НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-15:2011

Київ

Мінрегіон України 2012

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва" (ДП "УкрНДІпроцивільсільбуд") за участю фірми "profine GmbH"

РОЗРОБНИКИ: С. Буравченко, канд. арх. (науковий керівник); О. Московських;

А. Нечепорчук; С. Файбушевич, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 440, чинний з 01.10 2012 р.

 1. НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-15-99
 2. Цей стандарт згідно з ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" належить до класифікаційного угрупування "В.2.6 - Конструкції будинків і споруд"

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "УкрархбудінфорМ

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Класифікація, основні параметри і розміри6
  1. Класифікація6
  2. Основні розміри6
 5. Технічні вимоги 7
  1. Загальні положення7
  2. Вимоги до конструкціївиробів7
  3. Вимоги до матеріалів,конструкційних профілів і комплектуючих виробів . ... 12
  4. Маркування13
  5. Пакування 13
  6. Комплектність14
 6. Вимоги безпеки та охорони довкілля14
 7. Правила приймання16
 8. Методи контролю .17
 9. Оцінювання відповідності19
 10. Транспортування і зберігання20
 11. Вказівки щодо монтажу та експлуатації20
 12. Гарантії виробника 20

Додаток А

Типорозміри виробів21

Додаток Б

Конструкції блоків віконних та дверних балконних26

Додаток В

Способи відчинення віконних стулок блока28

Додаток Г

Вимоги до технічної документації на вироби29

Додаток Д

Приклад заповнення паспорта віконного блока30

Додаток Е

Метод визначення стійкості до вітрового навантаження 31

Додаток Ж

Схема зразка для випробування зварного з’єднання35

Додаток И

Схеми установки для випробувань зварних з’єднань профілів з ПВХ36

Додаток К

Бібліографія37

ВСТУП

Цей стандарт у частинах класифікації, технічних вимог, методів випробувань та оцінки відповідності відповідає вимогам EN 14351-1:2006 + А.1:2010 [1].

У додатку Е цього національного стандарту викладено метод визначення опору вітровому навантаженню, в основу якого покладено методику європейського стандарту EN 12211:2000 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method (Вікна та двері. Опір вітровому навантаженню. Метод випробування).

Згідно з 8.9 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 опір вітровому навантаженню можна визначати відповідно до додатка Б ДСТУ Б В.2.6-23-2009 або додатка Е цього стандарту до 01.03.2013 року.

З 01.03.2013 року випробування повинно проводитись виключно згідно з додатком Е. Необхідність чинності перехідного періоду обумовлена забезпеченням можливості підготовки виробників та випробувальних центрів до введення випробувань за сучасними європейськими нормами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДИ! Загальні технічні умови

БЛОКИ ОКННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ Общие технические условия

WINDOWS AND DOORS MADE OF POLYVINYLCHLORIDES General specifications

Чинний від 2012-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на блоки віконні, балконні та дверні (далі - вироби), які виконані з профілів із непластифікованого полівінілхлориду (ПВХ), а також на їх основні конструкційні елементи.

Вироби призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огороджувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків і споруд, за винятком дверних блоків, що ведуть у незадимлювані сходові клітки типів Н2, НЗта Н4 згідно з ДБН В.1.1-7.

Стандарт не розповсюджується на світлопрозорі фасадні системи, зенітні ліхтарі, на складані дверні блоки, а також на вироби спеціального призначення (протизламні, куленепробивні, протипожежні тощо.)

Вид кліматичного виконання - УХЛ1 згідно з ГОСТ 15150.

Стандарт як регламентні технічні умови може бути використано для оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України "Про захист прав споживачів" № 1023-12 від 12.05.1991 року

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В. 1.2-2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.4-0.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення.

ДБН В.1.4-1.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б А. 1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-3-95 Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові та скоб’яні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

ДСТУ Б В.2.6-23-2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-39:2008 Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно- відкидні для віконних і балконних блоків. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Конструкції будинків і споруд. Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-85:2009 Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання

ДСТУ Б В.2.6-86:2009 Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання

ДСТУ Б В.2.6-89-2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.6-99-2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) Будівельні матеріали. Скло загартоване будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В. 2.7-122-2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-156:2008 Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-242:2010 Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б А. 1.1-89:2008 ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері Директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення і постановки на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ-Н Б В. 1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей

ДСТУ 2296-93 Система сертифікаті!' УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651:2005 / ГОСТ 380-94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни і визначення

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987,

ITD)

ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 ЄСКД. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркулі. Технічні умови (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), ЮТ)

ДСН 476-2002 Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів від забруднення хімічними біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод виміру концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки перевірочні. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия (Папір-основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови) ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)