Про затвердження Правил користування електричною енергією

Постанова Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України
від 31 липня 1996 року N 28 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 14 вересня 1999 року N 1196,
 від 22 вересня 2000 року N 998,
 від 18 жовтня 2000 року N 1072,
 від 20 квітня 2001 року N 393,
 від 27 вересня 2001 року N 983,
 від 25 березня 2002 року N 280,
 від 22 серпня 2002 року N 928,
від 11 грудня 2003 року N 1305,
 від 17 жовтня 2005 року N 910,
 від 22 листопада 2006 року N 1497,
 від 25 грудня 2008 року N 1449

Додатково див. листи
 Національної комісії регулювання електроенергетики України 
від 3 березня 2000 року N 05-34-11/433,
 від 20 січня 2001 року N 05-34-11/164,
 від 25 червня 2005 року N 05-33-11/2834,
оголошення
("Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 4, 30 квітня 2006 р.,
"Інформаційний бюлетень НКРЕ", N 4, 30 квітня 2006 р.,
 "Офіційний вісник України", N 8, 12 лютого 2007 р.,
 "Офіційний вісник України", N 78, 26 жовтня 2007 р.),
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 6 березня 2008 року,
 лист Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 30 вересня 2008 року N 5957/19/17-08,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 березня 2008 року

(В тексті постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 березня 2002 року N 280)Згідно з Указами Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 та від 14 березня 1995 року N 213 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією (додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з 13 серпня 1996 року.

 

 

Голова Комісії

З. Буцьо  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31 липня 1996 р. N 28
(у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 17 жовтня 2005 р. N 910)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1996 р. за N 417/1442Правила користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та "Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів" поширюються на всіх споживачів без винятку.

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;

аварійна броня електропостачання - найменша величина електричної потужності та мінімальна добова величина електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним наслідкам техногенного та природного характеру;

аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи енергосистеми;

автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) - сукупність об'єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 22.11.2006 р. N 1497,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача - документ установленої форми, у якому зазначені загальні відомості про споживача, перелік струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та технологічної броні, визначені їх навантаження, добове електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення технологічного процесу (циклу виробництва);

акт розподілу електричної енергії - документ установленої сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами (годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку, складається за результатами інструментальних вимірювань протягом доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі;

блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві, працює в об'єднаній енергетичній системі України;

від'єднання споживача (від електромережі) - виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення можливості здійснення передачі електричної енергії окремому споживачу;

відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі електричної енергії споживачу за допомогою відповідної комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної енергії в електроустановку споживача;

відповідальна сторона - власник засобів комерційного обліку або інша організація, яка несе відповідальність за їх функціонування згідно з договором;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 25.12.2008 р. N 1449)

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 25.12.2008 р. N 1449,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімдесят четвертий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімдесят шостим)

гранична величина споживання електричної потужності - максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в години максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи України, яка визначається для споживачів постачальником електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором;

договір про технічне забезпечення електропостачання споживача - домовленість двох сторін (споживач та електропередавальна організація або основний споживач), яка є документом певної форми, що встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення постачання електричної енергії;

договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії споживачу за вільними цінами;

договір про спільне використання технологічних електричних мереж - домовленість двох сторін, що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним споживачем під час передачі (транзиту) електричної енергії технологічними електричними мережами;

(абзац шістнадцятий пункту 1.2 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

договір про постачання електричної енергії - домовленість двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України;

договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період;

договірна потужність - узгоджена із споживачем на розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка встановлюється для окремої площадки вимірювання потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням 50000 кВт·год. і більше, що не має спільної з іншими площадками вимірювання споживача технологічної електричної мережі;

дозволена потужність - максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення електрообладнання) за кожною окремою площадкою вимірювання на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору;

(абзац двадцятий пункту 1.2 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

доставка (транзит) електричної енергії - комплекс технічних заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх власником (уповноваженою власником особою) або суб'єктом господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в певній точці електричної мережі отримання певного обсягу електричної енергії електроустановками відповідної величини потужності із дотриманням якості електричної енергії;

екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

експертиза засобу обліку - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку метрологічним характеристикам та умовам експлуатації;

(абзац двадцять третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 22.11.2006 р. N 1497)

електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації використання цього товару;

електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок;

електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії;

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

електропроводка - сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом двадцять восьмим згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 22.11.2006 р. N 1497,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - вісімдесят другий
 вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - вісімдесят шостим)

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

заінтересовані сторони - юридичні та фізичні особи, на яких впливає чи може вплинути реалізація заходів із програмування електронних багатофункціональних засобів обліку електричної енергії;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом тридцятим згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 25.12.2008 р. N 1449,
у зв'язку з цим абзаци тридцятий - вісімдесят шостий
 вважати відповідно абзацами тридцять першим - вісімдесят сьомим)

засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії - засоби обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу;