МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 17.03.2009 N 8/5-395 Керівнику підприємства (установи, організації) Тільки ____________ Відповідно до рішення Уряду (N 4283/0/1-09 від29.01.2009 року) у обласних державних адміністраціях створеноробочі групи з залученням міських голів, фахівців ВАТ "Ощадбанк",ВАТ "Укрексімбанк" для підготовки реєстрів незавершенихбудівництвом об'єктів житла та заповнення заявок з метою добудовиза державної підтримки. Радою з питань подолання наслідків впливу світової фінансовоїкризи на будівельну галузь схвалено критерії такого відбору,типову форму заявки, рекомендації щодо визначення ступеняготовності об'єктів, які надіслані в регіони для підготовкиреєстрів об'єктів незавершеного будівництва житла. Реєстри, які сформовано у регіонах, надано для узагальненнядо Мінрегіонбуду. Наказом Мінрегіонбуду від 30.01.2009 N 52 ( v0052661-09 )створена Міжвідомча робоча група з питань добудови об'єктівнезавершеного житлового будівництва, яка має за мету відбіроб'єктів незавершеного житлового будівництва, що відповідаютьвизначеним вимогам щодо ступеня будівельної готовності, джерелфінансування, наявності вільної від зобов'язань площі, гарантійвведення в експлуатацію тощо. З метою винесення на розгляд вищезазначеної Міжвідомчоїробочої групи заявок по об'єктах незавершеного житловогобудівництва, які потребують державної підтримки для добудови, щобули подані до Мінрегіонбуду, прошу в термін до 20.03.2009 надатидо Мінрегіонбуду документи, зазначені в додатку. Заступник Міністра Д.В.Ісаєнко Додаток ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, які необхідно подати до Мінрегіонбуду для підготовки матеріалів до розгляду на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва ------------------------------------------------------------------|N пп | Перелік документів ||-----+----------------------------------------------------------|| 1. |Довідку замовника/забудовника щодо: ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.1 |Механізму реалізації об'єктів нерухомості (ФФБ, ФОН, || |договори інвестування, пайової участі, тощо) ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.2 |Обсягів введеного в експлуатацію житла за два попередніх || |роки ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.3 |Виділення або можливість виділення у ПКД черг, пускових || |комплексів, секцій (під'їздів) з зазначенням інформації || |щодо: || | || |- Проектної потужності (черги, пускового комплексу, || |секції (під'їзду) по кожному окремо) (кв.м), в т.ч.: || | || | кількість та площа 1-кімнатних квартир || | кількість та площа 2-кімнатних квартир || | кількість та площа 3-кімнатних квартир || | кількість та площа 4-кімнатних квартир || | || |- Ступеня готовності (по кожному окремо) || | || |- Планових обсягів їх фінансування (по кожному окремо) || | || |- Суми коштів, що необхідні для їх добудови || |(по кожному окремо) ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.4 |Суми профінансованих інвестицій та їх джерел (кредити || |банків, юридичних та/або фізичних осіб, державного та/або || |місцевого бюджету, власні кошти забудовника) в розрізі || |об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, секції || |(під'їзду) станом на 01.03.2009 ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.5 |Відсутності заборгованості по платежах: || | || |- до бюджету та про відсутність податкової застави; || | || |- соціального страхування з тимчасової втрати || |працездатності; || | || |- соціального страхування від нещасних випадків на || |виробництві та професійних захворювань; || | || |- пенсійного фонду; || | || |- фонду зайнятості. ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.6 |Дохідності (збитковості) підприємства за результатами || |2008 року ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.7 |Застави/іпотеки майна в інших банках (в тому числі || |майнової поруки) ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.8 |Обсягів кредитів, що отримані в інших банках ||-----+----------------------------------------------------------|| 1.9 |Наявності заборгованості по кредитах та інших || |зобов'язаннях перед банком ||-----+----------------------------------------------------------||1.10 |Відсутності розпочатої процедури банкрутства ||-----+----------------------------------------------------------||1.11 |Наявності обтяжень нерухомого майна за адресою будівництва||-----+----------------------------------------------------------||1.12 |Майнових спорів та претензій з боку третіх осіб на об'єкт || |будівництва ||-----+----------------------------------------------------------|| 2. |Завірені копії ||-----+----------------------------------------------------------|| 2.1 |Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи || |(замовника, забудовника) ||-----+----------------------------------------------------------|| 2.2 |Дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного || |контролю на виконання будівельних робіт ||-----+----------------------------------------------------------|| 2.3 |Витягу з висновку комплексної державної експертизи з || |основними показниками ||-----+----------------------------------------------------------|| 3. |Гарантійний лист замовника/забудовника щодо: ||-----+----------------------------------------------------------|| 3.1 |Цільового використання коштів, що були отримані || |забудовником (управителем) виключно на спорудження || |зазначеного об'єкта ||-----+----------------------------------------------------------|| 3.2 |Введення закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію || |при умові фінансування в обсягах, що відповідають вартості|| |вільної від зобов'язань перед третіми особами площі житла |------------------------------------------------------------------ Довідки та гарантійний лист замовника/забудовника подаютьсяза підписом керівника підприємства, а також головного бухгалтера,завірені печаткою