ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків та споруд

ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДИНКІВ СИСТЕМИ "ПЛАСТБАУ"

ДБН B.2.6-6-95

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування)

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ

УЗГОДЖЕНІ

Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом по цивільному будівництву (КиївЗНДІЕП) (докт. техн. наук, проф. М.Й.Коляков; кандидати техн. наук В.Б.Шевельов, 1.В.Санников, Г.Б.Хачалов, B.I.Хорунжий, Г.П.Поляков; інженери М.А.Хазарадзе, В.А.Селезньов, В.М.Мойсеєнко);

за участю:

Інституту загальної і комунальної гігієни ім. А.Н.Марзєєва Міністерства охорони здоров'я України (докт. мед. наук В.Н.Чекаль, канд. мед. наук Г.П.Трухан); ГУПО МВД України (В.В.Мусійчук); КДТУБА Міносвіти України (докт. техн. наук, проф. А.Я.Барашиков, докт. техн. наук, проф. В.К.Чибіряков), НВБО "Перспектива" (інж. О.Б.Кагановський)

Головним управлінням житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України (канд. архітектури, дійсний член Української Академії архітектури Л.Х.Муляр, канд. техн. наук Н.В.Трофимович)

Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури №14 від 25 січня 1995 р. та введені в дію з 1 лютого 1995 року

Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України (№ 12/6/279 від 9.12.94 р.) та Міністерством охорони здоров'я України (№ 5.02.12/1039 від 18.01.95 р.)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд ДБН В.2.6-6-95

Проектування, будівництво та експлуатація Вводяться вперше

будинків системи “ПЛАСТБАУ”

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дані норми поширюються на проектування, будівництво та експлуатацію будинків різноманітної об'ємно-планувальної структури висотою до п'яти поверхів включно для звичайних та складних умов (просадочні грунти та підроблювані території), що зводяться з використанням конструкцій та технологій "Пластбау". Дані норми не поширюються на методи ремонту та відновлення будинків після екстремальних ситуацій (пожежі, повені та ін.).

Вимоги даних норм обов'язкові для виконання на території України, за винятком сейсмічних районів з розрахунковою сейсмічністью вище 6 балів. Для врахування кліматичних умов слід керуватися зміною до СНіП ІІ-3-79**, якою встановлені нормативні значення опору теплопередачі та кліматичні зони України.

Суть конструкцій і технології "Пластбау" (системи "Пластбау") полягає в сполученні залишеної пінополістирольної уніфікованої опалубки та монолітного залізобетону з використанням литих бетонних сумішей, що виключають або істотно зменшують вібрування. Залишена опалубка використовується в подальшому як тепло- і звукоізолюючий матеріал; волого-, морозо- та вогнестійкість забезпечуються зовнішнім та внутрішнім шарами штукатурки стін та стель, а також конструкціями підлог (рисунок 1). Для подачі та укладки бетонної суміші застосовується комплект малої механізації.

Як залишена опалубка в системі "Пластбау" використовуються плити пінополістирольні для стін (рисунок 1,в) і перекриттів за ГОСТ 15588-86, ТУ 301-05-3-89 "0" (рисунок 1,6). Опалубка перекриттів вкладається на монтажний поміст.

Після установки арматури, замонолічування перекриттів та порожнин в залишеній опалубці виникають рамні або рамно-в'язеві каркасно-плитні конструкції, здатні сприймати всі види навантажень, що діють на будинок.

1.2 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва будинків системи "Пластбау" повинна виконуватись в порядку, передбаченому СНіП 1.02.01-85 по узгодженню з НВБО "Перспектива", за якою закріплено право головної організації по супроводженню даних норм.

1.3 При проектуванні, будівництві та експлуатації будинків системи "Пластбау" в частині вимог, що доповнюють дані норми, необхідно враховувати вимоги діючих розділів СНіП та державних стандартів колишнього СРСР та СНД, що діють в Україні, ДБН, державних стандартів, санітарних норм та правил України.

Проектування будинків для будівництва на ділянках, що характеризуються виділенням метану на поверхню, слід здійснювати з врахуванням вимог "Инструкции по защите зданий от проникновения метана" (Мінвуглепром СРСР - Макіївка, 1985).

