ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009

Видання офіційне

КиївМінрегіонбуд України

2009

1 РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

ЗА УЧАСТЮ:

ПЕРЕДМОВА

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і

проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП)

В. Куцевич, д-р арх. ( керівник розробки); архітектори Б. Губов,

І.Чернядьєва; інженери О Московских, Б. Польчук, Ю. Сіземов, Б.Ступаченко;

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН Украни

(В. Акіменко, д-р мед. наук; П. Семашко, канд. мед. наук; санлікар С. Протас, інженер О. Коваленко);

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (Я.Новак, канд. техн.наук, О.Сізіков, канд. техн.наук, інженери Є. Степанюк, В.Коваленко, Я. Нижник, Р. Уханський, О. Гутник);

ПП «Енергомінімум» (В. Гершкович, канд. техн. наук)

Держпожбезпеки України (інженери О.Євсеєнко, С. Мусійчук, В.Сокол, О. Гладишко, Г. Дубінський)

 1. ВНЕСЕНО І ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО:

4 ДБН В.2.2-9-99* ВНЕСЕНІ ЗМІНИ:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 чинний з 01.07.2010

4.НА ЗАМІНУ ДБН В.2.2-9-99

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

ІІ

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування………………………………………………………………………………….....1
 2. Нормативні посилання………………………………………………………………………………....1
 3. Терміни та визначення понять………………………………………………………………………....5
 4. Загальні положення……………………………………………………………………………………..6
 5. Вимоги до забудови земельної ділянки……………………………………………………………. ...7
 6. Об'ємно-планувальні вирішення………………………………………………………………………8

 1. Вхідні вузли та комунікації………………………………………………………………………...8
 2. Висота приміщень…………………………………………………………………………………9
 3. Підземні, підвальні, цокольні та технічні поверхи……………………………………………..9
 4. Конструктивні вирішення………………………………………………………………………...10

7Інженерне обладнання………………………………………………………………………………...10

 1. Водопровід і каналізація…………………………………………………………………………..10
 2. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря………………………………………………10
 3. Газопостачання…………………………………………………………………………………….10
 4. Електрообладнання та електричне освітлення.

Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання…………………………...10

 1. Системи зв'язку та сигналізації…………………………………………………………………...11
 2. Ліфти та інші види механічного транспорту…………………………………………………….11
 3. Сміттєвидаляння…………………………………………………………………………………...13

8Санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги…………………………………………………………...14

 1. Санітарно-гігієнічні приміщення………………………………………………………………...14
 2. Повітряне середовище, температурний режим………………………………………………….15
 3. Освітленість та інсоляція будинків і приміщень………………………………………………..15
 4. Захист від шуму і вібрації…………………………………………………………………………16
 5. Вимоги радіаційної безпеки………………………………………………………………………16

9Пожежна безпека………………………………………………………………………………………16

 1. Шляхи евакуації……………………………………………………………………………………16
 2. Вимоги до елементів будинків……………………………………………………………………19
 3. Поверховість та вогнестійкість будинків………………………………………………………...20
 4. Безпека експлуатації будинків………………………………………………………………………..23
 5. Вимоги до енергозбереження…………………………………………………………………………24
 6. Вимоги доступності для маломобільних відвідувачів………………………………………………25

 1. Загальні положення………………………………………………………………………………25
 2. Доступність……………………………………………………………………………………….26
 3. Безпека………………………………………………………………………………………........26
 4. Інформаційність………………………………………………………………………………….27

12.5 Комфортність…………………………………………………………………………………..27

 1. Параметри зон, просторів та елементів будинків і приміщень для маломобільних груп населення……………………………………………………………………………………...28

ДОДАТОК А

Перелік основних груп будинків та приміщень громадського призначення…………………….30

ДОДАТОК Б

Правила підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі,

будівельного об'єму, площі забудови та поверховості будинків…………………………………..32

ДОДАТОК В

Вимоги до проектування атріумів (пасажів)………………………………………………………..34

ДОДАТОК Г

Перелік приміщень громадських будинків, розміщення яких допускається

в підвальному та цокольному поверхах…………………………………………………………….37

ДОДАТОК Д

Вимоги до проектування вбудованих лазень сухого жару (саун)…………………………………39

ДОДАТОК Е

Таблиця Е.1 - Мінімальні розміри кабін туалетів, душових, проходів

та відстані між обладнанням………………………………………………………………………….40

ДОДАТОК Ж

Вимоги до улаштування пожежних кранів та їх шаф………………………………………….…..41

ДОДАТОК И

Таблиця И.1 - Перелік приміщень громадських будинків, які повинні обладнуватись системами автоматичної пожежної сигналізації та системами автоматичного пожежогасіння ....................42

ДОДАТОК К

Бібліографія……………………………………………………………………………………………49

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Громадські будинки та споруди.

Основні положення

ДБН В.2.2-9-2009

На заміну ДБН В.2.2-9-99

Чинні з 01.07.2010

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 2. Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі - громадських будинків) з умовною висотою до 73,5 м (включно), а також вбудовано-прибудованих приміщень громадського призначення.
 3. Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.
 4. При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих Норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд. Перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В. 1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4401-1:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги. (EN 671-1:2001, MOD)

ДСТУ 4401-2:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD)

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EТ 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)

СТ СЭВ 4867-84 Защита от шума. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы (Захист від шуму. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Норми)

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень

ДБН В. 1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В. 1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В 1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-14:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В. 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи

ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди. Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. ГотеліДБН В.2.2-23:2008 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-24 : 2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-25 : 2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.2-45-11-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП II-12-77 Здания и сооружения. Защита от шума (Будинки і споруди. Захист від шуму)

СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції)