Плавильник, прожарювач

Слюсар-ремонтник, електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання, зайняті на ремонті та обслуговуванні металургійного обладнання в основних металургійних цехах

Спікальник

Шихтувальник, зайнятий роботою біля печей у виробництві олова

Виробництво кольорових і рідких металів, виробництво порошків із кольорових металів

Анодник у виробництві алюмінію

Анодник у виробництві магнію

Вибивник губки

Виливник-заливальник металу

Відбивник ртуті

Електролізник розплавлених солей

Катодник

Конверторник

Конденсаторник

Монтажник реакційних апаратів, зайнятий на монтажі та демонтажі ванн і печей, зайнятий на ремонті та відновленні реакційних апаратів

Пічовий на вельцпечах

Пічовий у виробництві цинкового пилу

Пічовий на відновленні і дистиляції титану та рідких металів

Пічовий по відновленню активного нікелевого порошку

Пічовий по переробці матеріалів, що містять у собі титан та рідкоземельні матеріали

Робітники, зайняті у відділеннях переробки шлаків методом возгону на ф'юмінгустановці (у виробництві олова)

Робітники, зайняті в плавильних цехах, а також переробкою недогарків у виробництві ртуті

Робітники і майстри, зайняті у відділеннях (на дільницях) хлорування і ректифікації титанової сировини (шлаків)

Робітники і майстри, зайняті в цехах (відділеннях і на дільницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду)

Робітники і майстри, зайняті в цехах (на дільницях і у відділеннях) відновлення тетрахлориду та сепарації металу у виробництві: металічного титану

Робітники і майстри, зайняті в цехах хлорування лопаритового концентрату

Шламівник електролітних ванн, зайнятий очищенням ванн ручним способом

Виробництво алюмінію електролітичним способом

Робітники і майстри, зайняті у виробництві алюмінію електролітичним способом

Виробництво глинозему

Машиніст пневматичного та гідравлічного перевантажувачів, зайнятий на виконанні ремонтних робіт у важкодоступних місцях

Обробка кольорових металів давленням

Прокатник гарячого металу, зайнятий на прокатуванні кольорових металів та їх сплавів

9. Ремонт обладнання електростанцій і мереж

Електромонтер по ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий на ремонті кабельних вводів із свинцевим глетом і на пайці свинцевих кабельних муфт і оболонок

Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач, зайнятий на верхолазних роботах ремонтом високовольтних ліній електропередач

10. Виробництво абразивів

Балансувальник-заливальник абразивних кругів, зайнятий заливкою свинцем абразивних виробів

Машиніст бульдозера, зайнятий на гарячому розбиранні печей опору у виробництві абразивів

Плавильник абразивних матеріалів

Плавильник карбіду кремнію

Подинник, зайнятий в цеху корунду

Розбирач печей опору, зайнятий в цеху виробництва карбіду кремнію

11. Електротехнічне виробництво

Загальні професії електротехнічного виробництва

Дистилювальник ртуті

Формувальник ртутних випрямлячів, який виконує роботи з відкритою ртуттю

Електровугільне виробництво

Робітники, зайняті на виплавці пеку

Кабельне виробництво

Зйомник оболонок з кабельних виробів, зайнятий зніманням тільки свинцевих оболонок

Опресувальник кабелів свинцем або алюмінієм, зайнятий опресуванням свинцем гарячим способом

Виробництво хімічних джерел струму

Ливарник виробів із свинцевих сплавів

Мішальник сухої маси (для свинцевих акумуляторів)

Плавильник свинцевих сплавів

Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий на штампуванні-розділенні відформованих свинцевих пластин

12. Радіотехнічне і електронне виробництво

Загальні професії електронної техніки

Випробувач деталей і приладів, зайнятий на випробуванні приладів електронної техніки в термобарокамерах, при температурі +28° С і вище та -60° С і нижче за умови безпосереднього знаходження в них 

Заливальник магнітних сплавів на печах-кристалізаторах

Плавильник шоопсплаву та вісмуту

13. Виробництво та ремонт літальних апаратів

Слюсар по ремонту авіадвигунів і слюсар по ремонту агрегатів, зайняті ремонтом моторів і агрегатів, що працюють на етильованому бензині

