НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-23-2003

на заміну

ВСН 59-88

РОЗРОБЛЕНІ

ІНСТИТУТОМ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ" (Громадський Ю.С. - керівник розробки; Ямпольський В.Б. - відповідальний виконавець; Шелудько Б.І.; Божко В.М., канд. техн. наук)

ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ПРОЕКТНО ВИШУКУВАЛЬНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ІНСТИТУТОМ "ЕНЕРГОПЕРСПЕКТИВА" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ (Гончаренко В.П.; Бугайчук В.І. -відповідальний виконавець; Лазаренко О.М.; Похилевич В.Є.; Білорус М.А.)

за участі:

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЕЛЕТЕР" (Розинський Д.Й.)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА "СИНАПС" (Федоров С.Д.; Островський Е.П., канд. техн. наук; Облакевич С.В.)

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ "ТЕЛЕКАРТ" (Хоружий А.А.; Жигалкін С.М.)

ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТОР" (Бандура B.I.)

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛКОН-КВАР" (Раєвський В.Ф.; Уринович О.Б.)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МП "ЕЛАСТОТЕХНІКА" (Юркін О.В.; Бібічев В.І.)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

УПРАВЛІННЯМ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Авдієнко О.П., арх.; Шестак В.П., інж.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. № 160 і введені в дію з 1 червня 2004 р. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30 грудня 2003 р. № 228

ЗМІСТ

1. Загальні положення..................................

2. Електропостачання та заходи з енергозбереження..................

3. Штучне освітлення...................................

Види та системи освітлення..............................

Норми освітлення....................................

Джерела світла......................................

Вибір та розташування світильників..........................

4. Розрахункові електричні навантаження........................

Навантаження житлових будинків...........................

Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних

і побутових будинків (приміщень) підприємств...................

5. Внутрішні електричні мережі.............................

Схеми електричних мереж...............................

Силові мережі.....................................

Групові мережі освітлення...............................

Улаштування внутрішніх електричних мереж....................

Електрообладнання.................................. .

6. Захист внутрішніх електричних мереж та вибір перерізу провідників.......

7. Ввідно-розподільні пристрої, головні розподільні щити, розподільні пункти, групові щитки

8. Електричне опалення та гаряче водопостачання...................

9. Керування струмоприймачами.............................

10. Компенсація реактивної потужності .........................

11. Облік електроенергії, вимірювальні прилади....................

12. Захисні заходи електробезпеки............................

Додаток А Перелік нормативних документів, на які наведено посилання

Додаток Б Скорочення, терміни, визначення.

Додаток В Таблиця В. 1 - Вимоги до освітлення приміщень об'єктів цивільного призначення.

Додаток Г

Таблиця Г.1 - Нормовані показники освітлення приміщень об'єктів цивільного призначення,

а також супутніх виробничих приміщень для підприємств побутового обслуговування.....

Таблиця Г.2 - Нормовані показники освітлення виробничих приміщень та ділянок

Додаток Д Таблиця Д. 1 - Значення коефіцієнта запасу

Додаток Е

Таблиця Е. 1 - Норми освітлення культурпо-видовищних закладів.

Таблиця Е.2 - Норми освітлення та рекомендовані типи джерел світла для приміщень лікувально-профілактичних закладів

Додаток Ж Експлуатаційні групи світильників

Додаток И Таблиця И. 1-Джерела світла загального освітлення об'єктів цивільного призначення

Додаток К Таблиця К.1 - Орієнтовні питомі розрахункові навантаження жител 3-го виду (котеджів)

Додаток Л Класифікація зон електробезпеки у ванних та душових приміщеннях.

Рисунок Л. 1 - Основні розміри зон ванних і душових приміщень..................

Додаток М Класифікація зон електробезпеки у приміщеннях саун з електронагрівальними приладами

Рисунок М. 1 - Основні розміри зон приміщення сауни

Додаток Н Рисунок Н. 1 - Схема системи зрівнювання потенціалів

Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту, житлових будинків, зазначених у СНІП 2.08.01 і ДБН 79, адміністративних і побутових будинків, зазначених у СНІП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувальпо-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних водопостачання і каналізації, ДЕС, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

У цих Нормах використовуються скорочення, терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 При проектуванні електрообладнання будинків та споруд окрім положень цих Норм слід також керуватись вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2,3,9 ДНАОП 0.00-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.

До електрообладнання унікальних будинків та споруд можуть ставитись додаткові вимоги.

1.2 Обладнання і матеріали, які використовуються в електротехнічних установках об'єктів цивільного призначення, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні супроводжуватись гігієнічним висновком МОЗ України, декларацією про відповідність або свідоцтвом про визнання чи сертифікатом відповідності продукції.

Електротехнічні вироби повинні відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.007.0.

1.3 Конструкція, виконання, клас ізоляції і ступінь захисту електрообладнання та світильників повинні відповідати номінальній напрузі мережі й умовам навколишнього середовища.

1.4 У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств за кількості світильників понад 300 шт. для зберігання і ремонту світильників, технічних засобів для обслуговування електрообладнання необхідно передбачати окремі приміщення з розрахунку 10 м2 на кожну тисячу світильників, але, як правило, не менше 15 м2.

1.5 Канали, ніші, замонолічені труби і закладні деталі для електропроводок повинні бути передбачені в архітектурно-будівельних кресленнях і кресленнях будівельних виробів згідно з завданням, виданим проектувальниками електротехнічної частини проекту.

2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електронриймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.

В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

У будинках та оюрудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземлення TN-S.

2.2 За ступенем надійності електропостачання слектронриймачі належать до категорій, вказаних в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Назва споруди і електроприймачів

Категорія надійності електропостачання

Житлові будинки і гуртожитки заввишки понад 16 поверхів:

електроприймачі протипожежних установок (пожежні насоси, системи підпору повітря, димовидалення, пожежної сигналізації, централізованої системи оповіщення про пожежу), сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення (освітлення безпеки і евакуаційне), вогні світлового огородження;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Житлові будинки заввишки до 16 поверхів включно з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання, за винятком одно-восьмиквартирних будинків

ІІ

Житлові одно- восьмиквартирні будинки, в тому числі з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання

ІІІ

Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі

ІІ

Житлові будинки заввишки до 5 поверхів включно з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі

ІІІ

Житлові будинки на ділянках садівничих товариств

ІІІ

Будинки гуртожитків заввишки до 16 поверхів загальною місткістю:

понад 50 осіб

до 50 осіб включно

ІІ

ІІІ

Громадські будинки заввишки понад 16 поверхів:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, вогні світлового огородження;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Будинки установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих понад 2000 осіб незалежно від кількості поверхів:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Будинки установ, організацій, офісів заввишки до 16 поверхів включно з чисельністю працюючих від 50 до 2 000 осіб

ІІ

Будинки установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих до 50 осіб незалежно від кількості поверхів (крім будинків установ органів управління обласного, міського та районного значення, які належать до ІІ категорії)

ІІІ

Готелі (мотелі)*), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць понад 1 000 або в будівлях заввишки понад 16 поверхів незалежно від кількості місць:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електронриймачів

І

ІІ

Готелі (мотелі)*), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць:

від 200 до 1000;

до 200 включно

ІІ

ІІІ

Лікувально-профілактичні та санаторні заклади:

елсктроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, лікарняні ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

електроприймачі операційних і пологових блоків, відділень анестезіології, реанімації й інтенсивної терапії, кабінетів лапароскопії, бронхоскопії й ангіографії та інших, від безперебійної роботи яких безпосередньо залежить життя хворих;

І

незалежно від наявності взаєморезервованих трансформаторів необхідно передбачити-ДЕС,АБЖ або акумулятоорні батареї

комплекс решти електронриймачів

ІІ

Медичні заклади, аптеки

ІІ

Будинки навчальних закладів, в яких навчається понад 1 000 осіб:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Будинки навчальних закладів, в яких навчається:

від 200 до 1 000 осіб;

до 200 осіб включно

ІІ

ІІІ

Дитячі дошкільні заклади

ІІ

Будинки культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля, культових закладів, криті спортивні споруди:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

електроприймачі постановочного освітлення, механізмів сцени, технічних апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах понад 800;

електроириймачі постановочного освітлення, механізмів сцени, технічних апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах до 800;

І (див. 5.18)

ІІ

ІІІ

решта електроприймачів при сумарній кількості місць в залах понад 800 і дитячих видовищних закладах незалежно від кількості місць;

решта електроприймачів при сумарній кількості місць в залах від 300 до 800 включно;

комплекс електроприймачів при сумарній кількості місць до 300 включно

І

ІІ

ІІІ

Будинки установ кредитування, страхування та комерційного призначення. Банки і банківські сховища:

