ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук; В.Захаров; М. Лисюк, канд. техн. наук; В. Миколенко; В. Руринкевич (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2004 р. № 219з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 132:1998 Respiratory protective devices — Definitions of termsand pictograms (Засоби захисту дихання. Визначення термінів і піктограм). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ


с

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 4
 4. Піктограми 11
  1. Дивись інформацію, надану виробником 11
  2. Кінець строку придатності 12
  3. Температурний діапазон зберігання 12
  4. Максимальна вологість зберігання 12

Абетковий покажчик англійських відповідників 13

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що містять посилання на загальні вимоги чи інші положення Директив ЄС 16

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів 17


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 132:1998 Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms (Засоби захисту дихання. Визначення термінів і піктограм).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • з назви стандарту вилучено слово «визначення» як невідповідне принципам побудови назв у національній мові;
 • назва стандарту доповнена Словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;
 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;
 • вилучено текст «Foreword» («Передмови»), який не містить потрібної інформації;
 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке у тексті виділено рамкою;
 • до розділу З «Терміни та визначення понять» долучено «Національну примітку», яка у тексті виділена рамкою;
 • до додатка ZA долучено «Національну примітку», яка у тексті виділена рамкою;
 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • скоротну частину терміна подано у круглих дужках;
 • взаємозамінні частини терміна подано у квадратних дужках;
 • долучено національний додаток НА, який містить абетковий покажчик українських термінів. Копії нормативних документів, на які в посилання у цьому стандарту можна одержати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 0РГАНІВ ДИХАННЯ

ТЕРМІНИ ТА ПІКТОГРАМИ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ТЕРМИНЫ И ПИКТОГРАММЫ

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

DEFINITIONS OF TERMS AND PICTOGRAMS

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби індивідуального захисту органів дихання, за винятком підводних апаратів, визначення для яких подано у EN 250. Цей стандарт містить загальновживані терміни і піктограми, застосовні у цій галузі.

Предметом цього стандарту є досягнення однакового тлумачення цих термінів і піктограм, щоб запобігти їх двозначному використанню.

EN 135 містить перелік цих термінів трьома офіційними мовами CEN {англійською, французькою, німецькою).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 135:1998 Respiratory protective devices — List of equivalent terms

EN 136:1998 Respiratory protective devices — Full face masks — Requirements, testing, marking

EN 137:1993 Respiratory protective devices — Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus — Requirements, testing, marking

EN 138:1994 Respiratory protective devices — Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly — Requirements, testing, marking

EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking

prEN 141:1997 Respiratory protective devices — Gas filters and combined filters — Requirements, testing, marking

EN 142:1989 Respiratory protective devices — Mouthpiece assemblies — Requirements, testing, marking

prEN 143:1997 Respiratory protective devices — Particle filters — Requirements, testing, marking

EN 145:1997 Respiratory protective devices — Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type — Requirements, testing, marking

prEN 149:1998 Respiratory protective devices — Filtering half masks to protect against particles — Requirements, testing, marking

prEN 250:1998 Respiratory equipment — Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus — Requirements, testing, marking

EN 269:1994 Respiratory protective devices — Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood — Requirements, testing, marking

EN 371:1992 Respiratory protective devices — AX gas filters and combined filters against low boiling organic compounds — Requirements, testing, marking

EN 372:1992 Respiratory protective devices — SX gas filters and combined filters against specific named compounds — Requirements, testing, marking

EN 400:1993 Respiratory protective devices for self-rescue — Self-contained closed-circuit breathing apparatus — Compressed oxygen escape apparatus — Requirements, testing, marking

EN 401:1993 Respiratory protective devices for self-rescue — Self-contained closed-circuit breathing apparatus — Chemical oxygen (K02) escape apparatus — Requirements, testing, marking

EN 402:1993 Respiratory protective devices for escape — Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly — Requirements, testing, marking

EN 403:f993 Respiratory protective devices for self-rescue — Filtering devices with hood for self-rescue from fire — Requirements, testing, marking

EN 404:1993 Respiratory protective devices for self-rescue — Filter self-rescuer — Requirements, testing, marking

prEN 405:1998 Respiratory protective devices — Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles — Requirements, testing, marking

EN 1061:1996 Respiratory protective devices for self-rescue — Self-contained closed-circuit breathing apparatus — Chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus — Requirements, testing, marking

EN 1146:1997 Respiratory protective devices for self-rescue — Self-contained open-circuit comp­ressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood) — Requirements, testing, marking

EN 12021:1998 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus

EN 12941:1998 Respiratory protective devices — Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood — Requirements, testing, marking

EN 12942:1998 Respiratory protective devices — Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks — Requirements, testing, marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 135:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік рівнозначних термінів. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 135:2004 (EN 135:1998, IDT))

EN 136:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 136-2003 (EN 136:1998, ЮТ))

EN 137:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні резервуарні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 137-2002 {EN 137:1993, IDT))

EN 138:1994 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з подаванням чистого повітря через шланг для використання з масками, півмасками або мундштуковими пристроями. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 138-2Q02 (EN 138:1994, ЮТ))

EN 140:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і четверть маски. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 140:2004 (EN 140:1998, ЮТ))

prEN 141:1997 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 141-2001 (EN 141:1997, ЮТ))

EN 142:1989 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Мундштукові пристрої. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 142:2004 (EN 142:1989, ЮТ))

prEN 143:1997 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Видаги, випробовування, маркування, (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 143-2002 (EN 143:2000, IDT))

EN 145:1997 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим киснем або зі стисненим азотом. Вимоги, випробовування, марковання. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 145-2003 (EN 145:1997, ЮТ))

prEN 149:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 149-2002 (EN 149:2001, ЮТ))

prEN 250:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Підводні автономні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впровадже­но як ДСТУ EN 250:2004 (EN 250:2000, ЮТ))

EN 269:1994 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з капюшоном і примусовим подаванням чистого повітря через шланг. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 269-2002 (EN 269:1994, ЮТ))

EN 371:1992 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри типу АХ для захисту від органічних сполук з низькою температурою кипіння. Вимоги, ви­пробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 371-2001 (EN 371:1992, ЮТ))

EN 372:1992 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри типу SX для захисту від спеціально визначених сполук. Вимоги, випробовування, мар­кування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 372-2001 (EN 372:1992, ЮТ))

EN 400:1993.Засоби Індивідуального захисту органів дихання для саморятування, Автономні апарати із замкненим дихальним контуром. Апарати зі стисненим киснем для евакуації. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 400:2004 (EN 400:1993, ЮТ))

EN 401:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні регенерувальні дихальні апарати. Рятувальні апарати э хімічно зв'язаним киснем (К02). Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 401:2004 (EN 401:1993, ЮТ))

EN 402:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання для рятування. Автономний дихальний апарат зі стисненим повітрям з маскою або мундштуковим пристроєм. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 402:2004 (EN 402:1993, ЮТ))

EN 403:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Пристрої фільтрувальні з капюшоном для саморятування під час пожежі. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 403-2003 (EN 403:1993, ЮТ))

£N 404:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтр-саморятівник. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 404-2003 (EN 404:1993, IDT))

PrEN 405:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні з клапанами для захисту від газів або газів і аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 405-2003 (EN 405:2001, IDT))

EN 1061:1996 Засоби індивідуального захисту органів дихання для самопорятунку. Автономні регенерувальні дихальні апарати. Рятувальні апарати з хімічно зв'язаним киснем (NaCICy. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 1061:2004 {EN 1061:1996, IDT»

EN 1146:1997 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям і капюшоном (апарати рятувальні зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 1146-2003 (EN 1146:1997, ЮТ))

EN 12021:1998 Засоби Індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 12021:2004 (EN 12021:1998, ЮТ))

EN 12941:1998 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні пристрої з моторизованим примусовим подаванням повітря з шоломами або чохлами. Вимоги, випробування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 12941:2004 (EN 12941:1998, ЮТ))

EN 12942:199В Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні пристрої з моторизованим примусовим подаванням повітря з масками, півмасками або чвертьмасками. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 12942:2004 (EN 12942:1998, ЮТ)).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни перелічені в алфавітному порядку англійських відповідників. Абетковий покажчик подано в кінці стандарту.

Національна примітка

Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів англійською мовою наведено на підставі ДСТУ EN135. ДСТУ EN 135 містить перелік цих термінів українською мовою та трьома офіційними мовами CEN (англійською, французькою німецького)

  1. аерозоль (aerosol)

Суспензія твердих, рідких або твердих і рідких частинок з незначною швидкістю осідання (як правило, меншою ніж 0,25 м/с) у газоподібному середовищі

  1. повітроподавальний шланг (air supply hose)

Шланг для подавання повітря під тиском, бпизьким до атмосферного

  1. навколишня атмосфера {ambient atmosphere)

Повітря, яке оточує людину

  1. (повітро)нагнітальний (assisted)

Фільтрувальний пристрій або дихальний апарат з повітроподавальним шлангом з примусовим подаванням повітря до лицевої частини

  1. блуза (blouse)

Використовуваний як лицева частина одяг, що покривае голову і верхню частину тулуба до талГі і зап'ястків, у який подають повітря

  1. корпус підвісної системи (body harness)

Засоби, які дають змогу користувачу носити певні компоненти засобу індивідуального захис-ту органів дихання (ЗІЗОД) на тулубі

  1. проскокова концентрація (breakthrough concentration)

Концентрація випробовувального газу у повітрі, яке витікає, за якої ресурс протигазового фільтра, для якого виэначають поглинальну здатність, вважають вичерпаним

  1. час захисної дії (breakthrough time)

Час від початку випробовування поглинальної здатності протигазового фільтра до моменту досягнення проскоково"! концентрації у повітрі, що витікає

  1. дихальне повітря (breathable air)

Повітря, якість якого убезлечує дихання. Вимоги до стисненого повітря, яке використовують удихальних апаратах, подано згідно з EN 12021

  1. дихальний газ (breathable gas)

Суміш газів, придатна для дихання

  1. ізолювальний дихальний апарат (breathing apparatus)

Апарат, який дає змогу користувачу дихати незалежно від навколишньої атмосфери

  1. дихальний апарат для абразивоструминних робіт (breathing apparatus for use inabrasive blasting operations)

Дихальний апарат з захисним капюшоном або блузою, оснащені протиударним оглядовим склом. Повітря подають з джерела, яке користувач не несе на собі