ДСТУ 4092-2002НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Світлофори дорожні

Загальні технічні вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на світлофори дорожні, призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах і встановлює основні технічні вимоги до них.

1.2 Вимоги цього стандарту обов'язкові.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2979-95 Вироби скляні технічні. Терміни та визначення

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР).

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення згідно з ДСТУ 2979, а крім того нові терміни з відповідними визначеннями:

3.1 розсіювач сигналу світлофораОптична система, утворена окремими пластинами скла, кожна з яких є опуклою лінзою, що пом'якшує світло яскравих джерел випромінювання та рівномірно розподіляє (розсіює) світло.

3.2 світлофільтр сигналу світлофораКольорове скло, яке має певне спектральне пропускання та великий коефіцієнт загального пропускання світла.

3.3 тип світлофораСвітлофор певної функційної призначеності.

3.4 виконання світлофораПевна конструктивна побудова світлофора.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Залежно від призначеності світлофори поділяють на групи:

  • транспортні (в умовному позначенні — Т);
  • пішохідні (в умовному позначенні — П).

У кожній групі світлофори поділяють на типи залежно від функційної призначеності і виконання відповідно до додатка А.

4.2 Світлофорам надано індекси, в яких літера відповідає групі, перша цифра — типу світлофора, друга — варіанту виконання.

Приклад умовного позначення дорожнього світлофора транспортного (Т), першого типу (1), другого варіанту виконання (2):

Світлофор Т1.2

4.3 Зображення та виконання сигналів світлофорів, а також їх індекси наведені в додатку А (додаток А не визначає конструктивні особливості світлофорів).

4.4 Розміри робочих поверхонь розсіювачів (світлофільтрів) сигналів світлофорів за варіантами індексів світлофорів повинні відповідати зазначеним у таблиці 1, а граничні відхили розмірів — у таблиці 2.

Таблиця 1

Індекси світлофорів

Колір сигналу світлофора

Червоний

Жовтий

Зелений

Зелений додаткової секції

Місячно-білий

Діаметр (габаритні розміри) робочої поверхні розсіювача (світлофільтра), мм

Т1.1, Т1.16, Т2.1, Т2.4, Т2.7, Т2.10, Т2.13, Т2.16

200

200

200

Т1.2, Т2.2, Т2.5, Т2.8, Т2.11, Т2.14, Т2.17

300

200

200

Т1.3, Т1.17, Т2.3, Т2.6. Т2.9, Т2.12, Т2.15, Т2.18

300

300

300

Т1.4, Т1.7, Т1.10, Т1.13

200

200

200

200

Т1.5, Т1.8, Т1.11, Т1.14

300

200

200

200

Т1.6, Т1.9, Т1.12, Т1.15

300

300

300

300

Т3.1

100

100

100

Т3.2, ТЗ.З, Т3.4

100

100

100

100

Т4.1

600 х 550

600 х 550

Т4.2

600 х 550

600 х 550

600 х 550

Т5.1, Т5.2

100

Т6.1, Т6.3

200

Т6.2, Т6.4

300

Т6.5

200

200

Т7.1, Т7.3

200

Т7.2, Т7.4

300

П1.1

200

200

П1.2

300

300

П2.1

200 х 200

200 х 200

П2.2

300 х 300

300 х 300

Таблиця 2

Діаметр (габаритні розміри) робочої поверхні розсіювана (світлофільтра), мм

Номінальний

Граничний відхил

100

+ 10

200

±10

300

+10-15

550

-100

600

-100

4.5 Відстані між геометричними осями розсіювачів (світлофільтрів) повинні відповідати зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3

Діаметр (габаритні розміри) робочої поверхні розсіювача (світлофільтра), мм

Відстань між геометричними осями розсіювачіа (світлофільтрів), мм

Номінальна

Граничні відхили

100

Від 140 до 210

+10

200

275

+10

200, 300

323

+12

300

370

+15

600 х 550

600

-100

Примітка. В одному світлофорі треба використовувати лише одне значення номінальної відстані між геометричними осями розсіювачів (світлофільтрів).

4.6 Відхил лінійних розмірів символів на розсіювачах (світлофільтрах) не повинен перевищувати ± 5% від величин, які визначають за масштабним зображенням.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Характеристики

5.1.1 Світлофори треба виготовляти відповідно до цього стандарту та технічних умов виробника на конкретні вироби, погоджених з Департаментом Державтоінспекції МВС України.

5.1.2 Координати кольоровості сигналів, що їх визначають за стандартною колориметричною системою МКО 1971 р., повинні відповідати зазначеним у таблиці 4 та на рисунку 1.

