НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання

АВТОНОМНІ РЕЗЕРВУАРНІ
ПІДВОДНІ ДИХАЛЬНІ АПАРАТИ
ЗІ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ

В

БЗ № 11-2004/483

имоги, випробовування, маркування
(EN 250:2000, IDT)

ДСТУ EN 250:2004

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн, наук; І. Видолоб; В. Захаров;

Л. Кучерук; М. Лисюк, канд. техн, наук; В. Миколенко; В. Руринкевич (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2004 р. № 219 з 2006-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 250:2000 Respiratory equipment — Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus — Requirements, testing, marking (Дихальне обладдя. Автономні резервуарні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробовування, маркування). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Позначення 4

  1. Загальні положення 4

  2. Вузли 4

 5. Вимоги 4

  1. Конструкція 4

  2. Матеріали 4

  3. ПовІтряний(-і) балон(и) 4

  4. Вентилі балонів 4

  5. Вузли і з’єднання високого тиску 5

  6. Регулятор подавання 5

  7. Шлангові з’єднання 6

  8. Пристрій безпеки 7

  9. Лицева частина 8

  10. Підвісна система 9

  11. Стійкість до температури 9

  12. Чищення і дезінфекція 10

  13. Експлуатаційні властивості 10

 6. Випробовування 10

  1. Загальні положення 10

  2. Візуальне перевіряння 10

  3. Шлангові з’єднання високого і середнього тиску 11

  4. Система скидання надлишкового тиску 11

  5. Регулятор подавання 12

  6. Видихальний клапан 12

  7. Вентиль балона 12

  8. Лицева частина 12

  9. Пристрої безпеки 13

  10. Стійкість до впливання визначених температур 14

  11. Експлуатаційні випробовування 14

 7. Маркування 15

 8. Вказівки щодо експлуатування 16

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що містять посилання на загальні вимоги або інші положення Директив ЄС 21НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 250:2000 Respiratory equipment — Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus— Requirements, testing, marking (Дихальне обладдя. Автономні резервуарні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробовування, маркування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • у назві стандарту груповий показник «Дихальне обладдя» замінено на «Засоби індивідуаль­ного захисту органів дихання» в зв'язку з відсутністю в національній класифікації групи стандартів «Дихальне обладдя» і тим, що ці апарати належать до автономних дихальних апаратів групи «За­соби індивідуального захисту органів дихання»;

 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • під час перекладу вилучено текст «Foreword» («Передмови») як нестосовний змісту цього стандарту;

 • до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні данні» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познака в EN 250:2000

g

N

mbar

ml

І/min

min

mm

bar

s

cycles/min

m

l/stroke

h

cm

Познака в цьому стандарті

г

Н

мбар

мл

л/хв

хв

мм

бар

с

циклів/хв

м

л/хід

год

смКопії міжнародних документів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) лише тоді може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо його окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є змістом цілого стандарту або його частини, а також вимогам експлуатаційних випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, які визначено у відповідному стандарті. Якщо, з якої-небудь причини випро­бувати укомплектований ЗІЗОД не можна, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД із подібними дихальними характеристиками та розподілом маси.ДСТУ EN 250:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

АВТОНОМНІ РЕЗЕРВУАРНІ ПІДВОДНІ ДИХАЛЬНІ АПАРАТИ
ЗІ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ

Вимоги, випробовування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

АВТОНОМНЫЕ РЕЗЕРВУАРНЫЕ

ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

Требования, испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES

OPEN-CIRCUIT SELF-CONTAINED COMPRESSED
AIR DIVING APPARATUS
Requirements, testing, marking

Чинний від 2006-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на автономні резервуарні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям та їхні вузли.

Метою вимог і випробовувань згідно з цим стандартом є підтвердження мінімального рівня без­печної роботи апарата під час занурювання на глибину до 50 м.

Лабораторні та експлуатаційні випробовування використовують для оцінювання відповідності ЗІЗОД вимогам стандарту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недато- ваних посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 132 Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms

EN 144-1 Respiratory protective devices — Gas cylinder valves — Thread connection for insert connector

EN 148-1 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

EN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection EN 148-3 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Thread connection M 45x3 EN 12021 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus

ISO 263 ISO inch screw threads — General plan and selection for screws, bolts and nuts — Diameter range 0,06 to 6 in

Видання офіційне

ISO 5145 Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures — Selection and dimensioning

ISO 12209-1 Gas cylinders — Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air — Part 1: Yoke type connections

ISO 12209-2 Gas cylinders — Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air— Part 2: Threaded connections

ISO 12209-3 Gas cylinders — Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air — Part 3: Adaptor for 230 bar valves.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132 Засоби Індивідуального захисту органів дихання. Визначення термінів І познаки (стан­дарт впроваджують як ДСТУ EN 132)

EN 144-1 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Стандартне нарізеве з’єднання для вставного з’єднувача

EN 148-1 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання (стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-1)

EN 148-2 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з’єднання (стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-2)

EN 148-3 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з’єднання М 45x3 (стандарт впроваджують як ДСТУ EN 148-3)

EN 12021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів (стандарт впроваджують як ДСТУ EN 12021)

ISO 263 Дюймова нарізь згідно з ISO. Загальний вид та підбір для гвинтів, болтів та гайок. Діапазон діаметрів від 0,06 дюймів до 6 дюймів

ISO 5145 Випускні отвори вентилів балонів із газами і газовими сумішами. Вибір і розміри

ISO 12209-1 Балони з газом. З’єднання випускних отворів вентилів газових балонів зі стисне­ним дихальним повітрям. Частина 1. З’єднання хомутового типу

ISO 12209-2 Балони з газом. З’єднання випускних отворів вентилів газових балонів зі стисне­ним дихальним повітрям. Частина 2. Нарізеві з’єднання

ISO 12209-3 Балони з газом. З’єднання випускних отворів вентилів газових балонів зі стисне­ним дихальним повітрям. Частина 3. Адаптери для вентилів на 230 бар.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують визначення і терміни згідно з EN 132 разом із такими.

 1. автономний резервуарний підводний дихальний апарат зі стисненим повітрям (SCUBA) (self-contained, open-circuit compressed air underwater breathing apparatus (SCUBA))

Апарат з портативним джерелом стисненого повітря, яке переносить користувач і який дозво­ляє користувачеві вдихати під водою і видихати в навколишню воду.

Готовий до використовування SCUBA складається з групи сумісних вузлів, кожен з яких задоволь­няє відповідні вимоги цього стандарту. З’єднаний разом, укомплектований SCUBA призначений забезпечувати користувача дихальним повітрям за потреби з балона(-ів) високого тиску через регулятор подавання, приєднаний до лицевої частини. Видихуване повітря надходить без рециркулювання з регулятора подавання через видихальний клапан до навколишньої води

 1. високий тиск (high pressure)

Тиск всередині повітряного(-их) балона(-ів)

 1. середній тиск (medium pressure)

Тиск між редуктором тиску і легеневим автоматом

 1. низький тиск (low pressure)

Тиск всередині лицевої частини, який приблизно дорівнює довкільному

 1. розрахунковий робочий тиск (rated working pressure)

Максимальний робочий тиск відповідних компонентів

 1. відліковий тиск (reference pressure)

 2. Сталий тиск, який існує в лицевій частині за відсутності потоку дихального газудихальний тиск (respiratory pressure)

Різниця між тиском у лицевій частині й урівноваженим тиском, виміряна під час вдихання і видихання

 1. негативний тиск відкривання (opening negative pressure (cracking pressure))

Дихальний тиск під час вдихання, необхідний для відкриття вдихального клапана

 1. витіснений об’єм (displaced (tidal) volume)

Об’єм дихального газу, витіснений імітатором дихання протягом одного півциклу (вдихання або видихання)

 1. частота дихання (breathing frequency)

Параметр установлення імітатора дихання, виміряний в циклах за хвилину

 1. хвилинний об’єм легеневої вентиляції (XOTB)(respiratory minute volume (RMV))

Результат множення витісненого об’єму на частоту дихання, виміряний у літрах за хвилину

 1. діаграма «тиск-об’єм» (pressure volume diagram)

Діаграма, отримана протягом одного дихального циклу в результаті графічної побудови залеж­ності дихального тиску від витісненого об’єму

 1. робота дихання (work of breathing)

Робота, витрачена протягом одного дихального циклу і виміряна в Дж/л. Ця робота, в загаль­ному випадку, пропорційна площі, охопленій діаграмою «тиск-об’єм». Роботу, пов’язану з позитив­ним тиском протягом вдихання, не враховують у загальну роботу дихання

 1. лицева частина (facepiece)

Пристрій для з’єднання апарата з користувачем. Лицевою частиною може бути мундштуковий пристрій, підводна півмаска або маска

 1. мундштуковий пристрій (mouthpiece assembly)

Пристрій, який зазвичай утримують зубами, герметизований губами, через який вдихають і видихають повітря

 1. маска (full face mask)

Лицева частина, яка закриває рот, ніс, очі і підборіддя і яку можна затулити загубником або внутрішньою маскою

 1. підводна півмаска (diving half mask)

Лицева частина, яка затуляє рот і підборіддя і яка утримується за допомогою стрічок

 1. шкідливий простір (dead space)