КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 1997 р. № 1290

Київ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКІВ ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД, ЗАЙНЯТІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ ЗА РОБОТУ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ ТА ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2003 року № 679,
 від 4 березня 2004 року № 261,
 від 16 грудня 2004 року № 1674

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про відпустки" Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, згідно з додатком № 1;

відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про відпустки" Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, згідно з додатком № 2.

Установити, що щорічні додаткові відпустки з кількох підстав (частина перша статті 10 Закону України "Про відпустки") надаються працівникам, професії та посади яких позначені у цих Списках значком*.

2. Установити, що внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо змін і доповнень до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, провадиться Міністерством праці та соціальної політики на підставі обгрунтованих та погоджених з Міністерством охорони здоров'я клопотань відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів організаційно-технічними заходами або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій та після попереднього розгляду матеріалів місцевими органами Державної експертизи умов праці.

3. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін розробити та затвердити Порядок застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, та давати роз'яснення щодо їх застосування.

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. № 1290
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. № 679) СПИСОК
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

Книга 1

Номер позиції 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади  

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів 

I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ, БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ 

Підземні роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних шахтах 

1. 

Робітники, майстри гірничі 

141 

2. 

Працівники, зайняті на роботах з проходки, поглиблення вертикальних стволів 

121 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, вугільних, сланцевих розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів 

3. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки 

71 

4. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються, вугільних, сланцевих, дренажних шахт, розрізів; збагачувальні, брикетні й інші фабрики; технологічний автотранспорт; вантажно-транспортні управління; заводи; технологічний комплекс; навантажування вугілля, сланцю в залізничні вагони; рекультивація земель; котельні, інші виробництва, цехи, види робіт із шкідливими і важкими умовами праці 

5. 

Усі працівники 

14 

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ (БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ, ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.). ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних рудниках (шахтах) 

6. 

Робітники і майстри гірничі дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничокапітальної; буропідривних (бурових, підривних) робіт; внутрішньошахтного транспорту, закладних комплексів та комплексів підземного подрібнення, зайняті на роботах з розробки: 

  

ртутних руд 

271 

інших корисних копалин 

141 

7. 

Робітники і майстри гірничі інших підземних дільниць, а також робітники, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розробки: 

  

ртутних руд 

141 

інших корисних копалин 

10 

Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і нижче 

8. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики і електромеханіки дільниць 

101 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів 

9. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики і електромеханіки дільниць 

71 

10. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ І ТОРІЄВОЇ РУД 

Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, рудниках і шахтах 

11. 

Робітники і майстри, зайняті на роботах з проходки гірничих виробок і видобутку руди 

181 

12. 

Робітники і майстри, зайняті на роботах з ремонту гірничих виробок, дільниць вентиляції і внутрішньошахтного транспорту 

121 

13. 

Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням обладнання в камерах і навколостовбурних виробках 

71 

Відкриті гірничі роботи в кар'єрах завглибшки 150 метрів і нижче 

14. 

Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки та енергетики дільниць 

101 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, кар'єрах, включаючи ремонтні і монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт 

15. 

Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки та енергетики дільниць 

71 

16. 

Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ 

Підземні гірничі роботи на проходці шахт та гірничих виробок в геологорозвідці 

17. 

Робітники і майстри гірничі, зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки: 

  

уранових руд 

211 

інших корисних копалин 

141 

18. 

Робітники, майстри гірничі та бурові, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки: 

  

уранових руд 

141 

інших корисних копалин 

101 

ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, кар'єрах та полях видобутку торфу (включаючи роботи з підготовки торфових родовищ до експлуатації, рекультивації земель та ремонтні роботи) завглибшки до 150 метрів 

19. 

Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих гірничих роботах 

71 

Роботи на поверхні: діючі і ті, що будуються, брикетні заводи; технологічний транспорт; вантажні роботи; котельні, інші виробництва, цехи, види робіт із шкідливими і важкими умовами праці 

20. 

Працівники, безпосередньо зайняті на зазначених роботах 

14 

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ 

Буріння свердловин 

Робітники 

21. 

