НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1 (EN 81 -2:1998/А1:2005, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2ООЗ/Зміна № 1:2008

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2012

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко, В.

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 489 з 2010-01-01 зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від ЗО грудня 2008 р. № 519

З Зміна № 1 до національного стандарту відповідає EN 81-2:1998/А1:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні) і долучена з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 81-2:2003 в частині зміни № 1 (EN 81-2:1998/ргА1, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця зміна є тотожний переклад EN-81-2:1998/A1:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні).

Технічний комітет, відповідальний за цю Зміну № 1 до стандарту, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До зміни стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено «Вступ»;

 • за текстом слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Копії європейських стандартів, на які є посилання в цій зміні, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN 81-2:2ООЗ/Зміна № 1:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 1. ЗМІНИ В РОЗДІЛІ 0

Новий пункт 0.2.6 викласти в такій редакції:

«0.2.6 Аналіз ризиків, термінологія і технічні рішення були розглянуті відповідно до методів серії стандартів EN 61508. Це привело до необхідної класифікації функцій безпеки, застосованих до ПЕСЗБЛ».

0.3.5 викласти в новій редакції:

«0.3.5 Вимоги цього стандарту щодо електричних пристроїв безпеки такі, що можливість відмови електричного пристроюбезпеки (див. 14.1.2.1.1 b)) залежить від виконання всіх вимог цього стандарту і немає необхідності їх розглядати».

 1. ЗМІНИ В РОЗДІЛІ 2

Розділ 2 доповнити таким:

«EN 61508-1:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements (IEC 61508-1:1998 + Corrigendum 1999)

EN 61508-2:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508-2:2000)

EN 61508-3:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 3: Software requirements (IEC 61508-3:1998 + Corrigendum 1999)

EN 61508-4:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 4: Definitions and abbreviations (IEC 61508-4:1998 + Corrigendum 1999)

EN 61508-5:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety- related systems — Part 5: Examples of methods for the determination of safety intergrity levels (IEC 61508-5:1998 + Corrigendum 1999)

EN 61508-7:2001 Funcional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 7: Overview of techniques and measures (IEC 61508-7:2000)».

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 61508-1:2001 Функційна безпека електричних (електронних)

програмувальних електронних систем безпеки. Частина 1. Основні вимоги (ІЕС 61508-1:1998 + поправка 1999)

EN 61508-2:2001 Функційна безпека електричних (електронних)

програмувальних електронних систем безпеки. Частина 2. Вимоги до електричних (електронних) програмувальних електронних систем безпеки (ІЕС 61508-2:2000)

EN 61508-3:2001 Функційна безпека електричних (електронних)

програмувальних електронних систем безпеки. Частина 3. Вимоги до програмувального забезпечення (ІЕС 61508-3:1998 +

+ поправка 1999)

EN 61508-4:2001 Функційна безпека електричних (електронних) програмувальних електронних систем безпеки. Частина 4. Визначення і скорочення (ІЕС 61508-4:1998 + поправка 1999)

EN 61508-5:2001 Функційна безпека електричних (електронних)

програмувальних електронних систем безпеки. Частина 5. Приклади

методів визначання рівня безпеки (ІЕС 61508-5:1998 +

+ поправка 1999)

EN 61508-7:2001 Функційна безпека електричних (електронних)

програмувальних електронних систем безпеки. Частина 7. Оцінювання

методів і вимірів (ІЕС 61508-7:2000)».

