ТУ У 29.2-22959884-011:2005 АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ТЕХНІЧНИХ УМОВ

KOHQMiil

ЗАТ СП “Монтажспецтехніка” -idbrmyr проблем надійності машин і споруд

гань технічного

(Уперше)

Дата надання чинності 73- /Р* PPPS Без обмеження терміну дії

РОЗРОБЛЕНО

Технічний директор

ЗАТ СП “Монтажспецтехніка”

С. А. Вертійов “2005р.

України]

Державно підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий цеетр стандартизації, метрології, сертифікації

ДКПП 29.22.20.040"

УКНД 53.020.30

ідентифікаційний код 02568182

ЗАРЕЄСТРОВАНО "ІЗ"/020й/р.

В книзі обліку заПРИЙНЯТО

ggJIBHHH директор

іонтажспецтехніка”

ПОГОДЖЕНОВіце-президент

Української державної корпорації

“Укрі

П. Адріаної /У2Й005 р.

[ЄТНБОВ

Заступник

санітарного

РОДИ ВАНТАЖНІ ЛАНЦЮГОВІ

Технічні умови ТУ У 29.2-22959884-011:2005

Висновок ш ттшшї від “ 05 ” квітня 2005 р.

BJ

С/771/5.2005 p.

ського відділення ПІДЙОВДИО- нспортної академії наук України

Копія

^B.C. Ловейкін

//2.5" 5кред>иа. 2005 р

ІВисновок деркашкоі с ■■гири» тттпвт шиіташ експертизи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЩШО&Ш УКРАЇНИ 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7ЗАТВЕРДЖЕНО

JBHOrO

від -0V.2005ftШтШШ4ЛІ '4* У4

ТУ У 293-229598Я44113М6 jOn —і м — і ні Т«дКиі умови”.

 1. Технічні умови застосовуються під час шшшшшя ■— сир»» мнуддних ланцюгових
 2. Код ДКПП 29^2-20.006, дцд за КНЕД 29J2

3.

4.Закритеяктііпиериеіондрисгвогигашгу*ри»с«і>-ростсьгепідприємство

«Мотзжгаїещехшіал, 02660, 1Ш-4ШК, Уірідм, ж. ІаіИВ, вуж. Вюсжресенська, 7, код ЄДРПОУ 22959884, т. 540-81-06

і, місцезнаходження,

Р)

 1. Закритеакціонернетовариствоспільнеуі'ртїшьшпьроаіїсідкпідприємство

кМошижсцещезшіказ», Україна, м. Кмга-02, вух. Восжргстааська, 7, шщ ЄДРПОУ 22959884, т. 540-81-06

ви та. рил иі мст з—ма

ЄДРПОУ «бої

 1. Закритеакціонернетовариствоспільнеукраїнсьжо-роотськепідприємство

кМсжтажсдецтехшка», 02660, МСП-660, Україна, м. Київ-02, вул. Воскресенська, 7, код ЄДРПОУ 22959884, т. 540-81-06

(у разі необхідності найменування та реквізит посередника, постачальника тощо, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, країна реєстрації, код за ЄДРПОУ)

 1. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ТУ У 29.2-22959884-

(назва об'єкта експертизи)

011:2005 „Стропи вантажні ланцюгові. Технічні умови” погоджуються.

Відповідальність за дотримання вимог несе Закрите акціонерне товариство спільне

українсько-російське підприємство «Монтажспецтехніка»

(власник, заявник, виробник)

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку:На термін дії ТУ.

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНІ І ВНЕСЕНІ ЗАТ СП “Монтажспецтехніка”, Інститут проблем надійності машин і споруд

2 ЗАТВЕРДЖЕНО генеральним директором ЗАТ СП “Монтажспецтехніка” 21.09.2005

З НАДАНО ЧИННОСТІ

4 ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ Т. В. Дунаева; С. А. Вертійов; В. Ф. Ярошенко, канд. техн. наук; М. П. Ситник (керівник роботи) (ЗАТ СП “Монтажспецтехніка”); Є. В. Москвяк (Інститут проблем надійності машин і споруд)

Держспожився дндярт Укрлїни Державне :«Ш'утлсмство Всеукраїнський державний нзукоео-ггиро-Змичий центр стандартизації, метро.чогії, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрмстртестст ендарг; Ідентифікаційний код ССТ/бв 1S2

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ умов

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання2
 3. Познаки та скорочення7
 4. Технічні вимоги.....8
  1. Основні параметри та розміри8
  2. Вимоги до матеріалів17
  3. Вимоги до виготовлення 18
  4. Комплектність21
  5. Маркування22
  6. Пакування22
 5. Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища23
  1. Вимоги безпеки під час виготовлення та контролю23
  2. Параметри виробничого процесу під час виготовлення24
 6. Правила приймання 25
 7. Методи контролю28
 8. Транспортування та зберігання ЗО
 9. Вимоги до експлуатації31
 10. Гарантії виробника33

Додаток А Перелік контрольно-вимірювального інструменту34

Додаток Б Використання ланок типу Ов2 і Рт235

Держспоживотандарт України Державне підприємство

(український доожавиий науково-виробничий інтр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (У к рметрт естстэндпрт} Ідентифікаційний код 0':Т>68182

