ЗМІНА № 1 ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування.

Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 09.08.2002 № 479

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Чинна від 2002-11-01

Пункт 1.1.2.

- другий абзац після слів «...з удосконаленим покриттям» доповнити словами «...(при інтенсивності руху більше 500 авт./добу та ширині проїзної частини не менше 6,0 м)».

Доповнити новим абзацом:

«Горизонтальна розмітка 1.2, якщо вона позначає межі смуги проїзної частини, призначеної для руху маршрутних транспортних засобів, та розмітки 1.4, 1.10, 1.17 мають бути жовтого кольору. Горизонтальна розмітка інших видів має бути білого кольору.»

Таблиця 1:

-для горизонтальних розміток за номерами 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16.1, 1.17 значення розмірів «0,1(0,08)» замінити на «0,1». Значення відстані «0,1(0,08)» між двома проведеними поряд поздовжніми лініями горизонтальної розмітки за номерами 1.3, 1.9, 1.11 (подвійні лінії) замінити на «0,1».

Графа «Призначення»

- розмітку за номером 1.1 доповнити абзацами: «Позначення краю проїзної частини та розділювальної смуги (п.3.2.2.5)» та «Позначення краю проїзної частини доріг (п.3.2.2.6)»;

-розмітку за номером 1.2 доповнити абзацами: «Для продовження розмітки 1.8, позначаючи межу між смугою розгону чи гальмування (перехідно-швидкісною) і основною смугою проїзної частини (п.3.2.3).

Позначення краю проїзної частини із зовнішнього боку кривої у плані з радіусом менше ніж 500 м поза населеним пунктом і менше ніж 150 м — у населеному пункті.»;

- розмітку за номером 1.11 доповнити абзацом: «Позначення ділянок в'їзду на зупинкові майданчики маршрутних транспортних засобів та виїзду з них, в'їзду на прилеглу до дороги територію та виїзду з неї (п. 3.2.12)»;

- таблицю доповнити різновидом розмітки:

Номер

Форма, колір, розміри в мм

Призначення

1.16.4

Позначення острівця безпеки пішоходів (п.3.2.18).

Графа «Форма, колір, розміри в м»

- для розмітки за номером 1.8 розмір «0.40(0.20)» замінити на «0.20»;

- для розміток за номерами 1.11 та 1.16.1 значення «v 60 км/год», замінити на «v>60 км/год»;

- розміри розмітки 1.5 викласти в новій редакції:

v 60 км/год, L1= 1.5-2.0;

60 км/год < v 90 км/год

L1 = 2.5 -3.0;

v > 90 км/год, L1= 3.5-4.0;

v — швидкість руху; L1 : L2 = 1 : 3

Розміри розмітки 1.6, 1.9, 1.11 визначити

v 60 км/год, L1 = 3.0;

60 км/год < v 90 км/год

L1= 6.0;

v > 90 км/год, L1 = 9.0;

v — швидкість руху; L1 : L2 = 3 : 1

- вигляд розміток 1.21 та 1.22 замінити на такі, відповідно:

Таблицю доповнити приміткою:

«Примітка. На вулицях та дорогах, де не менше ніж чотири смуги в обох напрямках руху, допускається наносити поздовжню розмітку шириною 0.15 м.

Таблиця 2

розмітку за номером 2.1 доповнити підвидом:

Номер

Форма, колір, розміри в мм

Призначення

2.1.1

Позначення початкових та кінцевих елементів транспортних огороджень бар'єрного типу (3.3.1)

Графу «Призначення» для розмітки за номером 2.5 доповнити:

«Позначення початково-кінцевих ділянок транспортних огороджень бар'єрного та парапетного типу»

Пункт 1.2.4

Доповнити абзацом: «На дорогах, позначених знаком 5.1 «Автомагістраль» та 5.3 «Дорога для автомобілів» використання вставок розмічальних дорожніх є обов'язковим.» Доповнити абзацом:

«Контраст яскравості повинен відповідати значенням, наведеним в таблиці 5а.»

Таблиця 5а

Вид покриття

Контраст яскравості горизонтальної розмітки

під час нанесення розмітки, не менше

допустимі при експлуатації

Асфальтобетон

0,45

0,25

Чорне щебневе (гравійне), поверхнева обробка

0,40

0,20

Цементобетон

0,30

0,15

Пункт 2.2.4.

