ЗМІНА № 1 ДБН В.1.2-2:20( Edited by Fowit PDF Editor

безпеки будівельних об Copyright (с) by Fowit Software Company, 2003 - 2009

n For Evaluation Only.

Сторінка 1 Сторінок 2

Розроблено : ВАТ "Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського"

Затверджено та надано чинності: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13 серпня 2007 р. № 143 Чинна від 1 жовтня 2007 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

  1. Пункт 9.9 викласти в такій редакції:

Коефіцієнт висоти споруди Ch враховує збільшення вітрового навантаження залежно від висоти споруди або її частини, що розглядається, над поверхнею землі (Z), типу навколишньої місцевості і визначається за табл.9.01 для будівель і споруд, старший період власних коливань яких не перевищує 0,25 сек, і за табл.9.02 для всіх інших будівель і споруд.

Таблиця 9.01

Z (м)

Ch для типу місцевості

I

II

III

IV

<=5

0,9

0,7

0,40

0,20

10

1,20

0,90

0,60

0,40

20

1,35

1,15

0,85

0,65

40

1,60

1,45

1,15

1,00

60

1,75

1,65

1,35

1,10

80

1,90

1,75

1,50

1,20

100

1,95

1,85

1,60

1,25

150

2,15

2,10

1,85

1,35

200

2,3

2,20

2,05

1,45

Таблиця 9.02

Z (м)

Ch для типу місцевості

I

II

III

IV

<=5

1,40

1,20

0,90

0,60

10

1,80

1,50

1,20

1,00

20

1,95

1,85

1,55

1,40

40

2,25

2,20

2,00

1,95

60

2,45

2,45

2,25

2,25

80

2,65

2,60

2,45

2,50

100

2,70

2,70

2,60

2,70

150

2,95

3,00

2,90

3,10

200

3,10

3,15

3,20

3,40

Проміжні значення коефіцієнта Ch слід визначати лінійною інтерполяцією.

ЗМІНА № 1 ДБН В.1.2-2:20( Edited by Fowit PDF Editor

безпеки будівельних об Copyright (с) by Fowit Software Company, 2003 - 2009

n For Evaluation Only.

Сторінка 2 Сторінок 2

Типи місцевості, що оточує будівлю чи споруду, визначаються для кожного розрахункового напрямку вітру окремо:

  1. - відкриті поверхні морів, озер, а також плоскі рівнини без перешкод, що піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менш як 3 км;
  2. - сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будинками і деревами;
  3. - приміські і промислові зони, протяжні лісові масиви;
  4. - міські території, на яких принаймні 15% поверхні зайняті будівлями, що мають середню висоту понад 15 м.

При визначенні типу місцевості споруда вважається розташованою на місцевості даного типу для певного розрахункового напрямку вітру, якщо у цьому напрямку така місцевість є на відстані 30Z при повній висоті споруди Z<60 м або 2 км - при більшій висоті.

  1. випадку, якщо споруда розташована на межі місцевостей різних типів або є сумніви відносно вибору типу місцевості, слід приймати тип місцевості, що має більше значення коефіцієнта Ch .
  2. Пункт 9.10 викласти в такій редакції:
  3. Коефіцієнт географічної висоти Calt враховує висоту H (в кілометрах) розміщення будівельного об'єкта над рівнем моря і обчислюється за формулою

Calt = 2H (H > 0,5 км); Calt = 1 (H <= 0,5 км). (9.4)

Формула (9.4) використовується для об'єктів, розташованих у гірській місцевості. При наявності результатів метеорологічних спостережень за вітром, проведених у зоні будівельного майданчика, характеристичне значення вітрового навантаження обчислюється шляхом статистичного оброблення результатів строкових замірів швидкостей вітру і при цьому приймається Calt=1.

  1. Перший абзац п. 9.13 викласти в такій редакції:

Коефіцієнт динамічності Cd враховує вплив пульсаційної складової вітрового навантаження і просторову кореляцію вітрового тиску на споруду. Для будівель і споруд, старший період власних коливань яких не перевищує 0,25 сек, Cd = 1.

  1. Другий абзац п. 9.13 викласти в такій редакції:

Для основних типів будівель і споруд, старший період власних коливань яких перевищує 0,25 сек, значення Cd визначаються за графіками на рис. 9.5-9.10. Наведені на рисунках ширина і діаметр прийняті в перерізі, перпендикулярному до вітрового потоку. Проміжні значення Cd слід приймати за найближчою лівою кривою відповідного графіка.

Перший Заступник Голови Правління ВАТ "УкрИДІпроектстальконструкція", д.т.н., проф. В.М.Гордеєв

Провідний науковий співробітник ВАТ "УкрИДІпроектстальконструкція", к.т.н. М.О.Микитаренко