 1. ЗМІНИ В РОЗДІЛІ 3

Розділ 3 доповнити таким:

«програмувальна електронна система застосовувана для безпеки ліфтів (ПЕСЗБЛ) (programmable electronic system in safety related applications for lifts(PESSRAL):

Система для керування, захисту або контролю, яка працює на одному або більше програмувальних електронних пристроях, до яких входять усі елементи системи: електроживлення, давані і інші вхідні пристрої, дані регулювання руху та інші комунікаційні частини, силовий привод та інші вихідні пристрої, використані у безпечному застосуванні як зазначено в таблицях А.1 і А. 2»

час реагування системи (system reaction time):

Сума двох значень:

 1. період часу між випадком несправності в ПЕСЗБЛ і введенням відповідної дії на ліфт;

 2. період часу для ліфта, щоб відповісти на дію, з підтримуванням надійного стану

рівень експлуатаційної безпеки (РЕБ) (safety integrity level (SIL))

Дискретний рівень для визначання вимог цілісності безпеки функціювання розміщеного ПЕСЗБЛ

Примітка. У цьому стандарті РЕБ 1 відповідає найнижчому рівню і РЕБ 3 — щонайвищому».

 1. ЗМІНИ В РОЗДІЛ114

14.1.2.1.1 b) викласти в редакції:

«4) програмувальні електронні системи у застосуванні для безпеки ліфтів згідно з 14.1.2.6».

доповнити пунктом 14.1.2.6 в редакції:

«14.1.2.6 Програмувальні електронні системи у застосуванні для безпеки ліфтів (ПЕСЗБЛ)

Таблиці А.1 і А.2 надають рівень експлуатаційної безпеки для кожного електричного пристрою безпеки.

Програмувальні електронні системи, розроблені згідно з 14.1.2.6, охоплюють вимоги 14.1.2.3.2.

Мінімальні вимоги до загального функціювання безпеки до всіх РЕБ, наведені в таблицях 7, 8 і 9. Крім того певні заходи, які потребує РЕБ 1, 2 і 3 наведені відповідно у таблицях 10, 11 і 12.

Примітка. Пункти, наведені у таблицях 7—12 EN 61508-7:2001, відповідають вимогам EN 61508-2:2001 і EN 61508­3:2001

ВІДПОВІДНО.

Щоб уникати непередбаченої зміни, мають бути забезпечені заходи проти доступу неуповноваженого персоналу до коду програми і даних безпеки ПЕСЗБЛ, наприклад використовуванням EPROM, коду доступу тощо.

Якщо ПЕСЗБЛ і непов’язана з нею система безпеки однакові, вимоги для ПЕСЗБЛ мають бути прийнятні.

Якщо ПЕСЗБЛ і непов’язана з нею система безпеки РЕБ однакові, вимоги 13.2.2.3 мають бути застосовані для розділених двох систем».

Потрібно додати такі таблиці:

Таблиця 7— Загальні заходи для уникнення і виявлення пошкодження Конструкція апаратури

Об’єкт

Заходи

EN 61508-7:2001, посилання

1

Процесор

Використання пристрою спостерігання

А.92

Вибір компонента

Використання компонентів тільки відповідно до їхніх характеристик


3

Пристрої входу і виходу та інтерфейси

Визначене положення у випадку вимикання живлення або скидання


4

Електроживлення

Визначене положення від'єднання у випадку завищення або заниження напруги

А.8.2Кінець таблиці 7

Об'єкт

Заходи

EN 61508­7:2001, посилання

5

Перемінні діапазони пам’яті

Використання тільки постійної пам’яті


6

Перемінні діапазони пам’яті

Зчитування/запис тесту перемінної пам’яті даних під час завантаження


7

Перемінні діапазони пам’яті

Видалений доступ тільки до інформаційних даних (наприклад, статистика)


8

Постійні діапазони пам’яті

Заборона переписування або стирання системою пам'яті кодів програми


9

Постійні діапазони пам’яті

Перевіряння пам’яті кодів програми і пам’яті фіксованих даних під час завантажування методом, щонайменше, еквівалентним сумарному перевірянню

А.4.2Таблиця 8 — Загальні заходи для уникнення і виявлення пошкодження Конструкція програмного забезпечення

Об'єкт

Заходи

EN 61508­7:2001, посилання

1

Структура

Структура програми (модульність, аналіз даних, визначання інтерфейсу) — згідно з сучасними критеріями