Електромонтер з обслуговування бурових установок, помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин під час електробуріння 

22. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник та слюсар з механоскладальних робіт, зайняті обслуговуванням та ремонтом технологічного устаткування і ліній електропередачі на промислах з добування нафти та газу, що виділяють вільний сірководень 

Вилучення з руди озокериту та асфальтиту 

23. 

Апаратник перегонки, апаратник екстрагування, оператор товарний 

14 

24. 

Завантажувач-вивантажувач, гірник 

14 

25. 

Дробильник 

26. 

Машиніст розливальної машини 

14 

27. 

Флотаторник 

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВО ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ, ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ (БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ, ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ), МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ; ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ 

Підземні гірничі роботи 

28. 

Робітники і майстри гірничі на інших підземних роботах 

101 

29. 

Робітники і майстри гірничі, зайняті на очисних (добувних), гірничопідготовчих, гірничо-капітальних, закладних, буропідривних (бурових, підривних) роботах та на внутрішньошахтному транспорті і в гірничих виробках 

141 

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний та залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і нижче 

30. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові; механіки, енергетики, електромеханіки, електрики дільниці 

101 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах 

31. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові; механіки, енергетики, електромеханіки, електрики дільниць 

71 

32. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ, АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ, КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ, СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО) 

Підземні роботи 

33. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті на: 

  

видобуванні; гірничопідготовчих, гірничокапітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах; на внутрішньошахтному транспортуванні нерудних корисних копалин і різанні каменю 

141 

на інших підземних роботах 

101 

34. 

Робітники, не зайняті безпосередньо у забоях 

101 

Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний, залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і більше 

35. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки, начальники дільниць (змін) 

101 

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний, залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах 

36. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки, начальники дільниць (змін) 

71 

37. 

Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

ВИДОБУВАННЯ СОЛІ 

Підземні роботи 

38. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті на: 

  

видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах, транспортуванні, навантажуванні, розпилюванні солі 

141 

інших підземних роботах 

101 

Відкриті гірничі роботи, включаючи видобування осадної солі в озерах і басейнах 

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) 

39. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 

71 

40. 

Працівники, зайняті на роботах в технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

Роботи на поверхні шахт 

41. 

Бункерувальник 

42. 

Машиніст підйомної машини 

43. 

Перекидальники, які виконують роботу способом: 

  

ручної відкатки 

14 

механічної відкатки 

44. 

Стовбуровий 

14 

____________
1 Працівники зазначених професій і посад мають право також на одержання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні та агломераційні фабрики (цехи); випалювання руд та нерудних копалин у чорній металургії 

Робітники 

45. 

Агломератник 

14 

46. 

Апаратник згущувачів, зайнятий обслуговуванням відстійників 

14 

47. 

Апаратник конверсії, зайнятий на сіркоуловлювальних установках 

14 

48. 

Бункерувальник 

14 

49. 

Вантажник, зайнятий вантаженням залізничних вагонів біля приймальних бункерів агломераційних фабрик 

14 

50. 

Вантажник, зайнятий вантаженням сировини та палива 

51. 

Вивантажувач пилу 

14 

52. 

Вогнезахисник 

14 

53. 

Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією транспортерних стрічок 

54. 

Газогенераторник 

14 

55. 

Гідромоніторник, зайнятий на промивальній фабриці 

14 

56. 

Гірник, зайнятий відкаткою вагонеток ручним способом 

57. 

Горновий на агломерації та випалюванні 

14 

58. 

Грохотник 

14 

59. 

Грохотник-шурувальник 

14 

60. 

Дозувальник 

14 

61. 

Дозувальник гарячого повертання 

14 

62. 

Дозувальник та розчиняльник реагентів 

14 

63. 

Дробильник 

14 

64. 

Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей 

14 

65. 

Завантажувач мелючих тіл 

14 

66. 

Знімач брикетів 

14 

67. 

Контролер продукції збагачення, зайнятий на гарячих ділянках робіт 

14 

68. 

Концентраторник 

14 

69. 

Коректувальник шламу 

14 

70. 

Лебідник, зайнятий підійманням розвантажувальних платформ 

14 

71. 

Машиніст брикетного преса 

14 

72. 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок, зайнятий обслуговуванням димососів 

14 

73. 

