МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ-РОЗ'ЯСНЕННЯ 10.03.2009 N 13/18-284 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, керівникам будівельних корпорацій, підприємств, організацій та установ будівельного комплексу України, замовникам, підрядним та проектним організаціям, розробникам технічних та кошторисних норм та програмних комплексів Про розповсюдження та використання офіційних видань нормативних документів Мінрегіонбуду України На численні звернення учасників проектування та будівництващодо застосування офіційних нормативних документів в галузібудівництва (ДБН, ДСТУ та ін.) Міністерство регіонального розвиткута будівництва роз'яснює. Згідно з повноваженнями, наданими Держбуду України постановоюКабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 56( 56-2003-п ) "Про делегування повноважень щодо стандартизації угалузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" танаказом Держбуду від 8 грудня 2003 року N 207 ( v0207509-03 ) "Прозатвердження офіційних видавців нормативних документів у галузібудівництва і промисловості будівельних матеріалів ДержбудуУкраїни", - Державне підприємство "Укрархбудінформ",науково-виробнича фірма "Інпроект" (за напрямом ціноутворення) таУкраїнський науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд"(за напрямом економіки, організації управління та нормуванняпраці) - затверджені офіційними видавцями нормативних документівДержбуду (сьогодні - Мінрегіонбуду). Видання, які підтверджені наказами Мінрегіонбуду, маютьстатус офіційних та використовують гриф "Видання офіційне", тамають спеціальну дифракційну етикетку (голограму), наявність якоїна обкладинці нормативного документа є обов'язковим. ДП "Укрархбудінформ" (03037, Київ-37, а/с 12,вул. М.Кривоноса, 2-а, корпус 3, тел. (044) 249-36-62 (63, 64,22), E-mail: [email protected], [email protected])випускає і розповсюджує щомісячне офіційне видання "Інформаційнийбюлетень Мінрегіонбуду України" (12 випусків на рік, індекс -74234), в якому публікуються повні текстиорганізаційно-розпорядчих документів, рішення колегії інауково-технічної ради, накази Мінрегіонбуду, окремінормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету МіністрівУкраїни, центральних органів виконавчої влади в сфері реалізаціїдержавної політики технічного регулювання в будівництві. НВФ "Інпроект" (03680, м. Київ, вул. Антоновича(вул. Горького), 172, оф. 1215, тел. (044) 220-01-10 (16, 21),219-01-09 (00), www.inproekt.kiev.ua, E-mail:[email protected]) випускає і розповсюджує щомісячне офіційневидання "Ціноутворення у будівництві" (збірник офіційнихдокументів та роз'яснень), в якому публікуються Закони України,постанови та листи Кабінету Міністрів України, наказиМінрегіонбуду та інших органів виконавчої влади, повні текстиорганізаційно-розпорядчих документів, рішення колегії інауково-технічної ради, накази Мінрегіонбуду, окремінормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету МіністрівУкраїни, центральних органів виконавчої влади в сфері реалізаціїдержавної політики з питань ціноутворення, економіки, організаціїуправління та нормування праці. Перший заступник Міністра А.В.Беркут