в. 3.4/С.2.1

с. 2.9/С.2.7

2

Процедура завантажування

Протягом процедури завантажування безпечного стану ліфта має бути дотримано


3

Переривання

Обмежене використовування переривань:

використовування необхідних переривань тільки, якщо всі можливі наслідки є передбаченими

С.2.6.5

4

Переривання

Заборона запуску пристроїв спостерігання перериванням, за винятком у комбінації з іншими операціями програми

А.9.4

5

Від'єднання живлення

Заборона процедур від’єднання живлення крім функцій, що відносяться до безпеки


6

Керування пам’яттю

Комплексний керівний пристрій в апаратурі та (або) програмному забезпеченні з відповідною процедурою реагування

С.2.6.4/С.5.4

7

Програма

Повторення контурів коротші ніж час реагування системи, наприклад шлях обмеження кількості повторень чи контролювання часу


8

Програма

Перевіряння зсуву покажчика масиву, якщо вони не долучені до використовуваної мови програмування

С.2.6.6

9

Програма

Визначений аналіз від'єднань (наприклад, розподіл на нуль, переповнення, перевіряння перемінних діапазонів тощо), що переводить систему у визначений безпечний стан


10

Програма

Заборона повторного програмування, за винятком, якщо воно введено в стандартні бібліотеки, у прийняті операційні системи або в компілятори мови високого рівня. Для цих винятків мають бути забезпечені окремі комплекти для окремих задач і вони мають керуватися блоком керування пам’яттю

С.2.6.7

11

Програма

Документування інтерфейсів бібліотеки

програмування і операційних систем в обсязі не менше користувацької програми


12

Програма

Перевіряння даних, що відносяться до функцій безпеки, наприклад форма входу, діапазони входу і внутрішні дані, перевіряння на вірогідність

С.2.5/С.3.1Кінець таблиці 8

Г№ І Об’єкт І Заходи І EN 61508-


7:2001, посилання

13

Програма

Якщо будь-який оперативний метод може бути застосований для контролювання або перевіряння нормальної дії ліфта, його не застосовують до завершення перевіряння

EN 61508­1:2001, 7.7.2.1

14

Комунікаційна система (внутрішня і зовнішня)

Досягнення безпечного стану в межах часу реагування комунікаційної системи з безпечним функціюванням у випадку втрати або пошкодження зв'язку в шині

А.7/А.9

15

Система шин

Заборона повторної конфігурації шинної системи, за винятком завантаження.

Примітка. Періодичне відновлення реєстрів конфігурації шинної системи процесора не вважається повторною конфігурацією

С.3.13

16

Аналіз даних входів/виходів

Заборона повторної конфігурації ліній входів/виходів, за винятком завантажування.

Примітка. Періодичне відновлення реєстрів конфігурації входів/виходів не вважається повторною конфігурацією

С.3.13Таблиця 9 — Загальні заходи для процесів розробляння і виконання

Заходи

EN 61508-7:2001, посилання

1

Аналіз аспектів функціювання, середовища і застосування інтерфейсів

А.14/В.1

2

Специфікація вимог, зокрема вимоги щодо безпеки

В.2.1

3

Перегляд усіх специфікацій

В.2.6

4

Конструкторська документація — згідно з вимогами в F.6.1 і додатково: опис функцій, зокрема системи архітектури і взаємодії апаратури і програмного забезпечення;

— документація програмного забезпечення, зокрема функціювання і опис дії програми

С.5.9

5

Звіти з огляду конструкції

В.3.7/В.3.8, С5.16

6

Перевіряння надійності, використовуючи метод аналізування пошкоджень і його ефекту (МАПЕ)

В.6.6

7

Специфікація випробовувань підприємством, звіт випробовування підприємством і звіти порядку випробовування

В.6.1

8

Інструктивні документи, зокрема межі, призначені для використання

В.4.1

9

Повторення і коригування вказаних вище заходів, якщо виріб змінено

С.5.23

10

Впровадження версій контролювання апаратури і програмного забезпечення та їхньої сумісності

С.5.24