НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ЗАХИСТ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЇ Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

(ДП НДІБК), Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України"

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; Д. Іонов; О. Киричок; М. Миколаєць; П. Криво- шеєв, канд. техн. наук; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук, П. Попруга, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Акіменко, д-р мед. наук; Н. Янко, канд. мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; Л. Шейніч, д-р техн. наук (науковий керівник)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 26.10.2010 р. № 416

 1. Національний стандарт відповідає ГОСТ 31384:2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования" (Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги) у частині розділів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, крім пунктів 6.4.3, 6.10, 6.13, 8.8 та таблиць А.1, Г.1, Г.2, Г.З, Г.4, Г.5, Е.1, Е.2

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з російської мови (ru)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СТ СЭВ 4420-83 та СНиП 2.03.11-85 у частині другого розділу "Бетонные и железобетонные конструкции" за винятком пунктів 2.44, 2.47-2.61)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

Національний вступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Загальні положення5
 5. Класифікація агресивних середовищ і ступінь їх агресивного впливу7
 6. Вимоги до матеріалів і конструкцій, що знаходяться в агресивних

середовищах10

 1. Вимоги до захисту поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій

від корозії 14

 1. Вимоги захисту залізобетонних конструкцій від електрокорозії16
 2. Вимоги захисту сталевих закладних деталей і з'єднувальних елементів

від корозії 18

 1. Вимоги безпеки і охорони довкілля20

Додаток А

Класифікація середовищ експлуатації22

Додаток Б

Ступінь агресивного впливу середовищ27

Додаток В

Допустимий вміст хлоридів35

Додаток Г

Вимоги до бетону бетонних і залізобетонних конструкцій36

Додаток Д

Вимоги до захисту конструкцій42

Додаток Е

Види захисту конструкцій44

Додаток Ж

Показники небезпеки корозії залізобетонних конструкцій, що викликана блукаючими струмами47

Додаток К

Захист закладних деталей48

Додаток Я

Характеристики деяких спеціальних матеріалів захисної дії50

Бібліографія 51

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт розроблений на основі ГОСТ 31384:2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования" (Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги).

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ).

До стандарту внесено технічні відхили та додаткову інформацію відповідно до нормативної бази будівництва України щодо чинних нормативних документів, класів арматурної сталі, груп лакофарбових покриттів для захисту залізобетонних конструкцій від корозії. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються.

Цей стандарт призначається для встановлення вимог щодо захисту бетонних та залізобетонних конструкцій від корозії в будівлях та спорудах, призначених для експлуатації в агресивних середовищах. Впровадження даного стандарту необхідно для подальшого приведення нормативної бази України у сфері бетонознавства до сучасних вимог.

Цей стандарт використовується спільно з ДСТУ-П Б В.2.6-ХХ1 "Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, MOD)"

Усі структурні елементи ДСТУ Б В.2.6-145:2010 оформлені відповідно до вимог національної стандартизації.

При користуванні цим стандартом доцільно перевірити дію стандартів, на які посилаються в інформаційній системі загального користування, та на офіційному сайті Мінрегіонбуду України. Якщо стандарт, на який посилаються, замінений (змінений), то при користуванні чинним стандартом слід керуватися заміненим (зміненим) стандартом. Якщо стандарт, на який посилаються, відмінений без заміни, то положення, в якому подане посилання на нього, застосовується в частині, яка не стосується цього посилання.

Конструкції будинків і споруд ЗАХИСТ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЇ

Загальні технічні вимоги

Конструкции зданий и сооружений ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Общие технические требования

Buildings and facilities structures CORROSION PROTECTION FOR CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES General technical requirements

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСП 383-96 Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ-П Б В.2.6-ХХ1 Проектування залізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-ХХ2 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних та залізобетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-112:2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 30333:2009 Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007,

ЮТ)

ДСТУ ENV 10080:2005 Сталь для армування бетону. Зварювана рифлена арматурна сталь В500. Технічні умови на постачання прутків, мотків і зварної сітки (ENV 10080:1995, ЮТ)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требование к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

з

ГОСТ 12.4.012-83 Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (Система стандартів безпеки праці. Вібрація. Засоби вимірювання та контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги) ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия (Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні технічні вимоги) ГОСТ 12.4.162-85 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (Система стандартів безпеки праці. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних впливів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия (Цементи глиноземисті і високоглиноземисті. Технічні умови)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)