ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р тех. наук; I. Видолоб; В. Захаров; Л. Кучерук; М. Лисюк, канд. техн. наук; В. Миколенко; В. Руринкевич (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня № 219 з 2006-01-01
 2. Національний стандарт відповідає EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Півмаски та чверть-маски. Вимоги, випробовування, маркування). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2005


ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Вступ V

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 2
 4. Опис 2
 5. Позначення 2
 6. Вимоги 2
  1. Загальні положення 2
  2. Номінальні значення та граничні відхили 2
  3. Візуальне перевіряння 2
  4. Матеріали 2
  5. Стійкість до температури 2
  6. Стійкість до займання 3
  7. Чищення та дезінфекція 3
  8. Знімні частини 3
  9. Змінні частини.... .3
  10. Головний гарнітур 3
  11. З'єднувач 3
  12. Вдихальні і видихальні клапани 4
  13. Сумісність зі шкірою 4
  14. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 5
  15. Опір диханню 5
  16. Коефіцієнт підсмоктування 5
  17. Площа поля зору 5
  18. Експлуатаційні властивості 5
 7. Випробовування 5
  1. Загальні положення 5
  2. Готування 5
  3. Візуальне перевіряння 5
  4. Стійкість до впливання температури 6
  5. Здатність до займання 6
  6. Чищення та дезінфекція 6
  7. Головний гарнітур 6
  8. З'єднувач 6
  9. Видихальний клапан (випробовування проходженням потоку) 6
  10. Міцність кріплення корпусу видихального клапана 7
  11. Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі 7
  12. Опір диханню 9
  13. Коефіцієнт підсмоктування 9
  14. Експлуатаційні випробовування 17
 8. Маркування 18
  1. Лицева частина 18
  2. Пакування 19
 9. Інформація, яку надає виробник 19

Додаток А Маркування 21

Додаток ZA Пункти цього стандарту, що посилаються на загальні вимоги

або інші положення Директив ЄС 21

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт е тотожний переклад EN 140:1998 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Півмаски та чверть-маски. Вимоги, випробовування, маркування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт EN 140:1998 видано CEN на заміну EN 140:1989 i EN 140:1989/A1:1992.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;
 • у розділі 2 «Нормативи посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;
 • «Національну примітку» виділено рамкою;
 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • під час перекладу вилучено текст «Foreword» (Передмова), як той, що не стосується змісту цього стандарту;
 • назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної сфери;
 • змінено нумерацію сторінок;
 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

КопІЇ європейських стандартів, на які с посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалений за цим стандартом, якщо окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є цілим стандартом або його частиною, а також вимоги експлуатаційних випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, які визначено у відповідному стандарті. Якщо за якихось причин неможливе проведення випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД із подібними дихальними характеристиками та розподілом маси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

ПІВМАСКИ I ЧВЕРТЬМАСКИ Вимоги, випробовування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПОЛУМАСКИ И ЧЕТВЕРТЬМАСКИ

Требования, испытание, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

HALF MASKS AND QUARTER MASKS

Requirements, testing, marking

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до півмасок і чвертьмасок, призначених для використовування в складі ЗІЗОД, за винятком рятувальних і підводних апаратів.

Лабораторні та експлуатаційні випробовування долучено до стандарту для оцінювання відповідності ЗІЗОД вимогам.

2 НОРМАТИВН1 ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо ї'х введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

prEN 132 Respiratory protective devices — Definitions

EN 134 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

prEN 148-1 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

prEN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection

EN ISO 6941 Textile fabics — Burning behaviour — Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:1984, including Amendment 1:1992).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 1321

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Визначення.

Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 132

EN 1341 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Номенклатура складових частин. Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 134

EN 148-11 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з'єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеві з'єднання. Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-1

EN 148-21 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з'єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з'єднання. Стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-2

EN ISO 6941 Текстильні вироби. Характеристика горіння. Вимірювання властивостей розповсюдження полум'я по вертикально орієнтованому зразку.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті визначення подано згідно з prEN 132 І номенклатуру складових частин згідно з EN 134 разом із такими.