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

технічних умов

 1. Ці технічні умови поширюються на стропи вантажні ланцюгові, в тому числі класу 8 за ДСТУ EN 818-4 (далі за текстом - ланцюгові стропи), що призначені для підвішування вантажів на гак вантажопідіймального крана чи машини.
 2. Ці технічні умови також поширюються на складові частини ланцюгових стропів (ланцюгові вітки, ланки для навішування та зачеплення вантажу тощо), що виготовляються та поставляються як оіфемі вироби.
 3. Основними споживачами ланцюгових стропів є підприємства та організації, що виконують навантажувально-розвантажувальні, монтажні та інші роботи, що пов’язані з переміщенням вантажів вантажопідіймальними кранами або машинами.
 4. Вид кліматичного виконання ланцюгових стропів - У, категорія розміщення - 1 за ГОСТ 15150 для роботи при температурі навколишнього повітря не нижче мінус 40 ° з можливістю роботи при температурі вантажу або довкілля до 800 °С. Умови експлуатації ланцюгових стропів зазначені в розділі 9 цих технічних умов.
 5. Приклад запису позначення під час замовлення чотиривіткового ланцюгового стропа, вантажопідіймальністю 2 т з ланкою для навішування типу Рті, перехідною ланкою типу Ові, ланкою для зачеплення вантажу типу К1, завдовжки 4000 мм:

Строп 4СЦ-2,0-Рт1-Ов1-К1-4000 ТУ У 29.2-22959884-011:2005

 1. Приклад запису позначення під час замовлення ланцюгового стропа класу 8, чотиривіткового, вантажопідіймальністю 2 т, зі з’єднувальними механічними пристроями (М), завдовжки 4000 мм:

Строп 8-4СЦ-2,0-М-4000 ТУ У 29.2-22959884-011:2005

 1. Ці технічні умови придатні для досягнення мети сертифікації.
 2. Власник зобов’язаний перевіряти технічні умови регулярно: не рідше одного разу на п’ять років після введення їх в дію або останньої перевірки, якщо не виникло необхідності перевірити їх раніше у випадку прийняття нормативно-законодавчих актів, які регламентують інші вимоги, ніж ті, що встановлені в цих технічних умовах.

Держспоживотандарт України Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий

центр стандартизації, метрологи, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметрт естетандарг)

Ідентифікаційний код 02568182

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ

ТЕХНІЧНИХ УМОВІ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 1. У цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104-79 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 12.1.002-84

ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 12.1.012-90 ГОСТ 12.1.019-79

ГОСТ 12.1.030-81

ГОСТ 12.2.061-81

ГОСТ 12.3.002-75

ГОСТ 12.3.003-86

ГОСТ 12.3.004-75

ГОСТ 12.3.005-75

ГОСТ 12.3.009-76

ГОСТ 12.3.020-80

ГОСТ 123.025-80

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ЕСКЗС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, за- нуление

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности

центр стамд.тртиззц.1. четрапогМ. сертифікації то захисту прав споживачів {Укриетртестетандарт}

Іаеніяірікац.'ймий код 0І-568152

ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.028-82

ГОСТ 12.3.036-84

ГОСТ 12.3.039-85

ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) ГОСТ 427-75

ГОСТ 1050-88

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) ГОСТ 2789-73

ГОСТ 2991-85

ГОСТ 3282-74

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6996-66

ГОСТ 7505-89

ГОСТ 7512-82

ГОСТ 7829-70

ГОСТ 8479-70

ГОСТ 8828-89

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)

ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования : безопасности

ССБТ. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности Штангенциркули. Технические условия

Линейки измерительные металлические. Технические условия

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия Металлы. Методы испытания на растяжение

Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры Эмали ПФ-115. Технические условия Сварные соединения. Методы определения механических свойств

Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

Дєржспоживстзндарт України Держави*: підприсматво Всеукраїнський державний науконс-оироЗничий центр стандартизації. метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрмстртестстандар.) Ідентифікаційний іх*д «X568182

Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) ГОСТ 9378-93

ГОСТ 9389-75

ГОСТ 9454-78

ГОСТ 10198-91

ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12840-80

ГОСТ 13837-79

ГОСТ 14192-96 ГОСТ 14771-76

ГОСТ 14782-86

ГОСТ 15150-69

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) ГОСТ 23122-78 ГОСТ 23170-78

ГОСТ 24297-87 ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) ДСТУ 2296-93

ДСТУ 2448-94

Образцы шероховатости поверхности (сравнение). Общие технические условия

Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия

Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах Ящики деревянные для грузов от 200 до 2000 кг. Общие технические условия Пленка полиэтиленовая. Технические условия Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры

Динамометры общего назначения. Технические условия

Маркировка грузов

Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

Входной контроль продукции. Основные положения Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т (8). Технические условия Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

Кисневе різання. Вимоги безпеки

Держспоживетяндарт України Державне підприємство Всеукра/нський державний иаукояо-яиробмичиС центр стандартизації, метрології, сертифікації та юристу прав споживачів {Укрметртестстанд арт) Ідентифікаційний код 02568182

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки ССБТ. Контактне зварювання. Вимоги безпеки Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2456-94 ДСТУ 2489-94

ДСТУ 2651-94 (ТОСТ 380-94) ДСТУ 3074-95 (ГОСТ 228-95) ДСТУ 3413-96

ДСТУ 4179-2003

Ланцюги якірні суднові. Параметри та розміри, технічні вимоги, маркування складальних одиниць Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ Б В.2.2-6-97 ДСТУ Б В.2.8-10-98

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ EN 818-2-2001

ДСТУ EN 818-4-2001 ДСТУ EN 818-6-2001

Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги

Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 8