1.4 Проектно-кошторисна документація будинків для звичайних та складних умов будівництва повинна містити комплекс заходів, що забезпечують міцність, жорсткість, стійкість, захист від шуму, нормативні показники мікроклімату, пожежну та екологічну безпеку та експлуатаційну надійність будинків. Заходи по забезпеченню пожежної та екологічної безпеки будинків повинні відповідати розділам 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.3 даних норм, СНіП 2.01.02-85* та іншим розділам СНіП (див. п. 1.3).

1.5 Конструктивні рішення фундаментно-підвальної (підземної) частини будинків повинні розроблятися в декількох варіантах щодо різних умов будівництва. При розробці проекту для використання в широкій галузі зміни основних розрахункових параметрів для підроблюваних територій або просадних грунтів необхідно передбачати розробку варіантів підготовки основ та конструкцій фундаментів, водо-захисту та конструктивних заходів, що забезпечують зниження вартості будівництва, трудозатрат та витрат будівельних матеріалів. Рекомендується не більше 2-3 варіантів перерізів конструкцій, а число варіантів по армуванню приймати з умови, щоб перевитрата арматури не перевищувала 5-10 %. Мінімально необхідна витрата арматури в підземних конструкціях встановлюється під час прив'язки проекту.

ДБН В.2.6-6-95 С.2

а - схема опалубки та елементів омонолічування; б - панель перекриття з пінополістиролу; в - стінова панель із пінополістиролу; 1 - елементи опалубки; 2 - елементи омонолічування (стояки, ригелі); 3 - елементи балконів; 4 - штукатурні шари по сітці; 5 - монолітна основа підлоги (плита); 6 – інвентарний поміст.

Рисунок 1 - Конструкції будинків системи "Пластбау"

1.6 Проекти повинні передбачати можливість зведення будинків в зимовий час.

1.7 Проекти повинні забезпечувати нормативну довговічність будинків, що дорівнює 50 рокам, ступінь відповідальності за призначенням згідно з СНіП 2.01.07-85 як для II класу будинків. Будинки повинні відповідати III ступеню вогнестійкості.

ДБН В.2.6-6-95 С.3

2 проектування будинків

2.1 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення

2.1.1 Відсіки, деформаційні шви, планувальні та конструктивні схеми

2.1.1.1 Конструкція будинків повинна забезпечувати можливість їх розрізання на відсіки з тим, щоб площа відсіків, а також їх довжина не перевищувала допустимих з розрахунку виникнення температурно-усадкових деформацій або нерівномірних деформацій основи.

Відсіки будинку розділяються вертикальними деформаційними швами.

2.1.1.2 Відстань між деформаційними температурно-усадковими швами та їх ширину слід призначати за розрахунком з урахуванням кліматичних умов будівництва та конструктивних характеристик будинку. Допускається призначати відстань між швами без розрахунку, керуючись табл. 1. Ширину швів слід призначати не менше .

Таблиця 1

№№ пп

Температурні зони України

Відстань між деформаційними, температурно-усадковими

швами, м

1

II

90

2

І

120

3

III

150

2.1.1.3 Конструкція деформаційних швів повинна забезпечувати можливість вільних вертикальних та горизонтальних переміщень примикаючих одна до одної частин будинку. Замикання деформаційних швів не допускається. В місцях влаштування деформаційних швів слід робити утеплені парні стіни.

Деформаційні шви повинні відділяти суміжні частини будинку одна від одної по всій висоті, включаючи фундаменти та конструкції покриття. З'єднання відсіків за допомогою гнучких вставок не допускається. Шви завширшки допускається ущільнювати герметиками.

2.1.1.4 Планування будинків та розташування сходової клітки слід здійснювати так, щоб граничний час евакуації з найбільш віддаленого приміщення не перевищував 15 хв. Відстань від дверей квартир або інших приміщень до сходової клітки або виходу назовні повинна бути не більше , а при виходах в тупиковий коридор або галерею - не більше .

2.1.1.5 Для запобігання розповсюдження продуктів термодеструкції та горіння пінополістиролу на шляху евакуації необхідно передбачати тамбури з каналами димовидалення, що відсікаються від сходових кліток дверима, обладнаними закривачами, з ущільненням в притворах. Канали димовидалення в тамбурах слід виконувати монолітними залізобетонними, цегляними або комбінованими, перерізом 110х160 мм з отворами на кожному поверсі та виводом каналів за межі покрівлі. В цегляних каналах кладку слід армувати стержнями діаметром 5 Вр-І через 3-4 ряди.

2.1.1.6 Найменшу ширину та найбільший нахил сходових маршів слід приймати в відповідності зі СНіП 2.08.01-89 та СНіП 2.08.02-85.

2.1.1.7 В місцях встановлення інженерного обладнання або проходу інженерних комунікацій через внутрішні та огороджувальні конструкції повинно передбачатися щільне заповнення негорючими матеріалами (мін. повсть) та будівельним розчином на всю товщину конструкції, при цьому товщина захисного шару заповнення повинна бути не менше товщини шару в місці встановлення обладнання або проходу комунікацій.

2.1.1.8 Підпілля слід передбачати вентильованими (з продухами). Площа продухів повинна складати не менше 1/400 площі підпілля.

2.1.1.9 Межі вогнестійкості для конструкцій будинків повинні відповідати даним табл. 2. Для досягнення вказаних меж вогнестійкості необхідно виконувати наступні конструктивні заходи:

- армування перекриттів, стін та вузлів їх з'єднання - виходячи з умов роботи будинку як рамної конструкції;

- влаштування поверхових залізобетонних обв'язочних балок розміром (ширина) х (висота) - по периметру зовнішніх та внутрішніх стін, які заважають розповсюдженню вогню по вертикалі;

ДБН В.2.6-6-95 С.4

- встановлення конструктивного армування в зонах перекриттів завширшки не менше , рахуючи від обв'язочних балок, з кроком стержнів в сітках (або окремих стержнів) не більше , діаметр стержнів 8-10 А-І. Стержні в сітках (або окремі стержні) необхідно заводити в обв'язувальні балки на довжину 12d стержня з обов'язковими відгинами на кінцях стержнів;

- товщину штукатурки стін та перекриттів призначати у відповідності з розв'язанням одномірної або багатомірної задачі термопружності з урахуванням вогневої дії у вигляді стандартної кривої, не менше:

- - для будинків з найбільш віддаленою точкою по горизонталі і по вертикалі 12м при перліто (вермикуліто)-цементній штукатурці та площі приміщення не більше та при цементно-пісчаній штукатурці - не більше ;

- - для будинків з найбільш віддаленою точкою по горизонталі понад і по вертикалі від 12 до 18м при перліто (вермикуліто)-цементній штукатурці та площі приміщення не більше та при цементно-піщаній штукатурці - не більше ;

- оштукатурювання стін та перекриттів по двох шарах сітки, що кріпиться сталевими стержнями діаметром 3,5- з кроком , які з'єднуються з робочою арматурою в'язальним дротом. Сітки слід розташувати на відстані одна від одної та від поверхні пінополістиролу;

- влаштування борозен завглибшки 10- на поверхні стінових блоків з пінополістиролу, заповнення яких підвищує стійкість та зчеплення штукатурного шару з поверхнею утеплювача.

Таблиця 2

№№

пп

Найменування будівельних конструкцій

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій, год. (над рискою) та максимальні межі розповсюдження вогню по них, см (під рискою)

1

Колони (стояки)

2/0

2

Зовнішні стіни

0,25/0

3

Міжквартирні стіни

0,5/40

4

Стіни сходових кліток

2/0

5

Перекриття

0,75/25

6

Перегородки, що відділяють загальні коридори від інших приміщень

0,75/0

7

Міжквартирні перегородки

0,25/40

8

Сходові площадки, косоури, балки та марші сходових кліток

1/0

2.1.1.10 Для стін сходових кліток товщина захисної штукатурки повинна бути не менше .

2.1.1.113 визначення системи "Пластбау" (п. 1.1) та конструктивних рішень випливає, що на її основі може бути одержана просторова рамна в ортогональних напрямках та рамно-в'язева з плоскими рамами в одному та в'язями в іншому ортогональному напрямку розрахункові системи.

Для будинків до 5 поверхів, що проектуються в звичайних та складних умовах, допускається використання будь-якої з наведених вище систем.

2.1.1.12 Прийнята конструктивна система будинку та система горизонтальних в'язей між суміжними вертикальними елементами повинні забезпечувати надійність спільної роботи конструкцій будинку від всіх видів навантажень при нормальних та екстремальних впливах. При проектуванні бетонних та залізобетонних елементів для забезпечення умов їх виготовлення потрібної довговічності та спільної роботи арматури і бетону слід виконувати вимоги СНіП 2.03.01-84.