ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДБН В.2.5-23:2010

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

РОЗРОБЛЕНО:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКГ

(Ю. Громадський – керівник розробки; М. Бєлов – відповідальний виконавець; М. Громадський)

ПНВП "СИНАПС", ТОВ "АЛЬТІС-ЕНЕРГО"

(Е. Островський, канд. техн. наук; С. Облакевич; С. Ковальчук)

за участі:

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГОПЕРСПЕКТИВА" МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

(М. Білорус, В. Бугайчук, О. Лазаренко)

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

(О. Гриб, д-р техн. наук, професор; О. Саприка, канд. техн. наук)

ТОВ "ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРІК УКРАЇНА"

(М. Лободін, О. Харченко)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕТЕР"

(Д. Розинський, канд. техн. наук)

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ

(О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД

(О. Авдіенко, арх.)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 р. № 64, чинні з 1 жовтня 2010 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-23:2010

На заміну ДБН В.2.5-23-2003

Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9. Захисні заходи електробезпеки слід передбачати згідно з ДБН В.2.5-27, главою 1.7 ПУЕ. Спеціальні вимоги для житлових і громадських будинків з умовною висотою від до включно встановлені ДБН В.2.2-24, а блискавкозахист будинків та споруд – відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38.

При проектуванні електрообладнання будинків та споруд, окрім положень цих Норм, слід також керуватись вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.

До електрообладнання унікальних будинків та споруд можуть ставитись додаткові вимоги.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб – суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних водопостачання і каналізації, ДЕС, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

У цих Нормах використовуються скорочення, терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Електрообладнання (електричні прилади, апарати, пристрої, кабелі та проводи електричні й оптичні тощо) повинно відповідати вимогам відповідних технічних регламентів і нормативних документів.
  2. Конструкція, виконання, клас ізоляції і ступінь захисту електрообладнання та світильників повинні відповідати номінальній напрузі мережі й умовам навколишнього середовища.
  3. У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках та приміщеннях промпідприємств за кількості світильників понад 300 шт. для зберігання і ремонту світильників, технічних засобів для обслуговування електрообладнання необхідно передбачати окремі приміщення з розрахунку на кожну тисячу світильників, але не менше .
  4. Канали, ніші, замонолічені системи кабельних трубопроводів і глухих коробів для електропроводок повинні бути передбачені в архітектурно-будівельних кресленнях і кресленнях будівельних виробів згідно з завданням, виданим проектувальниками електротехнічної частини проекту.

1.5 При проектуванні будинків, обладнаних автоматизованими системами моніторингу і управління (АСМУ), електрообладнання, параметри якого підлягають моніторингу та/або керуванню, повинно відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-37.

2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

2.1 У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.

В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

У будинках та спорудах із вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземлення TN-S відповідно до ДБН В.2.5-27 та глави 1.7 ПУЕ.

2.2 За ступенем надійності електропостачання електроприймачі належать до категорій, вказаних у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів

Категорія надійності електропоста-чання

Житлові будинки та гуртожитки заввишки понад 16 поверхів (понад умовної висоти) до 25 поверхів (до умовної висоти включно):

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення (освітлення безпеки і евакуаційне), вогні світлової огорожі;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Житлові будинки заввишки до 16 поверхів включно з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання, за винятком одно-, восьмиквартирних будинків

II

Житлові одно-, восьмиквартирні будинки, в тому числі з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання та електроопаленням

III

Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів із плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі

II

Продовження таблиці 2.1

Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів

Категорія надійності електропоста-чання

Житлові будинки заввишки до 5 поверхів включно з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі

III

Житлові будинки на ділянках садівничих товариств

III

Будинки гуртожитків заввишки до 16 поверхів включно загальною місткістю:

понад 50 осіб;

II

до 50 осіб включно

III

Громадські будинки заввишки понад 16 поверхів (понад умовної висоти) і до 25 поверхів (до умовної висоти включно):

