Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Наказ Державного комітету статистики України
від 12 червня 2007 року № 164


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2007 р. за № 674/13941


Відповідно до Закону України "Про державну статистику", Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499), та Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 16.03.2006 № 3575-IV НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (далі - довідка), що додається, та ввести її в дію після набрання чинності цим наказом.

2. Установити, що:

2.1. Надані підприємствам та організаціям довідки з ЄДРПОУ попереднього зразка не втрачають чинності.

2.2. Головне міжрегіональне управління статистики у м. Києві, головні управління статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі видають довідку, затверджену пунктом 1 цього наказу, на бланку відповідного управління та скріплюють її гербовою печаткою.

2.3. Управління (відділи) статистики в районах та містах обласного значення видають довідку, затверджену пунктом 1 цього наказу, на бланку відповідного управління (відділу) та скріплюють її печаткою із зображенням емблеми Держкомстату України.

3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Кокурін А. І.):

3.1. До 20 червня 2007 року внести зміни до програмного забезпечення ЄДРПОУ в частині формування та видачі довідки.

3.2. Після набрання чинності цим наказом забезпечити промислову експлуатацію доопрацьованого програмного забезпечення головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Управлінням статистики в місті Севастополі, управліннями (відділами) статистики в районах та містах обласного значення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) довести цей наказ до відома керівників головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 01.08.2005 № 216 "Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2005 за № 918/11198.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Шишкіну К. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 12 червня 2007 р. № 164 Лицьовий бік

ДОВІДКА № _____
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

______________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта)
______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код Правовий статус суб'єкта ___________________________________

Головне підприємство (зазначається для відокремлених підрозділів юридичних осіб)

  ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник ___________________________________________ Телефон __________________________

Класифікаційні дані:

Місцезнаходження ________________________________________________________
за КОАТУУ1                                     ________________________________________________________
                                                         ________________________________________________________

Організаційно-правова         ________________________________________________________
форма за КОПФГ2                         ________________________________________________________

Види діяльності за КВЕД3

  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
                   ____________________________________________________________________________

Інституційний сектор економіки за КІСЕ4

_________________________________________
(зазначається для юридичних осіб)          __________________________________________________

Зворотний бік

Дата первинної реєстрації/легалізації/створення _______________________

Дата та номер останньої реєстраційної дії _______________________ № ________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію                        серія ___________ № ________________________

Місце проведення реєстраційної дії _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата внесення/виключення даних щодо суб'єкта до/з ЄДРПОУ ______________________

Дата видачі довідки ______________________

Виконавець ________________________________________ Телефон __________________________ 
__________________________________
Керівник територіального органу державної
статистики, який видав довідку 


__________
Підпис

М. П 

___________________
Прізвище та ініціали 


 

Директор департаменту
планування та організації
статистичних спостережень 

 
 
О. Е. Остапчук  


1 1 КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

22 КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання

33 КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності

44 КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки.