Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 16 листопада 2007 року N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2007 р. за N 1334/14601

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, слова та цифри "Указу Президента України "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 N 29" вилучити.

2. У пунктах 2 - 5 наказу та в пунктах 1.6, 5.2 Типового положення слова "Держнаглядохоронпраці України" та "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінках.

3. Унести до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, такі зміни:

3.1. У пункті 1.3 та далі за текстом слова "суб'єктами господарської діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання" у відповідних відмінках.

3.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі - Держгірпромнагляд).

До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного законодавства".

3.3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства".

3.4. Пункт 3.14 доповнити абзацом третім такого змісту: "Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем".

3.5. В абзаці першому пункту 4.2 слова "який отримав в установленому порядку відповідний дозвіл" замінити словами "який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання".

3.6. В абзаці першому пунктів 5.3 та 5.4 слова "які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці" замінити словами "які в установленому Типовим положенням порядку проводять відповідне навчання".

3.7. В абзаці п'ятому Програми Теми 1 "Законодавство України про охорону праці" додатка 4 до пункту 5.1 Типового положення слова "Типове положення про навчання" замінити словами "Типове положення".

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4.3. Розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Суслова Г. М.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва 

  К. Ващенко 

Генеральний директорФедерації роботодавців України 

 В. О. Грищенко 

Перший заступник Міністрапромислової політики України 

 Д. В. Колєсніков 

Заступник Міністра транспортута зв'язку України 

 Л. Г. Сергієнко 

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

   Л. Новіцький 

Т. в. о. Міністра освіти і науки України  

 Б. М. Жебровський 

Міністр палива та енергетикиУкраїни 

 Ю. А. Бойко 

Заступник Голови Федераціїпрофспілок України 

 С. Я. Українець 

Тимчасово виконуючий обов'язкиМіністра України з питаньнадзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильськоїкатастрофи 

     В. Антонець 

Заступник Міністра праці тасоціальної політики України 

 М. Солдатенко 

Міністр з питань житлово-комунального господарстваУкраїни 

  О. П. Попов 

Заступник Міністра аграрноїполітики України 

 В. К. Моцний 

Перший заступник Міністра,Головний державний санітарнийлікар України 

  С. П. Бережнов 

Заступник Голови Державногокомітету ядерного регулюванняУкраїни 

  М. Х. Гашев 

Перший заступник Міністравугільної промисловості України 

 Ю. Зюков 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

26.01.2005 № 15

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за № 231/10511

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", Указу Президента України "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 № 29, з метою встановлення вимог щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (далі - Перелік).

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення та Перелік. Після державної реєстрації Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті Держнаглядохоронпраці України та внести відповідні зміни до державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.

4. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

дотримання вимог Типового положення під час організації та проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці;

вивчення Типового положення та Переліку під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України;

видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.

5. Відділу документального забезпечення та контролю (Деньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

6. Редакції журналу "Технополіс" (Спіріну В.Ф.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за № 248/3541;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94 "Про Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за № 154;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за № 196.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету

С. Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 лютого 2005 р.

за № 231/10511

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯпро порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00–4.12.05

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення) встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарської діяльності (далі - підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.

1.4. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарської діяльності або професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 (із змінами і доповненнями).

1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів господарської діяльності, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.

1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

2. Вивчення основ охорони праці у навчальних

закладах і під час професійного навчання працівників

на підприємстві

2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.