ЗМІНА № 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 86 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.34 викласти в новій редакції:

"Стаціонарне штучне освітлення транспортних тунелів і залізничних переїздів необхідно передбачати відповідно до вимог ДСТУ 3587.

На дорожніх розв'язках у різних рівнях, на перехрещеннях автомобільних доріг І та II категорій в одному рівні, на ділянках доріг вздовж з'їздів до об'єктів дорожнього сервісу та на підходах до них по всій довжині перехідно-швидкісних смуг, а також на мостах довжиною понад 100 м і на шляхопроводах через залізниці та на підходах до них довжиною 200 м стаціонарне штучне освітлення влаштовується при досягненні розрахункової інтенсивності руху транспортних засобів.

Штучне освітлення на дорожніх розв'язках улаштовується при наявності існуючих розподільчих мереж".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 1.34 изложить в новой редакции:

"Стационарное искусственное освещение транспортных туннелей и железодорожных переездов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями ДСТУ 3587.

На дорожных развязках в разных уровнях, на пересечениях автомобильных дорог I и II категорий в одном уровне, на участках дорог вдоль съездов к объектам дорожного сервиса и на подходах к ним по всей длине переходно-скоростных полос, а также на мостах длиной более 100 м и на путепроводах через железные дороги и на подходах к ним длиной 200 м стационарное искусственное освещение устраивается при достижении расчётной интенсивности движения транспортных средств.

Искусственное освещение на дорожных развязках устраивается при наличии существующих распределительных сетей".