ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 21.07.2003 р. N 01-1-01/3577

Міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої владиПро порядок планування та фінансування заходів з охорони праці

У зв'язку з численними запитами центральних, місцевих органів виконавчої влади та підприємств Державний комітет України з нагляду за охороною праці повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 994 затверджено Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат.

Зазначені заходи та засоби включаються до Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що є складовою колективного договору.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці" фінансування заходів з охорони праці здійснюється підприємствами, незалежно від форм власності, або фізичними особами, які використовують найману працю, за рахунок коштів, що становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державних або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Звіт про освоєння коштів на заходи з охорони праці складається за встановленою формою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 994.

Водночас Комітет повідомляє, що Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі), підписані 26.11.93, зараз не можуть бути застосовані у практичній роботі, як такі, що не відповідають положенням діючого Закону України "Про охорону праці".

Держнаглядохоронпраці України просить довести це повідомлення до усіх підприємств, незалежно від форм власності, та фізичних осіб, які використовують найману працю.

 

Заступник Голови Комітету 

В. Мостовий  

Надруковано:
"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 9, вересень, 2003 р.