Півмаскою називають лицеву частину, яка затуляє ніс, рот і підборіддя. Чвертьмаскою називають лицеву частину, яка затуляє ніс і рот. 1х призначено для забезпечення належної ізоляції обличчя користувача ЗІЗОД від навколишньої атмосфери за вологої або сухої шкіри обличчя і під час рухів голови.

4 ОПИС

Вдихуване повітря надходить до лицевої частини і подається безпосередньо до носової та ротової зони. Видихуване повітря надходить безпосередньо в навколишню атмосферу через видихальний клапан(и) або через інші відповідні засоби.

5 ПОЗНАЧЕННЯ

Півмаски і чвертьмаски, які задовольняють вимоги цього стандарту, позначають так. Півмаска згідно з EN 140:1998. Чвертьмаска згідно з EN 140:1998.

6 ВИМОГИ

6.1 Загальні положення

В усіх випробовуваннях випробні зразки повинні задовольняти ці вимоги.

6.2 Номінальні значення та граничні відхили

Зазначені у цьому стандарті значення є номінальними, якщо не визначено інше.

За винятком температурних меж значення, які не вказані як максимум або мінімум, мають граничні відхили ± 5 %. Якщо не визначено інше, температура довкілля під час проведення випробовування повинна бути (24 ± 8) °С, температурні межі треба визначати з точністю ± 1 °С і відносна вологість повинна становити (50 ± 30) %.

6.3 Візуальне перевіряння

Візуальному перевірянню підлягає маркування і надана виробником інформація. Випробовують відповідно до 7.З.

6.4 Матеріали

У зовнішніх деталях, наприклад тих, які можуть зазнати удару під час експлуатування апарата, повинно бути зведено до мінімуму використовування алюмінію, магнію, титану або сплавів, що містять таку кількість цих металів, що може під час удару і виникнення іскри бути причиною займання горючих газових сумішей. Випробовують відповідно до 7.3.

6.5 Стійкість до температури

Після готування відповідно до 7.2 і повернення до довкільної температури лицева частина не повинна мати помітної деформації. Будь-який вмонтований з'єднувач згідно з prEN 148-1 повинен вимірювати і задовольняти вимоги відповідного стандарту. Випробовують відповідно до 7.3 і 7.4.

Після проведення цих випробувань лицева частина повинна задовольняти вимоги за величиною коефіцієнта підсмоктування як визначено у 6.16. Випробовують відповідно до 7.13.

6.6 Стійкість до займання

Ділянки лицевої частини, на які може діяти полум'я в процесі використовування, не повинні горіти або продовжувати горіти більше 5 с після вилучення з полум'я. Випробовують відповідно до 7.3 і 7.5.

Не вимагають, щоб після цього випробування лицева частина все ще була придатна до використовування.

6.7 Чищення та дезінфекція

Використані матеріали повинні витримувати дію чистячих і дезінфікувальних речовин та процедур, рекомендованих виробником. Випробовують відповідно до 7.6.

6.8 Знімні частини

Усі знімні частини повинні легко приєднуватися та закріплюватися за можливості без використовування інструментів. Будь-які використовувані засоби ущільнювання повинні утримуватися в положенні, яке унеможливлює їх роз'єднання протягом звичайного експлуатування. Випробовують відповідно до 7.3.

6.9 Змінні частини

За винятком суцільних із півмаскою або чвертьмаскою такі складові частини повинні бути замінними: головний гарнітур, з'єднувальний вузол, вдихальні і видихальні клапани.

Випробовують відповідно до 7.3.

6.10 Головний гарнітур

6.10.1 Конструкція головного гарнітуру повинна забезпечувати легке знімання І надягання лицевої частини. Випробовують відповідно до 7.13 і 7.14.

6.10.2 Головний гарнітур повинен регулюватися (саморегулюватися) і забезпечувати міцне і зручне утримування положення лицевої частини. Випробовують відповідно до 7.13 і 7.14.

6.10.3 Кожна стрічка головного гарнітура, пряжки або інші засоби регулювання повинні витримувати розтягувальну навантагу 50 Н протягом 10 с, прикладену в напрямку розтягування за вдягнутої лицевої частини. Стрічки не повинні розриватися або ковзатися.

Вимога до стрічок також поширюється на пряжки і прикріплені затискачі. Випробовують відповідно до 7.7.

