КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 16 січня 2003 р. N 36

Київ


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКІВ ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ, ПОСАД І ПОКАЗНИКІВ, ЗАЙНЯТІСТЬ В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1644 від 13.12.2004

N 276 від 13.03.2006 }


Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити такі, що додаються:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.


2. Абзац другий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 223 "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N6, ст. 215) викласти у такій редакції:


"час роботи (служби) зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36)".


3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах";

постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 773 "Про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".


4. Доручити Міністерству праці та соціальної політики давати роз'яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 січня 2003 р. N 36


СПИСОК N 1

виробництв, робіт, професій, посад і показників

на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими

і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких

повний робочий день дає право на пенсію за віком

на пільгових умовах


------------------------------------------------------------------

Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники

------------------------------------------------------------------

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ


Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні

роботи. Будівництво, реконструкція, технічне

переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників,

копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів

та інших підземних споруд


1. Підземні роботи в шахтах, рудниках

і копальнях на видобуванні корисних копалин,

в геологорозвідці, на дренажних шахтах,

на будівництві шахт, рудників, копалень


1.1а а) усі робітники, зайняті повний робочий день на

підземних роботах


1.1б б) керівники та фахівці підземних дільниць


1.1в в) керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,

рудників і копалень:


1.1в головні енергетики


1.1в головні інженери


1.1в головні механіки


1.1в директори (інші керівники)


1.1г г) працівники, зайняті на підземних роботах 50 і

більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому

періоді):


1.1г газомірники


1.1г гірники на геологічних роботах


1.1г гірники на маркшейдерських роботах


1.1г електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування, зайняті на роботах з обслуговування

стовбурів, шурфів і підіймальних машин


1.1г каротажники


1.1г кріпильники


1.1г робітники та фахівці, зайняті монтажем, демонтажем,

ремонтом і налагодженням устаткування


1.1г геологи, геологи дільничні


1.1г геофізики


1.1г гідрогеологи


1.1г головні геологи


1.1г головні енергетики шахтобудівних і прирівняних до

них управлінь, їх заступники


1.1г головні інженери шахтобудівних і прирівняних до них

управлінь, їх заступники з виробництва, підземного

будівництва і охорони праці


1.1г головні маркшейдери, їх заступники


1.1г головні механіки шахтобудівних і прирівняних до них

управлінь, їх заступники


1.1г диспетчери внутрішньошахтового (шахтового)

транспорту


1.1г диспетчери гірничі


1.1г електрики (старші електрики) цеху


1.1г електромеханіки (старші електромеханіки)


1.1г електромонтажники-налагоджувальники з числа

працівників спеціалізованих монтажних організацій,

зайнятих на будівництві підземних споруд

спеціального призначення


1.1г енергетики (старші енергетики)


1.1г завідувачі гірничих робіт


1.1г завідувачі складів (підземних складів вибухових

матеріалів)


1.1г заступники головних інженерів з виробництва,

технології (головні технологи), охорони праці,

буропідривних (бурових, підривних) робіт,

вентиляції, підземного транспорту


1.1г заступники головних технологів з виробництва,

буропідривних (бурових, підривних) робіт,

вентиляції, підземного транспорту


1.1г заступники головних механіків


1.1г заступники головних енергетиків


1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони

праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь

на правах шахт, рудників і копалень


1.1г інженери, зайняті в змінах


1.1г інженери з налагоджування й випробувань з числа

працівників спеціалізованих монтажних організацій,

зайнятих на будівництві підземних споруд

спеціального призначення


1.1г інженери (провідні, 1-2 категорій та без категорій)

з налагодження та випробувань


1.1г інспектори гірничотехнічні дільничні на шахтах,

рудниках, копальнях з підземними роботами


1.1г маркшейдери, маркшейдери дільничні


1.1г майстри виробничих дільниць


1.1г майстри гірничі проходки шахти


1.1г майстри, зайняті на роботах з водовідливу, зв'язку,

в повітряному господарстві


1.1г майстри (старші майстри) контрольні


1.1г механіки з підіймальних установок (механіки з

підіймання)


1.1г механіки (старші механіки), зайняті в змінах


1.1г начальники дільниць, їх заступники, які виконують

роботи в підземних умовах


1.1г начальники змін


1.1г начальники проходки шахт (гірничих цехів), їх

заступники


1.1г начальники шахтобудівних і прирівняних до них

управлінь, їх заступники з виробництва, підземного

будівництва та охорони праці


1.1г нормувальники гірничі


1.1г нормувальники гірничі на підземних роботах

(дільничні)


1.1г техніки (1-2 категорій, без категорій) з

налагодження та випробувань; техніки з налагодження

та випробувань з числа працівників спеціалізованих

монтажних організацій, зайнятих на будівництві

підземних споруд спеціального призначення


1.1г технічні керівники, їх заступники


1.1г хронометражисти на підземних роботах (підземні)


1.1д д) керівники та фахівці управлінь, партій, контор та

інших підприємств і організацій та їх філій, зайняті

на підземних роботах 50 відсотків і більше робочого

часу на рік (в обліковому періоді):


1.1д головні енергетики, їх заступники


1.1д головні інженери, їх заступники з виробництва


1.1д головні маркшейдери, їх заступники


1.1д головні механіки, їх заступники


1.1д електромеханіки


1.1д енергетики


1.1д інженери з охорони праці (гірничі)


1.1д маркшейдери дільничні


1.1д майстри


1.1д майстри гірничі


1.1д механіки


1.1д начальники дільниць, їх заступники


1.1д начальники управлінь (партій, контор підприємств і

філій), їх заступники з виробництва


1.1д нормувальники гірничі на підземних роботах

(дільничні)


______________

Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах "г"

і "д", зайнятим на підземних роботах менше

половини робочого часу на рік (в

обліковому періоді), пенсія призначається

за Списком N 2


1.1е е) всі працівники, зайняті повний робочий день під

землею обслуговуванням зазначених вище робітників і

службовців (медперсонал підземних пунктів охорони

здоров'я, працівники підземного телефонного зв'язку

тощо)


2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,

технічному переозброєнні і капітальному ремонті

гірничих виробок, метрополітенів, підземних

каналів, тунелів та інших підземних споруд


1.2а а) робітники


1.2а арматурники


1.2а бетоняри


1.2а бурильники шпурів


1.2а вибуховики


1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)


1.2а гірники підземні


1.2а електрогазозварники


1.2а електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних

машинах


1.2а електрозварники ручного зварювання


1.2а електромонтажники вторинних ланцюгів


1.2а електромонтажники з кабельних мереж


1.2а електромонтажники з освітлення та освітлювальних

мереж спеціалізованих монтажних організацій, зайняті

на будівництві підземних споруд спеціального

призначення


1.2а електромонтажники з розподільних пристроїв


1-2а електромонтажники силових мереж та

електроустаткування


1.2а електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті

на проходках шахти


1-2а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування спеціалізованих монтажних

організацій, зайняті на будівництві підземних споруд

спеціального призначення


1.2а електрослюсарі з проходки


1.2а електрослюсарі-монтажники підземного

гірничопрохідницького устаткування


1.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


1.2а ізолювальники


1.2а кріпильники


1.2а лебідники


1.2а машиністи бульдозерів


1.2а машиністи бурових установок


1.2а машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на

проходці шахти


1.2а машиністи електровозів


1.2а машиністи електролебідок


1.2а машиністи кранів (кранівники)


1.2а машиністи мотовозів


1.2а машиністи навантажувальних машин


1.2а машиністи насосних установок


1.2а машиністи підземних самохідних машин


1.2а машиністи підіймальних машин, зайняті на "сліпих"

стовбурах


1.2а машиністи підіймально-пересувних риштувань


1.2а машиністи прохідницьких комплексів


1.2а машиністи скреперів


1.2а машиністи скреперних лебідок


1.2а монтажники зв'язку - спаювальники спеціалізованих

монтажних організацій, зайняті на будівництві

підземних споруд спеціального призначення


1.2а монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних

конструкцій, у тому числі спеціалізованих монтажних

організацій, зайняті на будівництві підземних споруд

спеціального призначення


1.2а монтажники приладів та апаратури автоматичного

контролю, регулювання та керування спеціалізованих

монтажних організацій, зайняті на будівництві

підземних споруд спеціального призначення


1.2а монтажники технологічного устаткування та пов'язаних

з ним конструкцій спеціалізованих монтажних

організацій, що зайняті на будівництві підземних

споруд спеціального призначення


1.2а мотористи вентиляційних установок, зайняті на

проходках шахти


1.2а прохідники


1.2а роздавальники вибухових матеріалів


1.2а стовбурові (підземні)


1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)


1.2а чеканники


1.2б б) працівники, зайняті на підземних роботах

50 відсотків і більше робочого часу на рік

(в обліковому періоді)


1.2б гірники на маркшейдерських роботах


1.2б головні енергетики, їх заступники


1.2б головні інженери, їх заступники з виробництва,

підземного будівництва


1.2б головні маркшейдери, їх заступники


1.2б головні механіки, їх заступники


1.2б директори (начальники) шахт, їх заступники


1.2б електромеханіки підземних дільниць, їх заступники


1.2б енергетики підземних дільниць


1.2б інженери з гірничих робіт підземних дільниць


1.2б маркшейдери


1.2б майстри гірничих дільниць


1.2б механіки, зайняті в змінах


1.2б механіки підземних дільниць


1.2б монтажники гірничого устаткування, зайняті на

проходках шахт


1.2б начальники дільниць, їх заступники


1.2б начальники змін


1.2б начальники управлінь, їх заступники з виробництва,

підземного будівництва


1.2б нормувальники гірничі


1.2б техніки підземних дільниць


1.2б технічні керівники, їх заступники


_______________

Примітка. Працівникам, переліченим в пункті "б",

зайнятим на підземних роботах менше

половини робочого часу на рік (в

обліковому періоді), пенсія призначається

за Списком N 2.


3. Розрізи з видобування вугілля

Коркинського, Вахрушівського і Вовчанського

вугільних родовищ, а також розрізи (кар'єри),

рудники і відвали з видобування корисних

копалин заглибшки 150 метрів і глибше


1.3-1 працівники, зайняті повний робочий день у розрізах,

кар'єрах, рудниках і відвалах, крім зайнятих на

поверхні


4. Виробництво гірського воску

(воску буровугільного)

та озокериту


1.4а а) робітники


1.4а апаратники виробництва гірського воску


1.4а машиністи розливальних машин


1.4а-3 робітники, зайняті розливом озокериту ручним

способом


1.4б б) керівники


1.4б майстри, старші майстри