І

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА»УКРАЇНИ

НАКАЗ

«13» жовтня 2008рокум.Київ№457

Про затвердження державних будівельних норм

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та на підставі рішення науково-технічної ради «Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» від 04.07.2008 № 84

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити з наданням чинності з 1 лютого 2009 року змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».
 2. ДП “Укрархбудінформ” (В.М. Чеснок):
  1. Забезпечити видання та розповсюдження зміни № 1 до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» за умови використання коштів, одержаних від реалізації, на виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»);
  2. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» від 10 травня 2002 року № 608;

2.3 Надати безоплатно 10 примірників типографського видання зміни № 1 до державних будівельних норм ДБН 360-92** Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводу документу.

 1. Супровід змін до державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» доручи Українському державномуінститутупроектування міст«Діпроміст

(Ю.М. Білоконь), базовій організації з науково-технічної діяльності за визначені напрямом відповідно до наказу Держбуду від 17.01.05 № 8.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мініст В.А. Негоду.

МІНІСТ

В.С. КУЙБІДА

і

„Містобудування. Планування і забудова міських і сільських

Зміна № 1

/вказується порядковий номер зміни, назва та шифр документу, до якого вона розроблена/ поселень” ДБН 360-92**

Постановою /наказом, розпорядженням/

/найменування органів, що затвердив зміну/

від 13.10.2008р. № 457 строк введення в дію встановлений

з 200_р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

/. Абзаци перший та другий пункту 1 * додатку 3.1. викласти у наступній редакції:

«Протипожежні відстані між житловими, громадськими і допоміжними будинками промислових підприємств, гаражами слід приймати за табл. 1 (числівник), а між виробничими будинками промислових підприємств, будинками і спорудами сільськогосподарських підприємств - відповідно до вимог чинних норм.

Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будівель, гаражів до виробничих будинків промислових підприємств, сільськогосподарських будівель і споруд треба приймати за табл. 1 (знаменник).»

 1. У пункті 3.13 після слів «Відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими будинками» додати «гаражами».
 2. Пункт 3.16 доповнити абзаі^ом 2 наступного змісту: «Кількість місць для постійного та тимчасового зберігання автомобілів треба приймати згідно пунктів 7.43, 7.44 та табл. 7.7. Мінімальна необхідна площа земельної ділянки (території) для розміщення гаражів і автостоянок приймається згідно ДБН В.2.3-15.»
 3. До примітки 1 до табл. 7.1 після слів «До житлових будинків заввишки 9 поверхів і більше та до громадських будинків заввишки 5 поверхів і більше» додати слово «гаражів», після слів «з двох поздовжніх сторін багатосекційних житлових будинків та громадських будинків» додати слово «гаражів».
 4. Рядок 4 таблиці 7.9* викласти у наступній редакції «4. Гаражі та автостоянки».
 5. Пункти 7.43. 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 та таблиці 7.5, 7.6, 7.7 викласти у новій редакції:

«7.43. Зберігання легкових автомобілів у містах (населених пунктах) слід передбачати відповідно до функціонального зонування їх територій.

У житлових районах повинне бути забезпечене постійне зберігання всіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, а також тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів. Кількість місць тимчасового зберігання легкових автомобілів у житловому районі повинна складати як мінімум 20% розрахункового парку автомобілів жителів цього району.

Розміщення автостоянок і гаражів для постійного зберігання автомобілів жителів житлових будинків слід здійснювати з розрахунку 1 машино-місце на 1 квартиру для нового будівництва та 1 машино-місце на 2 квартири при реконструкції. Для кожного окремого житлового будинку додатково слід здійснювати розміщення автостоянок і гаражів для гостей

жителів цього будинку із розрахунку 1 машино-місце на 5 квартир для нового будівництва та 1 машино-місце на 6 квартир при реконструкції.

Не допускається паркування автомобілів у зонах під'їзду спецавтотранспорту та за межами спеціально відведених зон паркування.

При дотриманні санітарно-гігієнічних вимог щодо відстаней заїздів, виїздів та проїздів автотранспорту до вікон житлових та громадських будинків і споруд, а також території дитячих майданчиків і дитячих закладів, допускається забезпечення паркування автомобілів на прибудинковій території житлових будинків шляхом встановлення у спеціально відведених для цього місцях підземних багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів.

Вважати за доцільне проведення поступової реконструкції існуючих кооперативів одноповерхових гаражів з надбудовою над ними 3-5-поверхових механізованих (автоматизованих) гаражів.

Забезпечувати збільшення кількості машино-місць на існуючих відкритих автостоянках шляхом встановлення багатоповерхових гаражів, або багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів.

Біля транспортно-пересадочних вузлів (станції метро, станції електропоїздів, зупинки міського громадського транспорту, перехрестки транспортних магістралей та ін.) необхідно, дотримуючись відповідних санітарних розривів та санітарно-захисних зон до житлової та громадської забудови, забезпечувати розміщення багатоповерхових гаражів, або багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів.

 1. Постійне та тимчасове зберігання транспортних засобів має здійснюватись в гаражах (наземних, підземних і наЗемно-підземних) та на автостоянках.

Кількість місць в гаражах та на автостоянках в межах населеного пункту має забезпечувати 100% постійного та 100% тимчасового зберігання транспортних засобів в межах житлової багатоквартирної забудови, біля адміністративних, промислових, торгових, культурних закладів, закладів громадського харчування та інших установ.

Багатоповерхові та підземні гаражі доцільніше виконувати механізованими та автоматизованими, у яких паркування виконується без участі водія.

Паркування - ставити автомобіль на стоянку (автостоянку чи гараж).