6.11 З'єднувач

6.11.1 Лицеву частину і апарат з'єднують нерознімним з'єднанням, з'єднанням спеціального типу (наприклад, вставкою) або нарізевим з'єднанням згідно з prEN 148-1. Випробовують відповідно до 7.3.

6.11.1.1 Лицева частина не повинна містити більше ніж одне нарізеве з'єднання згідно з prEN 148-1. Випробовують відповідно до 7,3.

У випадку наявності більше ніж одного з'єднувача конструкція лицевої частини або дихального устаткування повинна бути такою, щоб використовування різних типів або комбінацій ЗІЗОД не створювало небезпеки.

6.11.1.2 У разі застосовування будь-якої іншої нарізі повинно бути унеможливлене її пряме приєднання до нарізі згідно з EN 148-1. Випробовують відповідно до 7.3.

6.11.1.3 Півмаски і чвертьмаски не споряджають нарізевим з'єднанням згідно з EN 148-2. Випробовують відповідно до 7,3.

ДСТУ EN 140:2004

6.11.2 З'єднання між корпусом і з'єднувачем повинно бути достатньо міцним і витримувати осьову розтягувальну навантагу 50 Н. Випробовують відповідно до 7.8.

6.11.3 Забезпечують правильне і надійне з'єднання між лицевою частиною і іншими частинами устаткування. Випробовують відповідно до 7.3.

6.12 Вдихальні і видихальні клапани

6.12.1 Загальні положення

Конструкція клапанів повинна дозволяти проведення технічного обслуговування і безпомилкову заміну.

Необхідно унеможливити використовування видихального клапана у вдихальному контурі і вдихального клапана у видихальному контурі.

Дозволено використовувати вдихальні і видихальні клапани іншої призначеності, їх вузлів і окремих деталей, якщо виробником передбачена ідентичність їх конструкцій.

Дозволено використовувати неідентичні вдихальні і видихальні клапани, їх вузли і окремі деталі, якщо подано точний і зрозумілий опис в інформації, яку надає виробник. Цю інформацію можна супроводжувати ілюстраціями (фотографії, рисунки) для забезпечення правильного складання.

Для сприяння у правильному складанні складові частини повинні бути розбірливо описані і марковані.

Повинні бути описані методи перевіряння правильності складання, наприклад, візуальне перевіряння, просте перевіряння користувачем, випробовування обслуговувальним персоналом тощо. Випробовують відповідно до 7.3.

6.12.2 Вдихальний клапан

    1. Лицеві частини треба споряджати одним або більшою кількістю вдихальних клапанів. У випадку використовування нарізевого з'єднання згідно з prEN 148-1 вдихальний клапан повинен бути вмонтований в лицеву частину. У випадку, коли лицева частина призначена для використо­вування з фільтрами і якщо фільтр не містить клапана, ЇЇ споряджають суцільним вдихальним клапаном.
    2. Вдихальні клапани повинні нормально функціювати у будь-якій орієнтації і задовольняти вимоги 6.15.Випробовують відповідно до 7.12.
   1. Видихальний клапан
    1. Видихальні клапани повинні працювати як слід у будь-якій орієнтації І задовольняти вимоги 6.15. Випробовують відповідно до 7.12.
    2. Лицева частина повинна містити не менше одного видихального клапана або інші відповідні засоби забезпечення скидання видихуваного повітря і (у відповідному випадку) надлишку повітря, яке надходить із джерела подавання повітря. Випробовують відповідно до 7.3.
    3. Видихальні клапани (за наявності) повинні бути захищені від потрапляння бруду і механічних пошкоджень. їх можна закривати кожухом або вмикати інші пристосування, які задовольняють вимоги 6.16.
    4. Видихальні клапани повинні продовжувати нормально працювати після проходження через клапан безперервного повітряного потоку 300 л/хв протягом 30 с і задовольняти вимоги пункту 6.15. Випробовують відповідно до 7.9.
    5. У випадку, коли корпус видихального клапана приєднаний до корпусу маски, він повинен витримувати розтягувальну осьову навантагу 50 Н протягом 10 с. Випробовують відповідно до 7.10.