

Виробництво морозива 


15.62.0 

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів 


15.81.0 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 


15.82.0 

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання 


15.83.0 

Виробництво цукру 


15.84.0 

Виробництво какао, шоколаду 


15.85.0 

Виробництво макаронних виробів 


15.86.1 

Перероблення чаю 


15.86.2 

Виробництво кави 


15.87.0 

Виробництво прянощів 


15.88.1 

Виробництво продуктів дитячого харчування 


15.88.2 

Виробництво дієтичних і гомогенізованих продуктів 


15.89.1 

Виробництво харчових концентратів (дегідратів) 


15.89.2 

Виробництво дріжджів 


15.89.9 

Виробництво решти харчових продуктів 


15.91.0 

Виробництво дистильованих алкогольних напоїв 


15.92.0 

Виробництво етилового спирту із зброджуваних матеріалів 


15.93.0 

Виробництво вин 


15.94.0 

Виробництво сидру 


15.95.0 

Виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів 


15.96.0 

Виробництво пива 


15.97.0 

Виробництво солоду та солодових екстрактів 


15.98.0 

Виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв 


16.00.0 

Виробництво тютюнових виробів 


24.52.0 

Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів 


24.62.0 

Виробництво клею та желатину 


24.63.0 

Виробництво ефірної олії 


  

22 клас 


01.11.0 

Вирощування зернових, технічних та решти культур, що не належать до інших класів рослинництва 


01.12.0 

Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників 


01.13.0 

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів 


01.21.0 

Розведення великої рогатої худоби 


01.22.0 

Розведення овець, кіз, коней 


01.23.0 

Розведення свиней 


01.24.0 

Розведення птиці 


01.25.0 

Розведення інших тварин і виробництво їх продукції 


01.30.0 

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство) 


28.74.0 

Виробництво кріпильних засобів, машинних гвинтових виробів, ланцюгів і пружин 


22.14.0 

Випуск звукозаписів 


22.31.1 

Тиражування записів на магнітних носіях 


22.32.1 

Тиражування відеозаписів 


28.63.0 

Виробництво замків та запорів 


35.43.0 

Виробництво інвалідних колясок 


36.21.0 

Карбування монет та медалей 


36.30.1 

Виробництво музичних інструментів 


36.30.2 

Ремонт музичних інструментів 


36.40.0 

Виробництво спортивних товарів 


36.50.0 

Виробництво ігор та іграшок з усіх видів матеріалів 


36.63.5 

Виробництво решти виробів, що не належать до інших угруповань 


37.10.1 

Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів 


37.10.2 

Оброблення брухту та відходів кольорових металів 


50.20.1 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами 


74.60.0 

Слідча діяльність та забезпечення безпеки 


  

23 клас 


51.11.0 

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 


51.12.0 

Посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами 


51.13.0 

Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами 


51.14.0 

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, кораблями та літаками 


51.15.0 

Посередництво в торгівлі меблями, речами домашнього вжитку і залізними товарами 


51.16.0 

Посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами 


51.17.0 

Посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 


51.18.0 

Інші види спеціалізованого посередництва в торгівлі 


51.19.0 

Посередництво в торгівлі різними товарами 


51.21.0 

Оптова торгівля зерном та кормами для тварин 


51.22.0 

Оптова торгівля квітами і рослинами 


51.23.0 

Оптова торгівля живими тваринами 


51.24.0 

Оптова торгівля шкурами і шкірою 


51.25.0 

Оптова торгівля необробленим тютюном 


51.31.0 

Оптова торгівля фруктами та овочами 


51.32.0 

Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами 


51.33.0 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами 


51.34.0 

Оптова торгівля напоями 


51.35.0 

Оптова торгівля тютюновими виробами 


51.36.1 

Оптова торгівля цукром 


51.36.2 

Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами 


51.37.0 

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 


51.38.1 

Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками 


51.38.2 

Спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів 


51.39.0 

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 


51.41.1 

Оптова торгівля тканинами 


51.41.2 

Оптова торгівля постільною та столовою білизною тощо 


51.41.3 

Оптова торгівля голками, нитками тощо 


51.42.1 

Оптова торгівля одягом, включаючи спортивний 


51.42.2 

Оптова торгівля хутровими виробами 


51.42.3 

Оптова торгівля взуттям 


51.42.4 

Оптова торгівля галантерейними виробами 


51.43.1 

Оптова торгівля електропобутовими приладами 


51.43.2 

Оптова торгівля радіотелевізійними товарами 


51.44.0 

Оптова торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами 


51.45.0 

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 


51.46.0 

Оптова торгівля фармацевтичними товарами 


51.47.1 

Оптова торгівля меблями, килимами та іншим підлоговим покриттям, а також неелектричними побутовими приладами 


51.47.