Автостоянка - спеціально обладнаний відкритий майданчик (площадка) для постійного чи тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.

Гараж - будівля (споруда), частина будівлі (споруди) або комплекс будівель (споруд) з приміщеннями для постійного або тимчасового зберігання, а також елементами технічного обслуговування легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.

Багатоповерховий гараж - гараж (наземний, підземний або наземно-підземний) який має 2 поверхи (або яруси) та більше.

Багатоповерховий механізований (автоматизований) гараж - гараж закритого типу у якому паркування легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів здійснюється при виключеному двигуні і без участі водія.

 1. Перспективна кількість місць в гаражах та автостоянках розраховується на основі перспективного рівня автомобілізації з врахуванням росту кількості населення та транспортних засобів в населеному пункті, а також строку на який розробляється генеральний план чи інший містобудівний проект.
 2. Перспективний рівень автомобілізації в населеному пункті визначається на основі розрахунку. В основу розрахунку закладаються сучасний рівень автомобілізації, прогнозовані тенденції росту кількості автомобілів у даному населеному пункті, соціальні засади розвитку населеного пункту та регіону в цілому. За умови невиконання розрахунків середній рівень автомобілізації приймається на перспективу 25-30 років в кількості 400 одиниць на 1000 мешканців.
 3. Наземні гаражі можуть передбачатися висотою не більше 9 поверхів, підземні - не більше 5 поверхів.

Для визначення рівнів концентрації забруднюючих речовин багатоповерхові гаражі закритого типу ємкість 100 автомобілів та більше, крім багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів, повинні бути обладнані газоаналізаторами.

Проектування і розміщення приміщень для зберігання автомобілів з газонаповнювальною системою забороняється у підземних поверхах житлових, громадських, адміністративних та інших будівель (споруд), а також у наземних гаражах закритого типу, багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражах.

Висота наземних гаражів, в тому числі багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів, не повинна бути більшою за 26,5м від поверхні проїзду для пожежних машин до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни (парапету) гаража.

До моменту введення в дію окремих норм на проектування багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів питання їх протипожежного захисту (застосування автоматичних установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, водопостачання для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння, влаштування протидимного захисту, систем оповіщення про пожежу, вогнезахист будівельних конструкцій тощо) повинні врегульовуватися шляхом розробки індивідуальних технічних вимог на кожний окремий гараж із залученням базових науково-дослідних організацій Мінрегіонбуду та погодженням з органами державного пожежного нагляду.

 1. Довжина пішохідного підходу до гаражів та автостоянок легкових автомобілів від місця проживання власника не повинна перевищувати 800м, а в умовах реконструкції — 1000м.

Віддаленість автостоянок, призначених для тимчасового відстою легкових автомобілів не повинна перевищувати 150м від входів у житлові будинки і 400м від прохідних установ, підприємств та організацій.

 1. Місця постійного зберігання автомобілів, що належать особам з обмеженими фізичними можливостями (які мають право на отримання спеціального автотранспорту відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»), необхідно розміщувати в радіусі до 50м пішохідної доступності. У разі неможливості дозволяється установка тимчасового гаражного боксу з негорючих розбірних конструкцій на відстані від вікон житлових та громадських будинків не менше 10м, та від ділянок шкіл, дитячих закладів і майданчиків, лікарень не менше 25м.

Розміщення гаражного боксу для осіб з обмеженими фізичними можливостями не повинно перешкоджати руху пішоходів та транспорту в межах міжмагістрапьної території та під'їзду пожежних машин до будинків (споруд), за умови заїзду в гараж не ближче 10 м від вікон житлових та громадських будинків. Термін існування такого гаражного боксу закінчується після закінчення потреб в розміщенні спеціального автотранспорту. Не допускається розміщення гаражних боксів на автостоянках.

 1. Відстані від житлових і громадських будинків до автостоянок легкових автомобілів та наземних, підземних і наземно-підземних гаражів слід приймати не менше тих, що наведені у таблицях 7.5. та 7.6.

Протипожежні відстані від будинків цивільного та промислового призначення до гаражів та між гаражами визначаються за додатком 3.1, влаштування проїздів для пожежних машин до гаражів - за таблицею 7.1. та додатком 3.1.

При розміщенні багатоповерхових наземних гаражів (крім багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів)) в межах житлової забудови відстані від їх організованих джерел вентиляційних викидів до вікон житлових і громадських будинків і споруд, території дитячих майданчиків та дитячих закладів повинні визначатися за розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та розрахунками шуму, а також за розрахунками умов інсоляції та природної освітленості прилеглих житлових і громадських будинків.

... ( »

Таблиця 7.5

Будівлі, до яких визначається відстань

Відстань не менше,м, до гаражів (крім багатоповерхових механізованих (автоматизованих) гаражів)) та відкритих автостоянок при кількості легкових автомобілів

10 та менше

11-50

51-100

101-300

більше

300

Житлові будинки:

- від фасаду, або торця будинку з вікнами;

10

15

25

35

50

- від горця будинку без вікон.

10

10

15

25

35

Громадські будинки:

10

10

15

25

25

Загальноосвітні школи та дитячі дошкільні заклади

15

25

25

50

*

Лікувальні заклади зі стаціонаром

25

50

*

*

*

* Визначається за погодженням з органами Державного санітарного нагляду.

Примітки:

 1. Відстані слід визначати від вікон громадських та житлових будівель та від границь земельних ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та лікувальних закладів зі стаціонаром до стін гаража або межі відкритої стоянки.
 2. Відстань від секційних житлових будинків до відкритих майданчиків місткістю 101-300 машин, розміщених уздовж продольних фасадів, слід приймати не менше 50м.