електроприймачі протипожежних установок, ліфти, аварійне освітлення;

пожежна та охоронна сигналізація, сигналізація загазованості:

І

особлива група

технічні засоби автоматизованої системи керування банківського виробництва;

серверна і приміщення міжбанківських електронних розрахунків, електронної пошти;

комплекс решти електроприймачів

І

див. 2.5

ІІ

Бібліотеки і архіви з фондом, що перевищує 1 млн. одиниць зберігання:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Бібліотеки і архіви:

з фондом від 100 тисяч до 1 млн. одиниць зберігання включно;

з фондом до 100 тисяч одиниць зберігання включно

ІІ

ІІІ

Музеї та виставки загальнонаціонального значення

І

Музеї та виставки обласного значення:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Музеї та виставки місцевого значення

ІІ

Універсами, торговельні центри і магазини з торговими залами загальною площею понад 2 000 м2:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Торговельні заклади з торговою площею:

від 250 до 2 000 м2 включно;

до 250 м2 включно

ІІ

ІІІ

Заклади громадського харчування з кількістю посадочних місць понад 500:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Заклади громадського харчування з кількістю посадкових місць:

від 100 до 500 включно;

до 1 00 включно

ІІ

ІІІ

Підприємства побутового обслуговування:

ательє з кількістю робочих місць понад 50, салони-перукарні з кількістю робочих місць понад 15, хімчистки та пральні потужністю понад 500 кг білизни за зміну, лазні з кількістю місць понад 100;

ІІ

ательє з кількістю робочих місць до 50, салони-перукарні з кількістю робочих місць до 15, хімчистки та пральні потужністю до 500 кг білизни за зміну, лазні з кількістю місць до 100, ремонтні майстерні

ІІІ

Багатофункціональні будинки та комплекси, що мають приміщення різного призначення:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, вогні світлової огорожі;

Згідно з найбільш високою категорією елекчроприймачіи вказаного призначення з урахуванням кількості поверхів

комплекс решти електроприймачів

Згідно з категорією, що відповідає конкретному призначенню

Громадські будинки і споруди та адміністративні будинки підприємств, обладнані інформаційними системами, незалежно від їх призначення:

локальні обчислювальні системи, системи передачі інформації, електронна пошта

див. 2.5

Дахові котельні , котельні прибудовані до житлових будинків, і котельні, вбудовані в громадські будинки та споруди, (згідно зі Зміною № 1 СНіП ІІ-35):

слсктроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

решта елсктронриймачів

- у котельних І категорії надійності відпуску тепла споживачам

- у котельних ІІ категорії надійності відпуску тепла споживачам

І

І

ІІ

Теплові пункти (бойлерні):

- що обслуговують житлові будинки заввишки понад 16 поверхів;

- що обслуговують житлові будинки заввишки до 16 поверхів

І

ІІ

Вбудовані сховища цивільної оборони:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ (див. ДБН В 2.2.5)

Вбудовані приміщення для стоянки автомобілів:

електроприймачі протипожежних установок, контролю повітряного середовища, аварійного освітлення, охоронної сигналізації;

електроприводи механізмів відкривання воріт без ручною привода;

решта електроприймачів

І

ІІ

ІІІ

*) Згідно з ГОСТ 28681.4 в одно- та двозіркових готелях (мотелях) необхідно передбачати акумуляторні батареї для аварійного освітлення; в тризіркових при відсутності другого незалежного джерела живлення -ДЕС (див. 2.17), потужність якої забезпечує робоче освітлення і роботу основного обладнання (в тому числі ліфтів); чотирьох- та п'ятизіркових незалежно від наявності двох взаєморезервованих трансформаторів — ДЕС, потужність якої достатня для забезпечення роботи усіх електроприймачів протягом не менше ніж 24 години.

Примітка 1. Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості, ліфти для транспортування пожежних підрозділів незалежно від категорії електропостачання будівлі повинні живитися згідно з 5.15, 5.16, 5.17.

Примітка 2. Вимоги до надійності електропостачання будинків та споруд загальнонаціональних установ, посольств, представництв міжнародних та іноземних організацій, вокзалів додатково регламентуються відповідними нормативними документами.

Примітка 3. У поняття "комплекс решти електроприймачів" житлових будинків входять елсктроприймачі квартир, освітлення загальнобудинкових приміщень, господарські насоси тощо. До "комплексу решти електроприймачів" громадських будинків і споруд входить все електрообладнання будинку або споруди крім названого.