ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ДБН В.2.5-28-2006

Видання офіційне

Мінбуд України

Київ 2006

РОЗРОБЛЕНІ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЕЛЕТЕР" (Громадський Ю.С. - керівник розробки;

Шелудько Б.І. - відповідальний виконавець; Розинський Д.Й., канд. техн. наук; Сенянінов О.С.)

за участі:

ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ім. О.М. МАРЗЕЄВА (Акіменко В.Я., д-р мед. наук; Янко Н.М., канд. мед. наук)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

УПРАВЛІННЯМ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МІНБУДУ УКРАЇНИ (Авдієнко О.П., арх.; Шестак В.П., інж.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 р. № 168

II

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Природне і штучне освітленняДБН

На заміну СНиП II-4-79

Чинний з 2006-10-01

Ці Норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і споруд різного призначення, місць виконання робіт на відкритих просторах, територій промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних колій площ підприємств, зовнішнього освітлення міст, поселень та сільських населених пунктів. Проектування пристроїв місцевого освітлення, які постачаються комплектно зі станками, машинами і виробничими меблями, слід також виконувати відповідно до цих Норм.

Ці Норми не поширюються на проектування освітлення підземних виробок, морських і річкових портів, аеродромів, залізничних станцій та їх колій, спортивних споруд, лікувально-профілактичних закладів, приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції, розміщення рослин, тварин, птиці, а також на проектування спеціального технологічного і охоронного освітлення при застосуванні технічних засобів охорони.

На базі цих Норм розробляються галузеві норми освітлення, які враховують специфічні особливості технологічного процесу і будівельних рішень будівель і споруд галузі, які погоджуються і затверджуються відповідно до чинного порядку.

В цих Нормах застосовані терміни згідно з додатком А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Нормативні показники освітленості в цих Нормах наведені в точках її мінімального значенняна робочій поверхні в приміщеннях для розрядних джерел світла, крім окремих випадків; длязовнішнього освітлення - для різних джерел світла.

Нормовані значення яскравості дорожніх покриттів у цих Нормах наведені для різних джерел світла.

Нормовані значення освітленості в люксах, що відрізняються на один ступінь, слід сприймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1 000; 1 250; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000; 3 500; 4 000; 4 500; 5 000.

Нормовані значення яскравості поверхні в кд/м2, що відрізняються на один ступінь, слід приймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5;8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 75, 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500.

Для природного освітлення в цих Нормах наведені значення коефіцієнта природної освітленості (КПО).

1.2.Вимоги для освітлення приміщень промислових підприємств (КПО, нормована освітленість,допустимі поєднання показників осліпленості і коефіцієнта пульсації освітленості) слід приймати затаблицею 1 з урахуванням вимог 4.5 і 4.6.

Нормовані показники освітлення загальнопромислових приміщень і споруд наведені в додатку И.

Вимоги до освітлення приміщень житлових, громадських і адміністративно-побутових споруд (КПО, нормована освітленість, циліндрична освітленість, показники дискомфорту і коефіцієнт пульсації освітленості) слід приймати за таблицею 2 з урахуванням вимог 4.22 і 4.23. Нормовані показники для основних приміщень громадських, житлових і допоміжних споруд наведені в додатку К.

  1. Коефіцієнт запасу К3 при проектуванні природного, штучного і суміщеного освітлення слідприймати за таблицею 3.
  2. Штучне і суміщене освітлення слід проектувати з урахуванням вимог до ультрафіолетовоговипромінювання згідно з чинними нормативними документами, затвердженими МОЗ України.

Таблиця 1

Характеристика зорової роботи

Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм

Розряд зорової роботи

Під-роз-ряд зорової роботи

Контраст об'єкта з фоном

Характеристика фону

Штучне освітлення

Природне освітлення

Суміщене освітлення

Освітленість, лк

сукупність нормованих величин показника осліпленості і коефіцієнта пульсації

КПО, ен, %

при системі комбінованого освітлення

при системі загального освітлення

при верхньому або комбінованому освітленні

при боковому освітленні

при верхньому або комбінованому освітленні

при боковому освітленні

всього

ут. ч. від загального

Ρ

Кп, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Найвищої точності

Менше 0,15

І

а

Малий

Темний

5000 4500

500 500

20 10

10 10

6,0

2,0

б

Малий Середній

Середній Темний

4000 3500

400 400

1200 1000

20 10

10 10

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

2500

2000

300

200

750

600

20

10

10

10

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

1500

1250

200

200

400

300

20

10

10

10

Дуже високої точності

Від 0,15 до 0,3 включно

II

а

Малий

Темний

4000 3500

400 400

20 10

10 10

4,2

1,5

б

Малий Середній

Середній Темний

3000 2500

300 300

750 600

20 10

10 10

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

2000

1500

200

200

500

400

20

10

10

10

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

1000

750

200

200

300

200

20

10

10

10

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Високої точності

Від 0,3 до 0,5 включно

III

а

Малий

Темний

2000 1500

200 200

500 400

40 20

15 15

3,0

1,2

б

Малий Середній

Середній Темний

1000 750

200 200

300 200

40 20

15 15

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

750

600

200

200

300

200

40

20

15

15

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

400

200

200

40

15

Середньої точності

Більше 0,5

до 1,0

IV

а

Малий

Темний

750

200

300

40

20

4

1,5

2,4

0,9

б

Малий Середній

Середній Темний

500

200

200

40

20

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

400

200

200

40

20

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

200

40

20

Малої точності

Більше 1,0 до 5

V

а

Малий

Темний

400

200

300

40

20

3

1

1,8

0,6

б

Малий Середній

Середній Темний

200

40

20

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

200

40

20

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

200

40

20

Груба

(дуже малої точності)

Більше 5

VI

Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном

200

40

20

3

1

1,8

0,6