Другий абзац. Останнє речення викласти у новій редакції: «...Світлоповертальні елементи встановлюють на однакових відстанях через 20—30 м, а за довжини огородження менше ніж 40 м — не менше ніж три елементи (на початку, в середині та в кінці огородження). На огородженнях, розташованих на мостах, шляхопроводах, естакадах, на ділянках, де відсутні розмітки 2.5 та 2.6 світлоповертальні елементи повинні бути встановлені на відстанях 6—12 м».

Пункт доповнити новим абзацом: «Світлоповертальний елемент не повинен виступати за габарит бар'єрного огородження в бік проїзної частини.»

Пункт 2.3.5

Другий абзац викласти в новій редакції:

«Контраст яскравості горизонтальної розмітки визначають за формулою:

(1)

де β1, - коефіцієнт дифузного відбиття («білизна») елементів горизонтальної розмітки (білих елементів вертикальної розмітки);

β2 - коефіцієнт дифузного відбиття дорожнього покриття (чорних елементів вертикальної розмітки).»

Пункт 3.1.2. Доповнити абзацом: «Вісь лінії дорожньої розмітки, що позначає смугу руху, повинна проходити по межі цієї смуги, по осі дороги, чи по краю проїзної частини. Розмітку 1.11 дозволено наносити таким чином, щоб її суцільна лінія була продовженням попередньої розмітки.»

Примітку вилучити.

Пункт 3.2.2

Перелік 1)

- позиція 1. Слова «з незабезпеченою видимістю» замінити на «з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю (ДСТУ 3587, п.3.3) зокрема в кінці підйому»;

- позиція 2. Після слів «...в обох напрямках» слова «...для організації руху по одній і двох смугах в одному напрямку» замінити на «..., для організації руху поперемінно по одній чи двох смугах в одному напрямку, а також у разі змінення ширини проїзної частини доріг, які потребують відхилення суцільної лінії розмітки. Цей нахил повинен бути не більш 1:10 (1:15) — перехідна лінія в населеному пункті, 1:20 (1:30) — за його межами та 1:40 (1:50) — на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Приклад нанесення наведено в додатку 2 (рисунок 6)»;

- позицію 3 викласти в новій редакції: «— на всій довжині кривих у плані, радіус яких менше ніж 500 м. поза населеними пунктами, та менш ніж 150 м — у населених пунктах. У цьому разі на дорогах, що мають дві смуги і радіус кривих у плані не перевищує 50 м, розмітку треба виконувати таким чином, щоб було витримано відношення ширини внутрішньої смуги до зовнішньої, відповідно до вимог табл. 11. (На дорогах, що мають більше двох смуг, це відношення зберігається для крайніх смуг, а середню смугу в цьому випадку застосовують як розділювальну)»;

- позицію 4 викласти у новій редакції: «— перед перехрестями не менш ніж за 20 (40) м від розмітки 1.12, 1.13 чи краю проїзної частини на дорогах у населеному пункті і за його межами, та 100 м, на дорогах для автомобілів і автомагістралях»;

- позицію 7 вилучити;

- позицію 8 викласти у новій редакції: «— перед пішохідними переходами та перехрещенням з велосипедними доріжками на відстані 20 (40)м в населених пунктах та за його межами, та 100 м на дорогах для автомобілів і автомагістралях (додаток 1, рисунок 6а)».

Доповнити позиціями:

«- на мостах та у тунелях;

-на перегонах з однією смугою руху в кожному напрямку та інтенсивністю руху 600 авт/год і більше в обох напрямках».

Перелік 5)

-перший абзац, після слів «...на дорогах,» викласти в новій редакції: «що мають менше ніж чотири смуги в обох напрямках, не позначених знаками 5.1 «Автомагістраль» та 5.3 «Дорога для автомобілів», перед перешкодою (опора шляхопроводу, острівець безпеки, бордюр, тощо), що знаходяться ближче ніж 0,3 м. від межі смуги руху, а також у разі звуження смуги з нахилом до осі не менше 1:10 (1:15) — перехідна лінія в населеному пункті, 1:20 (1:30) — за його межами та 1:40 (1:50) — на автомагістралях і дорогах для автомобілів»;

-другий абзац, після слів «..., за винятком» викласти у новій редакції: «... штучних споруд та небезпечних ділянок доріг (криві в плані з радіусом в населених пунктах менше 150 м, поза населеними пунктами менше 500 м, ділянки з недостатньою видимістю, в місцях встановлення бордюру на розділювальній смузі та інше), де вона наноситься по краю проїзної частини.»