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, вогні світлової огорожі;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Будинки установ, організацій, офісів за чисельності працюючих понад 2000 осіб незалежно від кількості поверхів:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Будинки установ, організацій, офісів заввишки до 16 поверхів включно за чисельності працюючих від 50 до 2000 осіб включно

II

Будинки установ, організацій, офісів за чисельності працюючих до 50 осіб включно незалежно від кількості поверхів (крім будинків установ органів управління обласного, міського та районного значення, які належать до II категорії)

III

Готелі (мотелі)*), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць понад 1000 або в будинках заввишки понад 16 поверхів незалежно від кількості місць:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Продовження таблиці 2.1

Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів

Категорія надійності електропоста-чання

Готелі (мотелі)*) будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць:

понад 200 до 1000 включно;

II

до 200 включно

III

Лікувально-профілактичні (в т.ч. санаторно-курортні) заклади:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, лікарняні ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

електроприймачі операційних і пологових блоків, відділень анестезіології, реанімації й інтенсивної терапії, кабінетів лапароскопії, бронхоскопії й ангіографії та інших, від безперебійної роботи яких безпосередньо залежить життя хворих;

І

(Незалежно від наявності взаєморезер-вованих транс-форматорів необхідно передбачати ДЕС, АБЖ або акумуляторні батареї)

комплекс решти електроприймачів

II

Аптеки, здоровпункти:

аптечні пункти, кіоски готових лікарських засобів, медичні кабінети, розташовані в житлових та громадських будинках

II

III

Будинки навчальних закладів, в яких навчається понад 1000 осіб:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Будинки навчальних закладів, в яких навчається:

понад 200 до 1000 осіб включно;

II

до 200 осіб включно

III

Дошкільні навчальні заклади

II

Продовження таблиці 2.1

Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів

Категорія надійності електропоста-чання

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади, культові будинки та споруди, криті спортивні споруди:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

(див. 4.18)

електроприймачі постановочного освітлення, механіз-мів сцени, технічних апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах понад 800;

II

електроприймачі постановочного освітлення, механізмів сцени, технічних апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах до 800 включно;

III

решта електроприймачів при сумарній кількості місць в залах понад 800 і дитячих видовищних закладах незалежно від кількості місць;

І

решта електроприймачів при сумарній кількості місць в залах понад 300 до 800 включно;

II

комплекс електроприймачів при сумарній кількості місць до 300 включно

III

Будинки установ кредитування, страхування та комерційного призначення.

Банки і банківські сховища:

електроприймачі систем протипожежного захисту, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація, сигналізація загазованості;

І

особлива група

технічні засоби автоматизованої системи керування банківською діяльністю;

І

серверна і приміщення міжбанківських електронних розрахунків, електронної пошти;

див. 2.5

комплекс решти електроприймачів

II

Бібліотеки й архіви з фондом, що перевищує 1 млн. одиниць зберігання:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Продовження таблиці 2.1

Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів

Категорія надійності електропоста-чання

Бібліотеки й архіви:

з фондом понад 100 тис. до 1 млн. одиниць зберігання включно;

II

з фондом до 100 тис. одиниць зберігання включно

III

Музеї та виставки загальнонаціонального значення

І

Музеї та виставки обласного значення:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Музеї та виставки місцевого значення

II

Універсами, торговельні центри і магазини з торговими залами загальною площею понад 2000 м2:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Підприємства торгівлі з торговою площею:

понад до включно;

II

до включно

III

Підприємства громадського харчування за кількості посадкових місць понад 500:

електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

І

комплекс решти електроприймачів

II

Підприємства громадського харчування за кількості посадкових місць:

понад 100 до 500 включно;

II

до 100 включно

III

Підприємства побутового обслуговування:

ательє з кількістю робочих місць понад 50, салони-перукарні з кількістю робочих місць понад 15, хімчистки та пральні потужністю понад білизни за зміну, лазні з кількістю місць понад 100;

II

ательє з кількістю робочих місць до 50 включно, салони-перукарні з кількістю робочих місць до 15 включно, хімчистки та пральні потужністю до включно білизни за зміну, лазні з кількістю місць до 100 включно, ремонтні майстерні

III