14. Суднобудування та судноремонт

Арматурник залізобетонних суден, зайнятий роботою на вібростолах, касетних установках і з ручними вібраторами

Згинальник судновий, зайнятий на гарячому гнутті

Котельник судновий

Маляр, ізолювальник судновий, зайняті на малярних роботах в цистернах, районі другого дна, теплих ящиках та інших важкодоступних місцях суден, а також на роботах по очищенню старої фарби на вказаних ділянках суден

Мідник по виготовленню суднових виробів, зайнятий на гарячих роботах

Робітники здавальної команди на швартових, заводських і державних випробуваннях

Рубник судновий, зайнятий на роботах з ручним пневматичним інструментом

Складальник корпусів металевих суден, зайнятий на секційному, блочному і стапельному складанні надводних суден з постійним суміщенням своєї роботи з електроприхватом, газорізкою і обробкою металу ручним пневматичним інструментом, а також на ремонті суден

Слюсар-механік по випробуванню установок і апаратури, зайнятий регулюванням і випробуванням суднових дизелів в закритих приміщеннях і всередині суден

Слюсар-монтажник судновий, зайнятий на монтажі всередині суден при ремонті

Слюсар-судноремонтник, зайнятий на роботах всередині суден

Такелажник судновий

Тесляр судновий, зайнятий на роботах всередині суден

Трубопровідник судновий

Суднокорпусник-ремонтник

15. Хімічні виробництва

Загальні професії хімічних виробництв

Апаратник плавлення, зайнятий на виплавці та облагороджуванні пеку

Пропарник, зайнятий роздиранням-розпаренням каучуку

Виробництво неорганічних продуктів

Виробництво карбіду кальцію

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті обслуговуванням печей і на ручному дробленні карбіду

Виробництво фосгену

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво ртуті та її сполук

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях, крім виробництв з дистанційним управлінням

Виробництво жовтого фосфору

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, безпосередньо зайняті обслуговуванням шахтних щілинних печей, обпалювальних і агломераційних печей, установок грануляції дріб'язку, у відділеннях електровозгонки фосфору, на заповненні фосфорних ємкостей, по обслуговуванню складських ємкостей фосфору, фосфорного шламу, дистиляції шламу і на переробці вогнерідких шлаків

Виробництво трихлористого фосфору та п'ятисірчастого фосфору

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво хлору ртутним способом

Робітники,зайняті на технологічних стадіях

Виробництво рідкого хлору та двоокису хлору

Робітники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво сірковуглецю

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті у відділеннях: реторному і конденсації

Роботи з фтором, фтористим воднем і фторидами

Робітники, керівники та спеціалісти (крім робіт, що виконуються в лабораторіях із застосуванням плавикової кислоти та фторидів)

Виробництво миш'яковистих і миш'якових сполук

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво чотирихлористого кремнію

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво йоду технічного

Робітники, зайняті на віджиманні йоду

Виробництво органічних продуктів

Виробництво бензотрону і його хлор- і бромпохідних, вилонтрону

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво аніліну, паранітроаніліну, анілінових солей та флюсів

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво бензидину та його аналогів

Робітники та інженерно-технічні працівники та службовці, зайняті безпосередньо у виробництвах і на стадії розчинення указаних продуктів

Виробництво чотирихлористого вуглецю, головаксу, рематолу, соволу

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво хлорпікрину

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво каталізаторів, що містять миш'як

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво цираму та пестицидів, що містять у собі ртуть і миш'як

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво хлоропрену

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво хлоропренового каучуку та латексу

Робітники, зайняті на технологічних стадіях полімеризації та виділення продукту

Виробництво етилової рідини

Робітники та інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво бензолу, толуолу, ксилолу

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Лакофарбове виробництво

Виробництво свинцевого глету та сурику, свинцевих кронів, білил, свинцевої зелені та ярь-мідянки

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних стадіях

Виробництво хімічних волокон і ниток

Апаратник регенерації, зайнятий на регенерації сірковуглецю

Виробництво виробів із склопластиків на основі синтетичних смол (феноло-формальдегідних, епоксидних, поліефірних та ненасичених смол)

Апаратники, зайняті на контактному формуванні великогабаритних виробів площею 1,5 кв.м і більше

Виробництво медикаментів, медичних, біологічних препаратів і матеріалів

Виробництво антибіотиків

Апаратник фільтрації, зайнятий розбиранням і збиранням вручну фільтр-пресів з розміром рам понад 500 мм

Одержання морфіну із опію-сирцю

Апаратник фільтрації, зайнятий розбиранням і збиранням вручну фільтр-пресів з розміром рам понад 500 мм

Виробництво андрогенів

Апаратник одержання синтетичних гормонів, зайнятий на препаратах тестостерону і його похідних

16. Переробка гуми

Загальні професії виробництва гумових сумішей та їх переробки

Вулканізаторник, зайнятий завантажуванням, вивантажуванням виробів у котлах довжиною понад 6 м, вулканізацією гребних валів

Машиніст гумозмішувача

Ремонтник гумових виробів, зайнятий на виготовленні та ремонті великогабаритних гумових деталей і виробів, на вулканізації армованих деталей (великі покришки, гумові паливні баки, резервуари, транспортерні стрічки тощо)

Робітники, зайняті у відділеннях: холодної вулканізації, виробки радолю і фактисів

Виробництво, відновлення та ремонт шин

Вулканізаторник

Збирач покришок, зайнятий збиранням великовагових покришок

17. Переробка нафти, газу, сланців і вугілля, виготовлення синтетичних нафтопродуктів, нафтових масел і мастил

Коксоочищувач

Коксорозвантажувач

Робітники та змінні інженерно-технічні працівники, зайняті на технологічних установках етилювання бензину

Робітники, зайняті в екстракційних цехах і відділеннях виробництва ароматичних вуглеводнів

Робітники, зайняті приготуванням миш'якових розчинів при очищенні нафтового газу, який містить сірку

18. Лісозаготівельні роботи, лісосплав і підсочка лісу

Лісозаготівельні роботи

Лісоруб, зайнятий на рубанні, розкряжуванні хлистів і підгортанні довгоття, коленні дров, заготівлі і обробці пневого осмолу, а також заготівлі деревини за допомогою ручних інструментів

Навалювальник-звалювальник лісоматеріалів, зайнятий створенням міжопераційних і сезонних запасів хлистів і дерев, навантаженням дерев, хлистів і круглих лісоматеріалів (за винятком балансів, рудничних стояків і дров довжиною до 2 метрів) на лісовозний рухомий поїзд і розвантаженням їх, який виконує роботу вручну

Робітники, зайняті на навантаженні і розвантаженні круглих лісоматеріалів (за винятком балансів, рудничних стояків і дров довжиною до 2 метрів)

Вальщик лісу

Чокерувальник

Штабелювальник деревини, зайнятий штабелюванням круглих лісоматеріалів (за винятком балансів, рудничних стояків і дров довжиною до 2 метрів)

Лісосплав

Бонівник

Заводник

Сплавщик, зайнятий ліквідацією аварій на лісосплаві, розбиранням заторів, заломів і пижів

Такелажник, зайнятий на навантаженні та розвантаженні такелажу

Формувальник плотів

19. Виробництво целюлози, паперу, картону і виробів із них

Апаратник просочення, зайнятий у виробництві антикорозійного та інгібітованого паперу

Варильник волокнистої сировини

Варильник целюлози

Деревопар

Дробильник колчедану

Завантажувальник балансів у дефібрери

Завантажувальник колчеданних, сірчаних печей і турм

Завантажувальник сульфату

Кислотник

Міксовник

Обмурівник кислотних резервуарів

Обпилювач фібри

Просочувальник паперу та паперових виробів, зайнятий просоченням фібри

Регенераторник сірчистої кислоти

Слюсар-ремонтник, електромонтер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання, мастильник і прибиральник виробничих приміщень, зайняті у виробництві сульфітної целюлози і сірчистої кислоти

Содівник

Сушильник папероробної (картоноробної) машини, зайнятий на швидкохідних папероробних і картоноробних машинах, які працюють із швидкістю 400 і більше метрів за хвилину

Хлорник

20. Виробництво будівельних матеріалів

Виробництво цементу

Робітники, зайняті на очищенні шламових басейнів і бовтанок

Обробка каміння і виробництво каменеливарних виробів