МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 124/345 від 05.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 липня 2000 р.

за N 435/4656

Про затвердження Положення про медичний

огляд кандидатів у водії та водіїв

транспортних засобів

Відповідно до ст.45 Закону України "Про дорожній рух"

( 3353-12 ), на виконання пункту 1 додатка 5 до Програми

забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки

транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 6 квітня 1998 року N 456 ( 456-98-п ), з метою

створення єдиної системи визначення придатності кандидатів у водії

та водіїв до безпечного керування транспортними засобами

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії

та водіїв транспортних засобів (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та

Севастопольської міських держадміністрацій:

забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та

водіїв транспортних засобів у лікувально-профілактичних закладах

відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у

водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого цим наказом,

та дозволити застосування бланків "Медичне посвідчення водія",

ф. 0-83-0 (облікова), до їх повного використання відповідно до

пункту 1.7 Положення.

3. Управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства

внутрішніх справ України (Міленін О.Л.) спільно з Головним

управлінням організації медичної допомоги дорослому населенню

Міністерства охорони здоров'я України (Піщиков В.А.) та

Українським медичним центром безпеки дорожнього руху

(Решетник І.Л.) до 1 вересня 2000 року у встановленому порядку

розробити і подати на затвердження спільний план заходів

Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я,

спрямований на забезпечення контролю за виконанням вимог чинного

законодавства щодо медичного огляду водіїв та кандидатів у водії

транспорту.

4. Уважати такими, що втратили чинність:

4.1. Положення про медичне посвідчення водія ( z0590-97 ),

затверджене наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339 ( z0586-97 )

"Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та

протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних

наркологічних оглядів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 11.12.97 за N 590/2394.

4.2. Форма медичної документації - Медичне посвідчення водія,

ф. 0-83-0 (облікова), затверджена наказом МОЗ України від 28.11.97

N 339 ( z0592-97 ) "Про вдосконалення системи профілактичних

протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових

профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390 ( z0586-97 ).

5. Уважати такими, що не застосовуються на території України:

Додатки 4, 9 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 N 555

( v0555400-89 ) "О совершенствовании системы медицинских осмотров

трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" та

додатки 2, 3 до цього наказу в частині, що стосується медичних

оглядів водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра охорони здоров'я України Картиша А.П. та заступника

Міністра внутрішніх справ України Подоляку А.М.

Міністр охорони здоров'я

України В.Ф.Москаленко

Міністр внутрішніх справ

України Ю.Ф.Кравченко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

та Міністерства внутрішніх

справ України

05.06.2000 N 124/345

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 липня 2000 р.

за N 435/4656

Положення про медичний огляд кандидатів

у водії та водіїв транспортних засобів

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних

засобів проводиться з метою визначення здатності кандидатів у

водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами.

Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні

передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди,

викликані необхідністю.

1.2. Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у

водії транспортних засобів для отримання права на керування

транспортним засобом відповідної категорії.

1.3. Періодичному медичному огляду підлягають водії

транспортних засобів для підтвердження права на керування

транспортним засобом відповідної категорії або отримання права на

керування транспортним засобом іншої категорії.

1.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним

оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ

та організацій усіх форм власності.

1.5. Позачерговому медичному огляду підлягають водії

транспортних засобів підприємств, установ, організацій усіх форм

власності за направленням власника або посадової особи, що

відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства,

установи, організації, на підставі медичних даних про стале

погіршення здоров'я водія, що перешкоджає безпечному керуванню

транспортним засобом. Водій власного транспортного засобу в разі

погіршення стану здоров'я, якщо це перешкоджає безпечному

керуванню транспортним засобом, також повинен ужити відповідних

заходів для безпечного керування транспортним засобом.

1.6. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди

4. Порядок проведення позачергового медичного огляду

водіїв транспортних засобів

4.1. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу

(далі - позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням

власника (або посадової особи, що відповідає за експлуатацію

транспортних засобів) підприємства, установи, організації

незалежно від їх форм власності на підставі медичних даних про

стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак

захворювання або вади, включених до Переліку ( z0031-00 )

(результати щозмінного передрейсового та післярейсового медичних

оглядів, дані листків непрацездатності тощо). У разі відмови водія

від проходження позачергового медичного огляду власник або

посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів

підприємства, установи, організації, зобов'язаний не допускати

водія до виконання професійних обов'язків (керування транспортним

засобом).

4.2. Подальший порядок проведення позачергового медичного

огляду відповідає порядку проведення періодичних медичних оглядів

водіїв транспортних засобів.

5. Порядок проведення щозмінного передрейсового та

післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів

5.1. Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для

водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій до

їх виїзду на зміну. У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни

водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

5.2. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди

водіїв транспортних засобів включають у себе:

збір анамнезу;

визначення частоти пульсу;

проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним

із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

У разі потреби медичний працівник, який проводить щозмінний

передрейсовий та післярейсовий медичні огляди, може запропонувати

водію виміряти температуру тіла і виміряти артеріальний тиск.