Таблиця 4

Колір сигналу

Позначення координат

Координати кольоровості кутових точок кольорових зон

Кутові точки

1

2

3

4

Червоний

xy

0,5780,310

0,6910,308

0,7310,268

0,6050,290

Жовтий

xy

0,4670,455

0,5120,486

0,6030,396

0,5320,372

Зелений

xy

0,0140,750

0,3730,624

0,3610,558

0,1250,592

Місячно-білий

xy

0,2850,315

0,3400,370

0,3550,355

0,3000,300

Рисунок 1 - Межі кольорових зон для світлових сигналів

5.1.3 Коефіцієнти пропускання світла кольоровими розсіювачами повинні відповідати зазначеним у таблиці 5.

Таблиця 5

Колір сигналу

Червоний

Жовтий

Зелений

Коефіцієнт пропускання не менше, %

10

20

12

Для світлофорів з безбарвними розсіювачами домінантна довжина хвилі випромінювання повинна відповідати зазначеній у таблиці 6.

Таблиця 6

Колір сигналу

Червоний

Жовтий

Зелений

Домінантна довжина хвилі випромінювання, нм

620 - 670

580 - 595

510 - 560

5.1.4 Осьова сила світла сигналів світлофора повинна відповідати зазначеній у таблиці 7.

Таблиця 7

Колір сигналу

Осьова сила світла сигналу, кд, не менше

Транспортних світлофорів типів

Пішохідних світлофорів

1, 2, 4, 6, 7

3

5

Червоний

200

15

50

Жовтий

300

20

Зелений

200

15

50

Місячно-білий

25

5.1.5 Світлорозподіл сигналів транспортних світлофорів з діаметром розсіювачів (світлофільтрів) 200 та 300 мм повинен відповідати таблиці 8.

Таблиця 8

Колір сигналу

Сила світла сигналу, кд, не менше

У горизонтальній площині

У вертикальній площині — 8°

±10°

±20°

Червоний

200

100

20

50

Жовтий

300

150

30

75

Зелений

200

100

20

50

Примітка. Світлорозподіл сигналів транспортних світлофорів з діаметром розсіювачів (світлофільтрів) 100 мм не обумовлено.

5.1.6 Світловідбивальна властивість світлофорів із кольоровими розсіювачами, у разі освітлювання їх сонячними променями, не повинна перевищувати 0,15 кд х лк-1 х м-2.

5.1.7 Світлотехнічні параметри в світлофорах типу 6, призначених для використовування на залізничних переїздах, повинні бути аналогічні світлофорам, що їх застосовують на регульованих перехрестях.

5.1.8 Стабільність параметрів зазначених у 5.1.2 — 5.1.6, під час впливання температури навколишнього повітря з граничними значеннями повинна бути в межах від мінус (40 і 2) °С до плюс (60 ± 2) °С протягом строку експлуатації.

5.1.9 Конструктивні вимоги.

5.1.9.1 Конфігурація та орієнтація стрілок на розсіювачах сигналів світлофорів Т1.4 — Т1.15, Т2.1 — Т2.18, Т3.2 — Т3.4 повинні відповідати регульованому напрямку (напрямкам) руху транспортних засобів. Кількість зазначених на одному розсіювачі напрямків не повинна перевищувати двох.

5.1.9.2 За наявності додаткової секції, світлофори повинні бути обладнані світловідбивальними екранами білого кольору прямокутної форми із закругленими краями, що виступають за габарити світлофора на 120 мм.

5.1.9.3 У світлофорах, як джерело світла, можна застосовувати лампи розжарювання або кольорові світловипромінювальні елементи відповідно червоного, жовтого та зеленого кольорів.

5.1.9.4 Можливість фокусування джерела світла (для лампових).

5.1.9.5 Універсальність кріплення з можливістю регулювання у вертикальній та горизонтальній площинах.

5.1.9.6 Форма світлофорної секції повинна бути прямокутна, а козирок — напівциліндричний.

5.1.9.7 Корпус і козирок світлофора повинні бути чорного або сірого кольору.

5.1.9.8 Розбіжність вмикання однієї групи ламп не повинна перевищувати 0,12 с.

5.1.9.9 Конструкція світлофора повинна забезпечувати легкість і безпечність встановлювання, вільний доступ до окремих вузлів і елементів для їх технічного обслуговування та ремонту.

5.1.9.10 Конструкція корпусу світлофора повинна забезпечувати щільність з'єднань від впливу дощу та відведення вологи із внутрішніх порожнин згідно з ГОСТ 14254 (ІР56).

5.1.9.11 Усі деталі і монтажні одиниці світлофора повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття згідно з ГОСТ 9.032.

5.1.9.12 Сонячні промені не повинні впливати на розрізнення сигналів світлофора.