Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 26 липня 2004 року N 822

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1040/9639

Зміст

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 27 червня 2006 року N 613

1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів" від 26 липня 2004 року N 822.

- Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (додатки 1 - 14).

2. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (додаток 15).

____________


Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 26 липня 2004 року N 822

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1040/9639

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 27 червня 2006 року N 613

Відповідно до вимог законів України "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про автомобільний транспорт", "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)", а також з метою забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі - Правила) (додаються).

2. Визначити єдиним загальнодержавним центром, що здійснює керівництво в галузі спеціальної підготовки водіїв автотранспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, Департамент Державтоінспекції МВС України.

3. Начальникові Державтоінспекції МВС України полковнику міліції Георгієнку Г. В.:

3.1. До 1 жовтня 2004 року визначити базові навчально-методичні центри, де організувати навчання викладацького складу регіональних центрів та перепідготовку працівників Державтоінспекції, на яких покладено обов'язки з контролю за перевезенням небезпечних вантажів.

3.2. Розробити та затвердити за погодженням з Міністерством транспорту України навчально-тематичний план і програми курсів спеціальної підготовки водіїв автотранспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, з урахуванням затверджених Правил.

3.3. Забезпечити видання Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів і через засоби масової інформації довести їх вимоги до суб'єктів перевезень небезпечних вантажів.

4. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі організувати вивчення вимог цього наказу в підпорядкованих підрозділах Державтоінспекції та забезпечити дієвий контроль за його виконанням.

5. Вважати таким, що не застосовується, наказ МВС СРСР від 23.09.85 N 181 "Про затвердження Інструкції про забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Присяжнюка А. Й. та Департамент Державтоінспекції (Георгієнко Г. В.) МВС України.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції 

 
М. В. Білоконь  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 26 липня 2004 р. N 822

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1040/9639 ПРАВИЛА
дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1. Загальні положення

1.1. Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі - Правила) визначають порядок, а також основні вимоги до забезпечення безпеки цих перевезень автомобільними дорогами на всій території України та обов'язкові для виконання всіма українськими перевізниками.

1.2. Міжнародні дорожні перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ) та інших міжнародних договорів України.

1.3. Небезпечні вантажі дозволено перевозити автомобільним транспортом тільки у випадках, якщо вони згідно з вимогами ДОПНВ і цих Правил допущені до перевезення та коли всі вимоги щодо перевезення таких вантажів виконані.

1.4. Радіоактивні матеріали перевозяться автомобільним транспортом територією України відповідно до Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 23.05.2001 N 18, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.07.2001 за N 591/5782, та цих Правил, у частині, що не врегульована зазначеним документом.

1.5. Суб'єкти перевезень небезпечних вантажів зобов'язані вжити відповідних виду та ступеню небезпеки заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, а в разі аварії, що відбулася, - заходів, що дозволяють максимально обмежити важкі наслідки цієї аварії.

1.6. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають таке значення:

Автоцистерна - спеціалізований транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення рідин, газів або порошкоподібних чи гранульованих речовин та включає одну чи декілька вбудованих цистерн.

Багатоелементний газовий контейнер - контейнер, що складається з елементів, з'єднаних між собою колектором та встановлених у рамі. Елементами багатоелементного газового контейнера вважаються: балони, трубки, зв'язки балонів, барабани під тиском, а також цистерни, призначені для перевезення газів 2-го класу небезпеки місткістю понад 450 л.

Великий контейнер - контейнер, що має внутрішній об'єм понад 3 м3.

Вбудована цистерна - цистерна, що має місткість понад 1000 л і стаціонарно встановлена на транспортному засобі (який стає в цьому випадку автоцистерною) чи є невід'ємною частиною рами такого транспортного засобу.

Великогабаритна тара - тара, яка складається із зовнішньої тари, що вміщує в собі вироби або внутрішню тару, призначена для механізованої обробки, має вагу нетто понад 400 кг або місткість понад 450 л та її об'єм не перевищує 3 м3.

Відкритий контейнер - контейнер з відкритим верхом або контейнер, основою якого є платформа.

Відкритий транспортний засіб - транспортний засіб, платформа якого обладнана тільки бортами.

Відповідальний за наповнення - юридична або фізична особа, що завантажує небезпечний вантаж в цистерну (автоцистерну, знімну цистерну, переносну цистерну або контейнер-цистерну) та (або) транспортний засіб, великий чи малий контейнер для перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом), а також в транспортний засіб-батарею або багатоелементний газовий контейнер.

Відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка підготовлює та подає цей вантаж до перевезення.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Група упаковки - група, до якої можуть бути віднесені деякі речовини залежно від ступеня небезпеки, яким вони характеризуються. Групи упаковки мають такі значення:

група упаковки I - речовини з високим ступенем небезпеки;

група упаковки II - речовини із середнім ступенем небезпеки;

група упаковки III - речовини з низьким ступенем небезпеки.