5.3. Результат проведеного щозмінного передрейсового та

післярейсового медичних оглядів фіксується в Журналі щозмінного

передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, ф.

N 137-2/о (додаток 4), після чого в шляховому листі ставиться

штамп з висновком про придатність до керування транспортом. Штамп

видається медичному працівнику в Українському медичному центрі

безпеки дорожнього руху та його філіалах після проходження

навчання методів проведення щозмінних передрейсових та

післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

5.4. У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності

(патологічне підвищення частоти пульсу, артеріального тиску вище

вікових норм, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та

інших ознак алкогольного сп'яніння чи сп'яніння іншого походження,

наявності скарг на симптоми хвороби, що перешкоджають керуванню

транспортом) водій не допускається до виконання професійних

обов'язків. При виявленні ознак захворювання або вади, включених

до Переліку ( z0031-00 ), власник або посадова особа, що

відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства,

установи, організації, направляє водія на позачерговий медичний

огляд.

5.5. У разі незгоди водія транспортного засобу з результатами

щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів він

може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я або в

судовому порядку.

Заступник начальника Головного

управління організації медичної допомоги

дорослому населенню МОЗ України В.М.Михальчук

Додаток 1

до пункту 1.7 Положення про

медичний огляд кандидатів у

водії та водіїв транспортних

засобів, затвердженого

наказом МОЗ та МВС України

від 05.06.2000 N 124/345

Медична довідка

щодо придатності до керування транспортним засобом

---------------------------------------

|Код форми за ЗКУД -------------- |

|Код закладу за ЗКПО -------------- |

---------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Міністерство охорони | |БЛАНК СУВОРОГО ОБЛІКУ |

|здоров'я України | |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |

|----------------------| |ФОРМА N 083/о (облікова) |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|МЕДИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ПРИДАТНОСТІ |

|ДО КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ Серія N УКРАЇНА|

|----------------------------------------------------------------|

|Прізвище___________________ |Категорії транспортних |Місце |

| ___________________ |засобів, до керування |печатки|

| |якими немає медичних | |

|Ім'я_______________________ |протипоказань | |

| |--------------------------+-------|

|По батькові_______________ A|Мототранспортні засоби | |

|-----------------------------+--------------------------+-------|

|___________________________ B|Автомобілі, дозволена мак-| |

| |симальна вага яких не пе- | |

|Дата і місце народження____ |ревищує 3500 кг (7700 фун-| |

|___________________________ |тів) і кількість сидячих | |

| |місць яких, крім сидіння | |

|Місце проживання___________ |водія, не перевищує | |

|___________________________ |восьми | |

| |--------------------------+-------|

|Група крові________________ C|Автомобілі, які призначені| |

| |для перевезення вантажів | |

|Резус-фактор_______________ |і дозволена максимальна | |

| |вага яких перевищує | |

| |3500 кг (7700 фунтів) | |

|-----------------------------+--------------------------+-------|

| D|Автомобілі, які призначені| |

|Видана_____________________ |для перевезення пасажирів | |

| |і мають більше восьми | |

|__________________________ |сидячих місць, крім сидін-| |

| (ким, коли) |ня водія | |

|Дійсне до_________________ |--------------------------+-------|

| E|Состави транспортних за- | |

| М.П. _______________ |собів з тягачем, що нале- | |

| (голова комісії) |жить до категорій B, C, E | |

|------------------ |або D, яким водій має | |

|| | |право керувати, але які | |

|| | |самі не входять в одну з | |

|| | |цих категорій або в ці | |

|| | |категорії | |

|| Місце | |--------------------------+-------|

|| для | |Трамваї | |

|| фотокартки | |--------------------------+-------|

|| | |Тролейбуси | |

|------------------ |--------------------------+-------|

| |Трактори та інші само- | |

| |хідні механізми | |

------------------------------------------------------------------

Зворотний бік Медичної довідки

щодо придатності до керування

транспортним засобом

Інструкція про заповнення бланка Медичної довідки

щодо придатності до керування транспортним засобом

1. Бланк Медичної довідки щодо придатності до керування

транспортним засобом є бланком суворого обліку; при одержанні,

зберіганні та використанні бланків Медичної довідки потрібно

дотримуватись вимог, що встановлені для бланків суворого обліку.

2. Медична довідка заповнюється головою медичної комісії, що

проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія

(кандидата у водії) транспортного засобу.

3. Усі пункти Медичної довідки заповнюються розбірливо.

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата у водії або водія

вписуються повністю згідно з паспортними даними.

5. Медична довідка підписується головою медичної комісії, що

проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія

(кандидата у водії) транспортного засобу, та засвідчується

печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Додаток 2

до пункту 1.7 Положення про

медичний огляд кандидатів у

водії та водіїв транспортних

засобів

Облік бланків Медичної довідки щодо придатності

до керування транспортним засобом, ф. N 083/о

(облікова)

1. Бланки Медичної довідки щодо придатності до керування

транспортним засобом, ф. N 083/о (облікова) (далі - бланки) є

документами суворого обліку, що вимагає: