Стандартний відхил відтворюваності стг ста­новить 18 Дж ■ г-1.

Таким чином, результати двох випробувань, що були проведені в двох різних лабораторіях та з тим самим цементом, не повинні відріз­нятися більше ніж на 50 Дж г-1.

8 HEAT OF HYDRATION

  1. Calculation of results

Calculate the heat of hydration of cement, /-/,, ex­pressed in joules per gram and referenced to 20°C, as the difference between the heats of solu­tion of anhydrous and hydrated cement obtained in accordance with 7.1.2 and 7.2.3 from Equation (12):

(12)

  1. Reporting of results

Report the results for the heat of hydration, Hh ex­pressed in joules per gram of cement, to the near­est whole number.

  1. Precision

    1. Repeatability

The standard deviation of repeatability, or, of the heat of hydration is 8 J g-1.

Therefore, if two results of properly conducted tests from the same laboratory on samples of the same cement are compared, they should not dif­fer from each other by more than 22 J -g-1.

  1. Reproducibility

The standard deviation of reproducibility, of, is 18Jg-1.

Therefore, if the results of two properly conducted tests from two different laboratories on samples of the same cement are compared, they should not differ from each other by more than 50 J ■ g-1

.B

БІБЛІОГРАФІЯ

IBLIOGRAPHY

[1] EN 196-9 Методи випробування цементу. [1] EN 196-9, Methods of testing cement-Part 9: Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатич- Heat of hydration - Semi-adiabatic method ний методДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В
EN 196-8:2010, ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ

Таблиця НА.1

Познака та назва міжнародного та/або регіонального стандарту

Познака та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному та/або регіональному стандарту

EN 196-9, Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method

ДСТУ Б EN 196-9:2015 Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації.

Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT)

EN 197-1:2000, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1.

Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

Код УКНД: 91.100.10

Ключові слова: методи випробування цементу, визначення теплоти гідратації методом розчинення.