Машиніст ексгаустера, машиніст насосних установок 

14 

74. 

Машиніст екскаватора, зайнятий на сульфітних складах 

14 

75. 

Машиніст живильника 

14 

76. 

Машиніст змішувальних барабанів 

14 

77. 

Машиніст компресорних установок, зайнятий у виробничих приміщеннях 

78. 

Машиніст конвеєра 

14 

79. 

Машиніст крана металургійного виробництва, зайнятий вантаженням гарячого агломерату, обслуговуванням крана у приміщенні фабрик, обслуговуванням крана на рудному складі 

14 

80. 

Машиніст механічного устаткування та машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 

14 

81. 

Машиніст мішалок 

82. 

Машиніст млинів 

14 

83. 

Машиніст мотовоза 

84. 

Машиніст огрудковувача 

14 

85. 

Машиніст перевантажувачів, зайнятий обслуговуванням пилових установок, пневматичних і гідравлічних перевантажувачів 

14 

86. 

Машиніст перекидного жолоба 

14 

87. 

Машиніст промивальних машин 

14 

88. 

Машиніст промивальних машин, зайнятий: 

  

веденням процесу зневоднення 

14 

обслуговуванням приводів зневоднювальних ящиків 

89. 

Машиніст скіпового підіймача, зайнятий на: 

  

коксопідіймачах та скіпах 

14 

інших роботах та підіймачах 

90. 

Машиніст установки з обробки транспортних засобів, зайнятий обробкою гірничої маси і товарної продукції в залізничних вагонах речовинами, що захищають від замерзання та прилипання 

14 

91. 

Обпалювач 

14 

92. 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

14 

93. 

Оператор пульта керування, що знаходиться безпосередньо у технологічному відділенні фабрики 

14 

94. 

Прибиральник виробничих приміщень 

14 

95. 

Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб гарячого агломерату 

14 


96. 

Робітники (всіх професій) та майстри збагачувальних та дробильно-сортувальних фабрик, рудників, шахт і металургійних заводів, зайняті дробленням, подрібненням, помелом та шихтуванням руд чорних металів та плавикового шпату, що містять не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію: 

  


сухим способом 

28 


мокрим способом 

14 


97. 

Робітники, зайняті вантаженням у залізничні вагони руди, вологість якої становить менш як 3 відсотки 

21 


98. 

Робітники, зайняті ремонтом устаткування на дільницях, де проводяться роботи: 

  


сухим способом 

21 


мокрим способом 

14 


99. 

Сепараторник, зайнятий збагаченням руди 

14 


100. 

Сортувальник, зайнятий сортуванням та розбиранням рудних та нерудних копалин 

14 


101. 

Сушильник 

14 


102. 

Тесляр, зайнятий у приміщенні фабрики 


103. 

Транспортувальник, зайнятий перевезенням та розливанням реагентів 


104. 

Фільтрувальник 

14 


105. 

Флотаторник 

14 


106. 

Шламівник-басейник 


Керівники 


107. 

Майстер, старший майстер, начальник зміни, безпосередньо зайняті на дільницях, де більшість робітників мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці тривалістю до: 

  


4 календарних днів 

14


7 календарних днів 


108. 

Майстер та начальник зміни, зайняті на роботах з вантаження у залізничні вагони руди, вологість якої становить менш як 3 відсотки 

21 


Подрібнення, розмелювання та обробка матеріалів у збагаченні кольорових металів  


Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію 


Робітники 


109. 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі класифікації пульпи мокрого помелу 

14 


110. 

Бункерувальник 

14 


111. 

Вагар, зайнятий зважуванням шихти 


112. 

Грохотник 

14 


113. 

Дозувальник 

14 


114. 

Дробильник, зайнятий дробленням гарячого спеку у виробництві глинозему, інших руд, а також плавикового шпату та матеріалів 

14 


115. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у шихтових цехах (відділеннях) 

14 


116. 

Змішувальник 

14 


117. 

Машиніст вагоноперекидача 


118. 

Машиніст млинів, зайнятий подрібненням руди та класифікацією подрібненого матеріалу 

14 


119. 

Машиніст просіювальних установок 

14 


120. 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті у шихтових цехах (відділеннях): 

  


ремонтом устаткування 


обслуговуванням устаткування 

14 


121. 

Сортувальник, зайнятий сортуванням руди 

14 


122. 

Транспортувальник та машиніст живильника, зайняті транспортуванням гарячого спеку у виробництві глинозему; транспортуванням руд та матеріалів 

14 


123. 

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора 

14 


124. 

Шихтувальник 

14 


Керівники 


125. 

Майстер зміни, зайнятий у шихтових цехах та відділеннях 

14 


Дробильні та шихтові цехи (відділення) у виробництві свинцю 


Робітники 


126. 

Бункерувальник 

14 


127. 

Дозувальник та дробильник 

14 


128. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

14 


129. 

Мастильник та змішувальник 

14 


130. 

Машиніст крана (кранівник) 

14 


131. 

Машиніст млинів, машиніст живильника 

14 


132. 

Машиніст скіпового підіймача 

14 


133. 

Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті ремонтом металургійного устаткування 

14 


134. 

Стропальник 

14 


135. 

Транспортувальник (такелажні роботи) 

14 


136. 

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора 

14 


137. 

Шихтувальник 

14 


Керівники 


138. 

Майстер 

14 


Переробка руд кольорових та рідкісних металів, плавикового шпату та матеріалів з вмістом не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію 


139. 

Робітники та майстри, зайняті у дробильних та дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на переробках збагачувальних фабрик, металургійних заводів, шахт та рудників, а також робітники, зайняті ремонтом устаткування у перелічених цехах (відділеннях) 

28 


Вантажно-розвантажувальна станція повітряно-канатної дороги 


140. 

Бункерувальник 

28 


141. 

Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий відкаткою навантажених та порожніх вагонів 

28 


142. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

28 


143. 

Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, зайняті на станції підвісної канатної дороги 

28 


Збагачення руд кольорових та рідкісних металів, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крім ніобієвих (лопаритових) руд 


Робітники 


144. 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу вилуговування продуктів з відходів виробництва 

14 


145. 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий: 

  


веденням ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик 

14 


на олов'яних доводочних фабриках 


на інших процесах збагачення 

14 


146. 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий обслуговуванням екстракторів у ціанистих процесах золотовитягувальних фабрик та інших процесах збагачення 

14 


147. 

Апаратник збагачення золотовмісних руд та апаратник згущувачів, зайняті веденням ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик та інших процесів збагачення 

14 


148. 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу амальгамації та обробки амальгами 

14 


149. 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий: 

  


обробленням та вантаженням афелів ручним способом 

14 


вантаженням афелів гідравлічним способом 


150. 

Апаратник збагачення золотовмісних руд, зайнятий веденням процесу обробки шламів 

14 


151. 

Апаратник приготування вапняного молока 

14 


152. 

Бетоняр, зайнятий: 

  


у дробильних цехах та відділеннях  

14 


в інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


153. 

Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням отруйних хімікатів 

14 


154. 

Варник рідкого скла 

14 


155. 

Газозварник, зайнятий у цехах реагентів та на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик 

14 


156. 

Гідромоніторник, зайнятий розмиванням пісків у бункерах 

14 


157. 

Гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою вагонеток на збагачувальних фабриках 


158. 

Дозувальник 

14 


159. 

Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у цехах реагентів та на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик 

14 


160. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий: 

  


у цехах реагентів, на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик, ремонтом устаткування у цехах збагачення свинцю та у дробильних цехах та відділеннях 

14 


в інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


161. 

Завантажувач мелючих тіл 


162. 

Контролер дорогоцінної продукції 


163. 

Концентраторник, зайнятий веденням процесу відсадження на концентраційних столах, відсаджувальних машинах та іншому збагачувальному обладнанні 


164. 

Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий обслуговуванням рентгенапарата 

21 


165. 

Машиніст бульдозера, зайнятий транспортуванням руди та концентратів 

14 


166. 

Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням екскаватора з: 

  


двигуном внутрішнього згоряння 

14 


електричним двигуном 


167. 

Машиніст компресорних установок, зайнятий обслуговуванням компресорів 


168. 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий: 

  


на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик, у дробильних цехах та відділеннях 

14 


в інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


169. 

Машиніст млинів, зайнятий на спіральних та рейкових класифікаторах та гідроциклонах 


170. 

Машиніст насосних установок, зайнятий обслуговуванням вакуум-насосів та машиніст газодувних машин 

14 


171. 

Машиніст насосних установок, зайнятий на збагачувальних фабриках та хвостовому господарстві 


172. 

Машиніст промивальних машин, зайнятий обслуговуванням кеоритної мийки, бутари, скрубера 


173. 

Оператор пульта керування, зайнятий у цехах збагачення руди 


174. 

Підсобний робітник 


175. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в: 

  


амальгамаційному відділенні 

14 


інших виробничих приміщеннях 


176. 

Пробовідбірник, зайнятий на: 

  


доводочних фабриках 

14 


інших дільницях 


177. 

Регулювальник хвостового господарства, зайнятий нарощуванням дамби та на роботах із спостереження за розливанням хвостів по дільниці 


178. 

Робітники, зайняті ремонтом устаткування у цехах збагачення свинцю 

14 


179. 

Розчиняльник реагентів 

14 


180. 

Сепараторник, зайнятий на: 

  


сухому процесі сепарації 

14 


мокрому процесі сепарації 


181. 

Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту металургійного обладнання, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування: 

  


у цехах реагентів та на дільницях амальгамації та ціанування золотовитягувальних фабрик, у дробильних цехах, відділеннях та у цехах збагачення свинцю 

14 


в інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


182. 

Тесляр, зайнятий в: 

  


дробильних цехах та відділеннях 

14 


інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


183. 

Тракторист, зайнятий транспортуванням руди та концентратів 

14 


184. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий змішуванням та пакуванням концентратів 

14 


185. 

Фільтрувальник 

14 


186. 

Флотаторник, зайнятий веденням процесу: 

  


колективної та селективної флотації 

14 


флотогравітації на концентраційних столах доводочних фабрик 


187. 

Шліфувальник гірських порід, зайнятий на доводочних фабриках 

14 


188. 

Шліхівник, зайнятий збагаченням золотовмісних руд та пісків 

14 


189. 

Шлюзівник, зайнятий збагаченням золотовмісних руд на шлюзах 

14 


Керівники і фахівці 


190. 

Майстер, зайнятий в: 

  


дробильному та амальгамаційному цехах (відділеннях) на ціанистих процесах 

14 


інших виробничих цехах (відділеннях) збагачувальних фабрик 


191. 

Технік, зайнятий налагодженням рентгенапаратури 

14 


Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд 


Робітники 


192. 

Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням процесу вилуговування продуктів з відходів виробництва 

28 


193. 

Вантажник, зайнятий вантаженням концентрату 

21 


194. 

Газозварник 

21 


195. 

Грохотник 

28 


196. 

Дробильник 

28 


197. 

Електрозварник ручного зварювання 

21 


198. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

28 


199. 

Концентраторник, зайнятий веденням процесу відсадження на концентраційних столах, відсаджувальних машинах та іншому збагачувальному обладнанні 

28 


200. 

Машиніст конвеєра 

28 


201. 

Машиніст крана (кранівник) 

28 


202. 

Машиніст млинів 

28 


203. 

Прибиральник виробничих приміщень 

21 


204. 

Пробовідбірник 

21 


205. 

Регулювальник хвостового господарства 

14 


206. 

Сепараторник 

28 


207. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий: 

  


ремонтом устаткування 

21 


обслуговуванням устаткування 

28 


208. 

Сушильник, зайнятий сушінням концентратів 

28 


209. 

Тесляр, робітники з ремонту металургійного устаткування 

21 


210. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням концентратів 

28 


211. 

Флотаторник 

28 


Керівники і фахівці 


212. 

Директор та головний інженер фабрики, механік, технолог старший 

14 


213. 

Начальник зміни та майстер дільниці технічного контролю 

14 


214. 

Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу, зайняті в хімічній лабораторії 

21 


215. 

Майстер, зайнятий на роботах із збагачення та сушіння ніобієвих (лопаритових) руд 

28 


Збагачення азбесту 


Робітники 


216. 

Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці 

28 


217. 

Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу з пилових камер 

28 


218. 

Водій навантажувача, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці 

14 


219. 

Газозварник, зайнятий у цехах грубого і дрібного дроблення та пакування 

28 


220. 

Гірник 

28 


221. 

Грохотник 

28 


222. 

Дробильник, зайнятий на роботі ручним способом; обслуговуванням дробарок, дробильних агрегатів та дробильно-сортувальних установок 

28 


223. 

Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у цехах грубого і дрібного дроблення та пакування 

28 


224. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий: 

  


обслуговуванням збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрібного дроблення та пакування 


обслуговуванням підстанцій збагачувальних фабрик 

28 


225. 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

28 


226. 

Завантажувач, зайнятий на роботах з азбестом 

28 


227. 

Контролер продукції збагачення 

28 


228. 

Лаборант хімічного аналізу, лаборант з фізико-механічних випробувань 

28 


229. 

Лаборант з аналізу газів та пилу 

28 


230. 

Люковий 

28 


231. 

Маркувальник 

28 


232. 

Мастильник 

28 


233. 

Машиніст бульдозера, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках 

14 


234. 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок 

28 


235. 

Машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів 

28 


236. 

Машиніст екскаватора, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках 

28 


237. 

Машиніст електровоза, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках 

14 


238. 

Машиніст живильника 

28 


239. 

Машиніст крана (кранівник) 

28 


240. 

Машиніст фасувально-пакувальних машин 

28 


241. 

Моторист механічної лопати, зайнятий роботою на збагачувальній фабриці 

14 


242. 

Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах грубого і дрібного дроблення та пакування 

14 


243. 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий роботою у цехах грубого і дрібного дроблення та пакування 

28 


244. 

Пробовідбірник 

28 


245. 

Регулювальник азбестозбагачувального устаткування 

28 


246. 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів 

28 


247. 

Робітники електромеханічних та ремонтно-будівельних цехів збагачувальних фабрик, безпосередньо зайняті на роботах у цехах грубого і дрібного дроблення та пакування 

21 


248. 

Слюсар-ремонтник 

28 


249. 

Сортувальник 

28 


250. 

Столяр, зайнятий у цехах грубого і дрібного дроблення 

28 


251. 

Сушильник 

28 


Керівники і фахівці 


252. 

Головний енергетик збагачувальної фабрики 

14 


253. 

Головний інженер збагачувальної фабрики 

14 


254. 

Головний механік збагачувальної фабрики 

14 


255. 

Головний технолог збагачувальної фабрики 

14 


256. 

Директор збагачувальної фабрики 

14 


257. 

Диспетчер цеху дрібного дроблення 

14 


258. 

Начальник виробничо-технічного відділу збагачувальної фабрики 

14 


259. 

Начальник ВТК збагачувальної фабрики 

14 


260. 

Начальник зміни, майстер зміни, технолог, механік та енергетик цехів грубого і дрібного дроблення та пакування збагачувальної фабрики 

28 


261. 

Начальник лабораторії збагачувальної фабрики 

14 


262. 

Начальник (його заступник), механік, електрик та майстер електричного, механічного цехів та електропідстанції збагачувальної фабрики 


263. 

Начальник ремонтно-будівельного цеху збагачувальної фабрики та його заступник 


264. 

Начальник (його заступник) цехів грубого і дрібного дроблення, а також пакування збагачувальної фабрики 

21 


Збагачення тальку 


265. 

Грохотник, зайнятий просіюванням тальку в закритих приміщеннях 


266. 

Дозувальник реагентів 


267. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий безпосередньо обслуговуванням технологічного устаткування у цехах збагачення тальку 


268. 

Завантажувач, зайнятий вантаженням тальку ручним способом 


269. 

Машиніст млинів, зайнятий дробленням тальку сухим способом у закритих приміщеннях 


270. 

Сепараторник 


271. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо обслуговуванням технологічного устаткування у цехах збагачення тальку 


272. 

Сушильник 


273. 

Транспортувальник 


274. 

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням тальку ручним способом 


275. 

Флотаторник 


276. 

Центрифугувальник 


277. 

Шламівник-басейник