Пункт доповнити переліком 6): «6) для позначення краю проїзної частини доріг для автомобілів та доріг з чотирма і більше смугами руху в обох напрямках, крім автомагістралей».

Пункт 3.2.3 викласти в новій редакції:

«3.2.3. Розмітка 1.2 повинна застосовуватися для позначення:

  1. краю проїзної частини (крайова лінія) з боку узбіччя (тротуару) та розділювальної смуги на дорогах, позначених знаками 5.1 «Автомагістраль»;
  2. спеціально виділеної смуги для руху маршрутних транспортних засобів;
  3. межі між смугою розгону чи гальмування (перехідно-швидкісною смугою) і основною смугою проїзної частини.

У разі нанесення розмітки 1.2 для позначення межі між перехідно-швидкісною смугою і основною смугою проїзної частини її довжина має бути не більше 0.25 довжини смуги розгону від початку, і не менше 0.25 довжини смуги гальмування від її кінця».

Пункт 3.2.5. Перший абзац після слова «...засобів» доповнити словами «на проїзній частині та на узбіччі за нею.»

Пункт 3.2.6:

Позиція 1. Вилучити слова «чи три» та посилання на рисунки 9 та 11; Замінити «3.2.3. і 3.2.13» на «3.2.2. і 3.2.12.»;

В другій позиції замінити «3.2.3. і 3.2.13» на «3.2.2. і 3.2.12».

Пункт 3.2.8. Доповнити абзацом: «Розмітка 1.7 може застосовуватися на складних перехрестях, для позначення напрямку головної дороги».

Пункт 3.2.9.

  • Замінити номер посилання «рис. 9» на «рис.10»;
  • Останнє речення викласти в новій редакції: «Позначаючи розміткою 1.8 перехідно-швидкісну смугу її треба виконати від кінця розмітки 1.2 до закінчення відгону смуги розгону або від початку відгону смуги гальмування до початку розмітки 1.2.».

Пункт 3.2.10 викласти у новій редакції: «Розмітка 1.9 (реверсивна лінія) треба застосовувати для:

  • позначення смуг руху, що призначені для реверсивного регулювання;
  • розділення транспортних потоків протилежних напрямків на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання. Приклад наведено в додатку 2 (рис.11)».

Пункт 3.2.12. Другий абзац: замінити посилання «(рис.1—3)» на «(рис.1, 2)». В сьомому абзаці замінити посилання «рис.6» на «рис.8» та вилучити посилання на «рис.12».

Пункт 3.2.18 доповнити абзацом «Розмітка 1.16.4 повинна застосовуватися для позначення острівців безпеки пішоходів, розташованих в одному рівні з проїзною частиною на розділювальній смузі шириною не менше 0,9 м (рис.7а)».

Пункт 3.2.21 замінити посилання «рис.1—3» на «рис.1, 2».

Пункт 3.2.24. Третій абзац викласти в новій редакції: «Розмітки буквами застосовується:

- «Е» — на міжнародних автомагістралях відповідної категорії;

- «М» — на магістральних дорогах державного значення;

- «Р» — на регіональні дорогах державного значення;

- «Т» — на територіальних дорогах місцевого значення (рис.9)».

Пункт 3.2.26. Замінити значення розміру «0,1(0,08)» на «0,1».

Пункт 3.3.4. В другому абзаці вилучити слова «допускається виконувати...» на «виконуватись...».

Пункт 3.3.7. Перший абзац доповнити: «У випадках, якщо бокова поверхня робочої ділянки огородження має захисне покриття (алюмінізація, оцинкування тощо) допускається не наносити розмітку 2.6 при наявності світлоповертальних елементів».

Додаток 1 :

— рисунок 6 замінити на такий:

Рисунок 6

  • Доповнити рисунками 9а, 9б, 9в:

v > 60 км/год

v 60 км/год

Рисунок 9а

v > 60 км/год

v 60 км/год

Рисунок 9б

t

v > 60 км/ч

v < 60 км/ч

Рисунок 9в

Рисунки 11, 12 та 13 замінити на такі;

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Додаток 2.

Замінити рисунок 6, де три смуги для руху в обох напрямках на такий:

Рисунок 6

Доповнити рисунками 6а та 7а:

Рисунок 6а

Рисунок 7а

Стандарт доповнити додатком:

ДОДАТОК 3

(обов'язковий)

Нормативні посилання

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзд. Вимоги до експлуатаційного стану.