ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Частина І. Проектування

Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2007

+Зміна № 1

Київ

Мінрегіонбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції (Дор'якість)

РОЗРОБНИКИ:

Керівник розробки I частини "Проектування" В. Щербаченко; керівник розробки II частини "Будівництво" канд. техн. наук В. Вирожемський.

Виконавці: д-р техн. наук В. Жданюк;

кандидати техн. наук Ф. Гончаренко, С. Головко, В. Даценко, В. Зінченко, П. Коваль, І. Кіяшко, М. Міщенко, В. Титар, Л. Федоренко, С. Харченко;

інженери Т. Бондар. А. Булатов, В. Гірман, Л. Гохман, І. Гречухова, С. Кіщинський, К. Краюшкіна, В. Котул, Н. Ростовська, Р. Русин, М. Резнік, М. Яковенко

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Мінрегіонбуду України, Державна Служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 292

НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-4-2000

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Автомобільні дороги

Частина I. Проектування

Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:2007

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-4-2000

Чинні від 2008-03-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють вимоги: частина І (Проектування) – на проектування будівництва нових і реконструкцію існуючих автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільні дороги), частина ІІ (Будівництво) – на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг.

Норми не поширюються на відомчі (технологічні) автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, автомобільні дороги на приватних територіях.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92**

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-96

Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В. 1.1-3-97

Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006

Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у шкідливих районах України

ДБН В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-5-2001

Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14-2006

Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-16-2007

Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ДБН В.2.5-20-2001

Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2587:2010

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2734-94

Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94

Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036-2000

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092-2002

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123-2002

Безпека дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування

ДСТУ Б А. 2.4-4-99

СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А. 2.4-13-97

СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

ДСТУ Б В.2.1-2-96

(ГОСТ 25100-95)

Основи та фундаменти будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96)

Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям

ДСТУ Б В.2.3-9-2004

Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-17:2007

Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001

Будівельні матеріали. Щебінь з гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95)

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95)

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Будівельні матеріали. Матеріали на основі в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-114-2002

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-121-2003

Будівельні матеріали. Споруди транспорту. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2003

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127-2006

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

СНиП II-44-78

Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні та автодорожні)

СНиП 1.02.07-87

Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва)

СНиП 2.01.15-90

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Інженерний захист територій будинків та споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування)

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.07-86

Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.05.06-85

Магистральные путепроводы (Магістральні шляхопроводи)

СНиП 2.06-15-85

Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затопления та підтоплення)

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

ГОСТ 3344-83

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва. Технічні умови)

ГОСТ 5180-84

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик)

ГОСТ 6665-91

Камни бетонные, железобетонные бортовые. Технические условия (Камені бетонні, залізобетонні бортові. Технічні умови)

ГОСТ 6666-81

Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Камені бортові із гірських порід. Технічні умови)

ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний (Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 10180-90

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 12536-79

Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава. Ґрунти (Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) складу

ГОСТ 18105-86

Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності)

ГОСТ 18659-81

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови)

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови)

ГОСТ 22733-77

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Ґрунти. Методи лабораторного визначення максимальної щільності)

ГОСТ 23558-94

Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия (Матеріали щебеневі, гравійні і піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови)

ГОСТ 24451-80

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та устаткування)

ГОСТ 25458-82

Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев'яні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 25459-82

Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 25584-90

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації)

ГОСТ 26193-84

Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия (Матеріали з відсіву від подрібнювання вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 26804-86

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови)

ГОСТ 17.5.3.06-85

Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт)