ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Видання офіційне

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»,

ПК 1 «Ціноутворення у будівництві»

О. Юровський (науковий керівник),

В. Лясковський, С. Лясковський

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко

РОЗРОБНИКИ:

ЗА УЧАСТЮ:

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чинний з 2014-01-01

З НА ЗАМІНУ:

ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України

Мінрегіон України, 2013

ЗМІСТ

с.

Вступ V

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 2
 3. Терміни та визначення понять 2
 4. Система ціноутворення у будівництві6
 5. Складання інвесторської кошторисної документації9
  1. Загальні положення9
  2. Види інвесторської кошторисної документації11
  3. Склад інвесторської кошторисної документації 11
  4. Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них14
  5. Особливості розроблення кошторисної документації на реконструкцію

і технічне переоснащення об'єктів виробничого та невиробничого призначення21

 1. Складання об'єктних кошторисів 22
  1. Складання локальних та об'єктних кошторисних розрахунків 23
  2. Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів

будівництва 25

 1. Складання зведеня витрат 33
  1. Складання відомості кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів 34
  2. Загальні положення з оформлення інвесторської кошторисної документації34
 2. Визначення вартості будівництва36
  1. Визначення розміру коштів окремих складових на стадії проектування

в інвесторській кошторисній документації36

 1. Визначення вартості будівництва при складанні ціни пропозиції

учасника конкурсних торгів40

 1. Особливості складання та узгодження договірних цін45
  1. Визначення вартості виконаних робіт та витрат47
 2. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт50

С.

ДОДАТОК А Форма локального кошторису на будівельні роботи53

ДОДАТОК Б Форма локального кошторису на придбання устаткування,меблів

та інвентарю54

ДОДАТОК ВФорма локального кошторису на пусконалагоджувальні роботи55

ДОДАТОК ГФорма індивідуальної ресурсної елементної кошторисної норми

на будівельні роботи 56

ДОДАТОК Д Форма відомості ресурсів до локального кошторису57

ДОДАТОК Е Форма об'єктного кошторису58

ДОДАТОК Ж Форма відомості ресурсів до об’єктного кошторису59

ДОДАТОК И Форма зведеного кошторисного розрахунку вартостіоб'єкта

будівництва60

ДОДАТОК КПримірна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва62

ДОДАТОК ЛФорма відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку

вартості об'єкта будівництва69

ДОДАТОК МФорма зведення витрат70

ДОДАТОК Н Форма відомості кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів71

ДОДАТОК ПУсереднені показники розміру коштів на покриття ризиків всіх

учасників будівництва для врахування в інвесторській кошторисній документації 73

ДОДАТОК Р Форма дефектного акта76

ДОДАТОК С Форма договірної ціни 77

ДОДАТОК Т Форма акта приймання виконаних будівельнихробіт 79

ДОДАТОК У Форма довідки про вартістьвиконаних будівельних робіт та

витрати 81

ДОДАТОК ФФорма звіту про виконання робіт за контрактом на об’єкті

будівництва за період (місяць/рік) 82

ДОДАТОК XФорма підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за

контрактом на об’єкті будівництва за період83

ДОДАТОК ЦФорма акта здавання-приймання виконанихбудівельних робіт 85

ДОДАТОК ШФорма індивідуальної ресурсної елементної кошторисної норми

на пусконалагоджувальні роботи87

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА RULES OF CONSTRUCTION COSTS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі — будівництво).
 2. Цей стандарт носить обов’язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
 3. Застосування даного стандарту обумовлюється договором.

Видання офіційне

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ-Н Б Д.1.1 -2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загально- виробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно- вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за об’єми виконаних робіт

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни відповідно до ДБН А.2.2-3, а також терміни:

 1. державні кошти

Бюджетні кошти, кошти державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредити, надані під державні гарантії

 1. будівельні роботи

Будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно- відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи

 1. кошторисна норма

Сукупність нормативних показників витрат ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлених на прийнятий вимірник будівельних робіт і виражених у натуральних (фізичних) одиницях виміру

 1. матеріально-технічні ресурси

Сукупність матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів і конструкцій) та технічних ресурсів (будівельних машин та механізмів), які необхідні для виконання будівельних робіт

 1. інвесторська кошторисна документація

Сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва або їх черг, зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації

 1. локальний кошторис

Первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно- транспортної інфраструктури і складається на підставі обсягів робіт, що визначені при розробленні проектної документації

 1. локальний кошторисний розрахунок

Первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається замість локальних кошторисів у тих випадках, коли об’єми робіт і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню

 1. об’єктний кошторис

Кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види будівельних робіт

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

 1. об’єктний кошторисний розрахунок

Кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню

 1. кошторисний розрахунок

Кошторисний документ, що складається на окремі види витрат, які згідно з вихідними даними на проектування необхідні для здійснення будівництва і не враховані кошторисними нормами (наприклад: витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом; витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва; витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо)

 1. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва

Кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва складається на основі об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат

 1. зведення витрат

Кошторисний документ, який об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва (його частин) і складається у разі, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта будівництва передбачається окремими чергами

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

 1. відомість кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів

Кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію об'єкта будівництва передбачається окремими пусковими комплексами

 1. відомість кошторисної вартості будівництва об’єктів та робіт з охорони довкілля

Кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли проектною документацією передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля

 1. договірна ціна

Кошторис, яким визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі підряду

 1. приблизний кошторис (динамічна договірна ціна)

Договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає

уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору підряду

 1. твердий кошторис (тверда договірна ціна)

Договірна ціна, визначена як твердий кошторис, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду

 1. кошторис виконаних будівельних робіт

Кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», а при фінансуванні за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами -

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

за примірною формою № 1 «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», примірною формою № 2 «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та примірною формою № 3 «Акт здавання- приймання виконаних будівельних робіт»

4 СИСТЕМА ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ

 1. Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно- розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально- технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально- технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.