Закритий контейнер - контейнер із суцільною оболонкою, який має жорсткий дах, жорсткі бокові та торцеві стінки і днище. Цей термін включає контейнер з дахом, що здатен відкриватися та який може бути закритим під час перевезення.

Закритий транспортний засіб - транспортний засіб з кузовом, що може закриватися.

Знімна цистерна - будь-яка цистерна за винятком вбудованої (переносна цистерна, контейнер-цистерна чи елемент транспортного засобу-батареї або багатоелементного газового контейнера) місткістю понад 450 л, яка призначена для перевезення вантажів без перевантаження та зазвичай підлягає обробці тільки в порожньому стані.

Контейнер - предмет транспортного обладнання (клітка чи інший подібний пристрій), який:

а) призначений для багаторазового використання та має постійне призначення;

б) спеціально сконструйований для полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження вантажів;

в) обладнаний пристроями, що полегшують його закріплення та перевантаження з одного транспортного засобу на інший;

г) сконструйований таким чином, щоб його можна було легко завантажувати та розвантажувати.

Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів - жорстка чи м'яка переносна тара, яка:

а) має місткість:

не більше 3,0 м3 (3000 л) для твердих речовин та рідин груп упаковки II та III;

не більше 1,5 м3 для твердих речовин групи упаковки I, коли використовуються м'які, жорсткі пластмасові, складені, картонні чи дерев'яні контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів;

не більше 3,0 м3 для твердих речовин групи упаковки I, коли використовуються металеві контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів;

не більше 3,0 м3 для радіоактивного матеріалу 7-го класу небезпеки;

б) призначена для механізованого завантаження, перевантаження та розвантаження;

в) витримує навантаження, які виникають при технологічних вантажно-розвантажувальних операціях та перевезенні.

Контейнер-цистерна - предмет транспортного обладнання, що відповідає терміну "контейнер", складається з корпусу й елементів обладнання, включаючи обладнання, яке забезпечує можливість переміщення контейнера-цистерни без значної зміни його положення, та має місткість понад 0,45 м3 і використовується для перевезення рідких, порошкоподібних чи гранульованих речовин.

Критий брезентом контейнер - відкритий контейнер, що має брезент для захисту вантажу.

Критий брезентом транспортний засіб - відкритий транспортний засіб, що має брезент для захисту вантажу.

Навантажувач - будь-яке підприємство, що здійснює навантаження небезпечних вантажів у транспортний засіб чи великий контейнер.

(пункт 1.6 доповнено терміном згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті рідини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і тверді десенсибілізовані вибухові речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - окиснювальні речовини; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні (отруйні) речовини; клас 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби.

Номер Організації Об'єднаних Націй - чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу згідно з Рекомендаціями Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів. Типовими правилами (ST/SG/AC.10/1/Rev.13).

Номінальна місткість посудини - номінальний об'єм небезпечної речовини, що міститься в посудині, виражений у літрах. У випадку балонів для стиснутих газів номінальною місткістю балона є його місткість при заповненні водою.

Одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Опалювальний пристрій - пристрій, в якому безпосередньо використовується рідке чи газоподібне паливо і не вживається тепло, що відходить від двигуна транспортного засобу.

Оператор контейнера-цистерни (переносної цистерни) - юридична або фізична особа, на ім'я якої зареєстрований контейнер-цистерна (переносна цистерна).

Пакет - оболонка, що використовується одним вантажовідправником для об'єднання однієї або декількох упаковок в окрему одиницю з метою полегшення вантажно-розвантажувальних операцій.

Пакувальник - будь-яке підприємство, що заповнює небезпечними вантажами тару, уключаючи великогабаритну тару і контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів, і, у разі потреби, готує упаковку для перевезення.

(пункт 1.6 доповнено терміном згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 27.06.2006 р. N 613)

Перевезення навалом (насипом) - перевезення неупакованих твердих речовин та виробів у транспортних засобах чи контейнерах. Цей термін не поширюється на упаковані вантажі та речовини, що перевозяться в цистернах.

Перевізник небезпечного вантажу - юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

Переносна цистерна - цистерна для комбінованих перевезень, що має місткість понад 450 л і складається з корпусу із сервісним обладнанням, необхідним для перевезення небезпечних речовин. Ця цистерна має бути здатною завантажуватися і розвантажуватися без зняття конструкційного обладнання. Вона повинна забезпечувати завантаження, перевантаження та розвантаження в наповненому стані.

Повне завантаження - будь-який вантаж одного вантажовідправника, при перевезенні якого транспортний засіб чи великий контейнер завантажується тільки цим вантажем і всі операції із завантаження чи розвантаження якого здійснюються відповідно до інструкцій вантажовідправника або вантажоодержувача.

Тара - ємність, необхідна для розміщення речовини.